archive-dk.com » DK » S » SOLROD.DK

Total: 338

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kollektiv varme - Solrød Kommune
  i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Bolig og byggeri Borger Bolig og byggeri Varmeforsyning Kollektiv varme Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Kollektiv varme Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Kollektiv varme Den kollektive varme består af fjernvarme og naturgas Nedenfor kan du læse om hvornår du har pligt til at tilslutte din ejendom til den kollektive varme samt om muligheder for dispensation Tilslutningspligt Dispensation fra tilslutningspligt Tinglysning Tilslutningspligt Der kan være indført tilslutningspligt eller forblivelsespligt til den kollektive varme Når det er indført skal det tinglyses I henhold til bekendtgørelsen om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg er der to måder kommunen kan indføre tilslutningspligt på Vi kan enten indføre på baggrund af et projektforslag eller vi kan angive det i en lokalplan Bekendtgørelse om tilslutning mv til kollektive varmeforsyningsanlæg Både nye og gamle ejendomme kan få indført tilslutningspligt Nogle gange kan man få dispensation Vi skal sørge for at de ejendomme der får indført tilslutningspligt og forblivelsespligt bliver tinglyst I Solrød Kommune er der indført tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning for nye bebyggelser Derudover har eksisterende bebyggelser pligt til at tilslutte sig kollektiv varme hvis der installeres et nyt varmeanlæg ny varmekilde Tilslutningspligten betyder at ejendommenes ejer er forpligtet til at betale de tilslutningsbidrag og de faste udgifter der måtte være fra det tidspunkt som tilslutningspligten gælder Du skal altså betale et beløb selvom du vælger ikke at modtage den kollektive varme Tilslutningspligten skal sikre at der er en vis tilslutning til den kollektive forsyning og at forsyningsselskabet er sikker på at få dækket de investeringer der er foretaget til anlæg af forsyningsnettet Ejeren af ejendommen betaler således for at der er et forsyningsnet til rådighed der kan og skal levere den mængde energi som ejeren evt efterspørger Undtagelser Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg Bygninger hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige større installations eller bygningsmæssige ændringer efter byrådets skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig Bygninger der er indrettet med solvarmeanlæg varmepumper vindmøller biogasanlæg komposteringsanlæg vandkraftanlæg træfyr eller halmfyr og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand Bygninger hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter byrådets skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand Bygninger der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække Bygninger der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen Eksisterende lavenergibygninger Dispensation fra tilslutningspligt Du har kun mulighed for at søge om dispensation fra tilslutningspligten i særlige enkeltstående tilfælde eksempelvis hvis du

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/bolig-og-byggeri/varmeforsyning/kollektiv-varme (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Individuel varme - Solrød Kommune
  afskedigelser Samarbejdsaftaler Sygdom og handicap Søg efter medarbejder Start virksomhed Tilladelser og bevillinger Alkoholbevilling Gravetilladelser Opret daginstitution Spildevandstilladelse Taxiadministration Politik Borgermøder 2015 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2016 januar Budget Byråd Byrådets medlemmer Byrådets vision Dagsordener og referater Nyt fra Byrådet 2015 2016 Udvalg Vederlag Høringer og afgørelser Lokalplan høringer vist på kort 2015 2016 Jan Feb Planer og politikker Valg Brevstemmer Gangbesværede vælgere Valgplakater Øvrige råd og udvalg Valgresultater Kommunen Aktindsigt Beredskab Hjertestarter Kontakt Åbningstider Retningslinjer for politikerbesøg Ledige stillinger Kommunen som arbejdsplads SOSU elev i Solrød Kommune Svarfrister Nyheder og presse Byvåben Nyheder Samlet byråd bag budgetaftale uden kortere åbningstider i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Bolig og byggeri Borger Bolig og byggeri Varmeforsyning Individuel varme Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Individuel varme Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Individuel varme Der er individuel varme i landområderne dvs i dele af kommunens landsbyer og i det åbne land Nedenfor kan du læse om de forskellige individuelle varmekilder Elvarme Ovne Vedvarende energi Jordvarme Olietanke Elvarme Hvis din ejendom er opvarmet med el er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til den kollektive varme fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme Til gengæld må du ikke sætte elvarme op i din ejendom hvis den ligger i et område der har kollektiv varme eller hvis den ligger i et område hvor der er planlagt at der skal komme kollektiv varme Det samme gælder for til og ombygninger Ovne Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn petroleumsovn brændeovn m m er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til den kollektive varme fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme Vedvarende energi Vedvarende energi eller alternativ energi er f eks solvarme varmepumper vindmøller halmfyr brændefyr træpillefyr biobrændsel og jordvarme Du kan få dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varme hvis du bruger vedvarende energi til at varme din ejendom Jordvarme Hvis du vil have jordvarme på din ejendom skal du søge Solrød Kommune om tilladelse Det er vigtigt at du sammen med ansøgningen giver os en målfast tegning over din ejendom hvor der er tegnet ind hvor anlægget skal stå og hvor slangerne skal ligge Der er nogle krav som skal opfyldes for at du kan få tilladelsen som bl a afstandskrav til vandindvindingsanlæg materialekrav til varmeslangerne og anvendelse og indhold af frostsikringsmiddel Jordvarmen må ikke ligge tættere end 50 m fra boringer til vandindvinding som anvendes til drikkevand og 5 m fra indvindinger som anvendes til andet end drikkevand Det er muligt at afvige fra afstandskravet

