archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilskud til venskabsbybesøg - Slagelse Kommune
  kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Tilskud Puljer og Priser Tilskud til venskabsbybesøg Tilskud til venskabsbybesøg Her kan klubber og foreninger søge om tilskud til venskabsbybesøg herunder transport og overnatning Hvis din forening er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven er hjemmehørende i Slagelse Kommune og etablerer aktiviteter for børn og unge kan I få tilskud til et besøg i en af kommunens venskabsbyer Se venskabsbyer pdf nyt vindue Tilskud til transport Hvis din klub forening skal besøge en venskabsby kan I få tilskud til transportudgiften for børn og unge under 18 år samt for én voksen leder pr tiende barn ung Hvis I ikke benytter offentlige transportmidler til rejsen skal I indhente mindst to transporttilbud fra vognmænd og vedlægge disse når I søger Det er et krav at I benytter det billigste tilbud I kan maksimalt få tilskud til ét besøg om året enten i eller fra en venskabsby Og tilskuddet dækker maksimalt 50 af den godkendte transportudgift Tilskud til overnatning mv Hvis I får besøg fra en af Slagelse Kommunes venskabsbyer yder kommunen vederlagsfri overnatning til gæsterne på en af kommunens skoler I kan desuden få tilskud til afholdelse af sammenkomst for gæsterne fra venskabsbyen samt eventuelle private indkvarteringsværter efter forudgående ansøgning til og godkendelse af Center for Kultur Fritid og Borgerservice Tilskuddet forudsætter at gæsterne fra venskabsbyen har haft mindst én overnatning i Slagelse Kommune Hvordan søger I I skal sende jeres ansøgning til enten kultur slagelse dk eller Center for Kultur Fritid og Borgerservice Gørtlergade 4 4200 Slagelse Vi skal modtage jeres ansøgning senest to måneder før besøget Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/tilskud-og-puljer/tilskud/tilskud-til-venskabsbybesoeg (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Fritids- og Idrætspulje - Slagelse Kommune
  Kultur Fritids og Turismeudvalget kan endvidere selv tage initiativ til igangsætning af nye initiativer eller foranstaltninger der er til gavn for forenings og fritidslivet Hvad kan der søges om tilskud til Enkeltstående arrangementer der ikke er folkeoplysende Nye initiativer der ikke er folkeoplysende Afholdelse af mesterskaber Etablering eller tilskud til renovering af eksisterende baner eller andre faciliteter Hvad har puljen fx støttet Etablering af mountainbikebane Slagelse MTB Etablering af hegn om boldbaner Ørslev Bjerge IF Etablering af underlag på pannabaner B73 Etablering af lys på petanquebaner Eggeslevmagle SG IF Gameaktiviteter Oasen Etablering af slåmur og kunstgræstennisbane til børn Slagelse Tennisklub Afvikling af European League i volleyball Dansk Volleyball Forbund og VK Vestsjælland Afvikling af DGI Street Cup DGI Midt og Vestsjælland Afvikling af kommunemesterskaber FC Storebælt Indkøb af stolesæder til hockeystadion Slagelse Hockey Klub Indkøb af hjertestarter Bildsø Camping Hvad yder puljen ikke tilskud til Byggerier Rekvisitter til enkeltpersoner Kommercielle formål Kompetencegivende formål der er erhvervsmæssigt karrierefremmende Det er Kultur Fritids og Turismeudvalget der efter indstilling fra Center for Kultur Fritid og Borgerservice tager stilling til om der kan ydes tilskud Søg om tilskud Ansøgninger kan indsendes løbende via den røde selvbetjeningsboks på siden Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før aktiviteten afholdes projektet igangsættes Bærende principper Kultur Fritids og Turismeudvalget har vedtaget følgende syv bærende principper for behandling og prioritering af fremtidige ansøgninger til Idræts og Fritidspuljen Nytænkning Inddragelse af borgere Børn og unge Medfinansiering Omfang Faktuel viden forskning Idrætspolitik Læs uddybning af de bærende principper pdf nyt vindue Alle principper skal ikke nødvendigvis opfyldes for at kunne modtage tilskud Men det er vigtigt at du forholder dig til dem ifm din ansøgning og at du i ansøgningsskemaet argumenterer for hvorfor et princip ikke er relevant for din forening organisations ansøgning Udbetaling af tilskud Tilskud kan

