archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forurenet jord - Slagelse Kommune
  godkende en plan for jordens håndtering Jordflytningen skal anmeldes til kommunen via selvbetjening inden projektet sættes i gang Sådan anmelder du jordflytning Du søger tilladelse via selvbetjening i den røde boks Spørgsmål og svar Hvem skal betale for analysen af jord der flyttes Det er grundejeren skal betale for analysen af jorden Hvordan finder jeg ud af om den grund jeg vil købe er forurenet På websiden Danmarks Miljøportal Arealinformation nyt vindue kan du finde ud af om der er registreret forurening på grunden Der findes stadig forureninger der ikke er registreret på Danmarks Miljøportal Oplysninger om de grunde hvor der kan være forurening men hvor forureningen ikke er registreret endnu kan du få hos Region Sjælland nyt vindue Jeg vil gerne have undersøgt jorden på min grund hvad gør jeg Hvis du ønsker at få en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom kan du vælge selv at få lavet en undersøgelse af jorden Det anbefales at følge kommunens råd og vejledning for sådanne undersøgelser Ved at indsende undersøgelsesresultaterne til kommunen kan du efterfølgende få en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom Du skal være opmærksom på at regionen har op til 4 uger til at komme med en udtalelse og at kommunen også skal behandle sagen undersøgelsen hvorfor der samlet set godt kan gå 8 uger før du får din erklæring Du skal være opmærksom på at selv om du får en erklæring på at jorden er ren kommer du ikke ud af områdeklassificeringen Til gengæld kan du bruge erklæringen når du skal flytte jord Kan jeg være helt sikker på at købe en grund der ikke er forurenet Nej du kan aldrig være sikker på at der ikke dukker nye oplysninger op fx om forureninger man ikke kendte i forvejen Men du kan selv gøre en hel del

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/jord-og-jordforurening/forurenet-jord (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Jordflytning - Slagelse Kommune
  lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Jord og Jordforurening Jordflytning Jordflytning Skal du flytte jord fra en ejendom eller et vejareal i Slagelse Kommune skal du i nogle tilfælde anmelde det til kommunen Du skal anmelde jordflytning hvis du skal Flytte forurenet jord Flytte jord fra byzone 1m³ se menu Flytte jord fra en kortlagt ejendom Flytte jord fra en offentlig vej Faktaark om jordflytning pdf nyt vindue Sådan anmelder du flytning af jord Du bruger selvbetjening via den røde boks Kortlagt ejendom En grund der er registreret som forurenet Du kan få oplysninger om en ejendom eller et areal er kortlagt hos Region Sjælland Region Sjælland nyt vindue Selvom der ikke findes oplysninger om forurening på en ejendom kan der alligevel være en forurening på grunden fx fra en gammel olietank kloakledning diffus forurening eller lignende Forurening ved gravearbejde Et gravearbejde skal altid stoppes med det samme hvis der konstateres en forurening af jorden Du skal samtidig kontakte kommunen med det samme Selvbetjening Jordflytning anmeld Eksterne sider Region Sjælland nyt vindue Siden er sidst opdateret 10 september 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/jord-og-jordforurening/jordflytning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Jordvarmeanlæg - lave nyt, sløjfe eller ændre - Slagelse Kommune
  sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x selvbetjening Tilbage til oversigten Jordvarmeanlæg lave nyt sløjfe eller ændre Hvis du vil etablere sløjfe eller ændre et jordvarmeanlæg skal du først søge om tilladelse Du kan søge her Hav dette parat NemID eller NemID Medarbejdersignatur Adresse på anlægget matrikelnummer Navn og kontaktoplysninger på ejer Tegning af anlægget skal vedhæftes digitalt Anlæggets grundareal Fuldmagt fra grundejer hvis jordvarmeanlæggets bygherre ikke ejer hele den grund anlægget placeres på Dokumentation for deklarationer på ejendommen hvis der er tinglyst deklarationer Dokumentation for varmeslangers lovlighed Ansøger du om tilladelse til etablering af et horisontalt anlæg og er varmeslangerne ikke af én af følgende typer PE40 SDR11 mærket SBC eller EN 13244 PE80 SDR17 mærket SBC eller EN 13244 Skal du vedhæfte dokumentation for at slangerne overholder kravene i Jordvarmebekendtgørelsens 12 Tilladelse fra nabo hvis der søges om om tilladelse til etablering af et horisontalt anlæg og der skal placeres varmeslanger mindre end 0 6 m fra naboskel Det tager cirka 15 minutter Start selvbetjening Sådan gør du Tryk på Start selvbetjening Log ind med din

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/jordvarmeanlaeg-lave-nyt,-sloejfe-eller-aendre?link=midt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Jordvarmeanlæg - færdigmeld - Slagelse Kommune
  gå til Vælg kategori Affald og Genbrug Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x selvbetjening Tilbage til oversigten Jordvarmeanlæg færdigmeld Når et jordvarmeanlæg er installeret skal det meldes færdig til kommunen Det gør du her Hav dette parat NemID Medarbejder kun for virksomheder Navn og adresse på ejer af anlægget Evt telefonnummer og e mail på ejer Adresse og matrikelnummer på anlægget Oplysninger på installatøren herunder telefonnummer Vedhæftes Målsat tegning over placering af jordslanger Vedhæftes Trykprøvningsattest Det tager cirka 8 minutter Start selvbetjening Sådan gør du Tryk på Start selvbetjening Log ind med din NemID Udfyld trin for trin med de krævede oplysninger Tryk send Du får en kvittering på e mail Spørgsmål og svar fold alle ud Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID Du møder personligt op i den

