archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Demens - Slagelse Kommune
  borgeren med demens får mulighed for at blive boende i eget hjem i længere tid støtte borgeren med demens så der ikke opstår akutte situationer Tilbud Tilbud til borgere med demens Aktiviteter for borgere med demens Borgere med demens kan deltage i aktiviteter med andre ligestillede på kommunens daghjem Aktiviteterne er forskellige på de enkelte daghjem men der er lagt stor vægt på hjemlige aktiviteter og tilbuddet bliver tilpasset borgeren med demens Demenskonsulenterne vurderer om tilbuddet er noget for den pågældende borger Oversigt over daghjem for borgere med demens Foreningen Sjov Motion Sjov Motion er træning for borgere med hukommelsesbesvær og demens og for interesserede pårørende Der er 12 motionscafeer rundt omkring i kommunen Træningen varer en time og bagefter er der socialt samvær og kaffe Oversigt over motionscafeer pdf nyt vindue Kørselsordning Hvis borgeren med demens ikke kan transportere sig selv til aktiviteter i daghjemmet kan man søge om kørselsordning hos demenskonsulenterne Aflastning Kommunen tilbyder dagaflastning på hverdage i kommunens daghjem for borgere med demens Tilbuddet gives til ægtefælle eller andre nære pårørende der passer borgeren med demens Det er den pårørende der skal søge om opholdet Den pårørende skal selv sørge for transport til og fra daghjemmet samt medbringe eventuel medicin og hjælpemidler Der skal betales for forplejningen Kommunen behandler ansøgningen på baggrund af en individuel og konkret vurdering af den pårørendes behov Hvis du ønsker at søge om aflastning skal du kontakte Visitationen Tilbud til pårørende Pårørendegrupper ved demens Som pårørende til en borger med demens er du udsat for et stort fysisk og psykisk pres under sygdommens udvikling da du selvfølgelig vil yde den bedste hjælp og omsorg Ofte har du ikke overskud til at vise de nødvendige hensyn til din egen hverdag Et arbejde skal måske passes praktiske opgaver i hverdagen skal planlægges og ordnes

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/demens (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Efterlevelseshjælp - Slagelse Kommune
  og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Ældre og Omsorg Efterlevelseshjælp Efterlevelseshjælp Det er Udbetaling Danmark der udbetaler efterlevelseshjælp Efterlevelseshjælp Hvem kan få efterlevelseshjælp Du kan søge om efterlevelseshjælp hvis din ægtefælle eller samlever dør Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb der afhænger af din indkomst og formue Indhold hentet fra Borger dk Hvis du har brug for hjælp Det er Udbetaling Danmark der udbetaler efterlevelseshjælp Har du spørgsmål om efterlevelseshjælp kan du finde svar på borger dk efterlevelseshjaelp Her kan du søge om efterlevelseshjælp få svar på de oftest stillede spørgsmål om efterlevelseshjælp Du kan også kontakte Udbetaling Danmark Kontakt Udbetaling Danmark Indhold hentet fra Borger dk Eksterne sider Udbetaling Danmark nyt vindue Siden er sidst opdateret 10 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Efterlevelseshjælp Når der sker ændringer på siden får du besked via

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/efterlevelseshjaelp (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Folkepension og tillæg - Slagelse Kommune
  og ikke Slagelse Kommune der udbetaler disse ydelser Folkepension og tillæg Hvornår kan du få folkepension Du kan få folkepension når du når folkepensionsalderen hvis du opfylder en række krav Som folkepensionist kan du søge om tilskud til fx husleje og varmeudgifter Du får et brev fra Udbetaling Danmark to måneder før du fylder 65 år Her står der at du nu kan søge folkepension Søg og læs mere om Folkepension Indhold hentet fra Borger dk Tillæg til folkepension Som folkepensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme tandpleje og medicin Måske kan du også få ældrecheck Det afhænger af din situation og din såkaldte personlige tillægsprocent der bliver beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst Vær opmærksom på at hvis du får brøkpension dvs en brøkdel af den fulde pension kan du måske få et personligt tillæg hos kommunen som supplement til din folkepension De typiske ydelser til folkepensionister er boligstøtte der er et tilskud til huslejen varmetillæg der er et tilskud til at dække dine varmeudgifter helbredstillæg der er et tilskud til fx medicin personligt tillæg der er et tilskud til dig som er i en særlig vanskelig økonomisk situation Ældrecheck supplerende pensionsydelse Indhold hentet fra Borger dk Hvis du har ret til ældrecheck Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent Hvis du har ret til ældrecheck får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck Læs mere om Ældrecheck Indhold hentet fra Borger dk Hvis du har brug for hjælp Har du spørgsmål om ydelserne kan du få hjælp på borger dk folkepension her kan du få

