archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundhedsspor - Dalmose - Slagelse Kommune
  Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Natur Park og Strand Stier og spor Sundhedsspor Sundhedsspor Dalmose Sundhedsspor Dalmose På Fodsporet tæt på Sundhedspladsen Sundhedssporet i Dalmose er placeret tæt på Sundhedspladsen på Fodsporet ved Vemmeløsevej I begyndelsen af Sundhedssporet er der en tavle hvor du kan beregne dit kondital Der er parkeringsplads på Stationsvej og på Gl Hashøj Rådhus Adresse Stationsvej Vemmeløsevej 4261 Dalmose Eksterne sider Naturstyrelsens side om sundhedsspor nyt vindue Fodsporet nyt vindue Siden er sidst opdateret 2 juni 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Sundhedsspor Dalmose Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Natur Park og Strand Stier og spor Fodsporet cykel og vandresti Hjertesti Korsør Jyderupstien Kløverstier Lagunestien Musholmleden Reersø Korsør Sjællandsleden regional vandrerute Stiplanlægning Sundhedsspor Sundhedsspor Slagelse Sundhedsspor Korsør Sundhedsspor Skælskør Sundhedsspor Dalmose Mere under Natur Park og Strand Bildsø feriekoloni Campingpladser Gadekær Giv

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/stier-og-spor/sundhedsspor/sundhedsspor-dalmose (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Gadelys - meld fejl - Slagelse Kommune
  Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x selvbetjening Tilbage til oversigten Gadelys meld fejl Hvis du ser at en gadelampe ikke lyser korrekt kan du melde det til SK Forsyning som sørger for at tage hånd om

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/gadelys-meld-fejl (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Projekter om kystbeskyttelse - Slagelse Kommune
  Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Natur Park og Strand Kystbeskyttelse Projekter om kystbeskyttelse Projekter om kystbeskyttelse Informationer om alle større projekter Slagelse Kommune har i gang i øjeblikket på området Kystbeskyttelse Projektoversigt Dige Næsby Strand Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Næsby Strand på denne projektside Læs om Dige Næsby Strand Digeprojekt Omø Slagelse Kommune arbejder sammen med Omø Digegruppe om at lave en højvandsbeskyttelse af Kirkehavn Omø Læs om Digeprojekt Omø Højvandssikring Halsskov Slagelse Kommune støtter digegrupperne i Halsskov så de kan finde frem til de bedste metoder til at sikre området mod oversvømmelse fra havet Læs om Højvandssikring Halsskov Siden er sidst opdateret 26 august 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Projekter om kystbeskyttelse Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Natur Park og Strand Kystbeskyttelse Betalingsprincipper Forundersøgelse Myndighedsforhold Udgift kystbeskyttelse Projekter om kystbeskyttelse Planer og regulativer Mere under

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/projekter-om-kystbeskyttelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Betalingsprincipper - Slagelse Kommune
  enige og når der ikke er enighed Når lodsejerne enige Når lodsejerne er enige om anlægget og dets betaling sørger lodsejerkredsen selv for de indbyrdes juridiske bindende aftaler Når lodsejerne er uenige Er lodsejerne uenige og skal sagen gennemføres uden kystbeskyttelsen skal der opstilles en partsfordeling Partsfordelingen bestemmer præcist hvad den enkelte bidragyder skal betale Der er ikke faste regler for hvordan man fordeler udgifterne i en sag om kystbeskyttelse Der skal netop foretages en konkret vurdering fra sag til sag Fastlæggelse af sikringskoten skal ske på baggrund af et realistisk skøn der er gjort nærmere rede for i senere afsnit Lavtliggende boliger kan blive oversvømmet ved højvande og skal derfor bidrage til anlæg og vedligehold af et dige Hvis en gruppe ejendomme der i dag ligger bag diger som de ikke hidtil har betalt bidrag til ønsker bedre beskyttelse mod højvande vil en forhøjelse af det nuværende dige betyde at disse ejendomme fremover skal bidrage da de opnår en større sikkerhed end før Ved beregning af bidrag kan man skelne imellem huse der får vand ind på stuegulvet og eller store skader på konstruktionen og huse der alene får saltvand ind på grunden Ved truende erosion kan man lægge vægt på nærheden til kysten eller på ejendommenes værdi Ved trusler om oversvømmelse kan man lægge vægt på risikoen for skader på bygninger på ejendomsværdi samt på omfang af skader på ubebyggede arealer Det er umuligt at udarbejde en partsfordeling der er 100 retfærdig Lodsejerkredsen må derfor forhandle partsfordelingen så længe at kommunen som procesmyndighed finder at der er overvejende stemning for at gennemføre projektet En simpel betalingsmodel er nem at administrere modsat vil en betalingsmodel der medtager flere forhold kunne opfattes mere retfærdig Lagets vedtægt skal indeholde regler for hvorledes at fremtidige ændringer i bebyggelsen eller dennes anvendelse skal

