archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lifescape - Slagelse Kommune
  har projektet givet Der er lavet en håndbog hvor alle erfaringer fra projektet er samlet Heri findes metoder og værktøjer til fremtidig landskabsplanlægning herunder borgerinddragelse Den er på engelsk og tiltænkt landskabsplanlæggere og alle andre der arbejder med naturprojekter og borgerinddragelse generelt Håndbog med alle erfaringer Handbook on participative landscape planning Håndbog i deltagende landskabsplanlægning side 1 55 pdf nyt vindue side 56 105 pdf nyt vindue Rapporter Landscape Values and participation in four Baltic Sea countries Landskabsværdier og deltagelse af fire Østersølande Landscape Values and participation in four Baltic Sea countries pdf nyt vindue Rapporten fra Kalmar Universitetet med resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i Tude Ådal og i de øvrige projektområder Rapporten indeholder en analyse af den store internationale spørgeskemaundersøgelse der blev gennemført i april juni måned i 2013 i alle fire partnerlande Skemaet omhandler borgernes og øvrige interessenters holdning til landskabet og udviklingen af landskabet omkring dem Rapporten kan bruges til at få et bedre indblik i holdningen til landskabet og som sammenligningsgrundlag landene imellem Spørgeskemaet er udviklet af Kalmar Universitetet på baggrund af mange interviews med fokusgrupper med interessenter i de enkelte projektområder I Danmark blev spørgeskemaet sendt ud til ca 600 interessenter i området Tude Ådal Det var lodsejere Ngo er politikere skoleelever lystfiskere naturmotionister m fl Der er sendt 2 000 spørgeskemaer ud i alt i de fire partnerlande Ngo står for non governmental organization eller på dansk en ikke statslig organisation Sydbaltisk Landskabsforum Samarbejdet har været helt unikt og derfor er Sydbaltisk Landskabsforum sat i søen Her vil vi forsætte med at dele erfaringer og samle de dygtigste folk inden for landskabsplanlægning Se mere om Sydbaltisk Landskabsforum nyt vindue Desuden er der skabt mange bånd mellem projektets deltagere og der kan fortsat ske bred vidensdeling mellem deltagerne også efter projektets afslutning Vores bidrag til samarbejdet Udarbejdelse af spørgeskemaet Slagelse Kommune har bidraget til udarbejdelse af spørgeskemaet med interessenternes holdning vedrørende landskabet For at kunne lave skemaet har hvert land gennemført en række interviews med fokusgrupper om projektområdets interessenter Disse svar danner nu baggrund for det endelige spørgeskema Slagelse Kommune holdt interviews med sommerhusejere lodsejere Ngo er skolebørn og friluftsorganisationer Vi sendte omkring 600 spørgeskemaer til ådalens interessenter i juni måned 2013 Bidrag til håndbogen Vi har bidraget med viden om hvordan planlovsystemet fungerer i Danmark og beskrevet erfaringer med borgerinddragelser Stor international konference Slagelse Kommune var vært for en stor international konference 31 maj 2012 med deltagere fra seks EU medlemsstater danske kommuner og det private erhvervsliv Temaet var borgerinddragelse med deltagelse af førende eksperter både fra ind og udland Oplæg fra konferencen kan ses på siden Anden Lifescape konference Fysiske tiltag Tude Ådal er truet af at vokse til i træer og krat Derfor var der afsat penge i Lifescape projektet til at åbne landskabet ved træfældning skabe udsigtspunkter og lave græsningsaftaler med lodsejerne Se mere om naturplejeprojektet på siden Projekt Tude Ådal Hæfte om efterfølgende naturpleje Under arbejdet med naturplejen opstod der et behov for at klarlægge de muligheder lodsejerne har i forhold

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/lifescape (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Maritimt Knudepunkt - Slagelse Kommune
  Aktivitetscentre Beredskab Beskyttede værksteder Biblioteker Dagpleje Dagtilbud for børn Familie børne og ungetilbud Folkeskoler og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Projekter Afsluttede projekter Maritimt Knudepunkt Maritimt Knudepunkt Maritimt Knudepunkt Storebælt dækker over en række projekter omkring havnene Maritimt Knudepunkt Storebælt er overskriften på en række projekter som alle har fokus på at udvikle havnemiljøet og sikre udviklingsmuligheder for landdistrikterne Du kan læse mere om Maritimt Knudepunkt Storebælt på projektets hjemmeside Kontakt Vækst og Plan EU konsulent Signe Skovstrup Ethelberg Tlf 58 57 46 02 Skriv til EU konsulenten Eksterne sider Maritimt Knudepunkt Storebælt nyt vindue Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Maritimt Knudepunkt Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Projekter Afsluttede projekter Mere under Projekter By og Bolig Kultur Fritid og Foreningsliv Klima

