archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forslag til lokalplan nr. 1151 - PanzerMuseum East - Slagelse Kommune
  tilhørende kommuneplantillæg nr 25 og miljøvurdering i høring Det betyder at du nu har otte uger hvor du har mulighed for at komme med indsigelser kommentarer eller bemærkninger til forslaget Lokalplanforslag nr 1151 med tilhørende kommuneplantillæg nr 25 og miljøvurdering pdf nyt vindue Hvis du bruger denne mulighed skal vi have dine indsigelser kommentarer eller bemærkninger senest den 19 februar 2016 Send dem enten til email plan slagelse dk eller med post til Center for Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør Efterfølgende vil Byrådet tage stilling til om din indsigelse skal indarbejdes i den nye lokalplan Hvad er nyt Denne landzonelokalplan for Panzermuseum East fastlægger de planlægningsmæssige rammer for museets fremtidige udvikling og aktiviteter Lokalplanen giver mulighed for at museet kan udvide sin bygningsmasse til henholdsvis udstillinger og oplag af materiel samt mulighed for opstilling af museumsrelaterede effekter i det åbne terræn Planlægningen muliggør også at museumsrelaterede og rekreative aktiviteter kan foregå i det åbne terræn Hør mere om den nye lokalplan Som led i høringsprocessen afholder vi et borgermøde hvor vi vil fortælle mere om indholdet af lokalplanforslaget og hvad det betyder for dig og dine naboer Her får du også mulighed for at stille spørgsmål og kommentere forslaget Mødet afholdes På Slagelse Bibliotek Stenstuegade 3 Slagelse Onsdag den 27 januar 2016 kl 18 30 Tilmelding til orienteringsmødet sker her Elektronisk tilmelding nyt vindue senest 24 januar 2015 Mødet vil kun blive afholdt såfremt der er tilmeldinger Vi har miljøvurderet lokalplanen Lovgivningen kræver at vi skal tage stilling til om lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg skal miljøvurderes På baggrund af en screening mener vi at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget afgrænset til at omfatte miljøkonsekvenser i forhold til følgende emner Friluftsliv og rekreative interesser Trafikafvikling Trafikstøj Støj fra aktiviteter Forurening af jord og grundvand Landskab og

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/hoeringer-offentlige/i-hoering-nu/hoeringer/hoeringer/forslag-til-lokalplan-nr-1151-panzermuseum-east (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Slagelse Kommune
  offentlige I høring nu Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016 2020 Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016 2020 Offentlig høring af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016 2020 Byrådet har besluttet at sende Trafiksikkerhedsplan 2016 2020 i offentlig høring Det betyder at du nu har otte uger hvor du har mulighed for at komme med indsigelser kommentarer eller bemærkninger til forslaget Trafiksikkerhedsplanen er ikke en lovbunden plan men en frivillig plan som bruges til styring af trafiksikkerhedsarbejdet Planen skal sikre at der arbejdes systematisk med uheldsbekæmpelse i hele Slagelse Kommune målrettet hvor uheldene sker I gennemsnit sker der 3 4 personskadeulykker om måneden i Slagelse Kommune det tal skal ned Trafiksikkerhedsplanen sætter rammerne for trafiksikkerhedsarbejdet i Slagelse Kommune frem til 2020 Målsætningen for arbejdet er en halvering af personskader på kommunevejene i 2020 set i forhold til 2010 Planforslaget Forslaget til planen kan ses på Den digitale trafiksikkerhedsplan nyt vindue Borgerinddragelse Vi ønsker en høj grad af borgerinddragelse gennem hele planperioden Du som borger kan indberetter steder strækninger hvor der er utrygt eller trafikfarligt En gang om året samles borgerhenvendelserne sammen til vurdering og prioritering for hvilke tiltag der skal gøres i forhold til tryghed og sikkerhed Ud fra det uheldsbillede de politiregistrerede ulykker tegner i Slagelse Kommune er der udpeget et antal kryds og strækninger hvor vi vejteknisk kan sænke antallet ulykker eller skal undersøge nærmere hvad årsagen til ulykkerne er Det er uheldene for 5 år i perioden 2010 2014 der er grundlag for de udpegede kryds og strækninger Løsningsforslagene er samlet i handleplanen Se dem i Den digitale trafiksikkerhedsplan under fanebladet Projekter nyt vindue Projekterne er delt op i byerne Slagelse Korsør og Skælskør samt landsbyer landområde I 2016 udføres mange små tiltag fra Trafiksikkerhedsplanens handleplan 19 steder i alt Stederne er prioriteret efter de steder hvor vi får mest trafiksikkerhed for pengene

