archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Borgerne Fortæller - Slagelse Kommune
  Vælg kategori Affald og Genbrug Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del På landet Borgerne Fortæller Borgerne Fortæller Her kommer der fortællinger fra borgerne i landdistrikterne om hvor godt det er at bo på landet Vi håber også at bosætningskonkurrencen som kører i maj 2015 vil bidrage til endnu flere fortællinger her på denne side Kontakt Center for Innovation og Karriere Udviklingskonsulent Sanne Salomonsen Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf 24 83 28 41 Skriv til Sanne Salomonsen Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Borgerne Fortæller Når der sker ændringer på siden får du besked via mail På landet Borgerne Fortæller Mere under På landet Bor du på landet Borgerne Bestemmer KVIK pulje Landdistriktspuljen

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/borgerne-fortaeller (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • KVIK-pulje - Slagelse Kommune
  oplyse nogle flere ting om projektideen og når vi igen har fået svar fra dig vil vi gøre vores bedste for derefter hurtigt at beslutte om du får støtte Hvornår er der frist Der er ingen frister Indtil videre kan du søge hele tiden Hvordan behandles min ansøgning LAG koordinatoren og medlemmer fra bestyrelsen i Landudvikling Slagelse vurderer din ansøgning og beslutter om dit projekt skal have støtte Hvad kan jeg få støtte til Der skal være tale om et udviklingsprojekt som har en positiv effekt for landdistrikterne i Slagelse Kommune dvs noget der ikke allerede er i gang men er nyt som er med til at sætte en positiv udvikling i gang og som flytter noget i lokalområdet Med landdistrikter menes aktiviteter eller tiltag i landområderne Tiltag i byer som Skælskør og Korsør og i et vist omfang Slagelse kan støttes hvis det vurderes at det kommer befolkningen i landdistrikterne til gavn som f eks publikum eller deltagere i projektet Projektet skal have en almennyttig karakter og dermed komme flere til gavn Du kan få støtte til f eks forbedring af servicefaciliteter i landdistrikterne landsbyfornyelse f eks events klyngesamarbejde netværkssamarbejde f eks mellem landsbyer udvikling af nye fritidsaktiviteter samt læring og bevægelse i landdistrikter Også kulturtilbud i bred forstand samt aktiviteter der bakker op om en lokal udvikling og fremmer det lokale engagement og den lokale identitet kan støttes Eller projekter der fremmer turismen Du kan også få et støtte til et forprojekt til et større LAG projekt Hvordan vurderer vi ansøgningerne Hvordan vurderer vi ansøgningerne Vi vurderer ansøgningerne ud fra disse kriterier se mere i ansøgningsskemaet Forankring Synliggørelse Bæredygtighed Effekt Samarbejde Innovation Projektet i sin helhed Opfyldelse af mål i Landudvikling Slagelses Udviklingsstrategi f eks Opfyldelse af mål i Landudvikling Slagelses Udviklingsstrategi kan f eks være Udvikling af turisme eller fødevareområdet Dannelse af netværk Samarbejde mellem offentlige og private aktører Udvikling af nye kulturelle tiltag oplevelser og fritids og idrætsaktiviteter Udvikling af landsbyerne Aktivering af de unge i landområderne Inddragelse af lokale borgere i udvikling af lokale udviklingsplaner Hvad kan jeg ikke få støtte til Drift Aktiviteter der under alle omstændigheder ville være blevet afholdt også uden tilskud Aktiviteter der typisk dækkes af kommunale støttemidler Bogudgivelser Afholdelse af mindre koncerter foredrag og lign Markedsføring af eksisterende tiltag eller aktiviteter med mindre det er en del af det samlede projekt hvilket til gengæld gerne støttes Udgifter til aktiviteter eller tiltag som allerede er sat i gang inden projektperiodens start Hvor meget kan jeg få i støtte Du kan opnå mellem 15 000 og 50 000 kr i støtte Projektet kan støttes med helt op til 100 Når vi vurderer om dit projekt skal have støtte og hvor meget lægger vi dog meget vægt på hvad du som ansøger selv bidrager med f eks den tid eller de penge du lægger i projektet eller de frivillige ressourcer der indgår i projektet Hvem kan søge Privatpersoner foreninger lokalråd institutioner kan søge om støtte Virksomheder kan ikke søge Ansøger skal høre til

