archive-dk.com » DK » S » SLAGELSE.DK

Total: 1210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Genbrugshjælpemidler (udlån) - Slagelse Kommune
  skal gøre din hverdag væsentligt lettere eller det skal være en forudsætning for at du kan udføre dit erhverv Typer af genbrugshjælpemidler Hjælpemidler til personlig pleje som f eks toiletforhøjer og badebænk Hjælpemidler til mobilitet som f eks stok rollator og kørestol Hjælpemidler til husholdningen som f eks speciel arbejdsstol og særligt bestik Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen som f eks en løs rampe Spørgsmål og svar Hvem skal vedligeholde og reparere mit hjælpemiddel Hvis du får et hjælpemiddel bevilget tager hjælpemiddelafdelingen sig af eventuelle reparationer men du er selv ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse herunder elforbrug Du skal derfor være opmærksom på at der kan være omkostninger forbundet med at låne et hjælpemiddel For eksempel skal du selv betale for at få udskiftet dæk og slange på kørestol Hvad gør jeg når jeg ikke længere har brug for hjælpemidlet Hvis du eller en af dine pårørende har et hjælpemiddel der ikke længere er brug for kan vi hente det hjemme hos dig Ring for aftale Du kan også selv aflevere hjælpemidlet til Hjælpemiddeldepotet Industrivej 9 4200 Slagelse Tlf 58 57 97 80 Kan jeg få bevilget et hjælpemiddel som skal bruges som arbejdsredskab på min arbejdsplads Hvis du har brug for et hjælpemiddel som arbejdsredskab skal du kontakte din sagsbehandler på Jobcentret Kontaktoplysninger til Jobcentret Hvad gør jeg hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr min ansøgning om hjælpemiddel Hvis du ikke er enig i afgørelsen skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis du ikke får medhold i din klage bliver den sendt videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Efter hvilken lovgivning bevilges genbrugshjælpemidler Genbrugshjælpemidler bevilges efter Lov om social service 112 Læs Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/genbrugshjaelpemidler-%28udlaan%29 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Handicapbiler - Slagelse Kommune
  eller kørselsordninger for handicappede Handicapkørsel eller Flextur Du har pligt til at oplyse hvis der er ændringer i dit helbred Kan jeg søge om støtte til bil til mit barn Du kan søge om støtte til køb af bil til dit barn hvis betingelserne er opfyldt Bilen bliver barnets ejendom og barnet skal have tilladelse til at optage lån fra Statsforvaltningen Som forældre skal du eller I underskrive en friholdelseserklæring der friholder barnet for gæld og pålægger dig eller jer at hæfte for gælden Støtten bliver som regel bevilget fra omkring 3 års alderen Vi hjælper med det praktiske når du skal optage lånet Hvor meget kan jeg få i støtte til bil Hvis du opfylder betingelserne kan du få økonomisk støtte til at købe den billigst egnede bil Støtten bliver givet som et rentefrit lån på indtil 177 000 kr takst for 2015 dog højst bilens pris Lånet bliver opdelt i to dele en afdragspligtig del og en afdragsfri del Det betyder at du tilbagebetaler halvdelen af lånet over seks år i månedlige afdrag Samtidig nedskriver kommunen den anden halvdel af lånet i tilsvarende månedlige beløb så lånet er afviklet efter seks år Hvis din årsindkomst er over 211 000 kr bliver din afdragspligtige del højere Under ganske særlige forhold kan du få støtte til køb af en bil der koster mere end 177 000 kr Så bliver den del af bilens pris der overstiger 177 000 kr givet som et afdragsfrit lån der bliver nedskrevet af kommunen over seks år Du kan vælge at købe en anden bil end den vi har fundet egnet Bilen skal være tilsvarende egnet Du skal selv betale merprisen for evt særlig indretning og for selve bilen Du har pligt til at oplyse hvis der er ændringer i dit helbred Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for støtte til køb af bil træffer vi en afgørelse om evt opsigelse af lånet Den samlede restgæld både det afdragspligtige og det afdragsfrie lån og evt supplerende lån vil forfalde til betaling Kan jeg få tilskud til særlig indretning af en bil Du kan søge om særlig indretning af en bil hvis politiet stiller krav om det kørekortspåtegning hvis dine helbredsforhold taler for det hvis det gør det væsentlig nemmere for dig at komme ind og ud af bilen eller for at medbringe nødvendige hjælpemidler Du skal altid kontakte os inden du går i gang med den særlige indretning af din bil da du ellers risikerer et afslag Hvis du har fået bevilget særlig indretning af bilen kan du søge om støtte til reparation Husk at gøre det inden reparationen udføres Hvem skal betale løbende udgifter og vedligeholdelse af bilen Du skal selv betale udgifter til f eks Brændstof Forsikring fuld kasko er et krav i loven Dæk olieskift luftfiltre m m Vedligeholdelse af den særlige indretning herunder serviceeftersyn i henhold til retningslinjer fra leverandør Rengøring vedligeholdelse og reparationer i øvrigt på bilen Hvor kan jeg få parkeringskort Du kan få et parkeringskort hvis du har