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/betalingsprincipper (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Forundersøgelse - Slagelse Kommune
  nu af sagsforløbet herunder henvendelse og dialog med kommunen som procesmyndighed De involverede ejendomme vil have en interesse i at få forholdene undersøgt og vil normalt selv tage initiativ til at få iværksat nærmere undersøgelser Kommunen kan også tage initiativet for at få processen i gang Et kommunalt initiativ betyder imidlertid ikke at kommunen af den grund skal betale en større del af udgifterne Det er vigtigt at vide hvilke ejendomme der indgår i sagen bl a ud fra tilgængelige kort Hvis der er eksisterende kystanlæg på kysten bør det indledningsvis undersøges om disse anlæg er lovlige eller anvendelige Det handler herefter om at få foretaget en foreløbig uvildig vurdering af de tekniske muligheder for kystbeskyttelse og en overslagspris Loven er opbygget sådan at man arbejder sig fremad i processen trin for trin hele tiden i et samarbejde mellem lodsejere rådgiver Kystdirektoratet og evt kommunen Hvem betaler Det er de ejendomsejere der får gavn af kystbeskyttelsen der skal betale for at blive beskyttet mod oversvømmelse eller erosion De skal også betale for de nødvendige forundersøgelser projekt møder osv Disse udgifter lægges oven i anlægsudgiften og betales således af de implicerede i sagen via partsfordelingen Ved kapitel 1 sager Ved sager ledet af kommunen skal kommunen ved sagens start Undersøge hvorvidt forprojektet kan samle overvejende tilslutning blandt lodsejerne Undersøge via Kystdirektoratet hvorvidt sagen overhovedet kan tænkes gennemført Kommunen kan allerede på dette indledende stadie bestemme at sagen skal stoppe For så vidt om sagen kan fortsætte skal kommunen afholde et lovbefalet og afgørende kapitel 1 sagsmøde På mødet hvortil alle lodsejere er indvarslet afgøres det om der er overvejende flertal for sagens gennemførelse Hvis ikke kan kommunen bestemme at sagen skal stoppe Er der enighed gennemføres en detailprojektering og arbejdet udbydes i licitation Arbejdet skal udbydes i licitation da én lodsejer

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/forundersoegelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Myndighedsforhold - Slagelse Kommune
  Park og Strand Kystbeskyttelse Myndighedsforhold Myndighedsforhold Alle anlæg på søterritoriet herunder kystanlæg kræver tilladelse fra staten Dvs Kystdirektoratet Myndigheden er Kystdirektoratet under Transportministeriet jf statens højhedsret over søterritoriet Det sker jf 16 og 1a i Lov om kystbeskyttelse Loven siger 1 i Lov om kystbeskyttelse beskriver tingene sådan Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet fjorde eller andre dele af søterritoriet Dette formål varetages ved en afvejning af disse hensyn Behovet for kystbeskyttelse Økonomiske hensyn Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet Kystlandskabets bevarelse og genopretning Naturens frie udfoldelse Rekreativ udnyttelse af kysten Sikring af den eksisterende adgang til kysten Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse Grundejeren må overveje om man kan og skal lave kystbeskyttelse også økonomisk set Der skal foretages andre former for afvejning hos Kystdirektoratet og de myndigheder der varetager de nævnte hensyn Andre myndigheder kan være Statens Miljøcentre der varetager strandbeskyttelsen gennem naturbeskyttelseslovens 15 Kommunen der varetager beskyttede naturtyper Natura 2000 fredninger og offentlighedens adgang langs kysten gennem naturbeskyttelsesloven Kommunen er også planmyndighed Skov og Naturstyrelsen der varetager rekreative interesser Farvandsvæsen Fiskeriinspektion m fl der varetager andre hensyn Kulturarvsstyrelsen der varetager bevaringsmæssige hensyn Normalt er det en kreds af borgere der tager initiativ et til en sag Kan enighed blandt lodsejerne opnås styrer lodsejerne selv alle aftaler om betaling af anlægsudgifter drift og vedligeholdelse Kan enighed ikke opnås Så bestemmer kystbeskyttelsesloven at kommunen skal være procesmyndighed Kommunen kan herefter gennemføre en kystbeskyttelsessag via lovens såkaldte 1 sag Loven giver kommunen ret til om fornødent at gennemtvinge en given kystbeskyttelse Loven medfører at alle der nyder gavn af kystbeskyttelsen også skal betale til arbejdets gennemførelse drift og vedligeholdelse Hovedmyndigheden for sager om kystbeskyttelse er Kystdirektoratet Behandling af klager sker i Transportministeriet Siden er sidst opdateret 28 september 2015

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/myndighedsforhold (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Udgift - kystbeskyttelse - Slagelse Kommune
  Udgift kystbeskyttelse Det ligger til grund for lovgivningen at de der får gavn af foranstaltningen også skal betale for anlæg og vedligehold Det kan sammenlignes med at tegne en husforsikring Hvis der er uenighed i kredsen af ejere er det nødvendigt at behandle sagen efter reglerne i lovens 1A hvor kommunen går ind som procesmyndighed Her handler det om at finde en løsning der er teknisk og økonomisk generelt acceptabel idet fordelingen af bidragene skal godkendes endeligt af et politisk sammensat udvalg under kommunalbestyrelsen Procesmyndigheden kan bistå med at finde en teknisk og fordelingsmæssig løsning herunder udarbejde vedtægter for kystlaget Kommunen skal som hovedregel kun indgå med et økonomisk bidrag der svarer til ejerskabet af de kommunale ejendomme der kan have gavn af anlægget Kystdirektoratet vil i tilladelsen forlange en tinglyst deklaration der forpligter nuværende og fremtidige ejere til at vedligeholde anlægget i samme stand som der er ansøgt om Ved anlæg gennemført efter 1a skal der dannes et kystlag Vedtægterne skal tinglyses Som offentlig sag under kystloven er der medlems og bidragspligt Der kan være statslige puljer med mulighed for tilskud til en række forskellige formål Tilskudsbeløbene har indtil dato ikke udgjort væsentlige dele af anlægssummen Siden er sidst

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/udgift-kystbeskyttelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Planer og regulativer - Slagelse Kommune
  kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Natur Park og Strand Kystbeskyttelse Planer og regulativer Planer og regulativer Planer og administrationsgrundlag for kystbeskyttelse i Slagelse Kommune Siden er sidst opdateret 3 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Planer og regulativer Når der sker ændringer på

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/planer-og-regulativer (2016-02-10)
  Open archived version from archive •