archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sygedagpenge - Aftale for selvstændige - Slagelse Kommune
  kommunen skal en lønmodtager have været beskæftiget i mindst 240 timer indenfor de senest 6 måneder forud for første sygedag og i mindst 5 af disse måneder været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned Hvis du fortsætter med at udbetale sygedagpenge eller løn efter arbejdsgiverperioden kan du få refusion fra kommunen forudsat at din medarbejder opfylder kommunens beskæftigelseskrav Du kan få udbetalt de dagpenge som medarbejderen ellers ville have haft ret til fra kommunen Hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden ophører din pligt til at udbetale sygedagpenge fra det tidspunkt hvor ansættelsesforholdet et ophørt Der er ingen arbejdsgiverperiode hvis din medarbejder er nyansat ansat under 8 uger på første sygedag Er medarbejderen ansat med en overenskomst der berettiger til løn under sygdom kan du søge om refusion for den løn du har udbetalt i arbejdsgiverperioden Refusion fra kommunen forudsætter dog at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen din medarbejder er ansat i fleksjob der foreligger en godkendt 56 aftale Hvor meget kan jeg som arbejdsgiver få i refusion for sygedagpenge jeg udbetaler til min medarbejder Du har ret til at refusion svarende til de dagpenge som din medarbejder ellers ville have ret til fra kommunen Sygedagpenge beregnes ud fra medarbejderens ugentlige arbejdstid og gennemsnitlige løn i de seneste 3 måneder forud for 1 sygedag Udbetalingen kan dog ikke overstige satsen for dagpengemaksimum pr time 111 76 kr i 2015 Hvordan søger jeg som arbejdsgiver om refusion for sygedagpenge Du skal anmode om dagpengerefusion via NemRefusion Dit krav om refusion kan sendes løbende men for minimum en måned ad gangen Hvis du har anmeldt sygefraværet rettidigt dvs inden for 5 uger fra første sygedag kan kommunen udbetale refusion til dig i op til 3 måneder tilbage fra den dato kommunen har modtaget dit refusionskrav Er sygefraværet ikke anmeldt rettidigt kan du tidligst få refusion fra og med den dato hvor kommunen har modtaget anmeldelsen Dette gælder dog ikke hvis sygefraværet er afsluttet indenfor arbejdsgiverperioden her kan du alligevel få udbetalt refusion i op til 3 måneder tilbage fra datoen for kommunens modtagelse af refusionskravet Når du anmoder om refusion i NemRefusion udsendes der et underretningsbrev fra NemRefusion til din medarbejder Medarbejderen orienteres om de oplysninger som du har indberettet til NemRefusion ved anmodningen om refusion Hvis din medarbejder ikke er enig i oplysningerne skal medarbejderen gøre kommunen opmærksom på dette indenfor en frist på 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet Hvis du er i tvivl om hvordan du skal indberette dit refusionskrav kan du altid få råd og vejledning hos NemRefusion på telefon 44 60 72 13 Hvornår har jeg som arbejdsgiver pligt til at udbetale sygedagpenge til en medarbejder Din medarbejder skal opfylde et beskæftigelseskrav for at have ret til sygedagpenge fra dig Beskæftigelseskravet er opfyldt hvis din medarbejder på første sygedag har været ansat i 8 uger og i de 8 uger har arbejdet mindst 74 timer Beskæftigelseskravet er også opfyldt hvis din medarbejder har været ansat i flere perioder indenfor de sidste 8 uger og i ansættelsesperioderne tilsammen

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/sygedagpenge-aftale-for-selvstaendige (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Sygedagpenge - aftale med arbejdsgiver - Slagelse Kommune
