archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vandrerhjem - Slagelse Kommune
  Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Natur og Friluftsliv Vandrerhjem Vandrerhjem Skælskør Vandrerhjem Skælskør Vandrerhjems hjemmeside nyt vindue Siden er sidst opdateret 13 november 2015 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/natur-og-friluftsliv/vandrerhjem (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Tilskud til voksenundervisning - Slagelse Kommune
  Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Tilskud Puljer og Priser Tilskud til voksenundervisning Tilskud til voksenundervisning Oplysningsforbund aftenskoler og andre foreninger kan søge om tilskud til almindelig undervisning herunder fleksible tilrettelæggelsesformer handicap og instrumentalundervisning Ansøgning om tilskud Du kan få tilskud til aflønning af lærere og ledere Tilskuddet kan søges en gang om året og gælder for perioden 1 januar til 31 december Fristen for at søge om tilskud til voksenundervisning er tirsdag den 1 september 2016 og du kan søge om tilskud ved at benytte skemaet i den røde selvbetjeningsboks Afregning af tilskud Efter endt kalenderår skal du udfylde og indsende et afregningsskema til Center for Kultur Fritid og Borgerservice Det gør du ved hjælp af skemaet i den røde selvbetjeningsboks Sidste frist for at indsende afregningsskema for kalenderåret 2015 er fredag den 1 april 2016 Selvbetjening Ansøgning om tilskud til undervisning m v efter Folkeoplysningsloven Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Kontakt Kultur Fritid og Borgerservice Administrativ medarbejder Jeanette Egesø Tlf 58 57 47 45 Skriv til Jeanette Egesø Siden er sidst opdateret 5 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/tilskud-til-voksenundervisning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til aktiviteter på kulturområdet - Slagelse Kommune
  en foredragsrække Hvordan søger du Du skal anvende det relevante skema i den røde selvbetjeningsboks Ansøgningen skal bl a indeholde en uddybende beskrivelse af aktiviteten budget og finansieringsplan jeres senest afsluttede årsregnskab samt en børneattest uden anmærkninger hvis der er tale om aktiviteter for børn og unge Ansøgningsfrister Der gælder forskellige frister alt efter om I søger aktivitets eller driftstilskud Ansøgninger om aktivitetstilskud behandles løbende og ansøgningsfristen er 5 uger før et udvalgsmøde Dog er ansøgningsfristen 1 november året før hvis I gerne vil have ansøgningen behandlet på Kultur Fritids og Turismeudvalgets januarmøde Hvis jeres ansøgning om aktivitetstilskud kommer i klemme mellem to budgetår fx hvis aktiviteten finder sted i januar kan ansøgningen efter en konkret vurdering behandles tidligere Hvis I har behov for dette skal I kontakte Kulturafdelingen Hvis I søger om driftstilskud til det efterfølgende år skal vi modtage jeres ansøgning senest den 1 oktober året før Alle ansøgninger om driftstilskud behandles på Kultur Fritids og Turismeudvalgets decembermøde Behandling af ansøgninger Kultur Fritids og Turismeudvalget træffer afgørelse ved ansøgninger på over kr 25 000 Ansøger kan forvente svar senest 10 dage efter mødedatoen Ansøgninger på kr 25 000 eller derunder bliver behandlet af Kulturafdelingen Som udgangspunkt gives svar senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget med de nødvendige oplysninger Principper for tildeling af tilskud Kultur Fritids og Turismeudvalget har vedtaget følgende principper for tildeling af midler Nytænkning Kulturarv Inddragelse af borgere Børn og unge I skal ikke nødvendigvis forholde jer til alle principperne når I søger men gerne et eller flere af dem Generelle prioriteringer Derudover lægger udvalget vægt på følgende ting i forbindelse med tildeling af midler At aktiviteten har en betydelig egenfinansiering eller anden finansiering sponsorer mv At ansøger tydeligt har beskrevet omfanget af aktiviteten At aktiviteten understøtter Slagelse Kommunes vision kulturpolitik turismepolitik og Ø politik

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/puljen-til-kulturelle-formaal (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lokaletilskud til foreninger - Slagelse Kommune
  Tilskud Puljer og Priser Lokaletilskud til foreninger Lokaletilskud til foreninger Søg om tilskud til foreningens driftsudgifter til lokaler Hvis jeres forening er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og den tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kan I søge om tilskud til foreningens driftsudgifter til lokaler Tilskuddets størrelse Tilskuddet ydes på grundlag af de godkendte driftsudgifter med maksimalt 85 dog reduceret med den procentvise andel af medlemmer over 25 år af jeres forenings samlede medlemssammensætning uanset om I er en flergrenet forening eller en forening der har aktiviteter både indendørs og udendørs Hvornår kan I søge I kan søge om tilskud en gang om året dog senest den 1 april med baggrund i foreningens regnskab for det forgangne år dokumentation for afholdte udgifter og medlemstallet pr 31 december I skal ikke medregne ledere trænere instruktører og bestyrelsesmedlemmer i medlemstallet Derudover skal I vedlægge regnskab og beretning for det forgangne år i jeres ansøgning Ansøgningsskema I søger om lokaletilskud via ansøgningsskemaet i Foreningsportalen nyt vindue I skal dog indsende dokumentation bilag regnskab beretning mv til fritid slagelse eller til Center for Kultur Fritid og Borgerservice Gørtlergade 4 4200 Slagelse Selvbetjening Foreningsportal Kontakt Kultur Fritid og Borgerservice Administrativ medarbejder Jeanette Egesø Tlf 58 57 47

