archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thomsensvej (privat) - Slagelse Kommune
  Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Køb Salg og Leje Større boligarealer til salg Thomsensvej privat Thomsensvej privat Private boligarealer Grundens beliggenhed Thomsensvej 1 5 4200 Slagelse Boligbebyggelse Hvad kan der placeres på grunden Byggegrund på 1673 m 2 med attraktiv beliggenhed i Slagelse centrum tæt ved stationen Lokalplan 168 pdf nyt vindue Boligbebyggelse ved Møllevej Kontaktoplysninger Michael Schougaard Valbygårdsvej 75 4200 Slagelse Tlf 58 52 70 62 E mail ms skmail dk Siden er sidst opdateret 24 august 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Thomsensvej privat Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Køb Salg og Leje Større boligarealer til salg Thomsensvej privat Mere under Køb Salg og Leje Ejendomme til salg Erhvervsgrunde til salg Forkøbsret Lån

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/koeb,-salg-og-leje/stoerre-boligarealer-til-salg/thomsensvej-%28privat%29 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Kontaktpersoner på kulturområdet - Slagelse Kommune
  Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Organisation Centre Kultur Fritid og Borgerservice Kontaktpersoner Kultur Kontaktpersoner Kultur Kulturmedarbejder Mette Agentoft Tlf 58 57 46 27 E mail mettg slagelse dk Kulturmedarbejder Pernille Andersen på barsel pt Tlf 58 57 44 55 E mail peran slagelse dk Kulturmedarbejder Anna Kirstine Rasmussen Tlf 58 57 44 30 E mail akira slagelse dk Sekretær Susanne Møller Tlf 58 57 42 45 E mail susam slagelse dk Ny Trelleborg Jesper Rønn Kristiansen Tlf 58 57 46 33 E mail jespr slagelse dk Britt Caroline Juul Tlf 58 57 31 45 E mail brici slagelse dk Kontakt Kultur Gørtlergade 4 4200 Slagelse Tlf 58 57 42 45 Skriv til Kultur Siden er sidst opdateret 19 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Kontaktpersoner Kultur Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Organisation Centre Arbejdsmarked og Integration Beredskab Børn og Familie Handicap

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/organisation/centre/kultur,-fritid-og-borgerservice/kontaktpersoner-kultur (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • NemRefusion - anmeld fravær og søg refusion - Slagelse Kommune
  skal en lønmodtager have været beskæftiget i mindst 240 timer indenfor de senest 6 måneder forud for første sygedag og i mindst 5 af disse måneder været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned Hvis du fortsætter med at udbetale sygedagpenge eller løn efter arbejdsgiverperioden kan du få refusion fra kommunen forudsat at din medarbejder opfylder kommunens beskæftigelseskrav Du kan få udbetalt de dagpenge som medarbejderen ellers ville have haft ret til fra kommunen Hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden ophører din pligt til at udbetale sygedagpenge fra det tidspunkt hvor ansættelsesforholdet et ophørt Der er ingen arbejdsgiverperiode hvis din medarbejder er nyansat ansat under 8 uger på første sygedag Er medarbejderen ansat med en overenskomst der berettiger til løn under sygdom kan du søge om refusion for den løn du har udbetalt i arbejdsgiverperioden Refusion fra kommunen forudsætter dog at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen din medarbejder er ansat i fleksjob der foreligger en godkendt 56 aftale Hvor meget kan jeg som arbejdsgiver få i refusion for sygedagpenge jeg udbetaler til min medarbejder Du har ret til at refusion svarende til de dagpenge som din medarbejder ellers ville have ret til fra kommunen Sygedagpenge beregnes ud fra medarbejderens ugentlige arbejdstid og gennemsnitlige løn i de seneste 3 måneder forud for 1 sygedag Udbetalingen kan dog ikke overstige satsen for dagpengemaksimum pr time 111 76 kr i 2015 Hvordan søger jeg som arbejdsgiver om refusion for sygedagpenge Du skal anmode om dagpengerefusion via NemRefusion Dit krav om refusion kan sendes løbende men for minimum en måned ad gangen Hvis du har anmeldt sygefraværet rettidigt dvs inden for 5 uger fra første sygedag kan kommunen udbetale refusion til dig i op til 3 måneder tilbage fra den dato kommunen har modtaget dit refusionskrav Er sygefraværet ikke anmeldt rettidigt kan du tidligst få refusion fra og med den dato hvor kommunen har modtaget anmeldelsen Dette gælder dog ikke hvis sygefraværet er afsluttet indenfor arbejdsgiverperioden her kan du alligevel få udbetalt refusion i op til 3 måneder tilbage fra datoen for kommunens modtagelse af refusionskravet Når du anmoder om refusion i NemRefusion udsendes der et underretningsbrev fra NemRefusion til din medarbejder Medarbejderen orienteres om de oplysninger som du har indberettet til NemRefusion ved anmodningen om refusion Hvis din medarbejder ikke er enig i oplysningerne skal medarbejderen gøre kommunen opmærksom på dette indenfor en frist på 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet Hvis du er i tvivl om hvordan du skal indberette dit refusionskrav kan du altid få råd og vejledning hos NemRefusion på telefon 44 60 72 13 Hvornår har jeg som arbejdsgiver pligt til at udbetale sygedagpenge til en medarbejder Din medarbejder skal opfylde et beskæftigelseskrav for at have ret til sygedagpenge fra dig Beskæftigelseskravet er opfyldt hvis din medarbejder på første sygedag har været ansat i 8 uger og i de 8 uger har arbejdet mindst 74 timer Beskæftigelseskravet er også opfyldt hvis din medarbejder har været ansat i flere perioder indenfor de sidste 8 uger og i ansættelsesperioderne tilsammen har