  relevant når Jobcenteret vurderer at en sygemeldt borgers arbejdsevne er truet og når der er tvivl om skånebehov i forhold til lidelsen Før en arbejdsprøvning kan iværksættes skal lidelsen være stationær Dette fordi en arbejdsprøvning på et tidligere tidspunkt ikke vil kunne afdække i hvor høj grad mulig behandling vil påvirke arbejdsevnen For eksempel vil en arbejdsprøvning af en sygemeldt borger med en ryglidelse som ikke har gennemgået tilstrækkelig genoptræning ikke give et retvisende billede af den sygemeldte borgers arbejdsevne Vurdering skal ske på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del hvor man blandt andet beskriver tidligere uddannelses og arbejdsmæssige samt sociale og helbredsmæssige forhold Hvad er et aktivt tilbud under sygedagpenge Aktive tilbud kan f eks indeholde fysisk træning coaching samtaler psykologhjælp erhvervs og kostvejledning De aktive tilbuds formål skal altid være at bringe den sygemeldte borger nærmere arbejdsmarkedet Jobcenter har flere eksterne aktører som stiller disse aktive tilbud til rådighed Et aktivt tilbud kan også foregå som praktik enten på den sygemeldte borgers egen arbejdsplads eller på anden virksomhed hvis nuværende arbejdsgiver ikke kan tilbyde praktik eller den sygemeldte borger er ledig Er der tale om tilbud i virksomhed hvor den sygemeldte borger i forvejen er ansat skal det aktive tilbud indeholde andre arbejdsfunktioner end før sygemeldingen Skal den sygemeldte borger tilbage og starte op i samme funktioner som før sygemeldingen vil det ikke være i et aktivt tilbud men som en delvis raskmelding Hvad er uarbejdsdygtighed I sygedagpengesager sigter man på at den sygemeldte borger kan vende tilbage til sit nuværende arbejde og derfor sker vurderingen af uarbejdsdygtighed i forhold til borgerens beskæftigelse før sygemeldingen Men efter 3 måneder vurderer man uarbejdsdygtig bredere nemlig i forhold til den sygemeldte borgers uddannelses og beskæftigelsesområde Hvis det vurderes at den sygemeldte borger kan stille sig til rådighed for andre relevante jobs har den sygemeldte borger ikke længere ret til at modtage sygedagpenge Denne vurdering kaldes ofte en bred vurdering i passende erhverv Hvis en sygemeldt borger ikke kan vende tilbage til sit arbejde eller stille sig til rådighed for andet arbejde bliver det undersøgt hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe den sygemeldte borger tilbage til ordinær beskæftigelse f eks via revalidering eller andre erhvervsfremmende foranstaltninger Vurdering skal ske på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening Du møder personligt op i et af Borgerservicecentrene hvor du bliver undtaget for digital selvbetjening og får udleveret en papir blanket Oplysning om Borgerservicecentrene Hvem vurderer om man skal i aktive tilbud under sygedagpenge Det er Jobcenteret der vurderer om en sygemeldt borger skal deltage i aktive tilbud Det beror altid på en konkret og individuel vurdering hvorvidt der skal iværksættes beskæftigelsesfremmende tiltag i form af aktive tilbud Tilbud skal være i overensstemmelse med behandlingen og sygdommen Hvis beskæftigelsesmedarbejderen er i tvivl skal læge kontaktes Kommunen kan iværksætte disse tiltag når det kan fremme den sygemeldte borgers mulighed for hurtigere at vende tilbage til arbejdsmarkedet Den sygemeldte borger har pligt til at tage imod et

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/sygedagpenge-aftale-med-arbejdsgiver (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barselsdagpenge - Slagelse Kommune
  Forside Borger Arbejde Uddannelse og Ledighed Syge og barselsdagpenge Barselsdagpenge Barselsdagpenge Det er Udbetaling Danmark der udbetaler barselsdagpenge Barselsdagpenge Barselsdagpenge Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov når I får et barn De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst der ellers ville have været gældende Det er din situation der afgør om du kan få barselsdagpenge Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger dk Barsel for kommende forældre Se hvad der gælder særligt for dig hvis du er lønmodtager ledig selvstændig studerende med job eller nyuddannet adoptant Hvis dit barn bliver alvorligt syg kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge Læs mere om Dagpenge ved alvorligt syge børn Indhold hentet fra Borger dk Hvis du har brug for hjælp Det er Udbetaling Danmark der står for refusion af barselsdagpenge Har du spørgsmål om barselsdagpenge er der hjælp at hente på borger dk barselsdagpenge her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål se hvilke frister du skal huske beregne og planlægge din orlov Du kan også kontakte Udbetaling Danmark Kontakt Udbetaling Danmark Indhold hentet fra Borger dk Eksterne sider Udbetaling Danmark nyt vindue Siden er sidst