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/fritids-og-idraetspulje (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Frivilligt socialt arbejde §18 støtte - Slagelse Kommune
  De nye kriterier erstatter den tidligere Frivilligpolitik Hvem kan søge 18 midler Som udgangspunkt kan alle frivillige sociale foreninger virksomheder organisationer klubber enkeltpersoner og grupper som hører hjemme og har aktivitet i kommunen og hvor målgruppen er borgere i kommunen komme i betragtning til midler fra puljen Hvem er målgruppen for 18 tilskud Målgruppen er overordnet set udsatte borgere i Slagelse Kommune Det kan f eks være Børn og unge for eksempel med personlige eller sociale problemer Kronisk syge handicappede eller sindslidende Mennesker med anden etnisk baggrund som har vanskeligt ved at blive integreret Familier og ældre med personlige eller sociale problemer for eksempel ensomhed eller misbrug Pårørende til udsatte mennesker Generelle sociale organisationer netværks eller selvhjælpsgrupper Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten der er med til at afgøre om den ligger indenfor det frivillige sociale område Hvilke aktiviteter kan få støtte Udviklingsprojekter der f eks etablerer nye samarbejder mellem forskellige typer af foreninger eller mellem foreninger og lokale virksomheder involverer nye grupper af borgere som frivillige eller på anden måde udfordrer de traditionelle rammer for det frivillige sociale arbejde Konkrete aktiviteter for målgruppen udført af frivillige Brugerråd og pårørenderåd hvor aktivitetens formål også kommer andre end institutionens egne brugere til gavn eller aktiviteten er indgået som et samarbejde med en frivillig social forening Foredrag og oplysningsvirksomhed inden for målgruppen Kurser konferencer studiebesøg og lignende udviklende og kvalificerende aktiviteter for de frivillige Eksempler på frivilligt socialt arbejde Besøgsvenner telefonkæder ledsagerordninger Væresteder Genbrugsbutikker Hjælp ved udflugter og arrangementer Motion og sundhedsprojekter Støtte til frivillige sociale foreninger i en opstartsfase Aflastningstjeneste for pårørende Initiativer og aktiviteter vedrørende flygtninge og indvandrere Sociale aktiviteter f eks i boligområder Sociale cafeer væresteder og andre samværsaktiviteter Selvhjælps og netværksgrupper Brugerorganisationer for f eks hjemløse eller mennesker med misbrug Listen er ikke udtømmende Aktiviteter der ikke kan få støtte Lønmidler til løbende foreningsdrift og administration Huslejetilskud Hvordan fordeles midlerne fra 18 puljen Puljen deles i tre 45 er afsat til 1 årige midler 45 er afsat til 2 årige midler 10 af puljen er afsat til udviklingspuljen For alle gælder at der ikke kan bevilges tilskud over kr 100 000 Fordeling af 1 og 2 årige midler En indstillingsgruppe gennemgår de 1 og 2 årige ansøgninger og indstiller til Sundheds og Seniorudvalget hvilke ansøgninger gruppen foreslår skal have tilskud Sundheds og Seniorudvalget beslutter derefter den endelige fordeling af midlerne Indstillingsgruppen består af Birgit Jørgensen fra Ældrerådet Merete Pedersen fra Handicaprådet Mogens Lindstrøm fra Rådet for Socialt udsatte Irina Petersen fra Udvalget for Aktivt Medborgerskab integration Marcus Jensen fra Ungerådet Lone Irene Petersen Borger og Udviklingsdirektør repræsenterer kommunen Fordeling af udviklingspuljen Ansøgningerne til udviklingspuljen vurderes af en sparringsgruppe som også beslutter hvem der skal have støtte Tidligere års 18 tilskud Oversigt over tilskud i 2015 pdf nyt vindue Oversigt over tilskud i 2014 pdf nyt vindue Oversigt over tilskud i 2013 pdf nyt vindue Ud fra hvilke kriterier vurderes ansøgningerne Når ansøgningerne bliver gået igennem lægger indstillingsgruppen eller sparringsgruppen vægt på om aktiviteterne har et forebyggende

