archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Flytning - Slagelse Kommune
  du skal bo og melde indrejse Indrejseblanketten kan du udfylde og underskrive inden du møder op Meld flytning til anden kommune Skal du flytte fra Slagelse skal du gå ind på hjemmesiden for den kommune du flytter til og følge vejledningen der HUSK at det er vigtigt at melde rettidig og korrekt flytning bl a hvis du modtager ydelser fra det offentlige eller skal kunne kontaktes af sundhedsvæsenet eller andre myndigheder i tilfælde af problemer Melder du ikke til folkeregistret når du flytter kan du risikere at få en bøde Spørgsmål og svar Jeg skal flytte til Slagelse Kommune men kan ikke finde min tilflytningsadresse på listen hvad skal jeg så gøre Kontroller at du har valgt den rigtige tilflytningskommune Hvis du har valgt den rigtige og adressen ikke kommer frem ved tryk på pilen kan det være fordi systemet er nede så forsøg igen senere eller en anden dag Hvis den stadig ikke virker kan du skrive til os via din digitale postkasse Skriv dato for flytning fra til adresse CPR nr og valg af læge Er det muligt at beholde nuværende læge når jeg flytter fra en anden kommune Hvis du flytter til en adresse der ligger mindre end 15 km fra din læge kan du blot vælge den læge du hidtil har benyttet Er der mere end 15 km til din læge skal du være opmærksom på at du fraskriver dig retten til at lægen kommer ud på hjemmebesøg Hvis jeg flytter til Slagelse Kommune hvordan ved jeg så hvilken læge jeg får Lægevalget vil fremgå af dit sundhedskort Når du laver flytningen vil du have mulighed for at vælge hvilke læge du ønsker Der kan dog være tilfælde hvor du ikke har fået den læge du ønsker Det kan være du har valgt en læge med

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/flytning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Folkeregister - Slagelse Kommune
  du melde flytning til Post Danmark så din post bliver flyttet med til din nye postadresse Du kan sende en flyttemeddelelse til kommunen via selvbetjeningsløsningen Anmeld flytning til kommunen og til Post Danmark via Post Danmarks selvbetjening Anmeld flytning til Post Danmark Du kan med Registerindsigt CPR se hvilke myndigheder der automatisk får besked om din nye adresse Meddel selv adresseændring til dine øvrige kontakter Fx Din arbejdsgiver blodbanken diverse abonnementer fritidsaktiviteter konto og medlemskort din tandlæge Anmeld flytning til kommunen nyt vindue Anmeld flytning til Post Danmark nyt vindue Registerindsigt CPR nyt vindue Indhold hentet fra Borger dk Skal mine børn ændre adresse Hvis barnet bor hos dig og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse skal du meddele det til den anden forælder senest seks uger før flytningen finder sted Dette gælder både hvis I har fælles forældremyndighed eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene Hvis dit barn flytter skal du anmelde det til den kommune du flytter til for at få det registreret i CPR Kommunen vil så behandle flytteanmeldelsen Er du under 18 år skal du henvende dig til kommunens børne og ungdomsforvaltning Er du over 18 år og skal flytte hjemmefra skal du anmelde flytning til kommunen ligesom alle andre Indhold hentet fra Borger dk Skal jeg skifte læge når jeg flytter adresse Du behøver ikke at skifte læge når du flytter men hvis afstanden er mere end 15 km fra din nye bopæl kan du ikke få sygebesøg af lægen I København Frederiksberg Tårnby og Dragør er grænsen 5 km Hvis du beholder din nuværende læge uden for kilometergrænsen betyder det desuden at du ikke kan opsøge en anden læge nær bopælen i tilfælde af ikke livstruende sygdom Det er gratis at skifte læge hvis det sker i forbindelse med flytning af adresse eller hvis din læge lukker sin praksis Du kan frit vælge en læge der har åbent for tilgang Du kan læse mere om at skifte læge herunder Valg af læge Indhold hentet fra Borger dk Hvis du vil klage i forbindelse med flytning Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse skal du sende klagen til din bopælskommune Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR kontoret under Social og Indenrigsministeriet hvis kommunen fastholder afgørelsen Indhold hentet fra Borger dk Spørgsmål og svar Hvad er en bopælsattest En bopælsattest beviser din nuværende adresse eller tidligere adresser dit statsborgerskab eller tidligere navne Bemærk Hvis du har brug for at dokumentere din bopæl fra før 1 januar 1971 skal du kontakte borgerservice i din kommune Hvordan får jeg flyttet en andens adresse fra min adresse Du kan møde op i et af vores tre borgerservicecentre eller skrive til os via din digitale postkasse Jeg har brug for at dokumentere hvor jeg har boet Kan folkeregistret hjælpe Ja En attest et dokument påført alle dine adresser koster 75 kr 2014 at få udleveret fra kommunen men du kan selv trække det på min side Nyt vindue Jeg har