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/hoeringer-offentlige/i-hoering-nu/hoeringer/hoeringer/forslag-til-trafiksikkerhedsplan-2016-2020 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Forslag til Regulativ for Hesselbyrenden 2016 - Slagelse Kommune
  Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del Høringer offentlige I høring nu Forslag til Regulativ for Hesselbyrenden 2016 Forslag til Regulativ for Hesselbyrenden 2016 Offentlig høring af forslag til regulativ for Hesselbyrenden regulativet bliver administrationsgrundlaget for vandløbet med bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse Erhvervs Plan og Miljøudvalget vedtog 1 februar 2016 at sende forslaget til et nyt regulativ for Hesselbyrenden i offentlig høring Det betyder at du nu har 8 uger hvor du har mulighed for at komme med indsigelser eller bemærkninger til forslaget Se forslag til regulativet Forslag til regulativ for Hesselbyrenden pdf nyt vindue Hvad er nyt De væsentligste ændringer i forslag til regulativet i forhold til det gældende regulativ er at Hele vandløbet får fastsat en teoretisk skikkelse og skal vedligeholdes efter den Metoden til kontrolberegning af den teoretiske skikkelse justeres Bestemmelserne for grøde og brinkskæring ændres så der indføres brinkskæring og hårdere bekæmpelse af stivstænglet vegetation fx tagrør men skæring af strømrende i vandløbets bund ophører Der er foretaget andre mindre ændringer og justering i vandløbets stationering og opland samt fastlagt nye værdier for afstrømning Derudover har mange bestemmelser fået ændret ordlyd uden væsentlig indholdsmæssig ændring Vi har vurderet ændringerne I redegørelsen til forslag til regulativ har vi nærmere beskrevet grundlaget for og konsekvenserne af regulativet Flere oplysninger Hvis du har spørgsmål til regulativforslaget så kontakt Center for Teknik og Miljø Landskabsforvalter Kristina Bjerre tlf 58 57 46 93 e mail teknik slagelse dk Dine bemærkninger Har du indsigelser kommentarer eller bemærkninger til regulativet kan de sendes pr e mail til teknik slagelse dk Alle bemærkninger til regulativet bliver forelagt Erhvervs Plan og Miljøudvalget Hvis regulativet bliver vedtaget bliver det offentliggjort med 4 ugers klagefrist Høringsfrist 31 marts 2016