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/folkepension-og-tillaeg (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Forebyggende hjemmebesøg - Slagelse Kommune
  Et tilbud om et besøg hos dig der er fyldt 75 år bor i eget hjem og ikke får hjemmehjælp eller hjemmesygepleje Sådan får du et hjemmebesøg En forebyggelseskonsulent sender et brev med tilbud om et besøg hos dig Du har mulighed for at ændre tidspunktet eller sige nej tak til tilbuddet Vi tilbyder et forebyggende besøg én gang om året hvis ikke vi aftaler andet Formål med besøget Samtalen er uformel og handler om dit liv og din situation Vi vil have mulighed for at tale om emner som for eksempel Hvad har betydning i din tilværelse Glæder og udfordringer ved at blive ældre Din hverdag og idéer til eventuelle ændringer Kommunens tilbud om aktiviteter og støttemuligheder Sundhed sygdom og trivsel Boligforhold aktiviteter og samvær med andre Tanker om fremtiden Formålet med besøget er først og fremmest at give dig råd og vejledning så du kan bevare og gerne styrke din sundhedstilstand Samtalen er fortrolig og vi har tavshedspligt Vi skriver et notat om besøget og du har mulighed for aktindsigt og se notatet Du skal være opmærksom på at vi som medarbejdere i Slagelse Kommune kan bede dig om ikke at ryge når vi er på besøg hos

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/forebyggende-hjemmebesoeg (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hjemmehjælp - Slagelse Kommune
  såsom Hjælp til rengøring Hjælp til tøjvask Hjælp til indkøb Du kan få personlig pleje såsom Hjælp til personlig pleje Hjælp til at tage medicin Hjælp i forbindelse med mad og drikke Besvarelse af nødkald Kan jeg få træning så jeg igen kan klare flere ting i hverdagen Hvis du allerede modtager hjemmehjælp er der mulighed for at få et forløb med hverdagsrehabilitering hvilket betyder træning af hverdagens gøremål Vi kalder det En borger en plan Målet er at du ved hjælp af træning i hverdagen bliver bedre til at klare flere opgaver selv og dermed bliver mere selvhjulpen og får mere livskvalitet Vi sætter i fællesskab et mål for din træning Læs om En borger en plan Kan jeg selv vælge leverandør af hjemmehjælp Ud over kommunens eget tilbud om hjemmepleje er der en række private leverandører som er godkendt af kommunen Du kan selv vælge hvilken leverandør du ønsker Oversigt over private og kommunale leverandører af hjemmehjælp Kan jeg få hjemmehjælp når jeg er på ferie Du kan få hjemmehjælp i en anden kommune hvis du opholder dig der i en afgrænset periode Det kan f eks være i forbindelse med et ophold i sommerhus Det er din midlertidige kommune der beslutter hvilken hjælp du kan få Du skal ringe til Visitationen her i kommunen for at aftale nærmere Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om praktisk hjælp Når du søger om praktisk hjælp kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen får du besked om hvornår du kan forvente et svar Praktisk hjælp bevilges efter Lov om social service 94 Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om personlig pleje Når du søger om personlig pleje kan du forvente svar inden for 14 arbejdsdage Kan vi ikke