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/folkeregister (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Din pligter som grundejer - Slagelse Kommune
  udgangspunkt ansvaret for at pligterne bliver udført men det kommer an på typen af bolig og ejendom Hvem er grundejer Privatbolig Den der stå som ejer af ejendommen er grundejer og ansvarlig Lejebolig Ejeren af en ejendom er altid ansvarlig for at forpligtigelser bliver gjort Selvom ejeren laver en aftale med sin lejer i lejekontrakten om at det er lejeren der skal stå for det vil det stadig være ejeren der har ansvaret hvis der fx ikke bliver ryddet sne Andelsbolig I andelsboligforeninger er det foreningen der har ansvaret for at pligterne bliver gjort Det er altså foreningen der skal finde ud af hvordan og af hvem der skal ryddes sne fjernes affald osv Pligter som grundejer Affald og genbrug pligter Du har pligt til at sortere dit affald have en tilstrækkelig stor beholder og holde adgangen til den fri Grundejerpligter for affald og genbrug Beskæring af beplantning pligter Dine hække træer og anden beplantning der vokser ud over fortove veje og stier skal beskæres Grundejerpligter for beskæring af beplantning Fortove og stier pligter Du har pligt til at luge ukrudt i dit fortov og stier ud for din ejendom Grundejerpligter for fortove og stier Istapper pligter Som grundejer har du pligt til at fjerne istapper der risikerer at falde ned på vejen eller fortovet Grundejerpligter for at fjerne istapper Oversigtsarealer pligter På en ejendom kan der være registreret et oversigtsareal der skal sikre trafikanter frit udsyn Grundejerpligter for oversigtsarealer Rotter pligter Du har pligt til at fortælle det til kommunen hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom Læs hvordan du melder om rotter til kommunen Sne og salt ved din grund pligter I vintertiden er der nogle særlige pligter du som grundejer skal være opmærksomhed på Grundejerpligter for at salte og rydde sne Se også