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/hoeringer-offentlige/i-hoering-nu/hoeringer/hoeringer/forslag-til-regulativ-for-hesselbyrenden-2016 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Landzonetilladelser annonceret i uge 2 - 2016 - Slagelse Kommune
  Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del Afgørelser offentlige Afgørelser klage Landzonetilladelser annonceret i uge 2 2016 Landzonetilladelser annonceret i uge 2 2016 Tilladelserne er givet efter planloven m fl De næste fire uger er der mulighed for at klage over afgørelserne Landzonetilladelse Slagelse Kommune har givet denne landzonetilladelse efter Planlovens 35 Halsskovvej 150 4220 Korsør Tilladelse til opførelse af en tilbygning på 85 m² til garage samt forhøje den eksisterende garagebygning på ejendommen pdf nyt vindue Klagevejledning Alle der har en retlig interesse i en sag kan klage over tilladelsen til Natur og Miljøklagenævnet Du kan kun klage via Natur og Miljøklagenævnets klageportal borger dk nyt vindue søg på ordet klageportal virk dk nyt vindue søg på ordet klageportal Natur og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr før klagen kan behandles Yderligere oplysninger Retsinformation nyt vindue Natur og Miljøklagenævnet nyt vindue Klagefrist 11 februar 2016 Annonceret 14 januar 2016 Siden er sidst opdateret 14 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/afgoerelser-offentlige/afgoerelser-klage/afgoerelser/afgoerelser/landzonetilladelser-annonceret-i-uge-2-2016 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Landzonetilladelser annonceret i uge 3 - 2016 - Slagelse Kommune
  Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del Afgørelser offentlige Afgørelser klage Landzonetilladelser annonceret i uge 3 2016 Landzonetilladelser annonceret i uge 3 2016 Tilladelserne er givet efter planloven m fl De næste fire uger er der mulighed for at klage over afgørelserne Landzonetilladelse Slagelse Kommune har givet denne landzonetilladelse efter Planlovens 35 Tjæreby Stationsvej 10 4230 Skælskør Tilladelse til opførelse af smedeværksted på ejendommen pdf nyt vindue Klagevejledning Alle der har en retlig interesse i en sag kan klage over tilladelsen til Natur og Miljøklagenævnet Du kan kun klage via Natur og Miljøklagenævnets klageportal borger dk nyt vindue søg på ordet klageportal virk dk nyt vindue søg på ordet klageportal Natur og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr før klagen kan behandles Yderligere oplysninger Retsinformation nyt vindue Natur og Miljøklagenævnet nyt vindue Klagefrist 18 februar 2016 Annonceret 21 januar 2016 Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/afgoerelser-offentlige/afgoerelser-klage/afgoerelser/afgoerelser/landzonetilladelser-annonceret-i-uge-3-2016 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Afgørelse om ikke VVM-pligt til hævning af to gangstier/hulveje på Kobæk Strand - Slagelse Kommune
  til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del Afgørelser offentlige Afgørelser klage Afgørelse om ikke VVM pligt til hævning af to gangstier hulveje på Kobæk Strand Afgørelse om ikke VVM pligt til hævning af to gangstier hulveje på Kobæk Strand Projektet omfatter hævning af to gangstier hulveje som gennembryder den naturlige klit Klitterne har oprindeligt været forbundet men pga af sliddet færdslen på gangstierne hulvejene er klitterne jævnet ud der hvor der er gangstier hulveje Derfor er ønsket at hæve gangstierne hulvejene til samme niveau som den omgivende klit som det fremgår af tegninger mv Afgørelse Teknik og Miljø har på baggrund af anmeldelsen foretaget en VVM screening og har vurderet at projektet med hævning af to gangstier hulveje ikke har en karakter og et omfang der gør at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet Projektet er derfor ikke VVM pligtigt Projektet kan herefter gennemføres uden tilvejebringelse af en VVM redegørelse Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM proces Afgørelse inkl VVM screening pdf nyt vindue Anmeldeskema VVM bekendtgørelse pdf nyt vindue VVM screeningsskema pdf nyt vindue Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet En eventuel klage skal fremsendes direkte til Natur og Miljøklagenævnet via den digitale klageportal som findes på klagenævnets hjemmeside borger dk nyt vindue virk dk nyt vindue Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr En eventuel klage over afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet bestemmer andet Yderligere oplysninger Retsinformation nyt vindue Natur og Miljøklagenævnet nyt vindue Klagefrist 25 februar 2016 Annonceret 28 januar 2016 Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/afgoerelser-offentlige/afgoerelser-klage/afgoerelser/afgoerelser/afgoerelse-om-ikke-vvm-pligt-til-haevning-af-to-gangstierhulveje-paa-kobaek-strand (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Landzonetilladelser annonceret i uge 5 - 2016 - Slagelse Kommune
  Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Tag del Forside Tag del Afgørelser offentlige Afgørelser klage Landzonetilladelser annonceret i uge 5 2016 Landzonetilladelser annonceret i uge 5 2016 Tilladelserne er givet efter planloven m fl De næste fire uger er der mulighed for at klage over afgørelserne Landzonetilladelse Slagelse Kommune har givet denne landzonetilladelse efter Planlovens 35 Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Tilladelse til hundetræningsbane på ejendommen pdf nyt vindue Drøsselbjergvej 40A 4200 Slagelse Tilladelse til naturcenter i Bildsø Skov pdf nyt vindue Stenagervej 4AC 4200 Slagelse Tilladelse til campingplads Bed Breakfast motel og afgørelse om ikke VVM pligt pdf nyt vindue Anmeldeskema Stenagervej 4AC pdf nyt vindue Kortbilag Stenagervej 4AC pdf nyt vindue VVM screening Stenagervej 4AC pdf nyt vindue Klagevejledning Alle der har en retlig interesse i en sag kan klage over tilladelsen til Natur og Miljøklagenævnet Du kan kun klage via Natur og Miljøklagenævnets klageportal borger dk nyt vindue søg på ordet klageportal virk dk nyt vindue søg på ordet klageportal Natur og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr før klagen kan behandles Yderligere oplysninger Retsinformation nyt vindue Natur og Miljøklagenævnet nyt vindue Klagefrist 3

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/tag-del/afgoerelser-offentlige/afgoerelser-klage/afgoerelser/afgoerelser/landzonetilladelser-annonceret-i-uge-5-2016 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • By og Bolig - Slagelse Kommune
  Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Projekter By og Bolig By og Bolig Samlet overblik over projekter inden for By og Bolig som Slagelse Kommune har i gang i øjeblikket Projektoversigt Gateway til Slagelse Hvad skal Hunsballe grunden bruges til Læs om Gateway til Slagelse Korsør Den faste forbindelse over Storebælt ændrede perspektiverne for Korsør by Læs om Korsør Korsør Fæstningen Slagelse Kommune har renoveret fæstningsområdet i 2015 i forbindelse med et projekt der har fokus på formidlingen af området og den spændende fortælling der knytter sig til Fæstningens historie Læs om Fæstningen i Korsør Skælskør byforskønnelse Byrådet afsatte i 2012 2 millioner til planlægning af byforskønnelsesprojekter Læs om byforskønnelse i Skælskør Slagelse Tidselbjerget Tidselbjerget Visionen om et bedre sted at bo Læs om Tidselbjerget Slagelse Helhedsplan Helhedsplan for Videns og Uddannelsesby Slagelse 2012 2020 Læs om Slagelse Helhedsplan Slagelse Campus Over de kommende år skal området ved Slagelse Station omdannes til en levende campusbydel Læs om Campus Slagelse Udvikling af landdistrikter Se de forskellige projekter

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/by-og-bolig (2016-02-10)
  Open archived version from archive •