archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lokalplaner - Slagelse Kommune
  eller ved at søge på adresse matrikelnummer hos PlansystemDK Hvis du ønsker at modtage en mail når vi lægger nye planer på Plansystem dk kan du skrive til Plan Oplys os din mailadresse og skriv tilmelding til Plansystem dk i emnefeltet Herefter vil du automatisk modtage besked hver gang vi fremsætter et forslag Via denne mailadresse er det også muligt at bede om at blive slettet af udsendelseslisten eller få skiftet et navn ud Derudover kan du også se lokalplanerne for de tidligere Hashøj Korsør Skælskør og Slagelse Kommune ved at gå ind på linket lokalplaner for Hashøj osv Lokalplaner vedtaget før 1 januar 2007 Lokalplaner Hashøj Lokalplaner Korsør Lokalplaner Skælskør Lokalplaner Slagelse Plan og Erhvervsudvikling står for udarbejdelse af lokalplaner Administration af lokalplanerne forestås af Byggeri Der eksisterer i alt over 500 lokalplaner i kommunen og der er løbende en række nye lokalplaner under udarbejdelse Der skal tilvejebringes en lokalplan når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse og når der påtænkes større anlægs og byggearbejder Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen som skal være mindst 8 uger En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser som strider imod kommuneplanen Lokalplanen kan f eks indeholde bestemmelser om overførsler af landzonearealer til byzone om placering og udformning af bebyggelse om vej og stiforhold om bevaring af bygninger og landskab om sikring af friarealer og fællesarealer mv Når et forslag til lokalplan er offentliggjort må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde der kan forgribe indholdet af den enkelte plan Den endelige færdige lokalplan tinglyses på de enkelte ejendomme der er omfattet af planen og der må ikke etableres forhold som strider imod planen Med henblik på at sikre lokalplanens gennemførelse kan Byrådet ekspropriere når det er af væsentlig

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/byggeri/lokalplaner (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Handicapparkeringsplads - Slagelse Kommune
  hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Handicap Handicapparkeringsplads Handicapparkeringsplads Har du en invalidebil og opfylder du kriterierne har du mulighed for at søge om en handicapparkeringsplads P pladsen kan laves hvor de trafikale forhold tillader det og når der er dokumenteret et behov på baggrund af din ansøgning Ved afmærkning af p pladser for invalidevogne er det kommunen der udfører vedligeholder og fjerner afmærkningen når det bliver aktuelt Sådan søger du om handicapparkeringsplads Du søger via selvbetjening i den røde boks Hvis området hvor du ønsker handicapparkeringspladsen placeret er privat vej eller privat grund skal du henvende dig til grundejeren fx boligselskabet og politiet Flytning og ændring i behov Hvis du flytter eller ikke har bil mere har du pligt til at fortælle det til kommunen Nummerpladetavle Du kan også søge om en nummerpladetavle til en eksisterende eller nyoprettet handicapparkeringsplads En nummerpladetavle giver bilejeren ret til at være den eneste der parkerer på den givne p plads Læs mere om nummerpladetavler Spørgsmål og svar Hvem betaler for at lave en handicapparkeringsplads Det kommer an på om det er på kommunens areal eller på private fælles og privatveje Kommunen betaler kun omkostningerne når p pladsen er på offentligt vejareal På private fællesveje og privatveje er det ansøgeren selv der betaler udgifterne Hvor tillader kommunen handicapparkeringspladser Kommunen tillader kun handicapparkeringspladser på offentlig vej og hvis de trafikale forhold tillader det På private fællesveje og privatveje er det dog grundejerforeningen eller ejeren af vejen der skal tillade det sammen med politiet Jeg kan godt få en handicapparkeringsplads på min egen matrikel Kan jeg også få oprettet en på offentligt areal Som udgangspunkt nej Handicapparkeringspladser tillades kun oprettet på offentligt areal hvis der ikke er mulighed for

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/handicap/handicapparkeringsplads (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Handicaprådet - Slagelse Kommune
  Aktuelle sider x Borger Forside Borger Handicap Handicaprådet Handicaprådet Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Slagelse Byråd om lokalpolitiske forhold der vedrører handicappede Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål som vedrører mennesker med handicap Dagsorden Referat På Politiker Web kan du se Dagsordner referater og bilag nyt vindue Abonnement Du kan få en e mail når der er nye dagsordner referater hvis du opretter dig som abonnent på Politiker Web Opret elektronisk abonnement nyt vindue Medlemmer Danske Handicaporganisationer Slagelse medlemmer LEV Ole Andersen formand Lodshusvej 26 4230 Skælskør Tlf 58 19 05 80 E mail oja affaldplus dk Dansk Blindesamfund Jan Friis Byskovvej 5 4200 Slagelse Tlf 58 52 54 41 E mail jfr dkblind dk Dansk Epilepsiforening Steen Sommermark Nordrupvej 63 4200 Slagelse Tlf 58 26 88 78 E mail sommermark tdcadsl dk Diabetesforeningen Susanne Margrethe Jensen Anne Marievej 21 4200 Slagelse E mail susanne annemarievej dk Høreforeningen Merete Pedersen Violvej 68 4220 Korsør Tlf 58 38 04 64 E mail pederjerup52 hotmail com Scleroseforeningen Irene Jensen Rylevej 15 4220 Korsør Tlf 58 38 74 80 E mail vikor mail tele dk Sind Arne Vodstrup Trekanten 14 A 4200 Slagelse Tlf 40 98

