archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blå Flag - Slagelse Kommune
  kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Natur Park og Strand Strande Blå Flag Blå Flag Blå Flag oplyser om miljøforhold og livet langs kysten i havet og naturen og dets betydning for mennesket Velkommen til Blå Flag aktiviteter Vi tilbyder forskellige oplysende aktiviteter i Blå Flag regi fra 1 juni 1 september Se Blå Flag naturoplevelser Hunde på stranden Hunde må ikke bade eller opholde sig på en Blå Flag strand fra 1 maj til 15 september Det er tilladt at passere med hund i snor på strandens bagerste del så hunde og hundeejere dermed også har god adgang til strandoplevelser Blå Flag strandens længde ses på et opsat oversigtskort på stranden Fortæl fortæl Du er meget velkommen til at fortælle om dine oplevelser med Blå Flag Tryk på Skriv til projektlederen i den grå boks der hedder KONTAKT for at sende os en e mail Facebook Vi har vores egen side på Facebook Del dine Blå Flag oplevelser med os og del eller like gerne siden facebook com BlaaFlagSlagelse nyt vindue Alle kan se Facebooksiden ved at trykke på linket men vil du like dele eller kommentere på opslagene skal du have en profil på Facebook og være mindst 13 år Vores side hedder Blå Flag Naturoplevelser Slagelse Kontakt Teknik og Miljø Projektleder Marianne Have Tlf 58 57 46 83 Skriv til projektlederen Eksterne sider F Facebook Blå Flag Slagelse nyt vindue y YouTube Blå Flag Slagelse nyt vindue Friluftsrådet Blå Flag nyt vindue Siden er sidst opdateret 15 januar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Blå Flag Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Natur Park og Strand Strande

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/strande/blaa-flag (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Stigsnæs, Agersø, Omø og Glænø - naturprojekt - Slagelse Kommune
  i et godt samarbejde med de lokale lodsejere Lavvandede søer giver levesteder De lavvandede søer er med til at sikre levesteder for tudser og frøer Ved at anlægge og oprense disse søer er der skabt et godt levegrundlag og naturnetværk samt gode spredningskorridorer til gavn for padderne Samtidig har projektet understøttet kommunens ønske om at sikre den biologiske mangfoldighed ved at genskabe mange leve og ynglesteder Projektets omfang Projektet omfatter 30 anlagte oprensede paddevenlige søer 10 stensætninger med overvintringsmulighed for padder og 14 km hegn rundt om græssede enge De mange søer fordeler sig med 18 søer på Stigsnæs 2 søer på Omø 7 søer på Agersø og 3 søer på Glænø og har et areal på mellem 300 m 2 og 4 500 m 2 De fleste ligger på arealer hvor der drives et ekstensivt landbrug med græssende kreaturer Kreaturerne sikrer at søerne ikke gror til og skaber derved de bedste forhold for padder og engfugle Projektets geografi Projektet strækker sig fra Glænø og strækningen op langs kysten forbi Agersø og Omø og ligger i et Natura2000 område Oversigtskort over området pdf nyt vindue Natura 2000 område Dette projekt understøtter indsatsen for en gunstig bevaringsstatus for flere af de arter som ifølge EF habitatdirektivet kræver en særlig beskyttelse Det vil sige krybdyr og padder som fx spidssnudet frøer og grønbroget tudser Projektets fokus og grundlag Det er padderne der er projektets fokus og hensigten er at sørge for gode leve og ynglesteder for dem i det udpegede Natura 2000 område Indsatsen for padder og eng og vadefugle understøtter Slagelse Kommunes arbejde med naturnetværk og er beskrevet i Kommuneplanen Naturkvalitetsplanen pdf nyt vindue Natura 2000 handleplanen Slutrapport for projektet Slutrapport for natur og miljøprojektet Det åbne lands flora og fauna i Natura 2000 område nr 162 Skælskør Fjord og havet

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/naturbeskyttelse/projekter-om-naturbeskyttelse/stigsnaes,-agersoe,-omoe-og-glaenoe-naturprojekt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tude Ådal - Slagelse Kommune
  Projektets mål er at bevare og udvikle natur og kulturværdierne i ådalen på en sådan måde at der skabes et autentisk og sammenhængende landskab der understøtter vikingeborgens placering i ådalen og dermed vandvejen mellem Storebælt og Trelleborg Projekt området dækker omkring 450 ha og strækker sig fra Næsby Strand i vest til Trelleborg i øst og indeholder blandt andet Store og Lille Vejlen Projektet støttes blandt andet gennem eksternt midler fra statens Grøn Vækst pakke Forundersøgelser Teknisk forundersøgelse pdf nyt vindue Ejendomsmæssig forundersøgelse pdf nyt vindue Tegninger Eksisterende forhold oversigtskort pdf nyt vindue Eksisterende afvandingsforhold pdf nyt vindue Projekterede forhold pdf nyt vindue Fremtidig afvanding pdf nyt vindue Bilag Bilag 1 Kvælstoftilførsel pdf nyt vindue Bilag 2 Kortlægning af flora og fauna pdf nyt vindue Bilag 3 MIKE 11 model dokumentation pdf nyt vindue Bilag 4 Opgørelse af kvælstoffjernelse pdf nyt vindue Bilag 5 Sømodel pdf nyt vindue Bilag 6 Følsomhedsberegninger pdf nyt vindue Bilag 7 Konsekvensberegning af indsatser for ørredsmolt pdf nyt vindue Pressemeddelelse Udvalg siger ja til Tude Ådal projekt Nyhedsbreve Nyhedsbrev 12 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 11 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 10 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 9 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 8 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 7 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 6 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 5 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 4 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 3 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 2 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 1 pdf nyt vindue Hvidbog Alle høringssvar fra den brede offentlighed Hvidbog offentlig pdf nyt vindue Alle høringssvar fra berørte lodsejere Hvidbog lodsejerhøring pdf nyt vindue Projektforslag Forslag til projektbeskrivelse efteråret 2014 Læs om genslyngning historie natur landskab friluftsliv og turisme Projektbeskrivelse af Tude Ådal 2014 pdf nyt vindue Lifescape Samtidig har projektet vakt international interesse og derfor indgår Tude Ådal i partnerskabsprogrammet Lifescape under EU Dette EU program indeholder projekter

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/natur,-park-og-strand/naturbeskyttelse/projekter-om-naturbeskyttelse/tude-aadal (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • SPIR - Slagelse Kommune
  Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Projekter Sundhed SPIR SPIR Et samarbejde om indsatser for psykosocial rehabilitering I sammenhæng med etablering af et nyt psykiatrisygehus i Slagelse har Slagelse Kommune og psykiatrien i Region Sjælland aftalt et udviklingssamarbejde i 2013 2015 med det formål at skabe bedre sammenhæng for borgere med psykiske vanskeligheder Til dette arbejde er der etableret Udviklingsenheden SPIR hvor der er ansat en leder og fire konsulenter SPIR er organisatorisk placeret under borger og udviklingsdirektøren Baggrund for samarbejdet Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland har juni 2012 indgået en aftale om at starte et fælles tværsektorielt samarbejde for borgere med psykiske vanskeligheder Formålet er at udvikle et tættere samarbejde mellem psykiatrien og Slagelse Kommune med henblik på at skabe sammenhængende og rehabiliterende indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder Se også Kontaktpersoner Spir Eksterne sider SPIR nyt vindue Siden er sidst opdateret 24 august 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/sundhed/spir (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Demensprojekt - KoDiF - Slagelse Kommune
  For at imødekomme denne udfordring deltager Slagelse Kommune i EU projektet Kompetent Demensbehandling i Femern Bælt Regionen I daglig tale kalder vi projektet KoDiF Projektet fokuserer på kompetenceudvikling af de medarbejdere der til daglig arbejder tæt med de demensramte ældre borgere i kommunen Formål og mål Projektets formål er at sikre en optimal pleje af demente ved at kompetenceudvikle medarbejderne i kommunen i forhold til de udfordringer de har i deres daglige arbejde For at medarbejderne kan hjælpe skal vi først kende mere til medarbejdernes udfordringer Vi skal blive klogere på hvad medarbejderne har brug for i forhold til at blive mere kompetente i deres arbejde Målet er at give de demente borgere og deres pårørende en bedre hverdag Hvordan gør vi Faglig og personlig udveksling Projektets aktiviteter omfatter blandt andet et udvekslingsophold af en uges varighed for de social og sundhedshjælpere og assistenter der deltager i projektet Målet er at de forskellige faggrupper skal lære af hinanden og få nye øjne på hvordan vi kan gøre her i Slagelse Kommune Udvekslingen af diverse lokale løsninger i Tyskland og Danmark skal være med til at inspirere på tværs og pege på områder hvor de to lande kan lære noget af hinanden Ud fra den indsamlede viden skal der udvikles et særlig tilrettelagt uddannelsesmodul som tilbydes til 60 medarbejdere i efteråret 2014 Resultater Vi kan lære af projektet hvordan vi kan udnytte de ressourcer vi har til rådighed på en bedre måde både menneskeligt og materielt Kompetenceudviklingen af medarbejderne skal give de demente borgere og deres pårørende en bedre hverdag Hvem deltager Lead partner på KoDiFprojektet er AWO Bildungszentrum Preetz Fra den tyske side deltager ni private plejevirksomheder Slagelse Kommune er dansk projektpartner og vi er repræsenteret med otte af vores virksomheder Plejecenter Bjergbyparken Plejecenter Skovvang Plejecenter Smedegade Plejecenter Quistgården Plejecenter

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/aeldreomraadet/demensprojekt-kodif (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Energilandsby - Slagelse Kommune
  december 2011 valgt til at deltage i projektet som kører frem til udgangen af 2013 I projektet vil man samle bl a erfaringer med at energi gennemgå huse installere vedvarende energi køre på el cykler mm Alt sammen foregår i tæt samarbejde mellem Slagelse Kommune Flakkebjerg Landsbyråd Omø Beboer og Grundejerforening og de lokale borgere Erfaringerne fra Flakkebjerg og Omø samles og formidles så det blive nemmere for andre landsbyer og borgere at lave energitiltag Projektet er med i Slagelse Kommunes Klimaplan og formålet er at afdække hvordan en kommune kan støtte borgere i en klimavenlig udvikling og formindske udslippet af CO2 Hvad er der sket indtil nu I januar 2012 blev der afholdt møder mellem kommunen og de respektive kontaktgrupper og i marts var der borgermøder i Flakkebjerg og på Omø hvor borgerne kom med deres bud på hvad energilandsbys projekterne kunne indeholde Materiale fra borgermødet 21 marts 2012 i Flakkebjerg Slagelse Kommunes oplæg pdf nyt vindue Oplæg om Klimalandsby Studsgård pdf nyt vindue Referat fra borgermødet 21 marts pdf nyt vindue Indtryk fra borgermødet 21 marts foto pdf nyt vindue Materiale fra borgermødet 29 marts 2012 på Omø Plakat invitation til borgermødet 29 marts pdf nyt vindue Referat fra borgermødet 29 marts pdf nyt vindue Indtryk fra borgermødet 29 marts foto pdf nyt vindue På Omø blev der i maj 2012 udsendt spørgeskemaer til ejere af både sommerhuse og helårsbebyggelse med henblik på at opstille en aktuel beregning af klimabelastningen fra øen Resultaterne vil blive offentliggjort i løbet af efteråret I både Flakkebjerg og på Omø blev der i løbet af sommeren gennemført ca 20 energitjek af forskellige huse Erfaringerne er samlet i hæftet Energirigtig renovering pdf nyt vindue Den 16 juni blev der afholdt en info dag om solceller på Omø med livlig interesse fra lokale beboere og deltagelse af både Energitjenesten et revisionsfirma og lokale virksomheder Flakkebjerg Energilandsby deltog også i info dagen hvor interesserede havde taget el cyklen til øen Materiale fra borgermødet 16 juni 2012 på Omø Plakat invitation til borgermødet 16 juni pdf nyt vindue Slagelse Kommunes oplæg pdf nyt vindue Oplæg fra Helle Ebsen pdf nyt vindue Oplæg fra Energitjenesten pdf nyt vindue Brochure om VE anlæg pdf nyt vindue Indtryk fra borgermødet 16 juni foto pdf nyt vindue Sommeren over blev el cyklerne flittig brugt i Flakkebjerg Den 25 september blev der afholdt en aften med klimavenlig fællesspisning og energitips i Flakkebjerg hvor ca 40 interesserede borgere deltog Materiale fra klimavenlig fællesspisning 25 september 2012 i Flakkebjerg Oplæg fra Ebbe Kvorning Andersen pdf nyt vindue Præsentation ved Jens Erik Larsen pdf nyt vindue Flakkebjerg Efterskoles klimaindsats pdf nyt vindue Opskrift på klimavenlige retter fra Flakkebjerg Efterskole pdf nyt vindue Både Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø deltog i Slagelse Kommunes Vand og Energimesse 29 september 2012 I løbet af efteråret gennemførte 4 RUC studerende en række interviews med kommunens klimamedarbejder formanden for Flakkebjerg Landsbyråd og en række borgere i Flakkebjerg Resultaterne fra disse interviews skal være med til at forbedre arbejde i

