archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Restaureringsprojekter - Slagelse Kommune
  stillestående vandløb uden planter og med sand og mudder på bunden Hvis vandløbene i fremtiden skal have en naturmæssig værdi skal dyrelivet tilbage i vandløbene Det kan det kun komme hvis vi genskaber dyrenes fødegrundlag og levesteder Næsten alle offentlige vandløb og enkelte private vandløb har en målsætning som skal overholdes Målsætningerne bliver kun opfyldt i ca halvdelen af kommunens målsatte vandløb og det skyldes primært ringe fysiske forhold og manglende ensartet dyreliv vandløbene Restaureringer Hvordan skaffer vi så dyrene tilbage i vandløbene så vi kan opfylde de fastsatte målsætninger Det er naturligvis vigtigt at mindske tilførslen af spildevand til vandløbene Denne problemstilling behandles i en spildevandsplan Kommunens spildevandsplan En anden meget vigtig opgave er at genskabe fødegrundlaget og levestederne for smådyr og fisk En af metoderne til det er gennem forskellige typer af restaureringstiltag på udvalgte vandløbsstrækninger Restaureringstiltagene har til formål at føre vandløbene tilbage til en naturlig tilstand hvor der er slyngninger strøm gode bundforhold med sten og grus moderat vækst af vandplanter mv En restaurering kan bestå af Plantning af skyggegivende træer og buske langs vandløbet giver lavere vandtemperatur og færre planter i vandløbet og på bredden Etablering af sandfang en udvidelse af vandløbet på en kortere strækning medfører at sandet lægger sig på bunden af sandfanget og kan opgraves herfra Udlægning af sten og grus for at genskabe den faste bund uden sand og mudder Anlæg af kreaturvandingssteder for at begrænse tilførslen af sand og jord til vandløbet fra kreaturers nedtrampning af bredden Åbning af rørlagte strækninger til åbent vandløb Fjernelse af spærringer fx styrt sluser og opstemninger for at skabe fri passage i vandløbene for fisk og smådyr Genslyngning for at genskabe vandløbets naturlige forløb Det er bare nogen af de mest almindelige former for restaureringer som bruges overalt i Danmark til at genskabe et godt miljø i vandløbene Gennemførte projekter Vi arbejder målrettet med at forbedre den fysiske tilstand i kommunens vandløb De seneste ti år har vi gennemført en lang række restaureringsprojekter på i alt ca 60 km vandløb Der har primært været fokus på Tude Å systemet der har stort potentiale som levested for fisk og smådyr Se de enkelte restaureringsprojekter under regulativer i menuen Slagelse Kommune har i den tiårige periode forbedret bundforholdene på ca 50 km vandløb ved udlægning af sten og gydegrus samt etablering af sandfang Vi har genslynget vandløb har åbnet rørlagte vandløb og etableret et langt omløbsstryg om en sø Desuden har vi fjernet faunaspærringer etableret vandingssteder vadesteder og plantet skyggegivende træer og buske langs forskellige vandløb Restaureringsprojekter har resulteret i at disse vandløb generelt har fået det meget bedre og at der kan registreres flere smådyr og fisk i vandløbene Det betyder at målsætningen for vandløbene kan opfyldes på langt flere stationer i disse vandløb i dag Fremtidige projekter Kommunen har hele tiden nye restaureringsprojekter i støbeskeen og alle projekter gennemføres i tæt samarbejde med lodsejerne og øvrige interessenter Vi gennemfører som udgangspunkt kun projekter som lodsejerne frivilligt vil deltage i Vi har en god dialog

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/vandloeb/restaureringsprojekter (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Vejledninger og pjecer - Slagelse Kommune
  Borger Forside Borger Natur Park og Strand Vandløb Vejledninger og pjecer Vejledninger og pjecer Foldere og vejledninger om vandløb Primært for dem der bor langs offentlige eller private vandløb Vejledninger Fejl ved dræn og rørlagte vandløb pdf nyt vindue Godkendelse af reguleringsprojekter pdf nyt vindue Hvad er ikke tilladt ved vandløb pdf nyt vindue Information om medbenyttelse pdf nyt vindue Information om påbud pdf nyt vindue Information om vandløbslovens formål pdf nyt vindue Information om vandløbsregulativer pdf nyt vindue Information om vandløbsrestaurering pdf nyt vindue Information om krydsning af vandløb med rørledninger kabler mv pdf nyt vindue Om at rejse en vandløbssag mod en nabo pdf nyt vindue Træer ved rørlagte vandløb pdf nyt vindue Træer ved åbne vandløb pdf nyt vindue Træers betydning for de åbne vandløb pdf nyt vindue Udarbejdelse af reguleringsprojekter pdf nyt vindue Vandløbenes klasser pdf nyt vindue Vandløbslovens formål pdf nyt vindue Vandløbsregulativet som kontrakt pdf nyt vindue Vedligeholdelse af offentlige vandløb pdf nyt vindue Vedligeholdelse af private vandløb pdf nyt vindue Siden er sidst opdateret 19 august 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Vejledninger og pjecer Når der sker ændringer på siden

