archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Navne- og adressebeskyttelse - Slagelse Kommune
  for private vejvisere Det er desuden en god idé at kontakte det lokale posthus og bede om beskyttelse hos Post Danmark og gøre det samme hos dit teleselskab Indhold hentet fra Borger dk Hvor længe gælder navne og adressebeskyttelsen Når du har tilmeldt dig navne og adressebeskyttelse gælder beskyttelsen i første omgang for et år Hvis du herefter ønsker at få din adressebeskyttelse forlænget kan du igen søge digitalt via borger dk Du skal selv huske at søge Indhold hentet fra Borger dk Forbehold Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR Private kreditorer der fx mangler betaling af en faktura kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer Selvom du har navne og adressebeskyttelse har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre medmindre du gør opmærksom på at du ikke ønsker det Beskyttelsen gælder ikke for indrykning af meddelelser i Statstidende hvor navn og adresse ifølge loven er påkrævet Indhold hentet fra Borger dk Tilmeld Robinsonlisten Markedsføringsbeskyttelse Hvis du får registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR kan du undgå at få tilsendt reklamemateriale Beskyttelsen kaldes også Robinsonlisten og den dækker post e mail og telefon Markedsføringsbeskyttelsen gælder indtil du selv meddeler kommunen at den skal ophæves Robinsonlisten opdateres hvert kvartal Når du er tilmeldt markedsføringsbeskyttelsen får du heller ikke reklamer fra de virksomheder som du er kunde hos Det kunne fx være banker eller realkreditinstitutter Du kan dog aftale med den enkelte virksomhed at du fortsat ønsker at modtage henvendelser fra virksomheden Læs mere om Robinsonlisten Robinsonlisten Indhold hentet fra Borger dk Lokalvejviser Når du har registreret navne og adressebeskyttelse i CPR bliver du automatisk også beskyttet mod at oplysningerne udleveres fra CPR til

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/navne-og-adressebeskyttelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Pleje- og ældrebolig - Slagelse Kommune
  Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Bolig og Flytning Pleje og ældrebolig Pleje og ældrebolig Hvis du ikke længere har mulighed for at klare dig i dit eget hjem kan du søge om plejebolig Vælg Selvbetjening hvis du vil søge om en pleje eller ældrebolig eller et midlertidigt ophold aflastning på et plejecenter Spørgsmål og svar Hvor lang er sagsbehandlingstiden for pleje og ældreboliger Når du søger om en pleje eller ældrebolig kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen får du besked om hvornår du kan forvente et svar Boligerne bevilges efter Lov om almene boliger 5 I enkelte tilfælde bevilges efter Lov om social service 192 Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om midlertidigt ophold på plejecenter Når du søger om et midlertidigt ophold på et plejecenter kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen får du besked om hvornår du kan forvente et svar Boligerne bevilges efter Lov om social service 84 Hvordan kommer jeg på garantiventeliste til en plejebolig Hvis du ikke har et særligt ønske om hvilket plejecenter du vil bo på kan du komme på en garantiventeliste Hvis din ansøgning godkendes garanterer vi dig en plejebolig inden for to måneder Selvbetjening Pleje og ældreboliger søg om Midlertidigt ophold på plejecenter søg om Se også Ældre og plejeboligpolitik Eksterne sider Plejecentrene nyt vindue Siden er sidst opdateret 8 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Pleje og ældrebolig Når der sker ændringer på siden får du

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/pleje-og-aeldrebolig (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rotter og andre skadedyr - Slagelse Kommune
  andre skadedyr Nogle typer skadedyr hjælper kommunen med at bekæmpe hvis du anmelder det til os Du kan anmelde rotter og vildtlevende herreløse katte til kommunen Se mere herunder Skadedyr Vildtlevende og herreløse katte Vildtlevende katte er ofte uønskede der hvor de har slået sig ned De kan ikke klare sig selv og vil ofte være plaget af sult kulde og sygdom Vi er en af de mange kommuner der har en aftale med Kattens Værn om indfangning af herreløse katte Efter en rekvisition fra Entreprenørservice tager Kattens Værns professionelle katteinspektører ud og fanger dem Hvem skal du kontakte Har du problemer med herreløse eller vildtlevende katte kan du kontakte Slagelse Kommunes Entreprenørservice Entreprenørservice Dyr i nød Har du fundet et dyr der er kommet til skade eller er i nød kan du kontakte Dyrenes Beskyttelse på Dyrenes Vagtcentral tlf 18 12 nyt vindue Hvad sker der med kattene Nogle katte afsættes til nye ejere andre genudsættes et andet sted fx ved en gård hvor der mangler katte til at fange mus og rotter Syge og forhutlede katte aflives Du kan læse mere om katte på Kattens Værns hjemmeside Kattens Værns hjemmeside nyt vindue Rotter Du har pligt til at fortælle det til kommunen hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom Læs hvordan du melder om rotter til kommunen Andre skadedyr Skal du bekæmpe andre skadedyr kan du kontakte et skadedyrsfirma eller i nogle tilfælde selv bekæmpe På Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets hjemmeside kan du læse mere om hvad du kan gøre DJFs hjemmeside med vejledninger nyt vindue Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet tilbyder information og vejledninger DJFs Skadedyrsguiden nyt vindue Dækker de mest almindelige dyr som du kan støde på indendørs eller omkring boligen Selvbetjening Rotter meld om Eksterne sider DJFs hjemmeside nyt vindue DFJs

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/rotter-og-andre-skadedyr (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Særlig støtte til høje boligudgifter - Slagelse Kommune
  begivenhed modtager kontanthjælp En social begivenhed kan f eks være arbejdsløshed sygdom graviditet fødsel barsel tab af forsørger andre situationer hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser Slagelse Kommune vil samtidig undersøge om du kan få en rimelig og billigere bolig Du kan ikke få særlig støtte hvis du er under 25 år og modtager kontanthjælp med taksten som ung hjemmeboende eller ung udeboende du modtager orlovsydelse du modtager engangshjælp du er fyldt 60 år og ikke kan få social pension Sådan beregnes hjælpen Der ydes et mindre tilskud til boligudgiften ud fra en beregning der foretages af en sagsbehandler Den særlige støtte er skattefri Ansøgning Muligheden for særlig støtte vil normalt blive vurderet samtidig med din ansøgning om kontanthjælp Hvis du modtager kontanthjælp og ønsker at søge særlig støtte skal du aflevere dokumentation for dine udgifter til bolig husleje varme vand el antenne via boligselskab til din sagsbehandler Udbetaling Beløbet vil som hovedregel blive udbetalt bagud den sidste hverdag i hver måned til din NemKonto Klage Du har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger fra du modtager denne Klagen kan være mundtlig eller skriftlig og skal først indgives til Slagelse Kommune Rådgivning og Udbetaling Gørtlergade 4 4200 Slagelse Når vi modtager din klage har vi pligt til at genvurderer afgørelsen efter retssikkerhedslovens 66 Hvis vi fastholder afgørelsen sender vi den videre til endelig behandling i Ankestyrelsen Ankestyrelsen nyt vindue Pligter og rettigheder Du har pligt til at afgive de oplysninger som er nødvendige for at vi kan afgøre om du har ret til den særlige støtte Du har også pligt til straks at oplyse om ændringer i indtægts og formueforhold der kan have indflydelse på udbetalingen af din støtte Spørgsmål og svar Hvor lang tid går der før jeg kan

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/saerlig-stoette-til-hoeje-boligudgifter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Søg bolig - Slagelse Kommune
  Holbækvej 16 4200 Slagelse Tlf 58 52 72 22 Hotel Slagelse Sdr Stationsvej 19 4200 Slagelse Tlf 58 52 01 72 Hotel Drop In Tårnborgvej 180 4220 Korsør Tlf 43 68 23 18 Danhostel Slagelse nyt vindue Bjergbygade 78 4200 Slagelse Tlf 58 52 25 28 Danhostel Skælskør Slagelsevej 48 4230 Skælskør Tlf 58 16 09 80 Kan jeg få hjælp hvis jeg akut mangler en bolig Slagelse Kommune skal henvise til husly mod betaling hvis en enlig eller en familie er husvild Du er husvild hvis du for eksempel er blevet udsat af din bolig på grund af manglende huslejebetaling har fået din bolig ødelagt ved brand eller lignende har måttet forlade din bolig på grund af ulovlig beboelse eller lignende Du betragtes ikke som husvild hvis du er uden strøm eller vand i din bolig da du ikke står uden tag over hovedet studerende og har brug for en bolig i nærheden af din uddannelse ung og for første gang skal flytte fra dine forældre Hvilken hjælp ydes Slagelse Kommune henviser til husly mod betaling hvis du i den akutte situation ikke selv har mulighed for at skaffe dig husly på anden vis hos familie venner mv Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for en varig løsning på boligproblemet Slagelse Kommune råder ikke selv over akutboliger Oftest vil du derfor alt efter den konkrete situation blive henvist til forsorgshjem hotel vandrehjem eller lignende Forsorgshjem dog kun for enlige uden børn Slagelse Kommune henviser IKKE til bolig hvis der er andre myndigheder der har pligt til at hjælpe for eksempel udlejers pligt til genhusning ved sanering forsikringsselskabers pligt til genhusning ved brand Ansøgning Ønsker du at søge om hjælp til akut boligplacering skal du henvende dig til en sagsbehandler i Rådgivning og Udbetaling Sagsbehandleren vil foretage en konkret