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/energilandsby (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Økologisk kost - Slagelse Kommune
  2015 Billedtekst I januar 2013 overrakte borgmester Lis Tribler det økologiske spisemærke i sølv til kantinen på Slagelse Rådhus Fra venstre Hjalte Loldrup Lis Tribler Lone Bruun Witzner Dorte Beck Helle Andersen Karin Ruby og Herdis Hansen Projektet er afsluttet Byrådet vil udbygge kommunens udbud af sund og økologisk kost begyndende med kantinerne i kommunens administration Opgaven består i at bruge flere økologiske råvarer uden at det bliver dyrere Budgettet skal overholdes Maden skal også være velsmagende varieret og lever op til de kostråd som Fødevarestyrelsen anbefaler Projektet indebærer at køkkenpersonale skal efteruddannes Der er brug for viden om økologi råvarer sundhed ernæring og økonomi Og der er brug for workshops hvor personalet får praktisk hjælp i eget køkken Personalet skal også besøge lokale producenter af økologiske råvarer Slagelse Kommune vil gerne styrke samarbejdet med lokale erhverv De første kurser blev afholdt i 2012 for tre kantiner Jobcenteret Dahlsvej og Slagelse Rådhus I 2013 blev også kantinen på Caspar Brands Plads koblet på Det samme gjorde Skovvang Produktionskøkken og Skovvang Plejecenter Desuden har Nymarkskolen og Autismecenteret vist interesse for projektet Det økologiske spisemærke I 2012 2013 fik tre kantiner i Slagelse Kommune et økologisk spisemærke tildelt Det økologiske spisemærke For Jobcenteret og Dahlsvej blev det til bronze og for Slagelse Rådhus blev det til sølv Et mærke i sølv kræver mellem 60 og 90 økologiske råvarer Slagelse Rådhus blev den første kantine Vestsjælland der fik dette mærke Projekt Sund og økologisk kost forsætter frem til 2014 Med i samarbejdet er Kantineudvalget Center for Drift og Anlæg Folkesundhed HR Personale Sundhed og Omsorg samt Center for Teknik og Miljø Kurserne betales af staten som led i regeringens økologihandleplan 2012 Målet er 60 økologi i alle offentlige danske køkkener år 2020 Det skal hjælpe flere økologiske landbrug i gang Det økologiske spisemærke

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/oekologisk-kost (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • InterLoc - Slagelse Kommune
  projekter InterLoc InterLoc Internationalt projekt styrke internationalisering af Slagelse Kommune Slagelse Kommune opstartede i 2011 et internationalt projekt med tre svenske to polske og en dansk kommune Projektet varer til og med 2013 og projektets resultater kan findes på projektets hjemmeside Det handler om at gøre kommunerne bedre til at tænke og arbejde internationalt Den internationale dimension skal indarbejdes alle de steder i det kommunale system hvor det giver mening og merværdi Projektets mål Udviklet og afprøvet værktøjskasse til internationalisering af kommunerne Ny international strategi med konkrete handlingsplaner Opkvalificering af kommunerne med henblik på at blive bedre til at hjælpe både egne afdelinger lokale virksomheder og indbyggere med at udvikle internationalt samarbejde networking og overvågning En øget bevidsthed blandt embedsmænd og politikere om behovet for og værdien af internationalisering Øget grænseoverskridende samarbejde og overført erfaring og know how mellem partnerne for at udvikle nye løsninger på fælles udfordringer Forbedret evne til at opfylde de stigende krav fra EU Fakta Projektet har et samlet budget på 527 044 Euro og medfinansieres af EU med 403 770 EURO svarende til 76 Projektpartnere Sölvesborg kommune SE Olofström kommune SE Karlshamn kommune SE Tczew Kommune PL Kwidzyn Kommune PL Guldborgsund kommune DK og Slagelse

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/interloc (2016-02-10)
  Open archived version from archive •