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/frivilligt-socialt-arbejde-%C2%A718-stoette (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Markedsføringspulje - Slagelse Kommune
  000 kr Hvad er puljens formål Markedsføringspuljen har til formål at styrke den positive omtale af kommunen og markedsføre og synliggøre den som en attraktiv kommune og ikke mindst som en attraktiv idrætskommune Der kan ikke søges om tilskud Derimod kan klubber foreninger og professionelle idrætsudøvere give kommunen et tilbud hvori I anfører jeres vurdering af markedsføringsværdien Hvem er der indgået aftaler med På nuværende tidspunkt har kommunen markedsføringsaftaler med følgende klubber udøvere og events FC Vestsjælland fodbold Team Skælskør Slagelse badminton Golfteam Storebælt golf Team Bravida Georg Berg cykling Naturmaraton løb Kim Madsen rally motorsport Mikkel C Johansen motorsport Niklas Larsen cykling Korsør Slagelse Elitehåndbold håndbold Midtsjællands Sports Motorklub junior EM Hvordan profileres kommunen Kommunen synliggøres og markedsføres på en lang række forskellige måder i de indgåede markedsføringsaftaler Det sker fx ved At holdenes udøvernes beklædning hjemmesider trykte materialer og udstyr fx bil bærer kommunens logo At holdene udøverne som en del af aftalen deltager i særlige events for kommunen Det kan fx være byfester og SSP arrangementer besøg og foredrag på skoler og andre kommunale institutioner samt afvikling af opvisningsstævner At holdene udøverne bidrager til åben skole eksempelvis skolebesøg og deltagelse i Skolernes Motionsdag Send et tilbud En markedsføringsaftale tager udgangspunkt i et tilbud om markedsføring af kommunen som klubber foreninger eller professionelle udøvere sender til Fritidsafdelingen Overordnet kan der indgås fire typer af aftaler Foreninger klubber og professionelle udøvere vurderet ud fra deres sportslige præstationsniveau og relaterede markedsføringsværdi Enkeltstående arrangementers PR værdi markedsføringsværdi Personlige rollemodellers PR værdi markedsføringsværdi Styrkelse af kommunens generelle imagepleje i forhold til at tiltrække nye borgere Tidsfrist og behandling Vi skal modtage dit markedsføringstilbud senest den 1 december Vi laver med baggrund i tilbuddet et forslag til en aftale som vurderes af et konsulentfirma valgt af kommunen Indgåelse af aftaler og fordeling af

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/markedsfoeringspulje (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Pulje til rekvisitter m.m. - Slagelse Kommune
  har afsat en pulje hvorfra du kan søge om tilskud til rekvisitter arrangementer nye foreninger m m I 2015 er puljen på 357 567 kr Hvem kan søge Foreninger i Slagelse Kommune der er godkendt under folkeoplysningsloven Hvad kan der søges om tilskud til Rekvisitter fx udstyr der kan lånes af nye medlemmer Arrangementer med folkeoplysende sigte Sundhedsfremmende aktiviteter Oprettelse af ny forening under folkeoplysningsloven Hvad har puljen støttet Puljen har fx givet tilskud til følgende ting i de seneste år Indkøb af kajakker Korsør Roklub Indkøb af container Slagelse Autosport Indkøb af boldrengøringsmaskine Boeslunde Gymnastikforening Indkøb af svømmebøger Slagelse Svømmeklub og Korsør Svømme og Livredningsklub Afholdelse af skateboard stævnet Bowls Days Slagelse Skateboard Forening Trille og Trolle i Underskoven Slagelse Håndbold Klub Opstart af parkour Ørslev Bjerge IF Gymnastik Opstart af ny forening Korsør Slagelse Elitehåndbold Hvad yder puljen ikke tilskud til Byggerier og anlæg Drift af eksisterende aktiviteter fx el vand varme og lokaleleje Kommercielle formål Aktiviteter der hører under anden lovgivning Beklædning Det er Folkeoplysningsudvalget der i hvert tilfælde tager stilling til om der kan ydes tilskud Søg om tilskud Ansøgninger kan indsendes løbende Du skal bruge den røde selvbetjeningsboks Dette skal indgå i ansøgningen Ansøgte beløb og målgruppe Beskrivelse af hvad der søges til og hvad det skal bruges til Udførligt budget og seneste foreningsregnskab skal vedhæftes Du kan forvente svar på ansøgningen 1 3 måneder efter vi har modtaget den Udbetaling af tilskud Tilskud kan ydes som acontotilskud og udbetales efter Folkeoplysningsudvalgets nærmere bestemmelse eller efter aftale med Center for Kultur Fritid og Borgerservice Den ansvarlige tilskudsmodtager skal være fyldt 18 år Regnskab Regnskab for anvendelsen af det kommunale tilskud skal aflægges senest en måned efter projektets afslutning I regnskabet skal indgå dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling Uforbrugte tilskudsmidler eller tilskudsmidler der ikke er anvendt

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/pulje-til-rekvisitter-mm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Selvorganiserede - Slagelse Kommune
  og projekter til glæde for kommunens borgere Puljen er i 2016 på 223 801 kr Hvem kan få tilskud Personer eller grupper som ønsker at igangsætte aktiviteter men som ikke er en registreret forening godkendte foreninger jf Folkeoplysningsloven har mulighed for at søge tilskud gennem Puljen til selvorganiserede Hvis du igangsætter motions bevægelses eller idrætsaktiviteter uden at det foregår i det såkaldte klub eller foreningsliv har du mulighed for at søge tilskud Hvad har puljen fx støttet Fodboldskole på Omø Skater løbehjulsramper Flakkebjerg Landsbyråd Eventen Fodsporet On Wheels maraton halvmaraton og kvartmaraton på rulleskøjter eller skateboard der blev arrangeret af Dream On Hvem kan ikke få tilskud Enkeltpersoner kan ikke få støtte fra puljen da en af intentionerne med puljen er at der gives støtte til at igangsætte initiativer for en bredere kreds af borgere Puljen støtter heller ikke godkendte foreninger jf Folkeoplysningsloven Og der ydes således ikke tilskud til aktiviteter som kan karakteriseres som traditionel foreningsaktivitet Hvordan søger du Ansøgninger kan indsendes løbende via den røde selvbetjeningsboks eller ved personligt fremmøde i Center for Kultur Fritid og Borgerservice Vi skal dog modtage din ansøgning senest 8 uger før aktiviteten afholdes projektet igangsættes Bærende principper Kultur Fritids og Turismeudvalget har vedtaget følgende syv bærende principper for behandling og prioritering af fremtidige ansøgninger til puljen til selvorganiserede Nytænkning Inddragelse af borgere Børn og unge Medfinansiering Omfang Faktuel viden forskning Idrætspolitik Læs uddybning af de bærende principper pdf nyt vindue Alle principper skal ikke nødvendigvis opfyldes for at kunne modtage tilskud Men det er vigtigt at du forholder dig til dem ifm din ansøgning og at du i ansøgningsskemaet argumenterer for hvorfor et princip ikke er relevant for din ansøgning Regnskab og afrapportering Du må påregne at du efter en gennemført aktivitet skal sende en kort evaluering samt et underskrevet regnskab til

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/selvorganiserede (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Udviklingspulje - Slagelse Kommune
  Hvem kan søge Ansøgere til puljen kan være foreninger godkendt under folkeoplysningsloven frivillige organisationer selvorganiserende grupper og enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune Folkeoplysningsudvalget kan desuden selv tage initiativ til udviklingsarbejde og nye initiativer Hvad kan der søges om tilskud til Du kan bl a søge om tilskud til Nye initiativer med folkeoplysende formål Udviklingsarbejde Enkeltstående arrangementer Kulturelle amatøraktiviteter Folkeoplysende tilbud til borgere som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud Aktiviteter af