archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grundvand og drikkevand - Slagelse Kommune
  kan sammenfattes i tre ting Vandet skal være klart frisk og rent Kravet om klart vand bliver opfyldt på vandværket hvor vandet bliver filtreret Kravet om friskt vand forbinder vi med at det skal have en passende lav temperatur det skal være koldt temperaturen bør normalt ikke være over 12º C Vandet har en temperatur på ca 8 9 C når det pumpes op fra undergrunden Temperaturen øges mens vandet behandles på vandværket og på vejen fra vandværket til forbrugerne hvor det løber igennem ledningsnettet der er gravet ca 1 2 m ned i jorden Kravet om rent vand har i mange år været en selvfølgelighed og det skal det også være i dag Når vandet kommer ud af vores vandhane både kan og skal vi være trygge ved at drikke vandet Og det kan vi være fordi der løbende holdes øje med vandets kvalitet Spørgsmål og svar Er det bedre at drikke vand fra flasker end fra vandhanen Nej bestemt ikke Vandet i vandhanen er altid af bedste kvalitet Hvad betyder hårdhedsgraden for vandet Hårdhedsgrad er et udtryk for hvor meget kalk der er i vand Det har betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen Hårdhedsgraden GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland nyt vindue Hvorfor kan drikkevandet være rødbrunt Har der været lukket for vandet et sted på ledningen fx under reparationsarbejde kan det medføre at vandet en kort overgang kan være brunligt Der ligger ofte lidt okker i bunden af vandledningerne og noget af dette kan skylles med når der igen sættes vandtryk på ledningerne Vandet er ikke sundhedsskadeligt Hvorfor kan vandet være hvidt når det hældes op i et glas Det skyldes luft i vandet Prøv at fylde et glas med hvidt vand Det vil hurtigt bruse af og blive klart Tilsættes der klor

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/grundvand-og-drikkevand (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Jord og Jordforurening - Slagelse Kommune
  Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Miljø Klima og Energi Jord og Jordforurening Jord og Jordforurening Ved bygge og anlægsarbejder opstår der ofte spørgsmål om forureningsforhold En række af svarene finder du her I forbindelse med bygge og anlægsarbejder opstår der ofte spørgsmål om forureningsforhold analysekrav for jord og grundvand samt hvilke regler der gælder når du skal håndtere og flytte jord På siderne om jord kan du finde informationer om disse emner Siden er sidst opdateret 8 maj 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Jord og Jordforurening Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Miljø Klima og Energi Jord og Jordforurening Forurenet jord Jordflytning Vejledninger og pjecer Mere under Miljø Klima og Energi Grundvand og drikkevand Energibesparelser

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/jord-og-jordforurening (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Klima og Bæredygtighed - Slagelse Kommune
  i 2009 en aftale med Dan marks Naturfredningsforening om at nedbringe ud ledningen af CO2 med 2 årligt frem til 2015 Aftalen forpligter alene til en indsats inden for den kommunale virksomhed Samme år tiltrådte kommunen den Europæiske Borg mesterpagt der sigter mod at indfri EU s overordnede klimamål Ifølge pagten skal Slagelse Kommune frem til 2020 reducere udledningen af CO2 med 20 inden for kommunens geografiske område Hertil kommer opgaven med at tilpasse samfundet til de forventede ændringer i temperatur nedbør og hav vandstand Bæredygtighed Egen drift Fej for egen dør Slagelse Kommunes egne aktiviteter repræsenterer et stort forbrug af ressourcer I den forrige Agenda21 strategi vedtog vi målsætningen Fej for egen dør der indebærer at vi vil gå foran og være det gode eksem pel Den indsats skal fortsættes og styrkes og et årligt grønt regnskab skal gøre status over den samlede fremgang Natur oplevelse og formidling Slagelse Kommune har en værdifuld natur Især den 180 kilometer lange kyststrækning rummer unikke landskaber plantesamfund og dyreliv med et betydelig kulturhistorisk og rekreativ indhold Et oplevelsesrigt landskab indbyder til friluftsliv og turisme fremmer borgernes trivsel og bidrager til social og kulturel vækst Danmarks Friluftskommune 2015 Slagelse Kommune har i år søgt om at blive Danmarks Friluftskommune med temaet klimatilpasning og friluftsliv Vores ansøgning blev belønnet med en flot andenplads Flot andenplads til Slagelse Kommune Slagelse Kommunes ansøgning pdf nyt vindue Uddannelse netværk og dialog Børn og unge skal lære hvordan deres daglige adfærd og forbrug påvirker miljøet og de skal kende deres handlemuligheder for at håndtere klima og miljø spørgsmål Indsatsen for bæredygtig udvikling skal ske i dialog med borgerne i både formelle og uformelle sammenhænge og netværk På Nymarkskolen i Slagelse er eleverne i 8 klasse blevet uddannet til klimaambassadører De har blandt andet lært hvordan man sparer el

