archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundhedstilbud - Slagelse Kommune
  din partner er blevet skilt har en kronisk syg ægtefælle kommer hjem fra sygehuset og synes du har svært ved at magte hverdagen har fået en kronisk sygdom er gået på efterløn og savner fællesskabet på arbejdspladsen af helbredsmæssige årsager bliver nødt til at flytte Læg en besked på telefonsvareren på tlf 24 48 13 31 og en sundhedskoordinator ringer tilbage til dig inden for to hverdage Husk at opgive dit navn og telefonnummer Pjece om tilbuddet Læs pjece om tilbuddet Det hjælper at snakke med nogen pdf nyt vindue Fodpleje og tilskud Fodbehandling og tilskud Kommunen kan bevilge hjælp via hjemmeplejen til almindelig personlig pleje hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Læs om mulighederne for fodpleje og tilskud til fodpleje Inkontinens Inkontinens tilbud Inkontinens ufrivillig vandladning betyder at man i større eller mindre omfang har svært ved at holde på urin eller afføring Du kan få rådgivning vejledning og udredning af kontinenssygeplejerske og specialuddannet uroterapeut Læs om tilbud ved inkontinens Kroniske Sygdomme Samtaler og kurser Tilbuddene omfatter bl a livsstilssamtale forløb individuelle forløb samt holdforløb inden for KRAM områderne kost rygning alkohol og motion samt generelle patientuddannelser Læs mere om kommunens tilbud om rehabilitering Overvægtige børn og unge Tilbud til overvægtige børn og unge Hvis dit barn er mellem 3 16 år og overvægtigt kan I få glæde af tilbuddet Behandling af Overvægtige Børn og Unge BOBU Læs om tilbud til overvægtige børn og unge Rygestop Gratis tilbud om rygestop Kommunen tilbyder gratis tilbud om rygestop Apotekerne tilbyder individuelle samtaler Mange praktiserende læger tilbyder også hjælp til rygestop Læs om de forskellige rygestoptilbud Tandpleje Tandpleje for børn og unge Slagelse Tandpleje giver forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge fra 0 17 år Alle bliver indkaldt hvert 1½ år men nogle skal komme oftere til

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Syge- og barselsdagpenge - Slagelse Kommune
  i sygedagpenge Lønmodtager Hvis du er sygemeldt fra et arbejdsforhold beregnes dagpengene efter din arbejdstid og ud fra en gennemsnitlig løn fra de seneste 3 måneder forud for 1 sygedag Du kan dog maksimalt modtage den højeste sats for sygedagpenge som i 2015 er 111 76 kr i timen uanset hvor høj din indtægt har været forud for sygefraværet Selvstændig Er du selvstændig erhvervsdrivende beregnes dine sygedagpenge på baggrund af indtægten fra din virksomhed Til brug for beregningen anvendes den seneste årsopgørelse fra SKAT Hvis du har tegnet frivillig forsikring har du ret til minimum 2 3 af dagpengenes højeste sats uanset resultatet af årsopgørelsen Ledig Hvis du er sygemeldt fra en A kasse har du ret til det samme beløb i sygedagpenge som du får i understøttelse fra A kassen Hvordan ankes en sygedagpengesag Hvis en borger ikke er enig i de afgørelser der træffes i en sag kan de ankes Det skal man gøre indenfor 4 uger fra modtagelse af afgørelsen Hvis klagefristen overskrides vil sagen ikke blive behandlet men sendt direkte videre til Ankestyrelsen Ankestyrelsen tager så stilling til om der kan dispenseres for overskridelse af klagefristen Oftest vil der ikke blive dispenseret og ankemulighederne er i så fald opbrugt Modtager Jobcenteret anken inden for 4 uger bliver afgørelsen revurderet genoptaget Hvis Jobcenteret fastholder afgørelsen videresendes sagen til Ankestyrelsen som derefter behandler sagen Ankestyrelsen træffer den endelige afgørelse i sagen og sender den så til borger partsrepræsentant og Kommunen Hvis Ankestyrelsen er enig i Kommunens afgørelse kan man ikke anke afgørelsen videre Hvordan følges der op i sygedagpengesager I forbindelse med opstart af sygedagpengeforløb indkaldes den sygemeldte borger til visitations og opfølgningssamtale på Jobcenter Slagelse Det vurderes om den sygemeldte borger er fuldt uarbejdsdygtig og dermed har ret til fulde sygedagpenge om der evt kun er tale om delvis uarbejdsdygtighed med delvise dagpenge eller om den sygemeldte borger vurderes fuldt arbejdsdygtig og dermed ikke har ret til sygedagpenge I mange tilfælde kan der aftales raskmeldingsdato med den sygemeldte Hvis ikke dette er muligt og den sygemeldte borger er i et ansættelsesforhold vil arbejdsgiveren blive inddraget og der tilbydes en rundbordssamtale Det er med henblik på at udarbejde en handleplan for hvordan den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet Det undersøges også om den sygemeldte borger skal have et aktivt tilbud Ved første opfølgningssamtale på Jobcenteret bliver den sygemeldte visiteret til en af følgende kategorier Kategori 1 Sager hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående Kategori 2 Sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko hvad angår arbejdsevnen Kategori 3 Sager hvor lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb Denne kategorisering eller visitation foretages også ved alle fremtidige opfølgninger Kategorien styrer den efterfølgende opfølgningsindsats fordi der er forskellige opfølgningsintervaller alt efter hvilken kategori man hører til F eks skal kategori 2 følges op med personlig samtale hver 4 uge I forbindelse med visitations og opfølgningssamtalen udarbejdes en plan med fokus på arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet Planen skal indeholde opfølgningsmål og konkret opfølgningsindsats Planen udleveres eller sendes

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/syge-og-barselsdagpenge (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sygepleje - Slagelse Kommune
  læge vagtlæge eller sygehuslæge Når du er henvist får du besøg af en hjemmesygeplejerske der vurderer dit behov for sygepleje Den kommunale sygepleje ydes som udgangspunkt i sygeplejeklinikker Sygeplejersken vurderer om din behandling sygepleje skal foregå i dit hjem eller på sygeplejeklinikkerne Hvad koster det Hjemmesygepleje er gratis Der kan dog være udgifter til æsker til dosering af medicin produkter til pleje af sår stiks med mere Det kan du få hjælp til Hjemmesygeplejersken kan for eksempel hjælpe dig med Medicinadministration og indsprøjtninger Sårpleje Måling af blodsukker Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende Hjælp og vejledning i forbindelse med kateter og stomipleje Inkontinensvejledning Undersøgelser og behandling Kontakt hjemmesygeplejen Slagelse Tlf 58 57 53 56 Telefontid på hverdage kl 11 30 12 30 Akuttelefon kl 15 07 alle dage og helligdage Tlf 40 81 02 71 eller 21 29 00 02 Korsør Tlf 58 57 53 80 Telefontid på hverdage kl 11 30 12 30 Akuttelefon kl 15 07 alle dage og helligdage Tlf 51 31 41 96 Skælskør Tlf 58 57 46 64 Telefontid på hverdage kl 11 30 12 30 Akuttelefon kl 15 07 alle dage og helligdage Tlf 30 62 53 36 Antvorskov Slagelse Tlf 58 57 42 78 eller 58 57 42 83 Telefontid på hverdage kl 11 30 12 30 Akuttelefon kl 15 07 alle dage og helligdage Tlf 51 31 41 96 Sygeplejeklinikker Om sygeplejeklinikkerne Hvis du er i tvivl om du skal gå til lægen kan du få sundhedstjek og rådgivning i sygeplejeklinikkerne Sygeplejerskerne kan hjælpe med f eks sår hævede ben eller mistanke om for højt blodtryk Vi beder dig lave en aftale med hjemmesygeplejen inden du møder op på en af sygeplejeklinikkerne Sygeplejeklinikken i Alliancehaven Sdr Stationsvej 6 4200 Slagelse Tidsbestilling på tlf 58 57 36 82 Åbent dagligt kl

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sygepleje (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sygesikring og læge - Slagelse Kommune
  det gule sundhedskort ikke længere gælder Nej det er ikke korrekt men i forbindelse med Finansloven 2014 skete der ændringer Den offentlige rejsesygesikring blev ophævet den 1 august 2014 og danske statsborgere der ønsker sygesikring under rejser inden for EU EØS og Schweiz skal anskaffe sig det blå EU sygesikringskort Læs mere EU sygesikring det blå kort Nyt vindue Kan jeg vælge en læge som har lukket for tilgang Ja det kan godt lade sig gøre der er dog nogle kriterier der skal være opfyldt Ægtefælle samlever eller andre familiemedlemmer på samme adresse er tilmeldt samme læge Overgår fra gruppe 2 og har hidtil brugt pågældende læge Er flyttet tilbage efter midlertidig fraflytning skoleophold værnepligt m v Du skal vælge læge i forbindelse med at du fylder 15 år og du ønsker at skifte til den læge som den ene af mine forældre er tilmeldt Jeg flytter og der findes ikke 2 praksis med åbent for tilmelding inden for en afstand af 15 km Ved nogen læger kræver det dog lægens underskrift på blanketten Tilmelding til læge med lukket patienttilgang Er det muligt at beholde nuværende læge når jeg flytter fra en anden kommune Hvis du flytter til en adresse der ligger mindre end 15 km fra din læge kan du blot vælge den læge du hidtil har benyttet Er der mere end 15 km til din læge skal du være opmærksom på at du fraskriver dig retten til at lægen kommer ud på hjemmebesøg Min læge har smidt mig ud kan jeg skifte læge gratis Ja men for at det skal være gebyrfrit skal du have en skrivelse fra lægen om at lægen ikke længere ønsker at have dig som patient Har du ikke denne skrivelse koster det et gebyr på 190 kr 2016 Lægeskiftet vil træde i kraft

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sygesikring-og-laege (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Træning og genoptræning - Slagelse Kommune
  Affald og Genbrug Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Sundhed og Sygdom Træning og genoptræning Træning og genoptræning Du kan få tilbud om gratis træning hvis du er svækket på grund af sygdom eller har været indlagt på et sygehus Du kan læse om vedligeholdende træning og genoptræning i kommunen på Sundhed og Trænings hjemmeside nyt vindue Selvbetjening Træning efter sygdom og svækkelse søg om Se også Sygepleje Træningspolitik Siden er sidst opdateret 11 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Træning og genoptræning Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Sundhed og Sygdom Træning og genoptræning Mere under Sundhed og Sygdom Alvorlig sygdom Helbredstillæg Hjælpemidler Sundhedskampagner Sundhedsstrategi og rammer Sundhedstilbud Syge og barselsdagpenge Sygepleje Sygesikring

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/traening-og-genoptraening (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Økonomisk hjælp ved sygdom - Slagelse Kommune
  sygebehandling medicin tandbehandling eller lignende Sådan gør du Du kan søge om hjælp til Du kan søge om hjælp til udgifter til sygebehandling medicin tandbehandling eller lignende Hvis udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning Hvis du ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne Hvis behandlingen er nødvendig og er helbredsmæssigt velbegrundet Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem Ansøgning Hvis du ønsker at søge om hjælp til sygebehandling medicin mv skal du udfylde ansøgningsskemaet enkeltydelser ansøg om link i rød boks Ved ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for udgiftens størrelse samt dokumentation for dine indtægter og udgifter som beskrevet i ansøgningsskemaet Dine pligter Du har pligt til at afgive de oplysninger der dokumenterer om du har ret til hjælpen Bevilling og udbetaling Hvis du opfylder betingelserne ydes der hel eller delvis dækning af udgiften Ydelsen kan også udbetales med aftale om at du har pligt til at betale den tilbage Udbetaling af bevilget beløb vil ske til din NemKonto inden for 3 bankdage Klagevejledning Du har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger fra du modtager afgørelsen Klagen kan være mundtlig eller skriftlig og skal først indgives til Slagelse Kommune Rådgivning og Udbetaling Gørtlergade 4 4200 Slagelse Når vi modtager din klage har vi pligt til at genvurderer afgørelsen efter retssikkerhedslovens 66 Hvis vi fastholder afgørelsen sender vi klagen videre til endelig behandling i Ankestyrelsen Ankestyrelsen nyt vindue Lovgivning Lov om aktiv socialpolitik nyt vindue Retssikkerhedsloven nyt vindue Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik nyt vindue Indhold hentet fra Borger dk Spørgsmål og svar Hvor lang tid går der før jeg kan forvente at min ansøgning om hjælp til sygebehandling medicin m m er behandlet Din ansøgning vil blive behandlet inden for

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/oekonomisk-hjaelp-ved-sygdom (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Beboerindskud - Slagelse Kommune
  Din husstands samlede indkomst ved indflytningen må ikke overstige 157 021 kr 2016 om året Hvis der er børn i din husstand forhøjes dette beløb med 40 500 kr 2016 for hvert barn til og med fire børn Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede Der er endvidere en række særlige regler for bl a flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger der bor i en fælles lejlighed Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud Indhold hentet fra Borger dk Hvor meget kan jeg få i lån til beboerindskud Lånet er til hele beboerindskuddet Indhold hentet fra Borger dk Hvem kan forvente at få afslag på sin ansøgning om lån Kommunen kan give afslag på din ansøgning om lån til beboerindskud selvom din husstands indkomst ligger under grænsen Det kan ske i forskellige tilfælde Efter kommunens samlede vurdering har du ikke behov for lånet Dette vil typisk være tilfældet hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet eller hvis din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen Et andet eksempel er hvis du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst Du har ikke afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån Det er dog særlige tilfælde hvor du alligevel ikke skal have afslag selv om du ikke har afviklet gælden Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån Indhold hentet fra Borger dk Hvordan skal jeg betale lånet tilbage Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden Når de første fem år er gået begynder forrentningen af lånet og du skal begynde at betale

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/tilflyttere/beboerindskud (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Film - Slagelse Kommune
  Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Tilflyttere Film Film Se filmportrætter af kommunen øerne og landsbyer En række af små film skildrer kommunen øerne Agersø og Omø samt landsbyerne Hejninge Stillinge og Vemmelev Se film om kommunen A portrait of Slagelse Kommune The film is a modern portrait of a municipality in the rapid development Watch the movie Et portræt af kommunen Filmen er et moderne portræt af en kommune i rivende udvikling Se portrætfilmen Hejninge og Stillinge Filmen om Hejninge og Stillinge Sogne beskriver et lokalområde nordvest for Slagelse Se landsbyfilmen Portræt af øen Agersø Agersø filmen er et portræt af øen Agersø som er en del af Slagelse Kommune Se Agersøfilmen Portræt af øen Omø Omø filmen er et portræt af øen Omø som er en del af Slagelse Kommune Se Omøfilmen Vemmelev Vemmelev filmen handler om et lokalområde der ligger mellem Korsør og Slagelse Se Vemmelevfilmen Siden er sidst opdateret 26 maj 2015

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/tilflyttere/film (2016-02-10)
  Open archived version from archive •