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/handicapbiler (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hjælpemidler som forbrugsgoder - Slagelse Kommune
  til et forbrugsgode Du har en varig funktionsnedsættelse Forbrugsgodet vil gøre din hverdag væsentlig lettere eller er en forudsætning for at du kan udføre dit erhverv Forbrugsgodet koster mere end 500 kr Nogle forbrugsgoder er så almindelige at du ikke kan få støtte til at købe dem Det kan f eks være almindelige stole senge fjernsyn eller vaskemaskine Hvor stort tilskud kan jeg få til at købe et forbrugsgode Vi giver almindeligvis et tilskud på 50 af den standardpris som vi har fastsat I de tilfælde hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel kan du låne forbrugsgodet af os Hvem vedligeholder og reparerer mit forbrugsgode Forbrugsgodet er i de fleste tilfælde din ejendom og du står selv for at vedligeholde og eventuelt udskifte det Du skal derfor være opmærksom på at der kan være omkostninger forbundet med at anskaffe forbrugsgodet I de tilfælde hvor du låner et forbrugsgode af os tager vi os af eventuelle reparationer men du står selv for vedligehold Kan jeg få bevilget et hjælpemiddel som skal bruges som arbejdsredskab på min arbejdsplads Hvis du har brug for et hjælpemiddel som arbejdsredskab skal du kontakte din sagsbehandler på Jobcentret Kontaktoplysninger til Jobcentret Kan jeg få bevilget et hjælpemiddel som kun skal bruges under ferie og ferieophold Du kan ikke få bevilget et hjælpemiddel f eks en kørestol som du kun har brug for i forbindelse med ferie og weekendophold Du kan leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger men det er noget du selv skal stå for Hvad gør jeg hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr min ansøgning om hjælpemiddel Hvis du ikke er enig i afgørelsen skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis du ikke får medhold i din klage bliver den sendt

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/hjaelpemidler-som-forbrugsgoder (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Høre- og synshjælpemidler - Slagelse Kommune
  kunne blive indstillet til et syns eller hørehjælpemiddel skal du kontakte Center for Specialundervisning i Slagelse for en nærmere udredning Center for Specialundervisning Synsafdelingen Høreafdelingen Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf 58 57 57 60 Hvis du er berettiget til et hjælpemiddel sender vi en bevilling til dig og en kopi til den valgte leverandør Du kan derefter kontakte leverandøren Hørehjælpemidler bevilges som udlån Hvis hjælpemidlet går i stykker skal du kontakte Hjælpemiddelafdelingen Kropsbårne hjælpemidler Spørgsmål og svar Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler Ved ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler træffer vi en afgørelse inden for 20 hverdage hvis der er lægelig dokumentation for den varige lidelse Tidspunktet for levering af hjælpemidlet afhænger af leverandøren Eksempler på hjælpemidler der betragtes som ikke akutte Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Parykker Brystproteser Korsetter Arm og benproteser Hvad gør jeg hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr min ansøgning om hjælpemiddel Hvis du ikke er enig i afgørelsen skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis du ikke får medhold i din klage bliver den sendt videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Kan jeg få betalt kørsel i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel Du kan få betalt kørsel til nærmeste leverandør når du får bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder Det sker når den samlede udgift med det billigste forsvarlige transportmiddel er mere end 60 kr Beløbet er dog 25 kr for personer der modtager pension Hvis du bruger en alternativ leverandør er vi højst forpligtet til at betale for kørsel til det sted hvor du efter vores sædvanlige praksis ville have fået udleveret hjælpemidlet Kørsel bevilges efter Servicelovens 112 stk 3 Efter hvilken lovgivning bevilges kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler bevilges efter Lov om social service 112 Læs Bekendtgørelse