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/kvik-pulje (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Landdistriktspuljen - Slagelse Kommune
  til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del På landet Landdistriktspuljen Landdistriktspuljen Retningslinjer for tildeling af projektstøtte med midler fra puljen til landdistriktsudvikling Lokalråd foreninger og borgergrupper i Slagelse Kommune kan søge om støtte til projekter der bidrager til udviklingen af kommunens landdistrikter herunder aktiviteter der understøtter kommunens strukturtiltag generelt Støtten kan søges til aktiviteter der finder sted i landdistrikterne hvilket vil sige uden for Slagelse By og kun i særlige tilfælde i Korsør og Skælskør Retningslinjer for tildeling af projektstøtte Vurderingsparametre Ansøgningerne behandles efter følgende parametre Aktivitetens udviklingspotentiale i hvilket omfang aktiviteten kan bidrage til udviklingen i kommunens landdistrikter Bosætning i hvilket omfang aktiviteten kan være med til at gøre lokalsamfundene mere attraktive og understøtte en positiv bosætning i forhold til tilflytning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne Samarbejde mellem flere lokalsamfund i hvilket omfang aktiviteten involverer et samarbejde mellem flere lokalsamfund Bæredygtighed Lokal forankring i hvilket omfang aktiviteten involverer borgerne i det pågældende lokalsamfund og har deres opbakning Medfinansiering i hvilket omfang aktiviteten er medfinansieret af initiativtagerne fonde eller puljer Drift og vedligehold I de tilfælde hvor det er relevant skal der foreligge en plan for hvordan aktiviteten overgår til drift og bliver vedligeholdt Der ydes ikke støtte til Sociale aktiviteter så som foredrag fællesspisninger m m Leje af lokaler Minimumsgrænse for ansøgninger Der kan ikke søges om støtte til aktiviteter under 15 000 kr Ansøgninger behandles løbende gennem hele året Spørgsmål til ansøgninger Spørgsmål kan rettes til borgerkonsulent Anne Justiniano som du finder kontaktinfo på i kontaktboksen her på siden Ansøgninger sendes til Ansøgninger sendes til Center for Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør Eller via mail landdistriktsudvikling slagelse dk Kontakt Vækst og Plan Borgerkonsulent Anne Justiniano Tlf 58 57

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/landdistriktspuljen (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lokale Udviklingsplaner - Slagelse Kommune
  deres eget område og at der sker en bred mobilisering i områderne omkring den lokale udvikling Temaet er landdistriktsudvikling og borgerdreven innovation ud fra borgernes ønsker og visioner men der er lige så stort fokus på vores interne tværgående samarbejde om at møde borgerne i deres ønsker og visioner for udvikling af deres område og dermed for udvikling af Slagelse Kommune Der er tæt sammenhæng til Den Serviceorienterede Myndighed Rul 2 På baggrund af erfaringsopsamlingen på 1 rul af den borgerdrevne innovation starter vi nu op med en bred tværgående dataindsamling og en helhedsorienteret formidling af kommunens viden om de to områder til de lokale ildsjæle Det er tanken at denne formidling skal åbne op og give et bredt fundament for de lokales visioner og innovationer og så bliver den også en konkret del af den lokale udviklingsplan en såkaldt LUP for de to områder senere I første omgang sker det i samarbejde mellem Innovation og Karriere og Vækst og Plan hvor udviklingskonsulenter sammen med borgerkonsulenten varetager både de interne og de eksterne processer Men stort set alle centre har vigtig viden for den lokale udvikling så både Teknik og Miljø Kultur Fritid og Borgerservice Sundhed og Omsorg Uddannelse Børn og Familie Arbejdsmarked og Integration samt Ejendomme danner en task force med sigte på at levere viden om områderne og om kommunale tiltag med betydning for områdernes udvikling og så kobles de øvrige centre på når behovet for det melder sig Men det er ikke nok med dét også de decentrale virksomheder i området skoler dagtilbud aktivitetscentre involveres i den lokale indsats med fokus på den ressource som en kommunal virksomhed kan være for den lokale udvikling Og alle andre lokale aktører foreninger klubber netværk og lokale ildsjæle meningsdannere kunstnere og erhvervsfolk vil blive inviteret ind både i de besluttende

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/lokale-udviklingsplaner (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Landudvikling - Slagelse Kommune
  Slagelse Kommune Foreningen er sat i verden for at drive og støtte udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet Foreningen råder over økonomiske midler fra EU s landdistriktspulje Alle aktionsgrupper får et budget fra EU og Fødevareministeriet til både at støtte lokale projekter og til at drive foreningen Lokale aktionsgrupper er organiseret som foreninger der i samspil med lokale borgere andre foreninger erhvervsliv og kommune skal skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikter Midlerne skal fordeles ud fra en målsætning om at de støttede projekter skal bidrage til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet skabe nye job og gode levevilkår i lokalområdet Landudvikling Slagelse har tre ansøgningsrunder om året hvor der tages stilling til de projektansøgninger der er indsendt Flere oplysninger På Landudvikling Slagelses hjemmeside kan du læse mere om muligheder for tilskud ansøgningsfrister kontaktoplysninger mv Hjemmeside landudvikling Slagelse nyt vindue Du kan også læse om Landudvikling Slagelse i deres folder Folder Landudvikling Slagelse pdf nyt vindue På Syddansk Universitets hjemmeside kan du finde en forskningsrapport og en drejebog der der handler om udvikling af lokale udviklingsplaner Forskningsrapport og drejebog nyt vindue På Landudvikling Slagelses hjemmeside kan du