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/handicap/handicapraadet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Senhjerneskadede - Slagelse Kommune
  i det offentlige rum kan du få et ledsagerkort Det er Danske Handicaporganisationer som bevilger ledsagerkort Hvis du er afhængig af en ledsager for at kunne tage med toget eller for at kunne komme til sociale eller kulturelle aktiviteter har du mulighed for at søge om et ledsagerkort Kortet giver ret til gratis at medbringe en ledsager til for eksempel Tivoli eller ved rejser med DSB Danske Handicaporganisationer nyt vindue Ledsagerordning Er du mellem 12 og 67 år og ikke kan færdes ude alene kan du få en ledsager i op til 15 timer om måneden Læs om ledsagerordning Madservice Levering af varm selv mad Her har du mulighed for at få leveret mad til døren to gange om ugen Læs om madservice Nødkald Læs om nødkald Parkringskort Det er Danske Handicaporganisationer som udsteder parkeringskort til personbiler Kortet er personligt og skal følge ejeren men kan til gengæld anvendes i enhver bil Kortet er udarbejdet efter fælles EU retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden Danske Handicaporganisationer nyt vindue Specialundervisning Hjernens Hus er et erhvervsrettet rehabiliteringstilbud til voksne med sent erhvervet hjerneskade I samarbejde med det lokale jobcenter og dig selv tilrettelægger vi et rehabiliteringsforløb der kan hjælpe dig til et aktivt liv med meningsfuld beskæftigelse Som udgangspunkt taler vi om at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet Hjernens Hus er med til at tilrettelægge din tilbagevenden til din arbejdsplads Hvilket hensyn skal du selv og arbejdspladsen være opmærksom på Hvor mange timer du skal begynde med Hvis der er behov for at orientere dine kollegaer hjælper vi også med det Hvor tit skal du mødes med konsulenten fra Hjernens Hus Vi laver aftaler i samarbejde med jobcenteret og din arbejdsplads hvordan det skal foregå Hjernens Hus nyt vindue Storebælt Handicap Hvis du har en invalidebil

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/handicap/senhjerneskadede (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilgængelighed - Slagelse Kommune
  Borger Forside Borger Handicap Tilgængelighed Tilgængelighed Tilgængelighed er muligheden for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik bibliotek rådhus mv For at sikre bedst mulig tilgængelighed for alle i trafikken og på offentlige arealer til færdsel er der lavet en tilgængelighedsplan Den er et værktøj som skal målrette kommunens arbejde med at skabe større tilgængelighed Planen udpeger et net af ruter i de tre store byer Slagelse Korsør og Skælskør som på sigt gennem en målrettet indsats skal gøres tilgængelige for alle Samtidig stiller planen forslag til hvordan kommunens fremtidige indsats kan prioriteres og indarbejdes hver gang et nyt vejarbejde sættes i gang Se tilgængelighedsplan pdf nyt vindue Lavet i samarbejde Tilgængelighedsplanen er lavet i tæt samarbejde med Handicaprådet Ældrerådet og Danske Handicaporganisationer Kommunens borgere er blevet inddraget via en spørgeskemaundersøgelse Sådan bruges planen Tilgængelighedsplanen bruges af de planlæggere og entreprenører der beskæftiger sig med udformning og renovering af offentlige arealer til færdsel i Slagelse Kommune Hver eneste gang der sættes gang i et nyt vejarbejde vil der blive taget hensyn hertil Kommunen vil i dette arbejde fortsat inddrage brugerorganisationer mest muligt så vi sætter ind på de steder hvor behovet er størst Der hvor tilgængelighedsruterne støder op til