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/lokaletilskud-til-foreninger (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Medlemstilskud - Slagelse Kommune
  Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Tilskud Puljer og Priser Medlemstilskud Medlemstilskud Søg om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge mellem 0 og 25 år Hvis din forening er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven kan I søge om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge mellem 0 og 25 år Hvornår kan der søges Du kan søge om tilskud en gang om året og senest den 1 april Tilskuddet gives på baggrund af antallet og sammensætningen af medlemmer i din forening den 31 december året før Medlemstilskuddet for 2016 Medlemstilskuddet for 2016 udgør 0 18 år Maks 325 kr pr person dog maks kontingentet 19 24 år Maks 150 kr pr person dog maks kontingentet Der vil blive foretaget en forholdsmæssig reduktion ved højere ansøgt medlemstal end budgettet dækker Søg tilskuddet Du skal søge om tilskud via vores foreningsportal nyt vindue Selvbetjening Foreningsportal Kontakt Kultur Fritid og Borgerservice Sekretær Susanne Møller Tlf 58 57 42 45 Skriv til Susanne Møller Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/medlemstilskud (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse - Slagelse Kommune
  Priser Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse Her kan kommunens forsamlingshuse søge om tilskud til vedligehold af bygninger Hvem kan få tilskud For at kunne modtage tilskud til vedligeholdelse af bygninger skal forsamlingshuset og dets aktiviteter som udgangspunkt tage sigte på kommunens egne borgere og have almen interesse Ansøgninger til puljen Kultur Fritids og Turismeudvalget har afsat 460 000 kr årligt til en fælles pulje som forsamlingshusene kan søge til større renoveringsopgaver i perioden 2015 2017 Ansøgninger til puljen skal dels indeholde Beskrivelse af konkrete renoveringsønsker Tidspunkt for renoveringsopgavens udførelse Budget for renoveringsopgaven Derudover skal følgende oplysninger om forsamlingshuset fremgå Status som nøglehus eller forsamlingshus med forpagter Aktivitetsniveau og antal udlejninger Bygningsmæssig stand Husets økonomi og seneste årsregnskab Fremtidige mål Oplysningerne vil indgå i vurderingen af ansøgningerne til fællespuljen Det er Kultur Fritids og Turismeudvalget som beslutter fordelingen af puljen Ansøgningsfrist til puljen Fristen for at søge om tilskud til renoveringsprojekter i perioden 2015 2017 er udløbet Men Center for Kultur Fritid og Borgerservice forventer at der vil komme en ny pulje for perioden 2018 2020 I så fald vil forsamlingshusene blive kontaktet af Kulturafdelingen i løbet af 2017 og i den forbindelse blive orienteret om

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/tilskud-og-puljer/tilskud/tilskud-til-vedligehold-af-forsamlingshuse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til jubilæum - Slagelse Kommune
  Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Tilskud Puljer og Priser Tilskud til jubilæum Tilskud til jubilæum Her kan godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven søge om tilskud til fejring af jubilæer Hvis din forening klub skal fejre jubilæum har I mulighed for at få tilskud til arrangementet Tilskuddets størrelse Tilskuddets størrelse afhænger af hvor mange års jubilæum din forening klub kan fejre Kommunen yder pt følgende tilskud 25 års jubilæum kr 2 500 50 års jubilæum kr 5 000 75 års jubilæum kr 7 500 100 års jubilæum kr 10 000 Derover giver kommunen med 25 års interval fx 125 150 175 år kr 10 000 Krav for at modtage tilskud Foreningen klubben kan dog kun modtage tilskud hvis den afholder et arrangement for medlemmer brugere mv Foreningen klubben skal desuden være godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven samt være hjemmehørende i Slagelse Kommune Søg om tilskud For at få tilskud til fejring af foreningens jubilæum skal I indsende en skriftlig ansøgning jeres foreningsvedtægter samt en kopi af indbydelsen til arrangementet som markerer jubilæet til enten fritid slagelse dk eller Center for Kultur Fritid og Borgerservice Gørtlergade 4 4200 Slagelse Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/tilskud-og-puljer/tilskud/tilskud-til-jubilaeum (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til leder- og instruktøruddannelse - Slagelse Kommune
  Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Tilskud Puljer og Priser Tilskud til leder og instruktøruddannelse Tilskud til leder og instruktøruddannelse Godkendte foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven kan få tilskud til uddannelse af ledere trænere instruktører og dommere Hvad dækker tilskuddet Kommunen yder et tilskud på maks 75 af kursusafgiften dog maks 5 000 kr pr kalenderår pr leder instruktør I kan søge om dispensation fra denne regel men det skal gøres inden kursets afholdelse Kommunen yder et tilskud på 100 af transportudgiften til kurset billigste offentlige transportmidler Hvis det ikke er muligt at anvende offentlige transportmidler eller det er forbundet med uforholdsmæssigt besvær kan der udbetales kørepenge for kørsel i egen bil med de af staten fastsatte takster Kommunen yder også tilskud til kurser i udlandet Hvordan søger I Ansøgning om tilskud indsendes efter kursets afholdelse med fortegnelse over de personer i foreningen der har deltaget i kurset Derudover skal I indsende dokumentation for deltagelse og udgifter I udfylder og indsender ansøgningsskemaet via Foreningsportalen nyt vindue I skal dog indsende dokumentation bilag mv til enten kultur slagelse dk eller til Center for Kultur Fritid og Borgerservice Gørtlergade 4 4200 Slagelse Ansøgningsfrister I skal indsende jeres ansøgning om tilskud i løbet af det halvår hvor kurset blev afholdt I kan søge løbende men vi skal modtage jeres ansøgning senest den 15 juni 15 december Selvbetjening Foreningsportal Kontakt Kultur Fritid og Borgerservice Sekretær Susanne Møller Tlf 58 57 42 45 Skriv til Susanne Møller Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Tilskud til leder og instruktøruddannelse Når der

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/tilskud-til-leder-og-instruktoeruddannelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive •