archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Svartider - Slagelse Kommune
  kategori Affald og Genbrug Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Kontakt Postlister og Svartid Svartider Svartider Tid for svar på breve og e mail Du kan forvente svar på dit brev eller e mail senest inden 10 kalenderdage Det er dog ikke sikkert at du får et endeligt svar eller en afgørelse inden de 10 dage men du får en kvittering for at vi har fået din henvendelse Du får også oplyst hvornår du kan forvente et svar eller en afgørelse Siden er sidst opdateret 1 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Svartider Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Kontakt Postlister og Svartid Aktindsigt Postlister Svartider Mere under Kontakt Akut hjælp Administrationen Borgerservicecenter Slagelse

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/kontakt/postlister-og-svartid/svartider (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Beskyttede naturtyper - Slagelse Kommune
  Aktuelle sider x Borger Forside Borger Natur Park og Strand Naturbeskyttelse Beskyttede naturtyper Beskyttede naturtyper Mange vandløb søer heder moser ferske enge strandenge og overdrev er beskyttet af 3 i Naturbeskyttelsesloven Områderne er dog kun beskyttet hvis de opfylder nogle bestemte kriterier fx med hensyn til størrelse Disse typer er beskyttede Vandløb der er udpeget som beskyttede det er de fleste egentlige vandløb Søer som er større end 100 m² Heder moser enge strandenge og overdrev som enkeltvis tilsammen eller sammen med beskyttede søer er større end 2 500 m² Alle moser også de der er mindre end 2 500 m² som ligger i tilknytning til et beskyttet vandløb eller en beskyttet sø Når du beregner arealet af en sø skal du ikke kun medtage de vanddækkede arealer Vandspejlets udbredelse afhænger jo af årstiden Derfor skal du også medtage de områder som er bevokset med sumpplanter Det kan fx være dunhammer gul iris søkogleaks og pindsvineknop For de beskyttede områder gælder det at tilstanden ikke må ændres Du må således ikke fx pløje dræne grave plante gødske eller foretage andet som ændrer områdernes tilstand Du må dog gerne fortsætte med en hidtidig lovlig drift Hvis du fx lovligt har gødsket en kultureng med nogle års intervaller kan du fortsætte med dette på samme niveau Vi kan i særlige tilfælde give dispensation til at naturområdernes tilstand kan ændres Du kan se hvilke arealer der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3 på Danmarks Miljøportal nyt vindue registreringen er kun vejledende Du kan læse mere om beskyttede naturtyper på Naturstyrelsens hjemmeside nyt vindue Videofilm Eksterne sider Naturbeskyttelsesloven nyt vindue Danmarks Naturfredningsforening nyt vindue Danmarks Miljøportal nyt vindue Siden er sidst opdateret 18 august 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Beskyttede naturtyper Når

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/naturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Slagelse Kommune - Mere service mindre myndighed - Slagelse Kommune
  Køb salg og leje Medarbejder Find eller Fasthold Miljø Natur Tilladelser og Bevillinger Udbud og Leverandør Udvikling af virksomhed Veje Trafik og Havne Sådan får du indflydelse Valg og Folkeafstemning Gå til selvbetjening Seneste nyt 09 02 16 Få et gratis 360 graders oplevelsestjek 09 02 16 Mindre elevfravær i Slagelses folkeskoler nemid borger dk virk dk scroll for at se mere aktuelt fra slagelse kommune Få et gratis 360 graders oplevelsestjek 9 februar 2016 Lokale virksomheder har mulighed for at få et grat Mindre elevfravær i Slagelses folkeskoler 9 februar 2016 En netop vedtaget procedure skal nedbringe elevern Nyhedsbrev fra Fritid 8 februar 2016 Læs bl a om nye bærende principper for behandling RSS Mere aktuelt Tømning af affald i 2016 Få genoptaget din sygedagpengesag Digital post skriv sikkert til Slagelse Kommune vores politik og din indflydelse Dansk Folkeparti 3 Enhedslisten 2 Fair Balance 1 Liberal Alliance 2 Socialdemokraterne 11 Socialistisk Folkeparti 1 Venstre 10 Uden for partierne 1 Læs mere og se hvem der sidder i byrådet Mød din borgmester bestil en tid Se Byrådets møder og følg debatten Sådan får du indflydelse Lokalråd og Landsbyråd Slagelse Kommune understøtter nærdemokratiet i landdistrikterne og bidrager til udviklingen med støtte og hjælp Din mulighed for at blive hørt Læs mere og se alle aktuelle høringer Se alle aktuelle afgørelser Slagelse Station omdannes til levende campusbydel Oplev Slagelse Aarhus Jazz Orchestra ft Kurt Rosenwink 10 februar 2016 Henning Stærk Akustisk 11 februar 2016 Flagermusen 12 februar 2016 Flere arrangementer Filmportrætter fra øer og landsbyer Få arrangementer og oplevelser på mobilen Aktivitetscentre har tilbud til alle seniorer Fakta om Slagelse kommune 01 Slagelse 02 Korsør 03 Skælskør Slagelse Kommune ligger i Vestsjælland med ca 80 km til København Vi er forbundet til resten af verden med Storebæltsbroen lige i baghaven Mange gode

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/# (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Pædagogisk assistentelev - Slagelse Kommune
  uddannelsen og dine muligheder Som pædagogisk assistent PA vil du kunne arbejde i daginstitutioner på skoler samt i bo og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse En pædagogisk assistent har kompetencer inden for disse områder Praktiske pædagogiske opgaver indsatser og aktiviteter Pædagogisk omsorgs og relationsarbejde der understøtter og styrker målgruppens trivsel og udvikling Praktisk pædagogisk arbejde der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi sociale og digitale medier der understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur Evaluering dokumentation samarbejde og kommunikation i forhold til områdets organisering og med henblik på udviklingen af den pædagogiske praksis Læs mere Hvordan bliver jeg PA elev Her kan du læse om hvordan du søger ind på uddannelsen som pædagogisk assistentelev PA elev Uddannelsens opbygning Her kan du læse om hvordan uddannelsen er opbygget i forhold til længde praktikker og skoleophold Opbygning Hvor kommer jeg i praktik Her kan du læse om hvilke praktikmuligheder og institutionstyper der er i Slagelse Kommune samt mødetider m m i praktikken Praktik Hvad får jeg i løn Her kan du læse om lønnen under uddannelsen som pædagogisk assistentelev Løn Hvad er mine muligheder Her

  Original URL path: https://www.slagelse.dk/kommunen/som-arbejdsplads/elever/paedagogisk-assistentelev (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • SOSU-uddannelserne - Slagelse Kommune
  og dine muligheder Social og Sundhedsuddannelserne er delt op i Trin 1 Social og sundhedshjælperuddannelsen SSH Trin 2 Social og Sundhedsassistentuddannelsen SSA Som Social og Sundhedshjælper vil du kunne arbejde på plejecentre i hjemmeplejen eller på institutioner for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse Som Social og Sundhedsassistent vil du endvidere kunne arbejde på sygehuse psykiatriske institutioner samt i kommunalt regi Med en Social og Sundhedsuddannelse har du kompetencer inden for disse områder Borger og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Det social og sundhedsfaglige myndighedsområde Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg Professionel omsorg pleje og sygepleje Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering Kommunikation dokumentation vejledning og instruktion Koordinering administration og styring Læs mere Hvordan bliver jeg SOSU elev Her kan du læse om hvordan du søger ind på uddannelsen som SOSU elev Bliv SOSU elev Uddannelsens opbygning Her kan du læse om hvordan uddannelsen er opbygget i forhold til længde praktikker og skoleophold Opbygning Hvor kommer jeg i praktik Her kan du læse om hvilke praktikmuligheder og institutionstyper der er i Slagelse Kommune samt mødetider m m i praktikken Praktik Hvad får jeg i løn Her kan du læse om lønnen under uddannelsen som SOSU elev Løn Hvad er mine

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/som-arbejdsplads/elever/sosu-uddannelserne (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kontorelev - Slagelse Kommune
  Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Som arbejdsplads Elever Kontorelev Kontorelev Som kontorelev i Slagelse Kommune vil du komme til at arbejde med administrative arbejdsopgaver som fx journalisering fakturabetaling telefonbetjening samt postfordeling I elevtiden vil man arbejde i forskellige centre i hele kommunen dette er med til at gøre uddannelsen mere alsidig I løbet af din elevtid vil skolen tilbyde dig og dine medstuderende en tur til Bruxelles hvor man bl a vil komme til at besøge institutioner som Europaparlamentet og kommissionen Hvordan bliver jeg kontorelev Her kan du læse om hvordan du søger ind på uddannelsen som kontorelev speciale i offentlig administration Bliv kontorelev Uddannelsens opbygning Her kan du læse om hvordan uddannelsen er opbygget i forhold til længde praktikker og skoleophold Opbygning Hvor kommer jeg i praktik Her kan du læse om hvilke praktikmuligheder der er i Slagelse Kommune samt mødetider m m i praktikken Praktik Hvad får jeg i løn Her kan du læse om lønnen under uddannelsen som kontorelev Løn Hvad er mine muligheder Her kan du læse om dine muligheder når du uddannet assistent samt muligheder for videreuddannelse Mine muligheder Se også Kontaktpersoner Uddannelse og

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/som-arbejdsplads/elever/kontorelev (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Praktik som socialrådgiver - Slagelse Kommune
  Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Som arbejdsplads Elever Praktik som socialrådgiver Praktik som socialrådgiver Slagelse Kommune tilbyder 2 gange årligt et antal praktikpladser for studerende på socialrådgiver uddannelsen Hvor kan jeg komme i praktik Praktikpladserne fordeles i de centre hvor socialrådgivere socialformidlere udfører socialfagligt arbejde Center for Børn og Familie Center for Handicap og Psykiatri Center for Arbejdsmarked og Integration Du vil få tilknyttet en vejleder i det fagområde hvor du skal være i hele praktikperioden Hvordan søger jeg en praktikplads Ønsker du at komme i praktik i Slagelse Kommune skal du henvende dig til dit uddannelsessted Dit uddannelsessted kan oplyse dig om det faglige indhold m m på de enkelte praktikområder i Slagelse Kommune Du er også velkommen til at kontakte de enkelte centre for flere oplysninger Se også Aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Virksomhedspraktik Partnerskab med Jobcenter Slagelse Ungehuset Siden er sidst opdateret 15 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/som-arbejdsplads/elever/praktik-som-socialraadgiver (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kontaktpersoner - Uddannelse og MED - Slagelse Kommune
  Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Organisation Centre Innovation og Karriere Kontaktpersoner Uddannelse og MED Kontaktpersoner Uddannelse og MED Afdelingsleder Linette Sørensen Tlf 58 57 31 12 E mail lisor slagelse dk Uddannelse og elever Uddannelseskoordinator sekretær kontorelever Solveig Frausing Tlf 58 57 40 73 E mail sbfra slagelse dk Uddannelseskonsulent Sygeplejestuderende SSA Mette Lindelof Tlf 58 57 40 20 E mail mehyl slagelse dk Uddannelseskonsulent SSH Mette Flygenring Tlf 58 57 40 77 E mail mefly slagelse dk Uddannelseskonsulent PA Ernærings og Sundhedsstuderende studiepris og studiejobdating Camilla Svendsen Tlf 58 57 40 23 E mail cabos slagelse dk Siden er sidst opdateret 28 maj 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Kontaktpersoner Uddannelse og MED Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Organisation Centre Arbejdsmarked og Integration Beredskab Børn og Familie Handicap og Psykiatri Innovation og Karriere IT og

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/organisation/centre/innovation-og-karriere/kontaktpersoner-uddannelse-og-med (2016-02-10)
  Open archived version from archive •