archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny Trelleborg - Slagelse Kommune
  Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Projekter Kultur Fritid og Foreningsliv Ny Trelleborg Ny Trelleborg Følg med i videreudviklingen af Vikingeborgen Trelleborg til et Internationalt Oplevelses og Videnscenter med baggrund i stedets fascinerende historie og enestående kulturhistoriske værdi Følg med i videreudviklingen af Vikingeborgen Trelleborg til et Internationalt Oplevelses og Videnscenter med baggrund i stedets fascinerende historie og enestående kulturhistoriske værdi International betydning Trelleborg er et fantastisk stykke kulturarv fra Vikingetiden og den bedst bevarede af de tre danske cirkulære borge Fyrkat Trelleborg og Aggersborg Sammen med blandt andet Jellingmonumenterne og Dannevirke fortæller borgene om en meget spændende og afgørende tid i dansk og europæisk historie Trelleborg har national såvel som international betydning og stedet skal være et kulturelt fyrtårn for Slagelse Kommune regionen og nationen Kommunen ønsker herigennem at fremme og understøtte Trelleborgs muligheder for at blive optaget på Unescos Verdensarvsliste Hvad skal der ske Slagelse Kommunes Byråd har bevilget 25 mio kr til videreudvikling af Vikingeborgen Trelleborg til et Internationalt Oplevelses og Videnscenter med det nyeste inden for digitale og virtuelle virkemidler Projektet indeholder både den levende den digitale og virtuelle formidling samt den uddannelsesmæssige vinkel så der bliver noget for alle målgrupper lige fra konkrete hands on oplevelser for børnefamilierne og ny viden og erfaringer for studerende De besøgende skal oplyses involveres og forundres på Ny Trelleborg Følg med i udviklingen Videreudviklingen af Ny Trelleborg til et kulturelt fyrtårn for Kommunen betyder at der i de kommende år sker meget nyt med Vikingeborgen Trelleborg Du kan følge processen på Ny Trelleborgs hjemmeside Ny Trelleborgs hjemmeside nyt vindue Siden er sidst opdateret 20 august 2015 P Print denne side Abonnér på denne side

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/kultur,-fritid-og-foreningsliv/projektoversigt/projektoversigt/ny-trelleborg (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Slagelse Open - Slagelse Kommune
  med det varierede idræts og foreningsliv som kommunen har at byde på og hvor foreningerne omvendt kan få nyttig viden om og praktiske erfaringer med at arrangere idræt for udviklingshæmmede og hvordan man inkluderer lige netop denne målgruppe Målet er at der efter idrætsugen dels etableres hold i de lokale idrætsforeninger som er tilpasset unge og voksne udviklingshæmmede samt at der etableres guidede individuelle forløb for udviklingshæmmede så de også får lettere ved at deltage enkeltvis i kommunens fritidsliv Idrætsugen skal med andre ord knytte de lokale trænere og ledere fra foreningslivet sammen med de unge og voksne udviklingshæmmede så de udviklingshæmmede får lyst til at dyrke idræt i en forening og foreningerne får mod på og kompetencer i at inkludere dem så de udviklingshæmmede også kan dyrke sport i hverdagen Status på projektet Den første af forhåbentlig mange idrætsuger blev afviklet i uge 31 hvor der på trods af den relativt korte tilmeldingsperiode alligevel var 43 udviklingshæmmede der havde valgt at deltage og som dermed fik mulighed for at prøve kræfter med hele 12 meget forskellige idrætsgrene nemlig basketball bueskydning petanque boksning bordtennis krolf kroket volleyball klatring badminton ninjaskole og floorball Det var tydeligvis en stor og meget positiv oplevelse for de udviklingshæmmede at få lov til at prøve kræfter med idrætsgrene som de aldrig tidligere havde prøvet at dyrke 19 af deltagerne har allerede tilkendegivet at de ønsker at gå til en af de idrætsgrene som de prøvede i løbet af ugen Og der er allerede indgået aftaler med flere foreninger om at deltagerne kan komme ud og dyrke idræt hos dem Her er der blandt andet tale om idrætsgrene som petanque bordtennis bueskydning og boksning Bliv en del af Slagelse Open Ambitionerne er at der skal oprettes flere hold som er tilpasset udviklingshæmmede og at flere individuelle

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/projekter-og-samarbejde/projekter/slagelse-open (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Dige Næsby Strand - Slagelse Kommune
  nået frem til optager for meget af det fredede areal Der er nu efter Fredningsnævnets anvisning lavet et nyt forslag Forslaget er forhåndsgodkendt i Kystdirektoratet og vi afventer nu Fredningsnævnets godkendelse Følg også Digegruppens egne nyhedsbreve Det videre forløb Når Fredningsnævnet har godkendt digets forløb og udseende på det fredede areal vil skitseprojektet blive endelig udarbejdet og sendt ud til grundejerne sammen med en indbydelse til et Kapitel 1a møde På mødet vil projektet blive fremlagt og herefter skal grundejerne tilkendegive deres interesse for projektet Resultatet bliver efterfølgende fremlagt for Erhvervs Plan og Miljøudvalget der skal beslutte om sagen skal fremmes eller falde Det kan evt blive Byrådet der skal tage stilling til partsfordelingen Herefter skal projektet myndighedsgodkendes i Kystdirektoratet Fredningsnævnets afgørelse Da en del af et kommende dige skal ligge på et fredet areal ved Tude Å har Slagelse Kommune og Digegruppen ved Næsby Strand søgt dispensation fra fredningen Fredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen og givet dispensation til at der kan etableres spuns jernplader der bankes ned i jorden for at forhindre havvand i at oversvømme området syd for sommerhusområdet Fredningsnævnets afgørelse i digesagen pdf nyt vindue Fredningsnævnets vejledning i en evt klagesag pdf nyt vindue Slagelse Kommunes afgørelse Slagelse Kommune har truffet afgørelse om at fremme digesagen ved Næsby Strand Afgørelsen blev annonceret onsdag 25 juni 2014 med en klagefrist på fire uger En klage skulle således være modtaget hos Slagelse Kommune senest onsdag 23 juli 2014 Afgørelsen blev desuden sendt pr brev til alle berørte grundejere Statusnotat og projektforslag Hop til skitseprojekt højvandssikring Næsby Strand Statusnotat 14 december 2014 pdf nyt vindue For høring af grundejerne i Næsby Strand om digeprojekt pdf nyt vindue Digegruppens egne nyhedsbreve Du kan se digegruppens egne nyhedsbreve og få flere informationer om området i Næsby Strand på Grundejerforeningen 18 d s hjemmeside Grundejerforeningen 18d Næsby Strand nyt vindue Rapporter Denne rapport indeholder en undersøgelse af bestanden af markfirben ved Næsby Strands sydlige sommerhusbebyggelse Markfirben Rapport 2014 pdf nyt vindue Referater fra møder Grundejermøde 5 oktober 2015 For grundejere på Hyacintvej Vintergækvej Bæltevej Græsgangen Bølgevej Kjærvej Engvej og en mindre del af Bildsøvej samt for andre med interesse i digesagen Referat fra grundejermøde 5 oktober 2015 pdf nyt vindue Præsentation af skitseprojektet pdf nyt vindue Dagsorden 5 oktober 2015 pdf nyt vindue Skitseprojekt højvandssikring Næsby Strand september 2015 pdf nyt vindue Tilkendegivelse af interesse for et dige 5 oktober 2015 pdf nyt vindue Grundejermøde 7 maj 2014 Fællesmøder for grundejere i området langs den udsatte kyst i Næsby Strand Referat fra grundejermøde 7 maj 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra kommunen 7 maj 2014 pdf nyt vindue Udtalelser fra grundejere på 7 maj 2014 pdf nyt vindue Digegruppemøde 31 juli 2014 Oplæg fra kommunen 31 juli 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra Rambøll 31 juli 2014 pdf nyt vindue Arbejdsgruppemøde 20 juni 2014 Oplæg fra kommunen 20 juni 2014 pdf nyt vindue Informationsmøde Kommunen inviterede desuden de berørte grundejerne til et informationsmøde onsdag 7 maj 2014 i Stillingehallen med henblik på

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/projekter-om-kystbeskyttelse/dige-naesby-strand (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Digeprojekt Omø - Slagelse Kommune
  med Omø Digegruppe om at lave en højvandsbeskyttelse af Kirkehavn Omø Projektet er afsluttet Her på siden kan du få overblik over økonomien og se diget på kortene Projektets start Projektet startede i 2007 men faldt igen i 2008 på et borgermøde da der ikke var økonomi til at gennemføre det I julen 2010 bevilgede staten ca fem mio kr i tilskud til diget hvilket satte gang i arbejdet igen Siden har projektet været i gang og gennem flere tilpasninger og forhandlinger I arbejdsgruppen deltager også rådgiver M S Rosbæk og Kystdirektoratet Kystdirektoratets tilladelse Teknisk beskrivelse Diget er opdelt i flere typer og forløb Den kote der afgør om man som berørt lodsejer skal betale til arbejdet er kote 2 25 meter Kote er en højdeafstand i meter Kote 2 25 betyder at punktet ligger 2 25 m over havoverfladen Det vestre dige Første del er et 185 meter stenkastningsbeskyttet dige bag stranden vest for Kirkehavn Kote 2 68 Højvandsmuren havnedige Anden del er en 155 m højvandsmur af træ rundt om havnen frem til restaurantens indgang Her etableres et bump på den del af Omø Havnevej der ligger syd for opmarchbåsene til færgen Kote 2 40 Jorddiget Tredje del er et jorddige fra bumpets østlige side henover areal syd for lystbådehavn og videre til bakkerne ved Skovbrøndvej i alt 312 m Koter 2 40 2 50 og 2 52 Stranddiget Fjerde del er et 500 m dige af sand på stranden sydøst for Omø Sø Kote 213 Tegninger Oversigtsplan pdf nyt vindue Højvandsmur plan pdf nyt vindue Højvandsmur azobevæg pdf nyt vindue Højvandsmur trapper pdf nyt vindue Jorddige plan pdf nyt vindue Jorddige tværsnit pdf nyt vindue Sanddige plan pdf nyt vindue Sanddige tværsnit strømleje pdf nyt vindue Vestre Dige plan pdf nyt vindue Østre bump planmodel pdf nyt

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/digeprojekt-omoe (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Energitjek Slagelse - Slagelse Kommune
  har mange fordele at bo i et hus der holder godt på energien Indeklimaet er mere behageligt når det fx ikke er fodkoldt eller trækker fra utætte vinduer Du sparer penge på el og varmeudgifterne Din bolig udleder mindre CO2 til atmosfæren Din bolig er sandsynligvis mere attraktiv for kommende ejere hvis det kan klassificeres i en fornuftig energiklasse Hvor Er der nok isolering på loftet Vil jeg kunne få glæde af en varmepumpe Og hvordan står det til med boligens klimaskærm Det kan være svært selv at gennemskue om din bolig mister energien og hvilke tiltag der er mest effektive i din familie Det kan Energitjek Slagelses uvildige energivejleder hjælpe dig med På baggrund af en gennemgang af dit hus ude og inde vil energirådgiveren skrive et notat der kan hjælpe dig med at få overblik over hvor der er penge og CO2 at spare og hvad der giver bedst mening i forhold til din livssituation Og hvad så Det vigtigste kommer faktisk efter energitjekket For energivejlederen hjælper dig også videre så dine planer om energirenovering kan blive ført ud i livet Ved besøget får du en liste med håndværkere fra Energinetværk Slagelse Alle disse håndværkere er uddannet energivejleder og er vant til at hjælpe borgere og virksomheder med at spare energi og penge Hvornår Projektet løber foreløbigt frem til 2016 og op til 400 boliger vil få glæde af muligheden for at energitjekke Hvem I virkeligheden handler det projektet om at reducere energiforbruget mest muligt hos hver enkelt borger i kommunen Det skyldes at Slagelse Kommune har forpligtet sig til via den europæiske borgmesterpagt at reducere CO2 udledningen med to procent årligt Samtidig er SK Forsyning ved lov forpligtet til at reducere sit salg af energi hvert år Men det skyldes også at energieffektive boliger er mere fremtidssikrede

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/klima-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/energitjek-slagelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Højvandssikring Halsskov - Slagelse Kommune
  ny svarfrist 7 marts Efter mødet 11 januar 2016 har Slagelse Kommune modtaget tilkendegivelse af interesse fra ca 10 af grundejerne Vi håber på en lidt højere svarprocent og forlænger derfor fristen til 7 marts 2016 Læs mere på siden Højvandssikring Halsskov område 3 Nyhedsbreve Nyhedsbrev sommeren 2015 pdf nyt vindue Erhvervs Plan og Miljøudvalget Referat fra mødet 05 01 2015 Højvandssikring Halsskov område 1 fremme af digesagen Højvandssikring Halsskov område 2 fremme af digesagen Højvandssikring Halsskov område 3 fremme af digesagen Afgørelse Der er nu truffet afgørelser efter endt høringsperiode om fremme af de tre projekter Se resultatet på de respektive sider for hvert af de tre områder Referater fra fællesmøder Fællesmøder for grundejere i alle tre områder langs den udsatte kyst i Halsskov Fællesmøde 5 oktober 2014 Informationsmøde i Kulturhuset Korsør Temaet var om digegruppernes foreløbige forslag skal fremmes eller ej Grundejere havde til dette informationsmøde mulighed for at afgive deres interessetilkendegivelse Referat fra mødet 05 10 2014 pdf nyt vindue Fællesmøde 1 december 2014 Se materiale fra mødet med afstemningsresultatet om fremtidig interesse for diger Referat fra mødet 01 12 2014 pdf nyt vindue Fællesmøde 19 maj 2014 Se materiale fra mødet og resultatet af afstemningen om interesse formødet om beslutninger og skitseprojekt Oplæg fra Slagelse Kommune 19 05 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra Niras 19 05 2014 pdf nyt vindue Referat fra mødet 19 05 2014 pdf nyt vindue Oversigtskort skitseprojekt for alle tre områder pdf nyt vindue Se løsninger for de enkelte område på siderne område 1 2 og 3 Fællesmøde 3 april 2014 Se materiale fra mødet om betalingsprincipper Oplæg fra Slagelse Kommune 03 04 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra Niras 03 04 2014 pdf nyt vindue Referat fra mødet 03 04 2014 pdf nyt vindue Fællesmøde 6 februar 2014 Se materiale fra mødet om beskyttelsesniveau Oplæg fra Slagelse Kommune 06 02 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra Beredskabet i Slagelse Kommune 06 02 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra Niras 06 02 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra Kenneth Nielsen pdf nyt vindue Forslag til kystbeskyttelse fra arkitekt David Garcia pdf nyt vindue Se områdekort med koter Område 1 pdf nyt vindue Område 2 pdf nyt vindue Område 3 pdf nyt vindue Fællesmøde 8 januar 2014 Se materiale fra mødet om idéer til løsninger Kommunens oplæg 08 01 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra Niras 08 01 2014 pdf nyt vindue Oplæg fra MAP Architetcts pdf nyt vindue Oplæg fra Hasløv Kjærsgaard pdf nyt vindue Eftertanker fra Hasløv Kjærsgaard pdf nyt vindue Referat fra mødet 08 01 2014 pdf nyt vindue Fællesmøde 20 november 2013 Se materiale fra mødet om start af digegrupper Kommunens oplæg 20 10 2013 pdf nyt vindue Kystdirektoratets inspirationsoplæg pdf nyt vindue Kystdirektoratets myndighedsdelen pdf nyt vindue Referat fra mødet 20 10 2013 pdf nyt vindue Informationsmøde 3 oktober 2013 Se materiale fra mødet Præsentationen fra mødet pdf nyt vindue Referat fra mødet 03 10 2013 pdf nyt vindue Ministerbesøg Mandag 8 december 2014 besøgte miljøminister Kirsten

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/kystbeskyttelse/projekter-om-kystbeskyttelse/hoejvandssikring-halsskov (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nordskoven - skovrejsning - Slagelse Kommune
  dagpleje børnehaver og skole har sået frø af forskellige træer i urtepotter som de passer omhyggeligt i en skolehave Når træerne er 2 3 år gamle er de store nok til at børnene kan plante dem ud i Nordskoven Skov lige nord for Slagelse Naturstyrelsen og Slagelse Kommune har i fællesskab udvalgt et godt 300 hektar stort landbrugsområde lige nord for Slagelse som fremtidigt skovområde Markerne ved Slagstrup er valgt fordi de er tæt på byen Den nye skov skal være let at komme til så flest muligt kan få glæde af den Da jorden opkøbes frivilligt kan skovområdet udvikle sig geografisk i forskellige retninger Opdelingen mellem de to etaper er derfor vejledende Skovarealet vil løbende blive udvidet efterhånden som mere jord bliver opkøbt Projektbeskrivelse for Nordskoven pdf nyt vindue Kort over skovområdet Forklaring til oversigtskort over området Grøn ramme markerer det samlede projektområde nord for Slagelse Vandret mørkegrønne streg fra syd for Slagstrup videre ned til stregen ved bygrænsen markerer området der bliver omdannet til skov og naturområde i løbet af de næste årtier Røde felter er på nuværende tidspunkt opkøbt og tilplantet De er ikke en del af projektets første etape Den øvrige del af det samlede projektområde vil muligvis blive inddraget i skov og naturprojektet på et senere tidspunkt Oversigtskort over området pdf nyt vindue Beplantningsplan pdf nyt vindue Baggrund I 2012 skrev Byrådet under på en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Aftalen går ud på sammen at rejse en ny skov lige nord for Slagelse Kommunen har forpligtet sig til at skyde en million kroner om året i projektet de næste 30 år Naturstyrelsen er med til at finansiere køb af jord og det er deres opgave at plante og passe det nye skov og naturområde Skov og naturområder har mange positive egenskaber Træer og planter binder CO2 og kan mindske oversvømmelser som kraftig regn fører med sig Samtidig gør let adgang til spændende naturområder det attraktivt at bevæge sig og nyde naturen Læs mere om skovrejsning i Slagelse Kommunes klimaplan Klimaplan 2011 2020 pdf nyt vindue Vil du vide mere om processen og planen for skovrejsning i området nord for Slagelse kan du læse den skov og naturmappe som Naturstyrelsen og Slagelse Kommune i fællesskab har produceret Brugerrådet Skoven er til for kommunens borgere Derfor arbejder et brugerråd tæt sammen med kommunen og Naturstyrelsen De har formuleret en vision og tegner desuden de overordnede linjer for området Formålet er at skabe en spændende og attraktiv offentlig skov som borgerne skoler foreninger m fl kan få glæde af Visionen er Sammen skaber vi skoven Brugerrådets medlemmer Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Skovlauget for Slagstrup og Lille Valby to medlemmer Slagelse Idræts Råd Friluftsrådet Skovbørnehuset Slagelse Naturskole Danmarks Naturfredningsforening Selandia Gefion Dansk Handicapforbund Naturstyrelsen Kulturhistorisk analyse Slagelse Kommune har fået Museum Vestsjælland til at lave en kulturhistorisk analyse af projektområdet Formålet har været at få et overblik over hvordan området er blevet brugt og har set ud gennem tiderne En viden som Slagelse Kommune ønsker at bruge til at gøre skov

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/miljoe,-klima-og-energi/klima-og-baeredygtighed/projekter-om-klima-og-baeredygtighed/nordskoven-skovrejsning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Halsskov Overdrev - Slagelse Kommune
  Muskelsvindfondens Feriecenter og Musholmparken Billeder Køllesværmer og Dukatsommerfugl er insekter som vi håber vil indfinde sig på arealerne med tiden Slagelse Kommune er gået i gang med at gennemføre et større naturplejeprojekt i det åbne land på Halsskov ved Muskelsvindfondens Feriecenter og Musholmparken Projektet er medfinansieret af NaturErhvervstyrelsen og EU Formålet med naturplejeprojektet er at genskabe dele af det tidligere Halsskov Overdrevs rige natur dyre og planteliv på et ca 40 ha stort bynært naturareal med henblik på at skabe lettilgængelige naturoplevelser for besøgende på Muskelsvindfondens Feriecenter turister samt Korsør by og Slagelse Kommunes borgere På det lettilgængelige areal som ligger direkte op til Korsør Station er der anlagt handicapvenligt stiforløb med udsigtspunkt hvorfra besøgende har en fantastisk udsigt over Storebælt Korsør og det sydvestlige Sjælland I forbindelse med projektet opstilles der en informationsplatform vedrørende områdets dyr og planter Naturplejeprojektet omfatter en genskabelse af områdets naturlige hydrologi ved at der bliver genskabt 6 10 småsøer og oversvømmelser samtidig bliver dele af området hegnet således at det fremover kan blive naturplejet af hårdføre kreaturer I de kommende år vil det genskabte Halsskov Overdrev dermed blive et vigtig leve og ynglested for truede dyr og planter der er beskyttet af EU s Habitat og Fuglebeskyttelsesdirektiver som fx Eng og vadefugle som fx rødben vibe dobbelt bekkasin og med lidt held stor kobbersneppe Ligesom arealet vil være velegnet for agerlandsfugle som agerhøne lærke og tårnfalk Sommerfugle og andre insekter Krybdyr og padder som markfirben stor vandsalamander spidssnudet frø og grønbroget tudse Rigt blomstrende overdrevsflora Projektets anlægsfase blev afsluttet i maj 2014 Rapporter Halsskov Overdrev naturplejeprojekt rapport 2014 pdf nyt vindue Fauna og floralister 2013 pdf nyt vindue Videofilm Se også Naturbeskyttelse Kontakt Teknik og Miljø Projektleder Charlotte Jørgensen Tlf 58 57 45 38 Skriv til projektlederen Siden er sidst opdateret 9 februar 2016

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/naturbeskyttelse/projekter-om-naturbeskyttelse/halsskov-overdrev (2016-02-10)
  Open archived version from archive •