archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oversigtsarealer - også kaldet tinglyst servitut om oversigtsareal - Slagelse Kommune
  Borger Bolig og Flytning Grundejeres pligter Oversigtsarealer Oversigtsarealer På en ejendom kan der være registreret et oversigtsareal der skal sikre trafikanter frit udsyn Et oversigtsareal skal holdes fri for beplantning skilte reklamer bebyggelse og lignende i en højde af maks 1 m over vejen Det betyder at der ikke må anbringes affald materiel materialer skurvogne boder automater skilte hegn eller lignende på arealet uden kommunens tilladelse Heller ikke midlertidigt Ejeren af en ejendom skal følge kommunens anmodning om at sikre oversigten på de registrerede arealer ved at fjerne de elementer der er til gene Kommunen kan om nødvendigt udføre arbejdet for grundejerens regning Sådan skal træer og hække beskæres Spørgsmål og svar Hvor kan jeg se om der er registreret et oversigtsareal Juridisk er der tale om en tinglyst deklaration Du kan på hjemmesiden www tinglysning dk se hvilke deklarationer der er tinglyst på din ejendom Kan jeg få dispensation til at bruge et oversigtsareal I nogle tilfælde kan det lade sig gøre Du kan søge om dispensation hos kommunen ved at skrive til teknik slagelse dk Siden er sidst opdateret 11 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/grundejeres-pligter/oversigtsarealer (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Rotter hjemme hos dig - Slagelse Kommune
  udlevere kemiske midler gift til bekæmpelse af rotter Det er Slagelse Kommunes Entreprenørservice som står for at bekæmpe rotter i hele kommunen Nederst på siden kan du se en videofilm om rottehunden Puf Private rottebekæmpere Hvis du uden for Entreprenørservices åbningstid konstaterer rotter indendørs i dit hjem eller på en fødevarevirksomhed må du godt lave en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper Vær opmærksom på at udgifter der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid skal betales af dig som grundejer eller lejer Du kan efterfølgende vælge at anmode kommunen om at stå for den videre bekæmpelse på adressen Mere om rotter Minimér risikoen for rotter Du har pligt til at sikre og renholde din ejendom og det er vigtigt at du ikke har affald og skrammel liggende Det kan trække rotter til Huller i jorden kan være tegn på udendørs rotteangreb Et hul ved en kloakledning kan det være tegn på et kloakbrud og dermed at der er rotter Pas på ved fodring af fugle Hønsehold og fodring af fugle kan også tiltrække rotter Fugle skal fodres på fuglebræt eller via foderautomat mindst 1 5 meter over jorden Foder ikke mere end fuglene kan æde eventuelt spild på jorden bør opsamles dagligt Placer ikke foderbrættet i nærheden af grenbunker hække brændestabler eller lignende Opbevar fuglefoder i tætte beholdere Pjece Undgå rotter ved fuglefodring pdf nyt vindue Se kommunens rottehund Puf i aktion Se herunder en video om rottefængeren og hunden Pufs arbejde med at bekæmpe rotter Spørgsmål og svar Hvordan betaler man for rottebekæmpelse Betaling for rottebekæmpelse sker via ejendomsskatten Hvornår kommer kommunens rottefængere på besøg Alle ejendomme får besøg efter der er anmeldt rotter Derudover får ejendomme i landzone samt landbrug i byzone besøg når kommunen har kampagnekørsel Dette annonceres på hjemmesiden Disse ejendomme er

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/grundejeres-pligter/rotter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Pligter for snerydning og saltning for grundejere - Slagelse Kommune
  Du skal rydde sne og salte eller gruse fortove og stier som ligger i ubrudt forlængelse af adgangen til din ejendom Har du ikke direkte adgang til et fortov har du ingen pligt til at salte eller gruse og rydde sne I kommunens vinter og renholdelses regulativ kan du se en liste med principper for dine pligter Vinter og renholdelsesregulativ pdf nyt vindue Private fællesveje På landet og i flere villakvarterer ejer grundejerne selv vejene Kommunen rydder derfor ikke sne på private fællesveje Hvis du bor på en privat fællesvej og gerne vil have vejen ryddet for sne er det dig og de andre grundejere langs vejen der skal gøre det Der er de samme pligter til at rydde sne og salte eller gruse fortovet som på kommuneveje Spørgsmål og svar Der er nogen der ikke rydder sne på deres fortov Hvor kan jeg klage Du kan klage til kommunen på teknik slagelse dk Hvornår skal mit fortov være ryddet for sne Der er ingen fast regel for hvornår der skal være ryddet sne Som hovedregel skal det ske umiddelbart efter snefaldet er ophørt Tidligere afsagte domme har vist at sker der en ulykke på grund af manglende snerydning eller saltning grusning på fortovet efter kl 7 00 om morgenen så er risikoen for at blive erstatningspligtig større end hvis det skete før kl 7 00 Skal jeg selv fjerne den snevold som sneploven laver ud for min indkørsel Ja Det er desværre en af de gener som den kommunale snerydning af vejene giver Hvilke pligter har jeg hvis jeg ejer en ejendom ud til en gågade eller plads På gågader og pladser har du de samme pligter som på et fortov Du skal holde gågaden pladsen ud til midten af arealet dog maks i en bredde på 10 m fra din ejendom Hvad sker der hvis jeg ikke opfylder mine pligter som grundejer Hvis du ikke opfylder dine pligter som grundejer kan kommunen i sidste ende udføre arbejdet på din regning Som regel vil du få et brev med et varsel fx om at du skal klippe din hæk Hvis du ikke gør det kan kommunen gøre det på din regning I særlige tilfælde hvor der er akut fare for færdslen kan kommunen udføre arbejdet uden at skrive til dig først Kan jeg overdrage mine pligter til snerydning renholdelse og glatførebekæmpelse til en anden Ja fx kan du godt hyre et firma til at rydde sne for dig Grundejerforeninger kan også hyre et firma til at rydde alle fortovene i grundejerforeningens område Det vil dog stadig være dig der risikerer at blive erstatningspligtig hvis nogen falder på et glat fortov Du kan overdrage hele forpligtigelsen til at renholde snerydde og glatførebekæmpe til en anden ved at lave en såkaldt fejeerklæring I fejeerklæringen skal der stå hvem der påtager sig pligten Fejeerklæringen skal godkendes af kommunen Kommunen kan afvise at godkende erklæringen hvis vi mener at den der skal overtage pligterne ikke vil være i stand til at overholde sine

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/grundejeres-pligter/sne-og-salt-ved-din-grund (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hegnssyn - indbringe sag - Slagelse Kommune
  vil gå til Vælg kategori Affald og Genbrug Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x selvbetjening Tilbage til oversigten Hegnssyn indbringe sag En sag kan kun rejses af grundejere Ejendommens lejer forpagter er ikke part i en hegnssynssag Du skal oplyse om de forhold som du ønsker at Hegnssynet skal bedømme Hvis der er tinglyste servitutter lokalplan fredningskendelse eller særlige bestemmelser om hegnsforholdene på din ejendom og naboejendommen skal du sende dokumentation for det sammen med din anmodning om Hegnssyn Du kan også fremlægge dokumentationen under hegnssynssagen Hav dette parat Ejendommens adresse og matrikelnummer Naboens navn adresse og evt matrikelnummer Dokumenter af betydning for sagen Evt foto Det tager ca 10 minutter Start selvbetjening Sådan gør du Tryk på Start selvbetjening Udfyld formularen Vedhæft relevante bilag Tryk på Send Når du har sendt får du en

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/hegnssyn-indbringe-sag (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • BBR-meddelelse - Slagelse Kommune
  Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Bolig og Flytning Min bolig BBR meddelelse BBR meddelelse BBR meddelelser viser de oplysninger der er registreret i BBR Bygnings og Boligregisteret om ejendomme i Danmark Hvis der er ændringer eller fejl i din BBR registreringer skal du som ejer sørge for at de bliver rettet Du kan rette eller ændre via Bygnings og Boligregistrets hjemmeside nyt vindue Alle ejendomme i Danmark OIS er en forkortelse for den Offentlige InformationsServer en statslig database som administreres af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikt På OIS kan du se et stort antal oplysninger om din egen og andres ejendom Du kan fx se oplysninger om arealer antal værelser vurderingsoplysninger tilstandsrapporter m m Der er begrænset adgang til nogle af ejendomsoplysningerne fordi der er tale om private oplysninger For at kunne se alle oplysninger om en ejendom skal du være ejer af ejendommen og være logget ind med NemID eller Digital Signatur Hjemmesiden OIS dk nyt vindue Se også Byggeri Eksterne sider Boligejer dk nyt vindue Siden er sidst opdateret 10 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/min-bolig/bbr-meddelelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ejendomsskat - Slagelse Kommune
  Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Bolig og Flytning Min bolig Ejendomsskat Ejendomsskat Ejendomsskattebilletten udsendes hvert år i slutningen af december måned og viser hvilke skatter og afgifter der skal betales I 2016 er forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag 1 rate forfalder 1 januar med sidste rettidige betaling 8 januar 2 rate forfalder 1 juli med sidste rettidige betaling 8 juli Spørgsmål og svar Hvilke ting opkræves via ejendomsskat Skorstensfejning Rottebekæmpelse Administrationsgebyr for jordflytning Samletanke og andre tanke Affald fra husholdning dagrenovation Selvbetjening Ejendomsskat lån til betaling Se også Byggeri Kontakt Økonomi Ejendomsskat Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf 58 57 32 26 Skriv til Ejendomsskat Siden er sidst opdateret 10 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Ejendomsskat Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Bolig og Flytning Min bolig BBR meddelelse Ejendomsskat Skimmelsvamp Skorstensfejer Mere under Bolig og Flytning Beboerindskud Beboerklagenævn indbring sag

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/min-bolig/ejendomsskat (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skimmelsvamp - Slagelse Kommune
  Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Bolig og Flytning Min bolig Skimmelsvamp Skimmelsvamp Information om skimmelsvamp i din bolig se hvad du kan gøre Skimmelsvampeangreb kan kun opstå hvor der er fugt til stede og er medvirkende årsag til at beboeren kan udvikle astma og allergi Skimmelsvamp kan skyldes flere forskellige faktorer og er ofte en kombination af Manglende vedligeholdelse af boligen Utidssvarende konstruktion Beboernes adfærd fx manglende udluftning I vejledningen herunder kan du læse om indeklima og gode vaner Læs hvordan du fjerner skimmelsvamp og om udlejers og ejers ansvar Desuden beskriver vi et typisk sagsforløb i en sag hvis en bolig er angrebet af skimmelsvamp Byggevejledning 7 skimmelsvamp pdf nyt vindue Se også Byggeri Siden er sidst opdateret 14 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Skimmelsvamp Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Bolig og Flytning Min bolig BBR meddelelse Ejendomsskat Skimmelsvamp Skorstensfejer Mere under Bolig og

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/min-bolig/skimmelsvamp (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skorstensfejer - Slagelse Kommune
  ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Bolig og Flytning Min bolig Skorstensfejer Skorstensfejer Du kan kontakte skorstensfejeren i dit område direkte Gl Hashøj Kommune Jens O Brandt Tlf 58 19 13 14 Gl Skælskør Kommune Jens O Brandt Tlf 58 19 13 14 Gl Slagelse Kommune Teddy Nielsen Tlf 58 52 00 85 Gl Korsør Kommune Teddy Nielsen Tlf 58 52 00 85 Se også Byggeri Eksterne sider Skorstensfejerlavets hjemmeside nyt vindue Siden er sidst opdateret 10 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Skorstensfejer Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Bolig og Flytning Min bolig BBR meddelelse Ejendomsskat Skimmelsvamp Skorstensfejer Mere under Bolig og Flytning Beboerindskud Beboerklagenævn indbring sag Boligselskaber almene El vand varme og kloak Flytning Folkeregister Grundejeres pligter Grundejerforeninger Hegnssyn indbring sag Huslejenævn indbring

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/min-bolig/skorstensfejer (2016-02-10)
  Open archived version from archive •