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/jordvarmeanlaeg-faerdigmeld?link=midt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Andre myndigheder - Slagelse Kommune
  Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Landbrug Andre myndigheder Andre myndigheder Vi hjælper dig på vej på myndighedsområdet med en oversigt over andre relevante myndigheder Hvem tager sig af hvad Arbejdstilsynet nyt vindue er myndighed på arbejdsmiljøområdet og fører tilsyn med at arbejdsmiljøreglerne overholdes Fødevarestyrelsen nyt vindue er myndighed for bl a dyrevelfærd og dyresundhed og administrerer bl a det Centrale Husdyr Register CHR Fødevarestyrelsen nyt vindue fører kontrol med den veterinære del af husdyrproduktionen og fungerer som beredskabscentre ved udbrud af smitsomme sygdomme hos husdyr Miljøstyrelsen nyt vindue administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse og tager sig af spørgsmål om landbruget miljøforhold Natur og Miljøklagenævnet nyt vindue er øverste klageinstans for afgørelser truffet i medfør af bl a Husdyrloven NaturErhvervstyrelsen nyt vindue støtter udvikling og produktion af fødevarer NaturErhvervstyrelsen nyt vindue administrerer bl a gødningsregnskaberne og fører kontrol med harmoniforholdene Anmeldelse af 15 års genopdyrkningsret nyt vindue Naturstyrelsen nyt vindue tager sig af klagesager om råstoffer og gravetilladelser og skal overvåge kommunens tilladelser og godkendelser af husdyrbrug Politiet nyt vindue tager sig larm fra hunde giver tilladelser til kenneler dyrehandler mv Siden er sidst opdateret 22 januar 2014 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/landbrug/andre-myndigheder (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ansøgning om en sø mv. - Slagelse Kommune
  MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Landbrug Ansøgning om en sø mv Ansøgning om en sø mv Inden du laver en sø på din ejendom skal du søge kommunen om tilladelse Du skal søge tilladelse hvis vandhullet eller søen er større end 100 m² Dette er en tommelfingerregel Sådan søger du tilladelse til en sø Brug selvbetjening i den røde boks Du skal også søge landzonetilladelse Laver eller udvider du et vandhul eller sø på sin ejendom ændrer området anvendelse og terræn Derfor skal du også søge en landzonetilladelse hos kommunen Brug selvbetjening i den røde boks Eksisterende vandhuller Eksisterende vandhuller der er større end 100 m² er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 Derfor kræver en udvidelse eller oprensning en dispensation fra kommunen Vær opmærksom på at gravearbejdet ikke må laves i perioden 1 marts 1 august Pjecer Sådan får du et godt vandhul pdf nyt vindue Selvbetjening Sø mv etablering og ændring søg om Landzonetilladelse søg om Se også Natur og Friluftsliv Eksterne sider Naturfredningsforeningen nyt vindue Naturstyrelsen nyt vindue Siden er sidst opdateret 13 november 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Ansøgning

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/landbrug/ansoegning-om-en-soe-mv (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Beholderkontrol - Slagelse Kommune
  Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Landbrug Beholderkontrol Beholderkontrol Beholdere til flydende husdyrgødning ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres for styrke og tæthed Åbne eller lukkede beholdere til flydende husdyrgødning ensilagesaft eller spildevand hvor beholderens kapacitet er på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10 år kontrolleres for styrke og tæthed Jf BEK om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning ensilagesaft eller spildevand Kontrollen skal for egen regning udføres af en autoriseret kontrollant Skema til en anmodning om beholderkontrol finder du i selvbetjening Vælg Selvbetjening i den røde boks Beholder der tages ud af drift Hvis du tager en beholder til flydende husdyrgødning ensilagesaft eller spildevand ud af drift skal du sende en erklæring til kommunen Vælg Selvbetjening i den røde boks samt rengøre beholderen og gøre den uanvendelig Selvbetjening Beholderkontrol søg om Beholder der tages ud af drift erklæring Se også Love om landbrug Siden er sidst opdateret 11 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Beholderkontrol Når der sker ændringer på siden får du besked

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/landbrug/beholderkontrol (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Flydelag og logbog - Slagelse Kommune
  Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Landbrug Flydelag og logbog Flydelag og logbog Som udgangspunkt skal alle beholdere med flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning Overdækningen kan være i form af flydedug teltoverdækning eller lignende Man kan dog undlade at opfylde kravet om fast overdækning hvis der i stedet etableres tæt overdækning fx i form af naturligt flydelag eller anden tæt overdækning på beholderen Brug snittet halm eller Leca hvis flydelaget ikke dannes naturligt Logbog For hver gyllebeholder uden fast overdækning skal der føres logbog over flydelaget Logbog pdf nyt vindue Siden er sidst opdateret 25 november 2014 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Flydelag og logbog Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Miljø og Energi Landbrug Andre myndigheder Ansøgning om en sø mv Beholderkontrol Flydelag og logbog Miljøtilsyn Mindre husdyrhold Større husdyrbrug Slam og bioaske Vejledninger

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/landbrug/flydelag-og-logbog (2016-02-10)
  Open archived version from archive •