archive-dk.com » DK » S » SLOTSBRIDGE.DK

Total: 15

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilmelding
  maj juni og august Pris 60 kr pr spiller inkl kaffe og kage Øl og vand kan købes Vinpræmier og Bronzepoint Meld til senest dagen før Vi spiller holdturnering den 20 og 27 maj samt 12 og 19 august kl 19 Prisen er kr 250 pr deltager kr 1000 pr hold Der vil være bronzepoint vinpræmier og kaffe m m Meld til senest 17 maj Tilmelding pr telefon 20425990 Tilmelding

  Original URL path: http://www.slotsbridge.dk/Tilmelding.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Email til Slotsbridge
  E mail til Slotsbridge Hvis du ønsker at sende en besked til Slotsbridge så Klik på e mail adressen nedenfor Indtast din besked Tryk på Send post slotsbridge dk

  Original URL path: http://www.slotsbridge.dk/EmailTilSlotsbridge.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • OVERSIGT Startside Om Slotsbridge Turneringer Substitutliste Information til klubberne Diverse Tilmelding til åbent hus E mail til Slotsbridge Links DBF s hjemmeside Distrikt Nordsjælland Bridgefestivalen Bridge Base Online

  Original URL path: http://www.slotsbridge.dk/menu_links.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • VelkommenTilSlotsbridge
  er en turnering kun for medlemmer Uden mødepligt men med afbudspligt Der uddeles bronzepoint men ingen præmier Tilmelding på ophængt liste Pris kr 550 Åbent hus sommer par og hold Hver mandag kl 19 på Ægirsvej 7B 3400 Hillerød spilles parturnering i maj juni og august Bronzepoint og vinpræmier Pris kr 60 inkl kaffe og kage Meld til senest dagen før spilledagen her 2 onsdage i maj og 2 i august kl 19 spilles holdturnering med bronzepoint og præmier Spilledage 20 og 27 maj samt 12 og 19 august Pris kr 250 pr deltager inkl kaffe Turneringsformen afgøres af antal tilmeldte hold Meld til senest 17 maj her Undervisningsdage kun for medlemmer 2 i efteråret og 2 i foråret 13 9 29 11 24 1 sidste dato mangler For sæson 2015 2016 Vi spiller i perioden 1 september 2015 30 april 2016 Mandag kl 10 00 Turneringshold med undervisning 1 gang mdl Mandag kl 19 00 Turneringshold Tirsdag kl 13 30 Turneringshold Tirsdag kl 19 00 Undervisning og spil for fortsættere Onsdag kl 19 00 Turneringshold Torsdag kl 10 00 Undervisning og spil for øvede Torsdag kl 19 00 Turneringshold med undervisning 1 gang mdl Hold uden substitutpligt men med

  Original URL path: http://www.slotsbridge.dk/VelkommenTilSlotsbridge.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter
  Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden Der kan meddeles enkeltpersoner prokura 6 Ordinær generalforsamling Stk 6 1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed Generalforsamlingen afholdes en gang om året i maj måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel Indkaldelsen sker senest 15 april ved opslag i klubben Stk 6 2 Dagsordenen skal indeholde flg punkter Valg af dirigent Formandens beretning Aflæggelse af årsregnskab Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt Stk 6 3 Et lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer Stk 6 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet Stk 6 5 Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamling Stk 6 6 I tilfælde af manglende kandidater kan klubbens ledelse dispensere for stk 6 5 Stk 6 7 Ekstraordinært generalforsamling holdes når klubbens ledelse finder det nødvendigt eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden En sådan anmodning skal imødekommes af klubbens ledelse senest 1 måned efter modtagelsen Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden 7 Afstemninger Stk 7 1 Alle medlemmer har møde og stemmeret Dog bortfalder denne ret hvis et medlem er i kontingentrestance Stk 7 2 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt Stk 7 3 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal Dog kræves der 2 3 flertal blandt de fremmødte ved ændringer i vedtægterne Stk 7 4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot eet medlem kræver det Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke Stk 7 5 Intet forslag der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til stk 6 4 kan komme til behandling og afstemning Dette gælder ikke ændringsforslag til

  Original URL path: http://www.slotsbridge.dk/Vedtaegter.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter
  parturneringer er der normalt afsat 7 minutter pr spil Der gives signal 5 minutter før og ved rundeskift Med mindre end 5 minutter til rundeskift må kortene ikke meldes og der noteres Ikke spillet på kuponen Viderespil i pausen bør ikke foregå da alle skal have ens betingelser Turneringslederen kan ved samme pars gentagne overskridelser give strafpoint iht forbundets regler herom I holdturneringer er der også regnet med 7 min pr spil Ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere end 5 min fradrages der 1 kp for begge hold Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed kan der gives ekstra tid til dette bord ligesom en evt medspillende turneringsleder selv skal have lejlighed til at afslutte runden halvlegen på normale vilkår 6 Substitutter Det påhviler ethvert aktivt medlem der er forhindret i at møde selv at skaffe en substitut I de tilfælde hvor det viser sig umuligt vil klubbens turneringsansvarlige være behjælpelig Der vil blive udarbejdet en substitutliste som alle kan støtte sig til Anmodning om hjælp med at skaffe substitut skal meddeles den turneringsansvarlige så tidligt om muligt og ikke senere end dagen før der skal spilles Substitutter skal skrive sig på substitutlisten 7 Justering af score ved substituering 7 1 Parturnering Såfremt der kun er substitut for 1 spiller i et par foretages der ingen justering Såfremt begge spillere i et par er substitutter justeres scoren hvis der utvivlsomt er tale om væsentlig stærkere substitutter end det substituerede par 7 2 Holdturnering Der justeres ikke i resultatet hvis der kun er 1 substitut eller hvis der er 1 substitut i hvert af holdets par Hvis et helt par eller begge par på et hold er substitueret justeres scoren hvis der utvivlsomt er tale om væsentlig stærkere substitutter end det substituerede par 7 3 Udeblivelse Såfremt et par

  Original URL path: http://www.slotsbridge.dk/Klubregler.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Klubmestre
  Kai Munch Jens Jacob Jacobsen Inge Hedegaard Ebbe Brigsted Poul Gøbel Gurli Gøbel Tirsdag Kai Grunnet Leif Bøgh Sørensen Birte Kildgaard Anne Margrete Hansen Nina Hattel Inger Egedam Onsdag Sonja Sørensen Gerda Broch Christensen Inge Keith Hansen Inger Willumsen John Faxen Bo Tinning Gurli Gøbel 2008 09 Mandag Gurli Gøbel Anne Margrete Hansen Bente Jensen Doris Hedegaard Villy Hedegaard Bente Stein Ragna Rathsach Tirsdag Kai Grunnet Leif Bøgh Sørensen Kai Grunnet Leif Bøgh Sørensen Erik Svendsen Poul Erik Nielsen Onsdag Gurli Gøbel Bo Tinning Gurli Gøbel Sonja Sørensen Mogens Sørensen Lajla Degn Petersen Jens Meedom 2009 10 Mandag Lizzie Bruun Poul Gøbel Gurli Gøbel Jørgen Sunesen Ole Fog Hansen Poul Gøbel Gurli Gøbel Tirsdag Leif Bøgh Sørensen Kai Grunnet Birte Kildgaard Anne Margrete Hansen Jytte Bangsgaard Nina Hattel Onsdag Jørgen Hansen Jørgen Hansen Torben Brandt Lajla Degn Petersen Jens Meedom Sonja Sørensen Mogens Sørensen 2010 11 Mandag Anne Margrete Hansen Anastassia Bang Jesper Bang Erik Holk Knud K Nymand Jørgen Sunesen Ole Fog Hansen Tirsdag Leif Bøgh Sørensen Kai Grunnet Alice Kawa Jensen Frederik Sørensen Leif Bøgh Sørensen Kai Grunnet Onsdag Mogens Sørensen Jørgen Hansen Torben Brandt Inger Willumsen John Faxen Bo Tinning Gurli Gøbel 2011 12 Mandag Gurli Gøbel Sonja og Mogens Sørensen Nina Hattel Ragna Rathsach Sonja og Mogens Sørensen Tirsdag Leif Bøgh Sørensen og Kai Grunnet Helle Clausen Yrsa Aakjer Aase og Kurt Hansen Onsdag Gorm Jacobsen Jørgen Hansen Torben Brandt Erna Svendsen Finn Jahnsen Torben Brandt og Jørgen Hansen 2012 13 Mandag Anne M Hansen og Lars Grunnet Tove Askholm og Ole Sveistrup Bente Jensen Anne M Hansen Doris og Villy Hedegaard Tirsdag Sonja Sørensen Aase og Kurt Hansen Anne Margrete Hansen Birte Kildgaard Kai Grunnet og Leif Bøgh Sørensen Onsdag Jørgen Hansen og Gurli Gøbel Mie Schultz og Bente Jensen Lajla Degn Petersen Vivian Bjørn

  Original URL path: http://www.slotsbridge.dk/Klubmestre.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive