archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljøuheld - Slagelse Kommune
  Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Miljøuheld Miljøuheld Sådan gør du ved et miljøuheld AKUT uheld med farlige stoffer Ring 112 Slagelse Kommune Brand og Redning sørger for at tilkalde kommunens miljøafdeling Hjælp personer ud af fareområdet Yd førstehjælp hvis nødvendigt Følg Brand og Rednings anvisninger Du skal oplyse Hvem du er navn Hvor du ringer fra adresse telefonnummer Hvad er problemet behovet Hvad er omfanget af involverede og tilskadekomne Hvor det er sket nøjagtig adresse eller lokalitet Oplys telefonnummer og sted hvor du opholder dig de næste timer Hvad er et miljøuheld Et miljøuheld omfatter uheld og hændelser som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft vand og jord samt uheld hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer Typiske miljøuheld omfatter fx udslip af olie eller kemikalier til kloak å eller jord Forurenende farlige stoffer kan være luftformige væskeformige eller på fast form Ved forurenende farlige stoffer forstås sundhedsfarlige og eller forurenende stoffer herunder miljøfarlige ætsende giftige og brandfarlige stoffer samt stoffer der ikke i sig selv er sundhedsfarlige men som i visse tilfælde og mængder kan medføre forurening af omgivelserne

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/miljoeuheld (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Olietanke - erhverv - Slagelse Kommune
  og Energi Olietanke erhverv Olietanke erhverv Etablering og sløjfning af nedgravede og overjordiske olietanke Ved etablering af olietanke er der en række krav som skal være opfyldt med hensyn til placering og sikring af tanken De er beskrevet nærmere i Olietankbekendtgørelsen Olietanke større end 50 liter der bruges til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen Reglerne gælder ikke for olietanke som bruges til opbevaring af olieaffald eller andre produkter Olietankbekendtgørelsen Listevirksomheder Der er særlige regler for olietanke på listevirksomheder virksomheder som skal have en miljøgodkendelse Hovedregelen er at reglerne i Olietankbekendtgørelsen skal betragtes som minimumsbestemmelser Krav til olietanke vil som hovedregel skulle indarbejdes i miljøgodkendelsen Kontakt kommunen Har du spørgsmål til reglerne i Olietankbekendtgørelsen er du velkommen til at kontakte os Reglerne omhandler bl a etablering placering egenkontrol og sløjfning af olietanke Ejendomsoplysninger Du kan se om tanke på din ejendom er registreret korrekt på den statslige database OIS der samler oplysninger om ejendomme i Danmark OIS Den Offentlige Informationsserver nyt vindue Se også El vand varme og kloak Love om jord og råstoffer fx olie Kontakt Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf 58 57 36 00 Skriv til Center for Teknik og Miljø Eksterne sider OIS

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/olietanke-erhverv (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Spildevand - hvad kræver tilladelse, og hvad kan kommunen påbyde? - Slagelse Kommune
  og landbrug udleder til enten en kloak eller i naturen SK Forsyning A S det kommunale forsyningsselskab vedligeholder kommunens ledningsnet af kloakker og den kommunale tømningsordning Hvad kræver tilladelse og hvad kan kommunen påbyde Borgere eller virksomheder Skal ved nybyggeri ombygning og tilbygning søge om at tilslutte deres ejendom en kloakledning Kan blive påbudt af kommunen at tilslutte deres ejendom til en ny kloakledning Kan søge om at etablere et spildevandsanlæg eller blive påbudt at forbedre rensningen af spildevand i det åbne land Virksomheder Virksomheder der udleder spildevand fra virksomhedens produktion til kloak skal Søge om spildevandstilladelse inden tilslutning til kloak og altid ved øget forurening Spildevandsplan Kommunen og SK Forsyning følger en politisk vedtaget spildevandsplan der er et værktøj til forbedre kloaknettet og vandmiljøet i søer vandløb og badevand i havet Planen gennemføres som et samarbejde mellem borgere SK Forsyning og Slagelse Kommune hvilket sikrer den bedste løsning for alle parter Spildevandsplanen indeholder derfor en plan for hvilke områder der skal have forbedret kloaknettet og hvornår Læs mere om spildevandsplanen Regnvandshåndtering mindsk risiko for oversvømmelse Vi har samlet en række råd og vejledninger for hvordan du kan håndtere regnvand og samtidig mindske risikoen for oversvømmelse Lær om regnvandshåndtering Se

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/spildevand (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Virksomheder med særlige miljøkrav - Slagelse Kommune
  Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi Virksomheder med særlige miljøkrav Virksomheder med særlige miljøkrav Kommunen er tilsyns tilladelses og godkendelsesmyndighed for størstedelen af alle virksomheder og landbrug Det er kommunens opgave at beskytte miljøet mod at lide overlast og samtidig give virksomheder og landbrug de bedst mulige vilkår for at drive en effektiv og rentabel produktion Virksomheder og landbrug skal være opmærksomme på en lang række regler på miljøområdet Regler som er til for at beskytte mennesker og det omgivende miljø Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os Se kontaktmuligheder i den grå boks Mere om særlige miljøkrav Midlertidig aktivitet skal anmeldes til kommunen Midlertidige aktiviteter der støjer og støver udendørs er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes 14 dage før Læs hvordan du anmelder midlertidig aktivitet Miljøtilsyn Slagelse Kommune indberetter hvert år tilsynsstatistik og reaktioner mv for virksomheder landbrug og pelsdyrfarme Læs om miljøtilsyn Kontakt Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf 58 57 36 00 Skriv til Center for Teknik og Miljø Siden er sidst opdateret 27 november 2015 P Print denne side Abonnér på

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/virksomheder-med-saerlige-miljoekrav (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • VVM-pligtige anlæg - Slagelse Kommune
  og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Miljø og Energi VVM pligtige anlæg VVM pligtige anlæg Nogle typer virksomheder og anlæg skal altid have lavet en VVM redegørelse ved anlæg eller væsentlige ændringer På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se hvilke virksomheder og anlæg der skal VVM godkendes Miljøstyrelsens hjemmeside nyt vindue For disse virksomheder og anlæg gælder at kommunen Miljøministeriet eller Transport og Energiministeriet skal tage stilling til om det konkrete anlæg må formodes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet inden anlægget må påbegyndes Dette sker ved at myndighederne foretager en såkaldt screening En screening er en indledende vurdering af anlæggets mulige miljøpåvirkninger Eksterne sider Miljøstyrelsen nyt vindue Siden er sidst opdateret 13 november 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden VVM pligtige anlæg Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Miljø og Energi VVM pligtige anlæg

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/miljoe-og-energi/vvm-pligtige-anlaeg (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bymidtegruppe Korsør - Slagelse Kommune
  sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Erhverv Forside Erhverv Netværk og Samarbejde Bymidtegruppe Korsør Bymidtegruppe Korsør Bymidtegruppe Korsør er sammensat af personer fra Byrådet erhvervslivet og kommunale medarbejdere Gruppen holder møde to til fem gange om året efter behov Formålet med gruppen er at skabe et tværfagligt forum med repræsentanter fra Byrådet relevante forvaltninger kulturlivet og erhvervslivet for herved at kunne diskutere aktuelle emner og projekter for Korsør eksempelvis Kommuneplan byforskønnelse eller skiltning Referat Referat af 16 oktober 2015 pdf nyt vindue Referat af 17 juli 2015 pdf nyt vindue Referat af 17 marts 2015 pdf nyt vindue Referat af 1 september 2014 pdf nyt vindue Referat af 11 april 2014 pdf nyt vindue Referat af 7 november 2013 pdf nyt vindue Referat af 15 august 2013 pdf nyt vindue Referat af 19 april 2013 pdf nyt vindue Referat af 15 januar 2013 pdf nyt vindue Referat af 21 september 2012 pdf nyt vindue Referat af 23 maj 2012 pdf nyt vindue Referat af 10 februar 2012 pdf nyt vindue Referat af 28 oktober 2011 pdf nyt vindue Referat af 29 april 2011 pdf nyt vindue Medlemmer Henrik Brodersen O formand for Landdistrikts Teknik og Ejendomsudvalget Jørn Ole Didriksen V medlem af Landdistrikts Teknik og Ejendomsudvalget Jesper Søberg Søberg Vin Nygade 2 4220 Korsør Gyrit Kaaber Formand for Korsør Bevaringsforening Nina Ottesen Korsør Lokalråd Helmer Vilhelmsen Halsskov Lokalråd Administrationen Christian Schou Rasmussen Afdelingsleder i Natur Vej og Trafik Ole Lund Sørensen Byplanarkitekt i Vækst og Plan Kontaktperson Slagelse Kommune Ole Lund Sørensen Kontakt Vækst og Plan Byplanarkitekt Ole Lund Sørensen Tlf 58 57 95 31 Skriv til byplanarkitekten Siden er sidst opdateret 17 november 2015 P Print

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/netvaerk-og-samarbejde/bymidtegruppe-korsoer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bymidtegruppe Skælskør - Slagelse Kommune
  Skælskør Bymidtegruppe Skælskør Bymidtegruppe Skælskør er sammensat af personer fra Byrådet erhvervslivet og kommunale medarbejdere Gruppen holder møde to til fem gange om året efter behov Formålet med Skælskør Bymidtegruppe er at arbejde for en fastholdelse og udlægning af arkitektoniske og bevaringsmæssige fortrin samt at arbejde for udvikling af turisme og kulturtilbud omkring gågader og havn Referat Referat af 13 november 2015 pdf nyt vindue Referat af 13 august 2015 pdf nyt vindue Referat af 17 april 2015 pdf nyt vindue Referat af 16 januar 2015 pdf nyt vindue Referat af 3 november 2014 pdf nyt vindue Referat af 25 august 2014 pdf nyt vindue Referat af 20 juni 2014 pdf nyt vindue Referat af 10 april 2014 pdf nyt vindue Referat af 5 december 2013 pdf nyt vindue Referat af 29 oktober 2013 pdf nyt vindue Referat af 16 august 2013 pdf nyt vindue Referat af 15 maj 2013 pdf nyt vindue Referat af 15 marts 2013 pdf nyt vindue Referat af 29 januar 2013 pdf nyt vindue Referat af 17 oktober 2012 pdf nyt vindue Referat af 19 september 2012 pdf nyt vindue Referat af 6 juli 2012 pdf nyt vindue Referat af 20 april 2012 pdf nyt vindue Referat af 3 februar 2012 pdf nyt vindue Referat af 17 november 2011 pdf nyt vindue Referat fra projektgruppemøde pdf nyt vindue Vedr Byforskønnelse af Skælskør midtby afholdt i forbindelse med mødet i Bymidtegruppen den 19 september Medlemmer Henrik Brodersen O formand for Landdistrikts Teknik og Ejendomsudvalget Ole Drost V medlem af Landdistrikts Teknik og Ejendomsudvalget Erhvervsgruppen Pernille Kirkeskov Skælskør2000 og Kulturkajen Metha Molsted Guldagergård KIT Steen Andresen Formand for Skælskør Lokalråd Adalbert Oschischnig Skælskør Erhvervsforening Mette Thomsen Skælskør Erhvervsforening Susanne Johannessen Skælskør bykontor Mette Lund Jørgensen Skælskør bevaringsforening Administrationen Moritz Faloota Planlægger i Vækst og Plan Christian Schou

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/netvaerk-og-samarbejde/bymidtegruppe-skaelskoer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bymidtegruppe Slagelse - Slagelse Kommune
  erhvervslivet og kommunale medarbejdere Gruppen holder møde to til fem gange om året efter behov Formålet med gruppen er at skabe et tværfagligt forum med repræsentanter fra Byrådet relevante forvaltninger kulturlivet og erhvervslivet for herved at kunne diskutere aktuelle emner og projekter for Slagelse eksempelvis Kommuneplan byforskønnelse eller skiltning Dagsorden Dagsorden til møde den 16 december 2015 pdf nyt vindue Referat Referat af 16 september 2015 pdf nyt vindue Referat af 18 marts 2015 pdf nyt vindue Referat af 17 december 2014 pdf nyt vindue Referat af 11 september 2014 pdf nyt vindue Referat af 15 maj 2014 pdf nyt vindue Referat af 28 november 2013 pdf nyt vindue Referat af 5 september 2013 pdf nyt vindue Referat af 16 maj 2013 pdf nyt vindue Referat af 10 januar 2013 pdf nyt vindue Referat af 27 september 2012 pdf nyt vindue Referat af 27 oktober 2011 pdf nyt vindue Referat af 4 april 2011 pdf nyt vindue Medlemmer Henrik Brodersen O formand for Landdistrikts Teknik og Ejendomsudvalget Kurt Rasmussen A medlem af Landdistrikts Teknik og Ejendomsudvalget Erhvervsgruppen Erik Schultz dir Danske Bank Nytorv Slagelse Janette Christensen Slagelse Erhvervsforening Jan Simmelhag formand for Slagelse Bevaringsforening Administrationen Christian Schou Rasmussen Afdelingsleder i

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/erhverv/netvaerk-og-samarbejde/bymidtegruppe-slagelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive •