archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Støj, lugt og lokaler - Slagelse Kommune
  og lokaler Miljøforhold for beværtninger restauranter caféer og diskoteker i Slagelse Kommune I Slagelse Kommune er vi glade for et levende bymiljø men vi skal tage hensyn til hinanden Derfor skal du overholde nogle enkle regler hvis du driver beværtning restaurant café eller diskotek Miljøkrav du skal overholde Ventilations og køleanlæg udenfor må ikke støje over en vis grænse Ventilation skal efterses hvert år også med hensyn til støj Åbninger fx vinduer og døre må ikke give støj udendørs Vinduer og døre skal holdes lukkede hvis du ikke har tilladelse til udendørsservering Der skal være to indgangsdøre De skal lukke automatisk og uden at støje hvis din virksomhed ligger nær boliger Arealer rundt om din virksomhed skal holdes rene og pæne og affald skal opbevares korrekt Udendørs musik kræver en særlig tilladelse Der må ikke hverken indendørs eller udendørs være støj mellem kl 24 00 og 07 00 Der må ikke serveres udendørs mellem kl 24 00 og 07 00 Din virksomhed inkl musikanlæg må hos naboer ikke støje over en vis grænse Din virksomhed må ikke lugte hos naboer Dine lokaler skal være lugt og støjtætte mod naboer Forskrift for restauranter Forskrift for restauranter kort version pdf nyt vindue

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/detail-og-restauration/stoej,-lugt-og-lokaler (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Udendørsservering for caféer og restauranter - Slagelse Kommune
  om tilladelse til servering udenfor din facade Sådan søger du tilladelse Du søger via selvbetjening i den røde boks Du skal søge mindst 1 måned før du vil starte din udeservering Husk at da det drejer sig om fødevarer skal du desuden søge tilladelse hos Fødevarestyrelsen nyt vindue Vilkår for tilladelse Tilladelsen gives ud fra disse vilkår Udeservering er tilladt hele året Udeservering er tilladt fra kl 9 30 24 00 Efter kl 20 skal støjende aktiviteter fx musik ske indendørs bag lukkede døre og vinduer Uden for åbningstid skal møbler og andet inventar være fjernet med mindre der er givet tilladelse til andet Borde og stole samt parasoller og læskærme skal være godkendt af Center for Teknik og Miljø Hvide plastmøbler tillades ikke Udeservering skal holdes inden for det aftalte område Udeservering må kun foregå ud for egen facade Arealet til servering skal renholdes af restauratøren Aftalen kan opsiges med én måneds varsel af begge parter Du må ikke etablere plateauer eller lignende Kommunen kan til enhver tid inddrage tilladelsen midlertidigt eller permanent uden nogen form for kompensation Tilladelsen er personlig Overholder du ikke vilkårene bortfalder din tilladelse Spørgsmål og svar Skal jeg søge om tilladelse til udendørsservering hvert år Nej hvis du først har fået tilladelse til udeservering skal du kun søge igen ved ejerskifte eller hvis du har et ønske om at ændre på størrelsen af det serveringsareal du har i forvejen Hvilke regler gælder i øvrigt for fortove pladser og gågader Alle reglerne er samlet i et regulativ for offentlige arealer og gælder både forretningsdrivende og grundejere Læs mere om reglerne Hvilke pligter har jeg hvis jeg ejer en ejendom ud til en gågade eller plads På gågader og pladser har du de samme pligter som på et fortov Du skal holde gågaden pladsen ud til

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/detail-og-restauration/udendoersservering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Udvidet åbningstid for diskoteker og værtshuse - Slagelse Kommune
  sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Detail og Restauration Udvidet åbningstid Udvidet åbningstid Forretningssteder der serverer mad og drikkevarer kan ifølge restaurationsloven søge tilladelse til at holde åbent i den generelle lukketid Cafeer restauranter værtshuse diskoteker og lignende i Slagelse Kommune skal generelt holde lukket kl 02 00 05 00 for indendørs aktiviteter kl 24 00 05 00 for udendørs aktiviteter Der er dog mulighed for at søge om tilladelse til at holde åbent i den generelle lukketid Tilladelse til udvidet åbningstid Byrådet har nedsat et bevillingsnævn der bl a behandler ansøgninger om udvidet åbningstid Det er praksis at der som ud gangspunkt alene gives tilladelse til udvidet åb ningstid til diskoteker og værtshuse Herunder kan du se hvad der typisk gælder for en tilladelse Tilladelse omfatter typisk alene aktiviteter og servering indendørs Tilladelse gives kun i særlige tilfælde som fx ved byfester og i ferieperioder Varigheden af en tilladelse til udvidet åbningstid følger den eventuelle alkoholbevilling Betingelser for tilladelse Det er Bevillingsnævnets praksis at give en even tuel tilladelse til udvidet åbningstid med følgende betingelser Unge under 18 år må ikke opholde sig på forret ningsstedet efter kl 02 00 Hvis der holdes åbent til kl 05 00 skal der holdes lukket fra kl 05 00 til 08 00 Krav fra politiet Politiet kræver typisk at der ved tilladelse til udvidet åbningstid på forretningssteder der henvender sig til unge efter kl 02 00 gives følgende betingelser Brug af autoriserede dørmænd fra kl 02 00 Politiets godkendelse af samtlige ansatte på forretningsstedet Sådan søger du Du skal søge hos Bevillingsnævnet Bevillingsnævnet Se også Udendørsservering Siden er sidst opdateret 14 januar 2015 P Print denne

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/detail-og-restauration/udvidet-aabningstid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vareudstillinger - Slagelse Kommune
  uden særlig tilladelse udstille varer i umiddelbar tilknytning til din egen facade hvis det ikke er til gene for gående og kørende Hvis det er muligt at udstille varer i en gågade må de maks gå 1 5 meter ud fra facaden og der skal være en redningsvej på minimum 3 meter af hensyn til udrykningskøretøjer mm Udstillingsarealerne ud for den enkelte forretning virksomhed må kun bruges af den erhvervsdrivende i den pågældende forretning virksomhed Tilgængelighed Der er skærpet fokus på tilgængeligheden for kørestols og rollatorbrugere blinde og svagtseende Som hovedregel gælder at der skal friholdes et areal i en bredde af minimum 1 5 meter på gågadearealer fortove mv Arealer ud for porte opgange og brandstandere skal holdes frie Ledelinjer der er anlagt for blinde og svagtseende må ikke tildækkes I takt med at gader renoveres tages der i belægningsvalget hensyn til mennesker med nedsat funktion dvs brugere af kørestole rollatorer og barnevogne m fl I Rosengade og Nygade i Slagelse er der fx udlagt bordursten for at belægningen skal være behagelig at køre og gå på Disse linjer af bordursten skal friholdes I retningslinjerne er der ikke taget stilling til opdeling af udstillingsarealer langs facader af ejendomme med erhvervsdrivende i flere etager Dette forhold forventes ordnet indbyrdes mellem de erhvervsdrivende Uenigheder herom afgøres af ejendommens ejer Specielt for Korsør I Algade skal der være 1 5 m gangareal fri for udstillingsvarer Det samme gælder på Halsskovvej I Nygade må stativer og varer ikke komme ud i ganglinjerne Kørestole og barnevogne skal uhindret kunne passere Specielt for Skælskør I Algade skal der være en udstillingsfri zone langs facaderne da disse fungerer som ledelinjer til svagtseende og blinde Faste genstande Der må ikke opsættes faste genstande uden tilladelse fra Center for Teknik og Miljø Der gives kun undtagelsesvis tilladelse hertil

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/detail-og-restauration/vareudstillinger (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • EAN-nummer - Slagelse Kommune
  Erhverv EAN Numre EAN nummer EAN nummer For at Slagelse Kommune kan modtage fakturaer elektronisk skal de indeholde et EAN lokationsnummer elektronisk adresse EAN numre Oversigt over Slagelse Kommunes EAN numre Oversigt over EAN numre pdf nyt vindue Spørgsmål Hvis du har spørgsmål om listerne er du velkommen til at kontakte Bent Lepianka E mail belep slagelse dk Tlf 58 57 31 11 Hvis du har spørgsmål der vedrører selve betalingen af en given faktura eller mangel på samme skal du kontakte dem der har bestilt varen eller ydelsen Elektronisk faktura Læs Ind bureau Hvis virksomhederne ikke selv kan sende regninger i elektronisk format kan de benytte fakturablanketter fra Virk dk som er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige til at oprette og sende en e faktura direkte til det offentlige eller sende regning i papirformat til et såkaldt Læs Ind bureau eller benytte en Tast Ind hjemmeside Elektronisk faktura Vælg Gå til fakturablanketten som guider dig igennem oprettelse mv virk dk nyt vindue Læs Ind bureau Et Læs Ind bureau omformer regningen til elektronisk format og sender den derefter til Slagelse Kommune Læs Ind bureauer Data Scanning A S Læs Ind service 0555 Scanning Hjemmeside datascanning dk nyt vindue