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/maritimt-knudepunkt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Renergy - Slagelse Kommune
  fora for interessentinddragelse Desuden skal der gennemføres tre casestudier og hovedleverancen til EU er en model for en bæredygtig energiplan som også skal indeholde politiske anbefalinger I Slagelse er vi langt når det gælder energibesparelser i kommunale institutioner der er installeret styringssystemer som overvåger strømforbruget slukker for ventilation og styrer varme Og kommunen har i mange år arbejdet med energirenoveringer af kommunale bygninger en indsats som skal forstærkes i de kommende år men som også få medfinansiering fra et andet EU projekt REEEZ Projektet skal konkret understøtte adfærdskampagner og involvering af medarbejdere omkring energitiltag internt i kommunen Desuden skal projektet understøtte konkrete tiltag under Grøn erhvervsudvikling Videofilm Pressemeddelelser og nyheder Temagruppe og styregruppemøde i Rom pdf nyt vindue Projektets nyhedsbreve Nyhedsbrev 5 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 4 pdf nyt vindue Fotos fra årsmøde og projektafslutning i Bruxelles Nyhedsbrev 3 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 2 pdf nyt vindue Nyhedsbrev 1 pdf nyt vindue Pjecer Afslutning på projekt Renergy pdf nyt vindue Midtvejsstatus på projekt Renergy pdf nyt vindue Om Renergy pdf nyt vindue Energy Labs Energy Lab 2 Den 9 september 2013 mødtes 35 serviceledere med Renergy teamet og Kommunale Ejendomme på Skælskør Vandrehjem Workshoppens emne var faglig netværksopbygning Kan vi sammen hæve vores kompetencer dele vores viden og i fællesskab nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger Interessen var positiv og en af dagens konklusioner blev Fælles udfordringer fælles løsninger Nu arbejder vi videre på at etablere en fælles hjemmeside facilitere det faglige netværk og et kompetenceløft Indtryk fra dagen Energy Lab 2 fotos fra dagen Energy Lab 1 Vand og Energimesse i Antvorskovhallen Sejerøvej 1 4200 Slagelse lørdag 29 september 2012 Energidag 2012 i Antvorskovhallen Slagelse løb af stablen lørdag fra kl 10 16 I Hal B blev der sat fokus på børn og unge og der var mulighed for

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/renergy (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Udlavi - Slagelse Kommune
  til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Kommunen Forside Kommunen Projekter Afsluttede projekter Udlavi Udlavi Udvikling af landdistrikter gennem virksomheder UDLAVI er et projekt der sigter mod at skabe udvikling af landdistrikter gennem lokale virksomheder Projektet er et samarbejde mellem Sölvesborg Kommun i Sverige og Slagelse Kommune i Danmark og projektperioden er sat til at løbe 2½ år fra 1 januar 2012 til 30 juni 2014 Projektet er støttet af Øresundsprogrammet EU Interreg IV A hvilket betyder at EU finansierer 50 pct af projektets samlede budget på 309 288 EUR De resterende 50 pct finansieres af Sölvesborg Kommun og Slagelse Kommune Hver kommune har udvalgt 10 lokale virksomheder som ønsker at være med i et udviklingsforløb og deltage i et netværk med de øvrige deltagere i projektet Parallelt med virksomhedernes udviklingsforløb vil der blive udviklet en model med tilhørende værktøjskasse som kan bruges i arbejdet med virksomhedsudvikling i landdistrikter generelt Projektets mål skabe et forløb der kan løfte landdistrikterne og få virksomhederne til at vækste skabe nye forretningsforbindelser og relationer skabe et netværk mellem de deltagende virksomheder i projektet både internt i kommunerne og på tværs af de to kommuner udarbejde en model og værktøjskasse som inspiration og metode til brug af udvikling i andre landdistrikter Projektet tager udgangspunkt i erfaringer gjort i andre lokalområder som på én eller anden måde har klaret sig godt og udviklet et område til vækst de deltagende virksomheders tanker og visioner omkring udvikling både af virksomheden og området Mere om projektet Aktiviteter Information fra projektet For svenske virksomheder For danske virksomheder Sölvesborg Kommun Projektleder Ann Charlott Andersson e mail ann charlott andersson solvesborg se tlf 46 456 81 60 47 Kontakt Vækst og Plan Borgerkonsulent Anne Justiniano Tlf 58 57 38 27

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/kommunen/projekter/afsluttede-projekter/udlavi (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kultur- og Medborgerhuset - Slagelse Kommune
  Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Kultur Kultur og Medborgerhuset Kultur og Medborgerhuset I Kulturhuset i Korsør holder en række af byens foreninger til Kultur Medborgerhuset i Korsør er indrettet i en tidligere skole Her holder en række af byens foreninger til ligesom der også holdes koncerter foredrag udstillinger og andre kulturelle arrangementer Lokaler og spillested Kultur og Medborgerhuset er åbent for alle og stiller lokaler til rådighed for møder kurser og andre aktiviteter baseret på grupper og foreninger Huset rummer også en café Der er mulighed for at leje lokaler bestillingen af lokaler samt Spillestedet og Marmorsalen Aktiviteter Sammen med andre aktører og bl a Musikforeningen MMV holdes en række offentlige arrangementer som f eks koncerter foredrag og udstillinger Kultur og Medborgerhuset tilbyder øverum til rytmiske grupper keramisk værksted og billedkunst Selvbetjening Foreningsportal Eksterne sider Kultur og Medborgerhuset nyt vindue Siden er sidst opdateret 6 juli 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Kultur og Medborgerhuset Når der sker ændringer på siden får

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/kultur/kultur-og-medborgerhuset (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Avismuseum - Slagelse Kommune
  hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Kultur Avismuseum Avismuseum På Avismuseet kan du dykke ned i 200 år gamle dokumenter Slagelse Kommune har af Sjællandske Medier fået overdraget et historisk arkiv af aviser I avismuseet finder du et eksemplar af alle Sjællandske Sjællands Tidende Sorø Amtstidende Den Vestsjællandske Avis og Avis for de ti købsstæder som er udgivet gennem de sidste 200 år Kig forbi og følg lokalhistorien op til i dag Alle interesserede har mulighed for at besøge avismuseet Arkivet holder åbent efter aftale med lokalhistoriker Ole G Nielsen som kan hjælpe med at søge efter bestemte historier og artikler Kig forbi avismuseet og få hjælp til hvordan vores lokalhistorie har udviklet sig gennem tiden og op til i dag Avismuseet er på Nørrevangsskolen Rosenkildevej 88 i Slagelse For mere information Ole G Jensen Rosenkildevej 88 4200 Slagelse Tlf 24 93 34 12 Email olegn mail tele dk Siden er sidst opdateret 2 juli 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Avismuseum Når der sker ændringer på

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/kultur/kulturelle-aktiviteter/museer/avismuseum (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • By- og Overfartsmuseet - Slagelse Kommune
  og SFO Forsorgshjem Færger Havne Junior og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Madservice Misbrugscentre Musikhus Musikskole Naturskole Plejecentre Specialskoler Sportshaller Sprogcenter Svømmehaller Tandpleje Tilbud til psykisk og fysisk handicappede Tilbud til sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Kultur By og Overfartsmuseet By og Overfartsmuseet By og Overfartsmuseet ligger på Fæstningen i Chr IV s magasinbygning Udstillinger Museet har til huse i den gamle Magasinbygning og rummer en stor permanent udstilling samt mindre udstillinger med skiftende temaer Samlingen rummer modeller af skibe og færger fra Storebæltsoverfartens historie ting fra de gamle færger og skibe samt varierende særudstillinger By og Overfartsmuseets hjemmeside nyt vindue Siden er sidst opdateret 2 juli 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden By og Overfartsmuseet Når der sker ændringer på siden får du besked via mail Kultur Fritid og Foreningsliv Kultur For børn og unge Kulturarv Kunst Lån lokaler og scene Musik teater og biograf Oplev Slagelse Mere under Kultur Fritid og Foreningsliv Aftenskoler og Foreninger Biblioteker og Arkiver

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/kultur/kulturelle-aktiviteter/museer/by-og-overfartsmuseet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Flakkebjerg Skolemuseum - Slagelse Kommune
  sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Kultur Flakkebjerg Skolemuseum Flakkebjerg Skolemuseum Flakkebjerg Skolemuseum viser en forskole fra 1904 til 1962 Forskolen er den ældste skole i Danmark der stadig ligger samme sted Skolen ser i dag stort set ud som i 1915 og har siden den 13 juni 1981 været skolemuseum Forskoler Forskolerne blev dengang bygget fordi man ville forbedre skolen da den skulle blive bedre at gå i for børnene Landsbyskolen havde overfyldte klasser og der var for få af dem Børnene gik 3 år i skole og blev efter en prøve flyttet til hovedskolen hvor de gik i 4 år Man kan i dag på museet stadig se hvad lærerinden skrev om sine elever i protokollen Børnene var delt i to klasser Yngste klasse 1 årgang og ældste klasse 2 og 3 årgang Livet som lærerinde Ud over selve skolen og skolestuen så rummer museet også Fru Nielsens den tidligere lærerinde spisestue dagligstue soveværelse wc og køkken Udstilling på loftet På loftet findes også en udstilling med ting fra andre landsbyskoler samt billeder af de elever der har gået på skolen Siden er sidst opdateret 2 juli 2015 P Print denne side Abonnér på denne

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/kultur/kulturelle-aktiviteter/museer/flakkebjerg-skolemuseum (2016-02-10)
  Open archived version from archive •