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/arbejde,-uddannelse-og-ledighed/syge-og-barselsdagpenge/barselsdagpenge (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sygedagpenge til ledige - Slagelse Kommune
  Når kommunen er orienteret om din sygemelding sætter den gang i forskellige ting så du kan modtage sygedagpenge og få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Kommunen sender i din e boks et såkaldt oplysningsskema til dig som du skal udfylde Fra den 1 december 2015 skal du gøre det i den digitale løsning Mit Sygefravær I oplysningsskemaet skal du bl a oplyse hvor lang tid du forventer at sygemeldingen vil vare Du skal også give dit bud på om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover Kommunen bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation Obligatorisk lægeerklæring Når kommunen har modtaget oplysningsskemaet og set at du forventer at være syg mere end otte uger vil kommunen bede dig om en lægeerklæring I lægeerklæringen skal din læge vurdere din sygdom og situation Din læge skal også vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eventuelle skånehensyn behandling og sygdommens forventede varighed Din læge sender lægeerklæringen til kommunen inden du skal til den første samtale hos kommunen Formålet er også her at din sagsbehandler klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe dig Pjece om lægekonsultation og opfølgningssamtale pdf Første samtale i kommunen Hvis du er syg i længere tid bliver du indkaldt til en samtale med en sagsbehandler i kommunen Den såkaldte første opfølgningssamtale Samtalen skal holdes senest otte uger fra din første sygedag Samtalen handler om hvilken hjælp du skal have for at komme tilbage i arbejde Du og din sagsbehandler fastlægger i fællesskab den konkrete indsats der skal sættes i gang Kommunen skal under hele sygeforløbet følge op på din sygemelding for at støtte dig i at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet Indsatsen skal altid være tilpasset den enkelte sygemeldtes situation og helbredstilstand Guide til sygemeldte ledige pdf nyt vindue Du kan kontakte jobcenteret i kommunen hvis du vil vide mere om sygedagpenge og kommunens opfølgning Find dit lokale jobcenter nyt vindue Tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær Du har mulighed for at få igangsat en ekstraordinær tidlig opfølgning hvis du som sygemeldt allerede tidligt i dit sygdomsforløb ved at dit fravær kommer til at vare mere end otte uger Hvis du beder om tidlig opfølgning vil kommunen skulle tage første samtale senest to uger efter kommunen har modtaget din ansøgning om det Du kan altså hurtigere få hjælp til at lægge en plan for hvordan du kan bedst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet Fast track Få tidligere opfølgning hvis din sygemelding risikerer at blive langvarig pdf nyt vindue Jobafklaringsforløb Du overgår til et jobafklaringsforløb hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter 22 uger og kommunen efter en revurdering træffer afgørelse om at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til om du har formue eller en ægtefælle samlever Forløbet varer maksimalt to år men det er muligt at indgå i flere jobafklaringsforløb hvis kommunen vurderer at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom Under jobafklaringsforløbet modtager du en

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/arbejde,-uddannelse-og-ledighed/syge-og-barselsdagpenge/sygedagpenge-til-ledige (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sygedagpenge til lønmodtagere - Slagelse Kommune