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/ean-numre/ean-nummer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bliv leverandør - Slagelse Kommune
  Genbrug Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Indkøb og Udbud Bliv leverandør Bliv leverandør Leverandør til Slagelse Kommune Er du interesseret i at indgå en indkøbsaftale med Slagelse Kommune skal du indsende relevante oplysninger om virksomheden og de produkter eller tjenesteydelser som du mener vil have interesse for kommunen Oplysninger skal indsendes til udbuds indkøbsafdelingen på indkob slagelse dk Leverandør ved bygge og anlægsopgaver For virksomheder og håndværkere inden for byggeri og anlæg har kommunen en bygge og anlægsportal Her kan du tilmelde din virksomhed Læs mere om bygge og anlægsportalen Siden er sidst opdateret 21 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Bliv leverandør Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Indkøb og Udbud Bliv

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/bliv-leverandoer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bygge- og anlægsportalen for virksomheder og håndværkere - Slagelse Kommune
  og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Indkøb og Udbud Bygge og anlægsportal Bygge og anlægsportal Bygge og anlægsportalen er en database for virksomheder og håndværkere inden for byggeri og anlæg Hvis du ønsker at få mulighed for at være med i Slagelse Kommunes udbud af opgaver så tilmeld din virksomhed til bygge og anlægsportalen Dermed får Slagelse Kommune overblik over eventuelle samarbejdspartnere ved udbud af bygge og anlægsopgaver Opgaver på mindst 100 000 kr som kommunen har eller har haft i udbud lægges på vores bygge og anlægsportal Tilmeld din virksomhed bygge og anlægsportalen Hvis du vil have din virksomhed registreret i bygge og anlægsportalen skal du gøre det via Selvbetjening Bygge og anlægsportalen tilmeld link i den røde boks Spørgsmål og svar Hvad kan din virksomhed bruge bygge og anlægsportalen til I gør virksomhedens arbejdskraft synlig I gør opmærksom på virksomhedens kompetencer og interesse i at arbejde for Slagelse Kommune I sikrer at Slagelse Kommune altid har opdaterede oplysninger om virksomheden ved udbud af bygge og anlægsopgaver Hvad skal vi med en bygge og anlægsportal Skabe synlighed og overblik over hvilke virksomheder der ønsker at arbejde for Slagelse Kommune ved bygge og anlægsopgaver Gøre det nemmere at kunne finde egnede og interesserede virksomheder til kommunens udbudte bygge og anlægsopgaver og for at give alle en fair mulighed Gøre kontakten mellem din virksomhed og Slagelse Kommune lettere Hvilke vilkår gør sig gældende for virksomheder tilmeldt bygge og anlægsportalen I har selv ansvar for virksomhedens oplysninger og opdatering i bygge og anlægsportalen Oprettelse i bygge og anlægsportalen hos Slagelse Kommune giver ingen garanti for tildeling af bygge eller anlægsopgaver Kan man også se bygge og anlægsopgaver i udbud Ja du kan se bygge og anlægsudbud over 100 000 kr ved at åbne bygge og anlægsportalen Selvbetjening Bygge og

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/bygge-og-anlaegsportal (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Indkøbsfællesskab - Slagelse Kommune
  Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Indkøb og Udbud Indkøbsfællesskab Indkøbsfællesskab Indkøbsfællesskab mellem kommunerne i Region Sjælland Fælles Udbud Sjælland FUS består af 16 kommuner Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns og Vordingborg Fællesudbud Sjælland FUS er et velfungerende samarbejde mellem 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland Formål At optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen samt gennem et mere systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser at opnå rationaliseringsgevinster i form af bedre priser og øvrige betingelser fra leverandørerne At FUS indtager en mere strategisk rolle på udbudsområdet og herunder aktivt søger indflydelse på den nationale udbudsdagsorden At være proaktive og række ud efter de udbud og udviklingspotentialer hvor samarbejdet skaber mest værdi for kommunerne men også udfordre og afsøge nye områder nye udbudsformer og lign At øge compliance på indgåede indkøbsaftaler Fokus på e handel Indkøbssamarbejdet blandt de 16 ud af de 17 kommuner i Region Sjælland repræsenterer ca 770 000 indbyggere Kontakt Økonomi Indkøb Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf 58

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/indkoebsfaellesskab (2016-02-10)
  Open archived version from archive •