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/klima-og-baeredygtighed (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Landbrug - Slagelse Kommune
  og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Miljø Klima og Energi Landbrug Landbrug Der er ca 950 landbrug i kommunen heraf er ca 300 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold mere end 3 dyreenheder DE Kommunens rolle i forhold til landbrug er først og fremmest at behandle sager om ændringer og udvidelse af husdyrbrug og føre tilsyn med miljøforholdene på landbrugsejendommene Enhver ændring eller udvidelse af et husdyrhold skal som minimum anmeldes til kommunen Ved ændringer eller udvidelse af husdyrbrug over 15 DE skal der indhentes en tilladelse og ved mere end 75 DE skal der søges om en miljøgodkendelse Eksterne sider Miljøstyrelsen nyt vindue NaturErhvervstyrelsen nyt vindue Siden er sidst opdateret 21 september 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Landbrug Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Miljø Klima og Energi Landbrug Ansøgning om sø mv Beholderkontrol Klagevejledning

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/landbrug (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Spildevand - hvad kræver tilladelse, og hvad kan kommunen påbyde? - Slagelse Kommune
  husholdninger industri og landbrug udleder til enten en kloak eller i naturen SK Forsyning A S det kommunale forsyningsselskab vedligeholder kommunens ledningsnet af kloakker og den kommunale tømningsordning Hvad kræver tilladelse og hvad kan kommunen påbyde Borgere eller virksomheder Skal ved nybyggeri ombygning og tilbygning søge om at tilslutte deres ejendom en kloakledning Kan blive påbudt af kommunen at tilslutte deres ejendom til en ny kloakledning Kan søge om at etablere et spildevandsanlæg eller blive påbudt at forbedre rensningen af spildevand i det åbne land Virksomheder Virksomheder der udleder spildevand fra virksomhedens produktion til kloak skal Søge om spildevandstilladelse inden tilslutning til kloak og altid ved øget forurening Spildevandsplan Kommunen og SK Forsyning følger en politisk vedtaget spildevandsplan der er et værktøj til forbedre kloaknettet og vandmiljøet i søer vandløb og badevand i havet Planen gennemføres som et samarbejde mellem borgere SK Forsyning og Slagelse Kommune hvilket sikrer den bedste løsning for alle parter Spildevandsplanen indeholder derfor en plan for hvilke områder der skal have forbedret kloaknettet og hvornår Læs mere om spildevandsplanen Regnvandshåndtering mindsk risiko for oversvømmelse Vi har samlet en række råd og vejledninger for hvordan du kan håndtere regnvand og samtidig mindske risikoen for oversvømmelse Lær om

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/spildevand (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sådan klager du - Slagelse Kommune
  Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Miljø Klima og Energi Sådan klager du Sådan klager du Her kan du se hvad du kan klage over og hvad du ikke kan klage over til Slagelse Kommunes miljøafdeling Som borger kan du komme ud for gener fra naboer virksomheder dyr skadedyr mv Nogle af generne kan du klage over til kommunens Miljøafdeling Du kan klage over Støj røg og lugtgener fra virksomheder og dyrehold Røg fra private brændeovne Uhygiejnisk opbevaring af affald mm Afbrænding af affald Rotter Hønse og fuglehold Vilde katte kontakt Slagelse Kommunes Entreprenørservice Du kan ikke klage over Flytbare havepejse grill og lignende Støj fra private husstande fx fra musikanlæg og udendørsaktiviteter m m Det er politiet der skal håndhæve disse aktiviteter Hvordan klager jeg Vælg Selvbetjening i den røde boks eller du kan kontakte os på e mail eller telefon og forklare om sagen og så vil vi vurdere om vi for eksempel skal foretage en besigtigelse en orienterende støjmåling eller om vi vil sende en skorstensfejer ud Hvis vi vurderer at sagen ikke har væsentlig betydning for miljøet kan vi undlade at behandle sagen Sagsbehandlingstiden for miljøklager kan variere fra nogle uger til over et år