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/handicap/tilgaengelighed (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Under 18 år - Slagelse Kommune
  Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Handicap Under 18 år Under 18 år Som forælder til et barn med handicap under 18 år har du mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte hos kommunen Har dit barn et handicap kan kommunen hjælpe dit barn og jeres familie på flere måder Det kan for eksempel dreje sig om støtte og vejledning i forhold til Hvad vil det sige at have få et handicappet barn Forskellige former for aflastning både i og uden for hjemmet Genoptræning Hjælpemidler og boligindretning Hvad sker når mit barn bliver 18 år Økonomisk støtte som dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Fælles for de forskellige former for hjælp er at de skal støtte op om familien og hjælpe dit barn med at få den bedst mulige trivsel ud barnets forudsætninger og behov Siden er sidst opdateret 20 april 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Under

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/handicap/under-18-aar (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Voksne med handicap - Slagelse Kommune
  BPA pdf nyt vindue Ansættelsesaftale pdf nyt vindue Botilbud Kan du ikke klare dig i eget hjem på grund af dit handicap er der mulighed for at få et botilbud I et botilbud kan du få pleje omsorg eller behandlingsmæssig støtte hele døgnet Sådan får du et botilbud Det er din handicaprådgiver som vurderer om du kan få tilbudt til et botilbud Døvblinde Hvis du er døvblind har du ret til at få hjælp af kontaktperson Hvem er kontaktperson En kontaktperson kan bidrage til at du på trods af dit handicap kan leve dit liv så normalt som muligt Kontaktpersonen kan for eksempel hjælpe dig ledsage dig og være bindeled hvis du vil orientere dig om hverdagen læse avis se tv mv læse breve betale regninger på indkøb på besøg til fritidsaktiviteter kommunikere med myndigheder postkontor bank mv Du er selv med til at finde og godkende kontaktpersonen Kontaktpersonen skal have adgang til den nødvendige instruktion supervision og kursusvirksomhed dette sker i samarbejde med Center for Døves døvblindekonsulenter Hvor søger jeg Du kan søge om en kontaktperson ved at kontakte Center for Døve CFD Slagelse Kommune samarbejder med Center for Døves døvblindekonsulenter der er et landsdækkende gratis vejledningstilbud til døve og svært tunghøre borgere Du kan få nærmere information om døvblindekonsulenter hos CFD Handicapkørsel Handicapkørsel til fritidsformål er en ordning for dig som ikke kan benytte de almindelige offentlige transportmidler Læs om handicapkørsel Ledsagerkort Hvis du har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum kan du få et ledsagerkort Det er Danske Handicaporganisationer som bevilger ledsagerkort Hvis du er afhængig af en ledsager for at kunne tage med toget eller for at kunne komme til sociale eller kulturelle aktiviteter har du mulighed for at søge om et ledsagerkort Kortet giver ret til gratis at medbringe en ledsager til for eksempel Tivoli eller ved rejser med DSB Danske Handicaporganisationer nyt vindue Ledsagerordning Er du mellem 12 og 67 år og ikke kan færdes ude alene kan du få en ledsager i op til 15 timer om måneden Læs om ledsagerordning Klubtilbud til voksne Klubtilbud til dig som er fysisk og eller psykisk udviklingshæmmede Café Amalie og Klub Fri henvender sig til voksne med fysisk og psykisk handicap og hører under Den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse Kommune Se program for sæsonen på deres hjemmesider Café Amalie En café for fysisk og psykisk udviklingshæmmede Caféen har over 100 medlemmer som blandt andet kommer fra Korsør Slagelse Skælskør og Dalmose Klub Fri En fritidsklub for psykisk og fysisk udviklingshæmmede Klubben er en slags ungdomsklub et hyggeligt værested hvor du kan møde ligesindede Her kan du få nogle dejlige oplevelser og måske møde en ny ven eller veninde Café Amalie nyt vindue Klub Fri nyt vindue Storebælt Handicap Hvis du har en invalidebil eller har et parkeringskort kan du få rabat med en Storebælt Handicap Det er Danske Handicaporganisationer som bevilger Storebælt Handicap Storebælt Handicap er en særlig rabatordning for dig der har invalidebil eller parkeringskort Med en

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Energibesparelser og gode råd - Slagelse Kommune
  Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Miljø Klima og Energi Energibesparelser og gode råd Energibesparelser og gode råd Information om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet på arbejdspladsen og i det offentlige Energistyrelsens særlige hjemmeside til forbrugere kan hjælpe dig med at spare energi Du kan finde værktøjer der kan hjælpe med at spare energi tjeklister beregnere og produktlister til både el og varme Hjemmesidens webadresse er SparEnergi dk nyt vindue Se også El vand varme og kloak Energitjek Slagelse Eksterne sider SparEnergi dk nyt vindue Siden er sidst opdateret 24 august 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Energibesparelser og gode råd Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Miljø Klima og Energi Energibesparelser og gode råd Mere under Miljø Klima og Energi

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/energibesparelser-og-gode-raad (2016-02-10)
  Open archived version from archive •