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/vandloeb/vejledninger-og-pjecer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skolepolitik - Slagelse Kommune
  Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Børn og Familie Skoler Skolepolitik Skolepolitik Skolepolitikken er en fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet Politikken omfatter elever uanset om de går i en almenskole et specialklassetilbud eller en specialskole Ligeledes udstikker politikken rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar Politikken er bygget op om fire temaer hvorunder der er opsat en række mål De første 3 mål kommer direkte fra folkeskolereformen og er nationale mål de sidste mål udspringer af et lokalt ønske om at profilere kommunens folkeskoler i denne retning De fire temaer er Styrket faglighed Trivsel for alle elever Den åbne skole Globalt udsyn innovation og entreprenørskab Skolepolitik pdf nyt vindue Siden er sidst opdateret 2 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Skolepolitik Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Skoleindskrivning Ferieplan Frit skolevalg Flersprogede

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/boern-og-familie/skoler/skolepolitik (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Strategi for talentudvikling - Slagelse Kommune
  Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Børn og Familie Skoler Strategi for talentudvikling Strategi for talentudvikling Uddannelsesudvalget vedtog i december 2014 en strategi for talentudvikling i folkeskolerne Talentindsatsen tilgodeser talentudvikling indenfor det kreative felt det boglige felt og idræt Slagelse Kommunes talentindsats er målrettet både talentfulde elever og meget højt begavede elever Strategi for talentudvikling pdf nyt vindue Siden er sidst opdateret 2 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Strategi for talentudvikling Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Skoleindskrivning Ferieplan Frit skolevalg Flersprogede elever Kørsel og buskort Naturskole Ungdomsskole Efterskoler Mere under Børn og Familie Børn med Handicap Dagtilbud til børn Familieydelser Forpligtende Fælleskaber inklusion Serviceniveau SFO Fritidshjem og Klubtilbud Skoler

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/boern-og-familie/skoler/strategi-for-talentudvikling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Boeslunde - Slagelse Kommune
  til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Boeslunde Boeslunde Oversigt over skoler i Boeslunde Boeslunde Skole Gå til hjemmeside for Boeslunde Skole nyt vindue Lille Egede Friskole privat Gå til hjemmeside for Lille Egede Friskole nyt vindue Siden er sidst opdateret 23 april 2015 P Print denne side Børn og

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/boern-og-familie/skoler/skoleoversigt/boeslunde (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Dalmose - Slagelse Kommune
  Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Dalmose Dalmose Oversigt over skoler i Dalmose Dalmose Skole Gå til hjemmeside for Dalmose Skole nyt vindue Siden er sidst opdateret 23 april 2015 P Print denne side Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Boeslunde Dalmose Flakkebjerg

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/boern-og-familie/skoler/skoleoversigt/dalmose (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Flakkebjerg - Slagelse Kommune
  Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Flakkebjerg Flakkebjerg Oversigt over skoler i Flakkebjerg Flakkebjerg Skole Gå til hjemmeside Flakkebjerg Skole nyt vindue Siden er sidst opdateret 23 april 2015 P Print denne side Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Boeslunde Dalmose Flakkebjerg Korsør

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/boern-og-familie/skoler/skoleoversigt/flakkebjerg (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Korsør - Slagelse Kommune
  og Genbrug Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Korsør Korsør Oversigt over skoler i Korsør Baggesenskolen Gå til hjemmesiden Baggesenskolen nyt vindue Broskolen Gå til hjemmesiden Broskolen nyt vindue Heldagsskolen under Broskolen specialskole Gå til hjemmeside for Broskolen nyt vindue Helms Skole privat Gå til hjemmeside for Helms Skole nyt vindue Storebæltskolen specialskole Gå til hjemmeside for Storebæltskolen nyt vindue Siden er sidst opdateret 23 april 2015 P Print denne side Børn og Familie Skoler Skoleoversigt Boeslunde Dalmose Flakkebjerg Korsør Omø Rude Skælskør Slagelse Slots Bjergby Stillinge Svenstrup Tårnborg Sørbymagle Vemmelev Skoleindskrivning Ferieplan Frit skolevalg Flersprogede elever Kørsel og buskort Naturskole Ungdomsskole Efterskoler Mere under Børn og Familie Børn med Handicap Dagtilbud til børn Familieydelser Forpligtende Fælleskaber inklusion Serviceniveau SFO Fritidshjem og Klubtilbud Skoler Socialt bedrageri SSP

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/boern-og-familie/skoler/skoleoversigt/korsoer (2016-02-10)
  Open archived version from archive •