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/soeg-bolig (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilflytter - Slagelse Kommune
  egen virksomhed Overvejer du eller har du besluttet at flytte til Slagelse Kommune og har brug for hjælp til at finde oplysninger i forbindelse med beslutningen eller flytningen Så vil Center for Vækst og Plan meget gerne hjælpe dig med at finde frem til adresse og om muligt navn på dem der kan hjælpe dig Se hvem du skal kontakte i boksen Vil du bygge dit eget hus Så kan du spare penge ved at købe en grund i 2016 I 2016 koster byggesagsgebyret i Slagelse Kommune nemlig 0 kr Vi valgte Slagelse Kommune Nogle har boet her hele livet og kunne ikke drømme om at være andre steder Andre er vendt hjem til barndommens land efter år i andre byer eller andre lande Atter andre er blevet tiltrukket udefra og har truffet et bevidst valg om at bosætte sig i Slagelse Kommune Mød nogle af dem og deres historier Per og Charlotte flyttede fra København til Korsør Jonna bor på Omø og sejler til arbejde Troels startede sin karriere i Slagelse Jonas og Rikkes søn fik ro og overskud Karina og Lennart flyttede hjem til Vemmelev Ditte er kunsthåndværker i Skælskør Ivana og Jesper har virksomhed på landet Christine fik tid til familien Kristina og Søren tog vennerne med fra København Alice og Andrii tog turen fra Ukraine til Korsør Jens startede virksomhed på Glænø Andrea studerer på SDU i Slagelse pdf nyt vindue Tove valgte som pensionist at rykke teltpælene til Slagelse pdf nyt vindue Line og Thomas flyttede bolig og virksomhed fra Nordsjælland til Skælskør pdf nyt vindue Jan og Marianne forlod Østerbro og fandt det søde pensionistliv i Boeslunde pdf nyt vindue Edith og Andrés flyttede fra Singapore til landsbyen Bisserup Se film Når man overvejer at flytte til et nyt område vil man gerne vide

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-flytning/tilflytter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Anmeld udendørs støj og støv - Slagelse Kommune
  og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Byggeri Anmeld udendørs støj og støv Anmeld udendørs støj og støv Midlertidige aktiviteter der støjer og støver udendørs er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes 14 dage før Midlertidige aktiviteter der støjer og støver udendørs fx sandblæsning og nedrivning er omfattet af en række miljøkrav i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter Du skal anmelde aktiviteten Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet skal finde sted skal du anmelde den til kommunen Det gør du via selvbetjening i den røde boks Hvis anmeldefristen ikke kan overholdes skal der søges om dispensation kontakt eventuelt kommunen for yderligere oplysninger Hvad er midlertidige aktiviteter Midlertidige aktiviteter omfatter bl a Anlæg til behandling af asfalt forurenet jord spildevand slam kalkstabilisering bygge og stenmaterialer Støv eller frembringelse af støv ved nedrivning byggefacadebehandling fx sandblæsning øvrige bygge og anlægsarbejder Omfattet er også ophugning af skibe overfladebehandling af fritstående konstruktioner Kommunen stiller herefter krav om hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses Fx stiller vi krav om at nærmeste naboer som er berørt af aktiviteten skal orienteres om start og sluttidspunkt senest to dage inden aktiviteten begynder Selvbetjening Midlertidig aktivitet der støjer og støver

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/byggeri/anmeld-udendoers-stoej-og-stoev (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Byfornyelse og Byudvikling - Slagelse Kommune
  Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Byggeri Byfornyelse og Byudvikling Byfornyelse og Byudvikling Udvikling af Slagelse Kommunes byer og områder har to ben Dels egentlig byudvikling og dels byfornyelse Slagelse Kommune arbejder løbende på at udvikle og forbedre kommunens byer og områder Indsatsen har to ben byudvikling og byfornyelse Byudvikling handler om hvordan kommunens tre købstæder kan udvikles og forbedres mens byfornyelse tager udgangspunkt i mindre områder og konkrete ejendomme hvor der kan gives tilskud til enten istandsættelse eller nedrivning Byfornyelse Byudvikling Siden er sidst opdateret 28 maj 2014 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Byfornyelse og Byudvikling Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Byggeri Byfornyelse og Byudvikling Byfornyelse Byudvikling Mere under Byggeri Anmeld udendørs støj og støv Bygge og anlægsaffald Bygge

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/byggeri/byfornyelse-og-byudvikling (2016-02-10)
  Open archived version from archive •