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/hoere-og-synshjaelpemidler (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Informationsteknologiske hjælpemidler - Slagelse Kommune
  hjælpemidler Informationsteknologiske hjælpemidler IKT hjælpemidler er avancerede kommunikationshjælpemidler til dig der har en væsentlig nedsat tale høre syns eller skrivefunktion Hjælpemidlerne kan f eks være Talemaskiner Computere med særlig indretning Særlige kommunikationsprogrammer Skærmlæsere Skærmtastaturer Forstørrelsesprogrammer Særligt betjeningsudstyr til computer herunder specielle tastaturer specielle mus og museerstatninger Det er Center for Specialundervisning i Slagelse og Specialrådgivningen i Holbæk der står for udredning rådgivning og afprøvning af hjælpemidler Du får bevilget et informationsteknologisk hjælpemiddel hvis de vurderer at det i væsentlig grad vil afhjælpe din nedsatte kommunikationsevne Spørgsmål og svar Hvor lang er sagsbehandlingstiden på informationsteknologiske hjælpemidler Sagsbehandlingstiden er op til 65 hverdage Kan jeg få betalt kørsel i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel Du kan få betalt kørsel til nærmeste leverandør når du får bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder Det sker når den samlede udgift med det billigste forsvarlige transportmiddel er mere end 60 kr Beløbet er dog 25 kr for personer der modtager pension Hvis du bruger en alternativ leverandør er vi højst forpligtet til at betale for kørsel til det sted hvor du efter vores sædvanlige praksis ville have fået udleveret hjælpemidlet Kørsel bevilges efter Servicelovens 112 stk 3 Selvbetjening Hjælpemidler søg om Kontakt Hjælpemidler Industrivej 9 4200 Slagelse

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/informationsteknologiske-hjaelpemidler (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nødkald - Slagelse Kommune
  et apparat der er tilsluttet din fastnettelefon Du aktiverer nødkaldet med en lille fjernbetjening hvis du får brug for akut hjælp af hjemmeplejen Du bærer fjernbetjeningen enten i et armbånd eller i en snor om halsen Du kan få et nødkald hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og hvis nødkaldet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne nødkaldet i væsentlig grad kan gøre din hverdag lettere du har en stor risiko for at falde derhjemme og ikke selv er i stand til at rejse dig Det er en visitator fra kommunen der vurderer dit behov for et nødkald og eventuelt bevilger det Når du får bevilget et nødkald er det et krav at hjemmepleje sygepleje kan komme ind i din bolig ved hjælp af en nøgle i nøgleboks uden for dit hjem Hvad kan jeg få hjælp til Du låner et nødkald og vi sætter nøgleboks nøglerør op hos dig Du skal selv sørge for fastnettelefon som ikke er bredbånd kabel eller IP telefoni Du kan ikke bruge en mobiltelefon til nødkaldet Hvad koster et nødkald Det er gratis at låne et nødkald og få sat en nøgleboks op Du skal selv betale for telefonabonnementet Spørgsmål og svar Hvor lang er sagsbehandlingstiden på akutte ansøgninger om hjælpemidler Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter vi og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage men der kan være forhold der gør at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme Vi skal tage højde for en særlig indretning Vi skal indhente flere lægelige oplysninger Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til ansøgerens situation Hjælpemidler hvor ansøgningerne behandles akut Bleer Katetre Stomimaterialer Diabetesmaterialer Hjælpemidler

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/noedkald (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hjælpemidler - søg om - Slagelse Kommune
  NemID Besvar spørgsmålene i ansøgningen Signer ansøgningen med dit NemID Spørgsmål og svar fold alle ud Efter hvilken lovgivning bevilges hjælpemidler Hjælpemidler bevilges efter Lov om social service 112 Kropsbårne hjælpemidler f eks diabetes materialer kompressionsstrømper inkontinens parykker katetre bleer 112 Genbrugshjælpemidler f eks kørestol rollator badebænk 113 Forbrugsgoder 114 Handicapbiler 116 Boligindretning Læs Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Lov om social service nyt vindue Hvis du i forbindelse med udskrivning fra sygehuset har brug for hjælpemidler for en kortere periode skal du kontakte et af sygehusene i Region Sjælland Hvad gør jeg hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr min ansøgning om hjælpemiddel Hvis du ikke er enig i afgørelsen skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis du ikke får medhold i din klage bliver den sendt videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Hvem skal vedligeholde og reparere mit hjælpemiddel Hvis du får et hjælpemiddel bevilget tager hjælpemiddelafdelingen sig af eventuelle reparationer men du er selv ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse herunder elforbrug Du skal derfor være opmærksom på at der kan være omkostninger forbundet med at låne et hjælpemiddel For eksempel skal du selv betale for at få udskiftet dæk og slange på kørestol Hvor lang er sagsbehandlingstiden på akutte ansøgninger om hjælpemidler Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter vi og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage men der kan være forhold der gør at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme Vi skal tage højde for en særlig indretning Vi skal indhente flere lægelige oplysninger Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/hjaelpemidler-soeg-om (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Forbrugsgoder som hjælpemidler - søg om - Slagelse Kommune
  til hjemmeside Kom hurtigt til Aktivitetscentre Sportshaller kommunale Campus Slagelse Svømmehaller Partnerskab Slagelse Velfærdsteknologisk lejlighed Slagelse Musikskole og MGK Ældrerådet Aktuelle sider x selvbetjening Tilbage til oversigten Forbrugsgoder som hjælpemidler søg om Forbrugsgoder er produkter der kan købes i almindelige forretninger men som i nogle tilfælde kan fungere som et hjælpemiddel Det kan f eks være et trehjulet el køretøj For at få støtte til køb af et forbrugsgode skal du have en varig funktionsnedsættelse og forbrugsgodet skal gøre din hverdag væsentligt lettere Hav dette parat Det vil lette behandlingen af din ansøgning hvis du har lægeoplysninger fra sygehuset eller din egen læge Hvis du ikke har oplysningerne indhenter vi dem Dit CPR nummer Dit NemID Start selvbetjening Sådan gør du Find din NemID frem Tryk på Start selvbetjening Besvar de afklarende spørgsmål Sæt flueben i Log på med NemID og Accepter vilkår Log ind med dit NemID Besvar spørgsmålene i ansøgningen Signer ansøgningen med dit NemID Spørgsmål og svar fold alle ud Efter hvilken lovgivning bevilges forbrugsgoder Forbrugsgoder bevilges efter Lov om social service 113 Læs Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven nyt vindue Hvem vedligeholder og reparerer mit forbrugsgode Forbrugsgodet er i de fleste tilfælde din ejendom og du står selv for at vedligeholde og eventuelt udskifte det Du skal derfor være opmærksom på at der kan være omkostninger forbundet med at anskaffe forbrugsgodet I de tilfælde hvor du låner et forbrugsgode af os tager vi os af eventuelle reparationer men du står selv for vedligehold Hvilke betingelser er der for at få støtte til et forbrugsgode Du har en varig funktionsnedsættelse Forbrugsgodet vil gøre din hverdag væsentlig lettere eller er en forudsætning for at du kan udføre dit erhverv Forbrugsgodet koster mere end 500 kr Nogle forbrugsgoder er så almindelige at du

  Original URL path: http://www.slagelse.dk/selvbetjening/forbrugsgoder-som-hjaelpemidler-soeg-om (2016-02-10)
  Open archived version from archive •