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/nemrefusion-anmeld-fravaer-og-soeg-refusion?lok=indhold_top (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Refusion barselsdagpenge - Slagelse Kommune
  til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Medarbejdere Find eller Fasthold Refusion af sygedagpenge Refusion barselsdagpenge Refusion barselsdagpenge Det er Udbetaling Danmark der tager sig af barselsdagpenge Udbetaling Danmark nyt vindue Refusion af barselsdagpenge Refusion af barselsdagpenge Arbejdsgivere selvstændige og a kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Virk dk nemrefusion Det er også her virksomheder søger om refusion for den løn de udbetaler under fraværet Læs mere om barselsfravær og refusion for arbejdsgivere selvstændige a kasser I kan kun anmelde fravær og søge om refusion digitalt Indhold hentet fra Borger dk Hvis I har brug for hjælp Har I spørgsmål om refusion af barselsdagpenge er der hjælp at hente på Virk dk barselsdagpenge her kan I få svar på de oftest stillede spørgsmål se hvilke frister I som arbejdsgiver skal overholde se videoer med øvelsesvejledninger til Virk dk Du kan også kontakte Udbetaling Danmark Kontakt Udbetaling Danmark Indhold hentet fra Borger dk Se også Syge og barselsdagpenge Eksterne sider Virk dk nyt vindue Siden er sidst opdateret 10 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/medarbejdere-find-eller-fasthold/refusion-af-sygedagpenge/refusion-barselsdagpenge (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sygedagpengerefusion - Aftale for selvstændige erhvervsdrivende - Slagelse Kommune
  x Erhverv Forside Erhverv Medarbejdere Find eller Fasthold Refusion af sygedagpenge Sygedagpengerefusion Aftale for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengerefusion Aftale for selvstændige erhvervsdrivende Mulighed for tidlig sygedagpengerefusion Man har mulighed for at søge om at modtage tidlig sygedagpengerefusion hvis man har en kronisk sygdom der medfører at man har flere sygedage end normalt Den konkrete berettigelse afhænger af den enkelte sag og forholdene heri Aftale for selvstændige erhvervsdrivende For selvstændige erhvervsdrivende betyder det at de har mulighed for at modtage sygedagpengerefusion allerede fra første sygedag Frem for først efter 14 dage Selvstændige skal søge om en såkaldt 58 aftale Aftalen kan godkendes for op til to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af den langvarige eller kroniske lidelse Til brug for godkendelse skal der foreligge lægefaglig dokumentation for din langvarige eller kroniske lidelse Kommunen kan anmode dig om at tilvejebringe denne dokumentation eller kommunen kan indhente en lægeerklæring Udgiften til lægeerklæring afholdes af kommunen Det er kommunens Jobcenter der godkender aftalen Selvbetjening Sygedagpenge Aftale for selvstændige Se også Refusion af sygedagpenge Kontakt Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59A 4200 Slagelse Tlf 58 57 36 00 Skriv til Jobcentret Eksterne sider Virk dk nyt vindue Siden er sidst opdateret 20 januar 2016

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/medarbejdere-find-eller-fasthold/refusion-af-sygedagpenge/sygedagpengerefusion-aftale-for-selvstaendige-erhvervsdrivende (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Boringer og brønde - Slagelse Kommune
  Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Grundvand og drikkevand Boringer og brønde Boringer og brønde Borearbejde skal som udgangspunkt enten anmeldes eller søge tilladelse til hos kommunen afhængig af boringens type Boringer er opdelt i kategori A og kategori B efter Boringsbekendtgørelsen Boringer i kategori A kræver tilladelse fra kommunen Boringer i kategori B skal typisk blot anmeldes Som udgangspunkt omfatter kategori A boringer alle permanente boringer udbygget med filterrør eller forerør mens kategori B boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filterrør og eller forerør Ved en midlertidig boring forstås en boring som har en levetid på mindre end to år Kategori A boringer Kræver tilladelse og omfatter følgende boringer Boringer til vandindvinding jf kapitel 4 i vandforsyningsloven samt undersøgelsesboringer prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv Boringer til permanent grundvandssænkning Boringer til grundvandssænkning som kræver tilladelse efter 26 i vandforsyningsloven Permanente pejleboringer Permanente moniteringsboringer Miljøtekniske boringer hvor der efterlades filter eller forerør Miljøtekniske afværgeboringer Boringer til tilledning af vand til undergrunden Andre boringer hvor der efterlades filter eller forerør Kategori B boringer Skal typisk blot anmeldes og omfatter følgende boringer Boringer til midlertidig grundvandssænkning der ikke kræver tilladelse efter 26 stk 2 og 27 i vandforsyningsloven Korte miljøtekniske boringer som ikke filtersættes eller kun filtersættes midlertidigt Geotekniske boringer Råstofboringer Andre boringer hvor der ikke efterlades filterrør eller forerør Kræver ikke anmeldelse Geotekniske boringer og råstofboringer må udføres uden anmeldelse til kommunen Korte boringer udført med håndboreudstyr er under normale omstændigheder heller ikke omfattet af bekendtgørelsen De må derfor typisk udføres uden at underrette kommunen Siden er sidst opdateret 23 november 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Boringer og brønde Når der sker ændringer

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/grundvand-og-drikkevand/boringer-og-broende (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Indvindingstilladelse - Slagelse Kommune
  Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Grundvand og drikkevand Indvindingstilladelse Indvindingstilladelse Det kræver en tilladelse at indvinde vand uanset om ansøger er et vandværk en landmand industri eller andet Det er først tilladt at gå i gang med at indvinde vand når kommunen har givet tilladelse Du søger tilladelse til at indvinde vand via selvbetjening i den røde boks Selvbetjening Drikkevand etablering og ændring søg om Siden er sidst opdateret 23 november 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Indvindingstilladelse Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Miljø og Energi Grundvand og drikkevand Boringer og brønde Indvindingstilladelse Kontrol med drikkevand Mere under Miljø og Energi Energibesparelser og gode råd Grundvand og drikkevand Jord og Jordforurening Jordvarmeanlæg Landbrug Miljøuheld Olietanke

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/grundvand-og-drikkevand/indvindingstilladelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Boringer og brønde - Slagelse Kommune
  Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Jord og Jordforurening Boringer og brønde Boringer og brønde Borearbejde skal som udgangspunkt enten anmeldes eller søge tilladelse til hos kommunen afhængig af boringens type Boringer er opdelt i kategori A og kategori B efter Boringsbekendtgørelsen Boringer i kategori A kræver tilladelse fra kommunen Boringer i kategori B skal typisk blot anmeldes Som udgangspunkt omfatter kategori A boringer alle permanente boringer udbygget med filterrør eller forerør mens kategori B boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filterrør og eller forerør Ved en midlertidig boring forstås en boring som har en levetid på mindre end to år Kategori A boringer Kræver tilladelse og omfatter følgende boringer Boringer til vandindvinding jf kapitel 4 i vandforsyningsloven samt undersøgelsesboringer prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv Boringer til permanent grundvandssænkning Boringer til grundvandssænkning som kræver tilladelse efter 26 i vandforsyningsloven Permanente pejleboringer Permanente moniteringsboringer Miljøtekniske boringer hvor der efterlades filter eller forerør Miljøtekniske afværgeboringer Boringer til tilledning af vand til undergrunden Andre boringer hvor der efterlades filter eller forerør Kategori B boringer Skal typisk blot anmeldes og omfatter følgende boringer Boringer til midlertidig grundvandssænkning der ikke kræver tilladelse efter 26 stk 2 og 27 i vandforsyningsloven Korte miljøtekniske boringer som ikke filtersættes eller kun filtersættes midlertidigt Geotekniske boringer Råstofboringer Andre boringer hvor der ikke efterlades filterrør eller forerør Kræver ikke anmeldelse Geotekniske boringer og råstofboringer må udføres uden anmeldelse til kommunen Korte boringer udført med håndboreudstyr er under normale omstændigheder heller ikke omfattet af bekendtgørelsen De må derfor typisk udføres uden at underrette kommunen Siden er sidst opdateret 23 november 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Boringer og brønde Når der sker ændringer på

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/jord-og-jordforurening/boringer-og-broende (2016-02-10)
  Open archived version from archive •