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/hjemmehjaelp (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hjælpemidler - Slagelse Kommune
  Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i en kortere periode f eks i forbindelse med en udskrivning fra sygehuset er det behandlingsstedet som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler Du kan ikke få et hjælpemiddel der kun er til motion Det er f eks gangstave eller træningscykel til stol eller seng Klik på typen af hjælpemiddel for at læse mere Typer af hjælpemidler Kropsbåret hjælpemiddel Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler som bæres på kroppen f eks proteser eller fodtøj Hjælpemidlerne er personlige og ejes af dig Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage hvis du ikke længere har brug for dem Læs om kropsbårne hjælpemidler Boligændring Du kan søge om støtte til at lave ændringer i din bolig Det kan f eks være ændring af adgangsforhold ramper og fjernelse af dørtrin opsætning af greb ændringer i køkken og badeværelse Læs om boligændringer Genbrugshjælpemiddel udlån Et genbrugshjælpemiddel er et hjælpemiddel som du skal aflevere tilbage når du er færdig med at bruge det Det kan f eks være en kørestol en badebænk eller særligt bestik Læs om genbrugshjælpemidler Handicapbil Du kan søge om økonomisk støtte til køb af bil hvis du har en varig nedsat funktionsevne og er afhængig af en bil Læs om handicapbiler Hjælpemiddel som forbrugsgode Forbrugsgoder er produkter der kan købes i almindelige forretninger men som i nogle tilfælde kan fungere som et hjælpemiddel Læs om forbrugsgoder Høre og synshjælpemiddel Du kan søge om hjælpemidler der afhjælper væsentlig nedsat syn eller hørelse Læs om høre og synshjælpemidler Informationsteknologisk hjælpemiddel Et informationsteknologisk hjælpemiddel IKT er et hjælpemiddel der kan afhjælpe en nedsat kommunikationsevne Læs om IKT hjælpemidler Nødkald til hjemmepleje

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/hjaelpemidler (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kørselsguide - Slagelse Kommune
  Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Ældre og Omsorg Kørselsguide Kørselsguide Her kan du finde oplysninger om kørsel dækning af kørsel og forskellige rabatter Aktivitetscentre For oplysninger om kørsel kontakt aktivitetscentrene nyt vindue Fleksjob For oplysninger om kørsel til fleksjob kontakt Jobcentret Fodterapeut Læs om dækning af udgifter til kørsel til fodterapeut Fysioterapi Læs om dækning af udgifter til kørsel til fysioterapi Genoptræning Læs om kørsel til genoptræning på Sundhed og Trænings hjemmeside nyt vindue Handicapkørsel til fritidsformål Læs om handicapkørsel for personer med varigt handicap Handicapbil og parkering Læs om støtte til køb af bil for personer med varigt nedsat funktionsevne Kiropraktor Læs om kørsel for førtidspensionister og økonomisk vanskeligt stillede Ledsagerordning og ledsagerkort Læs om ledsagerkort for personer med varigt nedsat funktionsevne Pensionister og ældre rabatordninger Læs om rabatter på billetter til tog og bus på DSB s hjemmeside nyt vindue Praktiserende læge og speciallæge Læs om kørsel til læge for pensionister der ikke kan tage med bus eller tog Sygehus Læs om kørsel til sygehus på Region Sjællands hjemmeside nyt vindue Tandlæge Læs om dækning af udgifter til kørsel til tandlæge Åben tur Flextur Læs om Flextrafik

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/koerselsguide (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Levering af mad - Slagelse Kommune
  Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Ældre og Omsorg Madservice Madservice Tilbud om levering af varm selv mad Hvis du ikke selv er i stand til at varetage den daglige madlavning kan du få leveret mad til døren Maden transporteres i kølebil hjem til dig to gange om ugen Hvad koster det Hovedret 44 kr Biret forret dessert 15 kr Kørsel 5 kr Hvem kan levere Kommunen har en kommunal og en privat leverandør af varm selv mad Kommunal leverandør Madservice Hashøj Atkærvænget 27 D 4261 Dalmose Tlf 58 57 33 90 E mail centralkokhashoj slagelse dk Madservice Hashøjs hjemmeside nyt vindue Privat leverandør Det Danske Madhus KRAM Holding A S Vestergade 12 1 7700 Thisted Tlf 70 70 26 46 E mail kundeservice ddm dk Det Danske Madhus hjemmeside nyt vindue Spørgsmål og svar Hvor lang er sagsbehandlingstiden for madservice Når du søger om madservice kan du forvente svar inden for fem arbejdsdage Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen får du besked om hvornår du kan forvente et svar Madservice bevilges efter Lov om Social Service 83 Selvbetjening Madservice søg om Se

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/madservice (2016-02-10)
  Open archived version from archive •