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/landudvikling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Projekter - Slagelse Kommune
  SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del På landet Projekter Projekter Se idékatalog samt hvordan du søger tilskud Siden 2007 har vi haft særlig fokus på landdistriktsudvikling i vores kommune Det er skabt mange spændende projekter som på forskellig vis har bidraget til udviklingen på landet Nu er tiden kommet til at samle op på de mange initiativer Derfor har vi lavet et idékatalog som synliggør projekterne Idékatalog pdf nyt vindue Tilskud Oversigt og link til forskellige muligheder for at søge tilskud Tilskud Bylivspuljen Tilskud frivilligt socialt arbejde Tilskud inden for Kultur og Fritid Tilskud lokalråd Tilskud via Landudvikling Slagelse Kontakt Vækst og Plan Borgerkonsulent Anne Justiniano Tlf 58 57 38 27 Skriv til borgerkonsulenten Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Projekter Når der sker ændringer på siden

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/projekter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Udviklingsagenter - Slagelse Kommune
  hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del På landet Udviklingsagenter Udviklingsagenter Udviklingsagenter har kompetencer til at skabe udvikling i deres lokalområder 18 friske borgere har netop afsluttet et uddannelsesforløb som udviklingsagenter Formålet har været at give deltagerne nogle kompetencer til at skabe udvikling i deres lokalområder Deltagerne har mødtes på workshops hvor de har fået input til hvordan man kan skabe udvikling Samtidig har de arbejdet med idéer til udviklingsprojekter og mødtes til sparringsmøder hvor de har udvekslet idéer og erfaringer Den 21 april 2015 mødtes udviklingsagenterne politikere og kommunens administration til et afslutningsarrangement i Ydun Forsamlingshus i Vemmelev Her præsenterede udviklingsagenterne de projekter som de havde arbejdet med De stolte deltagere fik tildelt diplomer og er nu parate til at arbejde som udviklingsagenter i deres lokalområder Agenthåndbogen I forbindelse med uddannelsesforløbet er der lavet en agenthåndbog der samler op på de temaer som udviklingsagenterne har arbejdet med krydret med personlige beretninger fra forløbet Agenthåndbogen nyt vindue Se også Agenter er klar til at skabe lokal udvikling Kontakt Vækst og Plan Borgerkonsulent Anne Justiniano Tlf 58 57 38 27 Skriv

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/udviklingsagenter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og aflysning af lokalplan nr. 65 - Slagelse Kommune
  Da Storebæltsbroen er færdigbygget og der ikke længere vil være brug for en arbejdscamp ønsker Slagelse Kommune at aflyse lokalplanen så arealet ikke er bundet uhensigtsmæssigt af en forældet lokalplan Samtidig med aflysningen af Lokalplan 65 er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr 35 til Slagelse Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr 35 udlægger hele arealet nord for Korsør Nor til rekreativt område og sendes ligeledes i 8 ugers offentlig høring Forslag til aflysning af lokalplan 65 og forsalg til kommuneplantillæg 35 pdf nyt vindue Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillægget har udelukkende til formål at fastsætte rammebestemmelser for det rekreative areal ved Ørnumvej nord for Korsør Nor idet hele arealet ligger i byzone og der derfor bør være rammer for planlægningen i området Kommuneplantillægget udarbejdes på grund af aflysningen af Lokalplan 65 Arbejdscamp ved Ørnumvej Aflysningen af lokalplanen vil nemlig betyde at arealet vil være efterladt uden en ramme for evt videre planlægning De nye afgrænsninger af rammeområderne L R27 og L R28 fremgår af Kommuneplantillæg nr 35 Mulighed for indflydelse Forslag til aflysning af Lokalplan 65 og forslag til Kommuneplantillæg nr 35 til Slagelse Kommuneplan 2013 er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 15 december 2015 til den 9 februar 2016 Indsigelser kommentarer og bemærkninger til forslagene skal fremsendes til plan slagelse dk eller Center for Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør inden den 9 februar 2016 Begge forslag kan også ses på www plansystemdk dk Miljøvurdering Både aflysningen af lokalplanen og kommuneplantillægget er jf Lov om miljøvurdering vurderet hvorvidt de skal miljøvurderes Slagelse Kommune vurderer på baggrund af en screening at hverken aflysning af lokalplan eller nyt kommuneplantillæg vil få en væsentlig indvirkning på miljøet Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne Screeningen kan findes på Slagelse Kommunes hjemmeside Retlige klager over afgørelsen vedr miljøvurderingspligt kan påklages

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/hoeringer-offentlige/i-hoering-nu/hoeringer/hoeringer/forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-35-og-aflysning-af-lokalplan-nr-65 (2016-02-10)
  Open archived version from archive •