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/grundejeres-pligter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Grundejerforeninger - Slagelse Kommune
  skal varetage Herunder at sikre at grundejerforeningen ikke helt eller delvist nedlægges hvis kommunen har stillet krav om etablering af denne Vedtægter i foreningen Skal kommunen godkende vedtægter i grundejerforeninger Kun hvis det står i en lokalplan eller en deklaration at Slagelse Kommune skal godkende vedtægter vedtægtsændringer I så fald skal I sende vedtægterne på e mail teknik slagelse dk Slagelse Kommune forholder sig kun til paragraffer i vedtægterne der vedrører de ting som er beskrevet i lokalplanen at grundejerforeningen skal varetage Herunder at sikre at grundejerforeningen ikke helt eller delvist nedlægges hvis kommunen har stillet krav om etablering af denne Godkendelse af vedtægter Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen skal de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift sendes til godkendelse på e mail teknik slagelse dk Husk at vedhæfte kopi af referat fra generalforsamlingen Når vi har påtegnet vedtægterne sender vi dem tilbage til jer på e mail Ændringer i en forenings vedtægter I kan sende forhåndsgodkendelse af ændringer og spørgsmål på e mail til Slagelse Kommune inden generalforsamling teknik slagelse dk Det er en stor hjælp hvis I kort beskriver hvilke bestemmelser I ønsker at ændre og vedhæfter kopi af tidligere godkendte vedtægter Slagelse Kommune forholder sig kun til de paragraffer i vedtægterne der vedrører de ting som er beskrevet i lokalplanen at grundejerforeningen skal varetage Godkendelse af vedtægtsændringer Når vedtægtsændringerne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen skal I sende de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift til godkendelse hos kommunen på e mail teknik slagelse dk Husk at vedhæfte kopi af referat fra generalforsamlingen Når vi har påtegnet vedtægterne sender vi dem tilbage til jer på e mail Tinglysning Hvem tinglyser Grundejerforeningen skal selv sørge for eventuel tinglysning af godkendte vedtægter Kommunen stiller som udgangspunkt ikke krav om tinglysning og kommunen kan ikke tilbyde hjælp til tinglysning Foreningen skal have oprettet et CVR nummer www virk dk nyt vindue Her kan I tinglyse www tinglysning dk nyt vindue I finder en vejledning på www tinglysningsretten dk nyt vindue Hvornår skal der underskrives iht 42 i planloven Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold der kan optages som bestemmelser i en lokalplan jf planlovens 15 stk 2 kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig samtykke fra Slagelse Kommune der underskriver på tinglysning dk som myndighed Uenigheder i foreningen Hvad skal vi gøre hvis en beboer ikke vil være medlem og måske nægter at betale kontingent Følger et medlem af grundejerforeningen ikke foreningens vedtægter eller beslutninger kan grundejerforeningen føre en civil retssag mod vedkommende Dette gælder også hvis medlemmer undlader at betale kontingent Kommunen yder ikke bistand til opkrævning af kontingent til inddrivelse af restancer eller hvis et medlem ikke vil følge en forenings vedtægter Hvor meget rådgiver kommunen i øvrigt i forhold til arbejdet i grundejerforeninger Kommunen bistår i et meget begrænset omfang Vi kan derfor ikke hjælpe jer ved interne uenigheder i foreningen Her er der foreninger Er der en grundejerforening i mit boligområde Hvis du har pligt til at være medlem af en grundejerforening vil det fremgå af en

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/grundejerforeninger (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hegnssyn - indbring sag - Slagelse Kommune
  skriftlig forberedelse af sagerne og ikke kan træffes ved telefonisk eller personligt fremmøde Hegnssynet træffer afgørelser i sager hvor grundejere eller naboer er uenige om hvordan et hegn skal se ud Hegnssynet kan behandle uenigheder om Fælleshegn dvs et hegn der er placeret i selve skellet mellem to grunde Eget hegn dvs et hegn der er placeret langs skellet men inde på din grund i en afstand af indtil 1 75 m fra skellet Grene der generer hegn eller færdsel på naboejendommen Grene der er farlige for sikkerheden på naboejendommen Grene fra skove der er generende for naboejendommen Et hegn kan fx være en hæk en mur et plankeværk et raftehegn eller et trådhegn Hegnssynet kan ikke behandle Uenigheder om enkeltstående træer Sådan indbringer du en sag En sag kan kun rejses af grundejere Ejendommens lejer forpagter er ikke part i en hegnssynssag Du skal oplyse om de forhold som du ønsker at Hegnssynet skal bedømme Hvis der er tinglyste servitutter lokalplan fredningskendelse eller særlige bestemmelser om hegnsforholdene på din ejendom og naboejendommen skal du sende dokumentation for det sammen med din anmodning om Hegnssyn Du kan også fremlægge dokumentationen under hegnssynssagen Anmodning om hegnssyn skal altid ske skriftligt via selvbetjening Hegnssyn indbring sag link i den røde boks Tvivl om skellets nøjagtige placering Hvis du og din nabo er uenige om hvor skellet mellem jeres grunde går kan I mod betaling få en landinspektør til at lave en opmåling Hegnssynsforretninger Hvis den part der klages over indklagede udebliver fra hegnssynet gennemføres hegnssynsforretningen uden at den indklagede part har mulighed for at komme med sine bemærkninger Hvis den den part der klager klager udebliver uden at have givet en gyldig grund kan sagen hæves Hvis klager inden 8 dage kan dokumentere at årsagen til udeblivelsen var noget klager ikke kunne

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/hegnssyn-indbring-sag (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Huslejenævn - indbring sag - Slagelse Kommune
  skal sørge for at afgørelsen bliver efterlevet Klage over nævnets afgørelse Huslejenævnets afgørelse kan indbringes for Boligretten Dette skal ske senest 4 uger efter at nævnets afgørelse er meddelt parterne Huslejenævnet kan ikke være behjælpelig med at klage til Boligretten Du kan søge bistand hos en advokat lejerorganisationer udlejerorganisationer eller retshjælpen Huslejenævnet kan heller ikke være behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende Råd og vejledning Huslejenævnet kan vejlede om hvilke typer sager der kan indbringes for Huslejenævnet og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag Huslejenævnet er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning til lejer eller udlejer ligesom nævnet ikke optræder på den ene parts side Har du brug for rådgivning og vejledning kan du henvende dig hos en advokat lejerorganisationer udlejerorganisationer eller retshjælpen Oversigt over normtal 2016 Administration pr lejemål 3 300 kr Vicevært renholdelse pr lejemål 2 250 kr 2015 Administration pr lejemål 3 050 00 kr Vicevært renholdelse pr lejemål 2 200 00 kr Oversigt over lejestørrelser Oversigt over lejestørrelser godkendt af Huslejenævnet pdf nyt vindue Huslejenævn Hvad kan jeg bruge et huslejenævn til Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune hvor ejendommen ligger Hvis du bor til leje i en almen bolig skal du henvende dig til det lokale beboerklagenævn Hvis du bor til leje hos en privat udlejer og har nogle lejemæssige vilkår som du er utilfreds med kan du få huslejenævnet til at afgøre om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen skal du først tage kontakt til din lejer hvis du er udlejer eller til din udlejer hvis du er lejer og søge en løsning på konflikten Lykkes det ikke kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag Det koster 302 kr 2016 at indbringe en sag for huslejenævnet En klage til huslejenævnet skal være skriftlig og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation fx en kopi af din lejekontrakt en kopi af din udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse eller en kopi af det du måtte føle dig utilfreds med Indhold hentet fra Borger dk Sagsbehandlingstid Når huslejenævnet modtager din skrivelse meddeler det udlejeren hvad du klager over og udlejer får en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer som det hedder i loven Huslejenævnet afgør selv hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter alle offentlige myndigheder og private Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed men i så fald vil såvel du som din udlejer bliver indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel Indhold hentet fra Borger dk Hvilke sager behandler huslejenævnet Lejens størrelse herunder reguleringen af lejen vand og varmeregnskaber Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/huslejenaevn-indbring-sag (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kolonihaver - Slagelse Kommune
  Flytning Kolonihaver Kolonihaver De fleste kolonihaver ligger på kommunal jord som Slagelse Kommune typisk udlejer for mange år af gangen Jorden udlejes til haveforeningerne og det er også de enkelte haveforeninger der bestyrer jorden Derfor er det haveforeningerne du skal stille dine spørgsmål til når du vil vide mere om kolonihaverne eller ønsker at få en Kolonihaveforeninger Korsør og Slagelse se Kolonihaveforbundets hjemmeside nyt vindue Skælskør Adresser Fælles Flid Kobækvej 32 4230 Skælskør Haveforeningen Maglehaven Maglehaven 40 4230 Skælskør Pjece Beskrivelse af kolonihaverne pdf nyt vindue Spørgsmål og svar Hvor ligger kolonihaverne Du kan se placeringerne på vores oversigtskort der også kan printes Oversigtskort over kolonihaver pdf nyt vindue Hvordan får jeg en kolonihave Er du interesseret i at leje en kolonihave eller se hvor i kommunen der ligger kolonihaver er et godt sted at starte Kolonihaveforbundets hjemmeside nyt vindue Der kan du se hvor mange af haverne ligger og hvem der er formand som du kan kontakte Kan du ikke finde den forening du leder efter kan du prøve at tage ud på kolonihavens adresse Der vil som regel være en opslagstavle med nærmere oplysning om foreningens kontortider og kontaktpersoner Se også Natur og Friluftsliv Eksterne sider Kolonihaveforbundet nyt

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/kolonihaver (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Min bolig - Slagelse Kommune
  Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Bolig og Flytning Min bolig Min bolig Vigtige oplysninger om boligen Se også Byggeri Siden er sidst opdateret 14 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Min bolig Når der sker ændringer på siden

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/min-bolig (2016-02-10)
  Open archived version from archive •