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/saadan-klager-du (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Boligsøgning - Slagelse Kommune
  at sove Slagelse Kommune henviser husvilde til at finde et sted at overnatte hos fx Forsorgshjemmet Toften nyt vindue Holbækvej 16 4200 Slagelse Tlf 58 52 72 22 Hotel Slagelse Sdr Stationsvej 19 4200 Slagelse Tlf 58 52 01 72 Hotel Drop In Tårnborgvej 180 4220 Korsør Tlf 43 68 23 18 Danhostel Slagelse nyt vindue Bjergbygade 78 4200 Slagelse Tlf 58 52 25 28 Danhostel Skælskør Slagelsevej 48 4230 Skælskør Tlf 58 16 09 80 Kan jeg få hjælp hvis jeg akut mangler en bolig Slagelse Kommune skal henvise til husly mod betaling hvis en enlig eller en familie er husvild Du er husvild hvis du for eksempel er blevet udsat af din bolig på grund af manglende huslejebetaling har fået din bolig ødelagt ved brand eller lignende har måttet forlade din bolig på grund af ulovlig beboelse eller lignende Du betragtes ikke som husvild hvis du er uden strøm eller vand i din bolig da du ikke står uden tag over hovedet studerende og har brug for en bolig i nærheden af din uddannelse ung og for første gang skal flytte fra dine forældre Hvilken hjælp ydes Slagelse Kommune henviser til husly mod betaling hvis du i den akutte situation ikke selv har mulighed for at skaffe dig husly på anden vis hos familie venner mv Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for en varig løsning på boligproblemet Slagelse Kommune råder ikke selv over akutboliger Oftest vil du derfor alt efter den konkrete situation blive henvist til forsorgshjem hotel vandrehjem eller lignende Forsorgshjem dog kun for enlige uden børn Slagelse Kommune henviser IKKE til bolig hvis der er andre myndigheder der har pligt til at hjælpe for eksempel udlejers pligt til genhusning ved sanering forsikringsselskabers pligt til genhusning ved brand Ansøgning Ønsker du at søge om hjælp

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/personlig-raadgivning/boligsoegning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Borgerrådgiver - Slagelse Kommune
  har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen få information og rådgivning om hvordan du klager over kommunens afgørelser og hvem der kan behandle din klage komme med forslag til hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser de politiske beslutninger fx om serviceniveauet i kommunen ansættelsesforhold i kommunen personalets optræden forhold som andre klageinstanser tager sig af Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager hvis der er gået mere end 1 år efter hændelsen sagsforløbet Hvem der kan henvende sig Alle borgere og erhvervsdrivende i Slagelse Kommune kan henvende sig til borgerrådgiveren Du er velkommen til at kontakte borgerrådgiveren enten telefonisk på mail eller ved personlig henvendelse Borgerrådgiveren træffes inden for Rådhusets normale åbningstid Hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren er det en god idé at ringe og aftale en tid Dine personlige data De personlige oplysninger om dig som Borgerrådgivningen modtager fra dig eller andre bliver lagret uden adgang for andre end borgerrådgivningen og dig selv Borgerrådgivningen sender normalt de nødvendige personoplysninger om dig til relevante områder af forvaltningen i Slagelse Kommune for at kunne behandle din sag og svare på dine og borgerrådgivningens spørgsmål Du er ikke forpligtet til at give borgerrådgivningen personoplysninger Hvis borgerrådgivningen skal behandle en klage fra dig kræver det dog at du ikke er anonym Ved oplysning om persondata har du ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger om din person når de behandles elektronisk få indsigt i de oplysninger om din person der behandles elektronisk gøre indsigelse mod at oplysningerne om din person behandles og videregives elektronisk kræve berigtigelse sletning eller blokering af oplysninger om din person der er urigtige eller er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen tilbagekalde dit samtykke Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/personlig-raadgivning/borgerraadgiver (2016-02-10)
  Open archived version from archive •