tværgående karakter herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver Hvad har puljen støttet Udviklingspuljen har bl a støttet følgende nye initiativer og udviklingsarbejder Ninjaskolen Tao Martial Arts Handicaphåndbold B73 Dørtrinsindsatser i boligområder diverse foreninger i samarbejde med DIF Læringslørdag samarbejde mellem aftenskoler og biblioteker Opstart af zumbahold i boligområde LOF Træningsudstyr til parkour Ørslev Bjerge IF De unges cykelløb Skovens dag 2014 Hvad yder puljen ikke tilskud til Byggerier og anlæg Rekvisitter til enkeltpersoner Eksisterende aktiviteter Kommercielle formål Kompetencegivende formål der er erhvervsmæssigt karrierefremmende Lukkede arrangementer hvor der ikke er offentlig adgang Aktiviteter der hører under anden lovgivning Det er Folkeoplysningsudvalget der i hvert tilfælde tager stilling til om der kan ydes tilskud Udviklingspuljen yder ikke tilskud til oprettelse af ny aftenskole forening eller udvidelse af kendt folkeoplysende virksomhed aktivitet Søg om tilskud Du kan søge løbende dog kan tilskudstilsagn først gives 1 3 måneder efter ansøgningen er fremsendt En eventuel videreførelse af et forløb kan ske i foreningsregi under forudsætning af at foreningens formål er folkeoplysning og det kan godkendes af Folkeoplysningsudvalget Udbetaling af tilskud Tilskud ydes som acontotilskud og udbetales efter Folkeoplysningsudvalgets nærmere bestemmelse i hvert enkelt tilfælde Tilskud til flerårige udviklingsprojekter udbetales i årlige rater svarende til det antal år projektet er planlagt at vare Den ansvarlige tilskudsmodtager skal være fyldt 18 år Regnskab Regnskab og kort evaluering for anvendelsen af det kommunale tilskud skal

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/udviklingspulje (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Jens Baggesen-prisen - Slagelse Kommune
  sindslidende Træning Unge Vision Andet Gå til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x Borger Forside Borger Kultur Fritid og Foreningsliv Tilskud Puljer og Priser Jens Baggesen prisen Jens Baggesen prisen Her kan du søge om midler til publikationer radio film og videoproduktioner mv der er med til at udbrede kendskabet til Jens Baggesen og hans betydning for dansk kulturliv Jens Baggesen prisen blev indstiftet af Korsør Byråd den 15 februar 1964 på Jens Baggesens 200 års fødselsdag Prisen skal medvirke til at fastholde interessen og forståelsen for Jens Baggesens betydning for dansk kulturliv Hvem kan modtage prisen Forskere og forfattere der medvirker til at udbrede kendskabet til Jens Baggesen Universitetsstuderende og ligestillede der har valgt Jens Baggesen som specialeemne Udgivere af publikationer om Jens Baggesen Producenter af radio film og videoproduktioner samt udstillinger der handler om Jens Baggesen Læs mere om Jens Baggesen og se tidligere prismodtagere pdf nyt vindue Sådan søger du Du skal sende ansøgningen til enten kultur slagelse dk eller Center for Kultur Fritid og Borgerservice Gørtlergade 4 4200 Slagelse senest den 1 december Det er Kultur Fritids og Turismeudvalget der afgør om du får tildelt midler gennem Jens Baggesen prisen Fejring af Jens Baggesen I 2014 fejrede Slagelse Kommune 250 årsdagen for Jens Baggesens fødsel i Korsør Filmen viser klip fra fejringen Mere interesseret i Baggesen Hvis du er interesseret i Jens Baggesen og hans litteratur kan både Slagelse Arkiverne og Slagelse Bibliotekerne hjælpe dig Besøg Slagelse Arkiverne nyt vindue Besøg Slagelse Bibliotekerne nyt vindue Siden er sidst opdateret 8 februar 2016 P Print denne side Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Jens Baggesen prisen Når der sker ændringer på siden får du

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/kultur,-fritid-og-foreningsliv/tilskud,-puljer-og-priser/tilskud-og-puljer/priser/jens-baggesen-prisen (2016-02-10)
  Open archived version from archive •