  opfylder et af følgende beskæftigelseskrav Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag I mindst fem af disse måneder har du været i beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse hvis du ikke var blevet syg kommet til skade Inden for den seneste måned har du afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse der varede mindst 18 måneder Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse der er reguleret ved eller i henhold til lov Du er ansat i fleksjob Hvis du får løn under dit fravær har arbejdsgiveren ret til at få de sygedagpenge som du kunne have fået fra kommunen Din arbejdsgiver søger via NemRefusion om refusion fra kommunen Du vil modtage et brev fra NemRefusion i din e boks når din arbejdsgiver har søgt om refusion Hvis du ikke er enig i de oplysninger som din arbejdsgiver har givet til kommunen skal du give besked til kommunen Det skal du gøre via den digitale løsning Mit Sygefravær Indhold hentet fra Borger dk Sygefraværssamtale og mulighedserklæring efter fire ugers sygdom Senest efter fire ugers sygdom skal din arbejdsgiver indkalde dig til en samtale der har til formål at finde løsninger på hvordan og hvornår du kan vende tilbage til din arbejdsplads Hvis din sygdom er langvarig er der måske mulighed for eksempelvis at starte op på nedsat tid eller med arbejdsopgaver der bliver tilpasset dine behov Ved samtalen kan du og din arbejdsgiver udfylde en såkaldt mulighedserklæring hvis arbejdsgiveren finder det er nødvendigt En mulighedserklæring er en lægeerklæring Den skal udfyldes af dig og din arbejdsgiver i fællesskab for at skabe klarhed over hvilke arbejdsopgaver du evt kan løse på trods af din sygdom Din arbejdsgiver kan kræve at du møder op og bidrager til at udfylde en mulighedserklæring Hvis din sygdom forhindrer at du kan møde frem har du pligt til at medvirke i en telefonsamtale hvor erklæringen bliver udfyldt Hvis du ikke deltager i samtalen bortfalder din ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver fra og med den dag hvor du skulle deltage i samtalen og til og med den dag hvor samtalen gennemføres Når du og din arbejdsgiver har udfyldt side 1 i mulighedserklæringen skal du tage erklæringen med op til din læge som på side 2 giver sin lægefaglige vurdering Bagefter skal du aflevere mulighedserklæringen til din arbejdsgiver efter aftale Der er ingen regler for hvor tidligt en arbejdsgiver kan kræve en mulighedserklæring Selv ved kort fravær kan din arbejdsgiver bede om at få udarbejdet en mulighedserklæring Den kan også anvendes senere i et sygdomsforløb Læs mere om mulighedserklæringen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om mulighedserklæring nyt vindue Indhold hentet fra Borger dk Forventer du at være syg i mere end otte uger Hvis dit sygdomsforløb forventes at vare mere end otte uger vil du skulle indgå i et opfølgningsforløb hos kommunen Oplysningsskema fra kommunen Din arbejdsgiver skal som udgangspunkt give besked om dit sygefravær til kommunen inden der er gået fem uger fra din første sygedag Når kommunen er orienteret om din sygemelding sætter den gang i forskellige ting så du kan modtage sygedagpenge og få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Kommunen sender et såkaldt oplysningsskema til dig i din e boks som du skal udfylde Du skal udfylde oplysningsskemaet i den digitale løsning Mit Sygefravær Du skal være opmærksom på at oplysningsskemaet skal være udfyldt senest otte dage efter at det er afsendt fra kommunen med mindre du har aftalt noget andet med kommunen Mens din arbejdsgiver ikke har ret til at vide hvad du fejler så forholder det sig modsat for kommunen der som myndighed har ret til at vide det Du skal bl a også oplyse hvor lang tid du forventer at sygemeldingen vil vare og du skal give dit bud på om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover Kommunen bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation Obligatorisk lægeerklæring Når kommunen har modtaget oplysningsskemaet og set at du forventer at være syg mere end otte uger vil kommunen bede dig om en lægeerklæring I lægeerklæringen skal din læge vurdere din sygdom og situation Din læge skal også vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eventuelle skånehensyn behandling og sygdommens forventede varighed Din læge sender lægeerklæringen til kommunen inden du skal til den første samtale hos kommunen Formålet er også her at din sagsbehandler klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe dig Pjece om lægekonsultation og opfølgningssamtale pdf Første samtale i kommunen Hvis du er syg i længere tid bliver du indkaldt til en samtale med en sagsbehandler i kommunen Den såkaldte første opfølgningssamtale Samtalen skal holdes senest otte uger fra din første sygedag Samtalen handler om hvilken hjælp du skal have for at komme tilbage i arbejde Du og din sagsbehandler fastlægger i fællesskab den konkrete indsats der skal sættes i gang herunder hvordan du kan vende tilbage til dit arbejde Kommunen tager som udgangspunkt også kontakt til din arbejdsgiver som led i at støtte at du vender tilbage til arbejdet Kommunen skal under hele sygeforløbet følge op på din sygemelding for at støtte dig i at fastholde dit arbejde eller din tilknytning til arbejdsmarkedet Indsatsen skal altid være tilpasset den enkelte sygemeldtes situation og helbredstilstand Guide til sygemeldte ledige pdf nyt vindue Du kan kontakte jobcenteret i kommunen hvis du vil vide mere om sygedagpenge og kommunens opfølgning Find dit lokale jobcenter nyt vindue Tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær Du har mulighed for at få igangsat en ekstraordinær tidlig opfølgning hvis du som sygemeldt allerede tidligt i dit sygdomsforløb ved at dit fravær kommer til at vare mere end otte uger Både du og din arbejdsgiver kan bede om en tidlig opfølgning Ansøger din arbejdsgiver skal du altid bekræfte at du er interesseret i den tidlige opfølgning Er der søgt om tidlig opfølgning

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/arbejde,-uddannelse-og-ledighed/syge-og-barselsdagpenge/sygedagpenge-til-loenmodtagere (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sygedagpenge til selvstændig erhvervsdrivende - Slagelse Kommune
  otte uger Hvis dit sygdomsforløb forventes at vare mere end otte uger vil du skulle indgå i et opfølgningsforløb hos kommunen Oplysningsskema fra kommunen Når du har anmeldt dit sygefravær via den digitale løsning NemRefusion sender kommunen et oplysningsskema til dig i din e boks som du skal udfylde Du skal bl a også oplyse hvor lang tid du forventer at sygemeldingen vil vare og du skal give dit bud på om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover Kommunen bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation Oplysningsskemaet finder du i den digitale løsning Mit Sygefravær Obligatorisk lægeerklæring Når kommunen har modtaget oplysningsskemaet og set at du forventer at være syg i mere end otte uger vil kommunen bede dig om en lægeerklæring I lægeerklæringen skal din læge vurdere din sygdom og situation Din læge skal også vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eventuelle skånehensyn behandling og sygdommens forventede varighed Din læge sender lægeerklæringen til kommunen inden du skal til den første samtale hos kommunen Formålet er også her at din sagsbehandler klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe dig Pjece om lægekonsultation og opfølgningssamtale pdf Første samtale i kommunen Hvis du er syg i længere tid bliver du indkaldt til en samtale med en sagsbehandler i kommunen Den såkaldte første opfølgningssamtale Samtalen skal holdes senest otte uger fra din første sygedag Samtalen handler om hvilken hjælp du skal have for at komme tilbage i arbejde Du og din sagsbehandler fastlægger i fællesskab den konkrete indsats der skal sættes i gang Kommunen skal under hele sygeforløbet følge op på din sygemelding for at støtte dig i at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet Indsatsen skal altid være tilpasset den enkelte sygemeldtes situation og helbredstilstand Hvis du vil vide mere om sygedagpenge og kommunens opfølgning kan du kontakte jobcenteret i kommunen Find dit lokale jobcenter nyt vindue Tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær Du har mulighed for at få igangsat en ekstraordinær tidlig opfølgning hvis du som sygemeldt allerede tidligt i dit sygdomsforløb ved at dit fravær kommer til at vare mere end otte uger Hvis du beder om en tidlig opfølgning vil kommunen skulle tage første samtale senest to uger efter ansøgningen Du kan altså hurtigere få hjælp til at lægge en plan for hvordan du bedst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet Fast track Få tidligere opfølgning hvis din sygemelding risikerer at blive langvarig pdf nyt vindue Jobafklaringsforløb Du overgår til et jobafklaringsforløb hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter 22 uger og kommunen efter en revurdering træffer afgørelse om at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til om du har formue eller en ægtefælle samlever Forløbet varer maksimalt to år men det er muligt at indgå i flere jobafklaringsforløb hvis kommunen vurderer at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom Under et jobafklaringsforløb modtager du en individuelt tilpasset tværfaglig indsats fra kommunen Indhold hentet fra Borger dk Delvis uarbejdsdygtighed Ved delvis

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/arbejde,-uddannelse-og-ledighed/syge-og-barselsdagpenge/sygedagpenge-til-selvstaendig-erhvervsdrivende (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Integration af udlændinge - Slagelse Kommune
  Integration af udlændinge Integration af udlændinge Tid for sagsbehandling Her kan du se hvor lang tid der maksimalt går fra du søger en ydelse til du kan forvente din ansøgning er behandlet Vi udregner fristen fra det tidspunkt hvor vi modtager din ansøgning Du skal være opmærksom på at tidsfristerne er den tid det højest må tage inden der er truffet en afgørelse i din sag Når afgørelsen er truffet kan der måske igen være ventetid før du får din ydelse Fristerne er fastlagt jf den lovgivning der gælder for området Sagsbehandlingstid Lov om integration af udlændinge Tid Afgørelse af tilbud om Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud 23 14 dage Afgørelse af tilbud om Korte vejlednings og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb Ordinære uddannelsesforløb Særlige opkvalificerende forløb 23a 1 måned Afgørelse af tilbud om virksomhedspraktik 23b 1 måned Afgørelse af ansættelse med løntilskud 23c 1 måned Afgørelse af tilbud om mentorfunktion 23d 1 måned Afgørelse af hjælp til Deltagelse i særlige forløb Transport Værktøj arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning Helt særlige undervisningsmaterialer Egenbetaling i forbindelse med ophold på højskole 34 14 dage Se også Løntilskud i offentlige virksomheder Løntilskud i private virksomheder Virksomhedspraktik Eksterne sider Retsinformation dk nyt vindue

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/arbejde,-uddannelse-og-ledighed/tid-for-sagsbehandling/integration-af-udlaendinge (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Handicappede i erhverv - Slagelse Kommune
  Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Arbejde Uddannelse og Ledighed Tid for sagsbehandling Handicappede i erhverv Handicappede i erhverv Tid for sagsbehandling Her kan du se hvor lang tid der maksimalt går fra du søger en ydelse til du kan forvente din ansøgning er behandlet Vi udregner fristen fra det tidspunkt hvor vi modtager din ansøgning Du skal være opmærksom på at tidsfristerne er den tid det højest må tage inden der er truffet en afgørelse i din sag Når afgørelsen er truffet kan der måske igen være ventetid før du får din ydelse Fristerne er fastlagt jf den lovgivning der gælder for området Sagsbehandlingstid Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv Tid Afgørelse af personlig assistance til handicappede i erhverv mv 10 1 måned Se også Hjælpemidler og boligændringer Aflastningstilbud Dækning af merudgifter Dækning af tabt arbejdsfortjeneste Eksterne sider Retsinformation dk nyt vindue Siden er sidst opdateret 7 november 2014 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Handicappede i erhverv Når der sker ændringer på siden får

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/arbejde,-uddannelse-og-ledighed/tid-for-sagsbehandling/handicappede-i-erhverv (2016-02-10)
  Open archived version from archive •