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/bolig-og-byggeri/varmeforsyning/individuel-varme (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Anmeldelse af midlertidig overnatning - Solrød Kommune
  Navne og adressebeskyttelse Flyt til udlandet Flyt til Danmark ID kort Kørekort Pas Sygesikring EU sygesikringskortet Lægevalg Sundhedskort Tillæg og tilskud Vielse Socialt bedrageri Sundhed og sygdom Børnetandpleje Demens Fysioterapi for børn Genoptræning Hold og faciliteter Hjemmebesøg Hjemmesygepleje Misbrugsbehandling Plejeorlov Psykiatrisk hjælp Sundhedspleje Gravide Småbørn Skoleelever Sundhedstilbud Alkoholforebyggelse Børn med overvægt Kost og motion Rygestop Kræft i gang med hverdagen Uddannelse job og ledighed Feriekort Integration Sprogskole Åben rådgivning Job på særlige vilkår Flexjob Løntilskud Virksomhedspraktik Ledighed Beskæftigelsescenteret Dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtager Ledighedsydelse Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Råd og vejledning Sygedagpenge Uddannelse Ordblindeundervisning Revalidering Voksen og videreuddannelse Veje trafik og natur Borgertip Flextur Færdsel på isen Parkeringsregler Stranden Planer for stranden Uønskede plantearter Vandløb og søer Karlstrup Mosebæk Vedligeholdelse Beskæring Snerydning Vejbelysning Tilladelser på veje Erhverv Detailhandel Skiltning Erhvervsaffald og miljø Erhvervsaffald Hjælp fisken Jord Miljøavis Miljøgodkendelse Miljøtilsyn Solrød Biogas Erhvervsbyggeri Byggeansøgning Byggesagsgebyrer Byggegrunde Erhvervsservice Fakturering Ean numre P numre Indkøb udbud Aktuelle udbud Interessetilkendegivelse Landbrug Lokalplaner Personaleforhold Ansæt en ledig Opkvalificering Rådgivning ved afskedigelser Samarbejdsaftaler Sygdom og handicap Søg efter medarbejder Start virksomhed Tilladelser og bevillinger Alkoholbevilling Gravetilladelser Opret daginstitution Spildevandstilladelse Taxiadministration Politik Borgermøder 2015 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2016 januar Budget Byråd Byrådets medlemmer Byrådets vision Dagsordener og referater Nyt fra Byrådet 2015 2016 Udvalg Vederlag Høringer og afgørelser Lokalplan høringer vist på kort 2015 2016 Jan Feb Planer og politikker Valg Brevstemmer Gangbesværede vælgere Valgplakater Øvrige råd og udvalg Valgresultater Kommunen Aktindsigt Beredskab Hjertestarter Kontakt Åbningstider Retningslinjer for politikerbesøg Ledige stillinger Kommunen som arbejdsplads SOSU elev i Solrød Kommune Svarfrister Nyheder og presse Byvåben Nyheder Samlet byråd bag budgetaftale uden kortere åbningstider i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Fritid og kultur Borger Fritid og kultur Lån af lokaler Midlertidig overnatning Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Anmeldelse af midlertidig overnatning Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Anmeldelse af midlertidig overnatning Hvis en sportshal eller lignende bliver brugt til overnatning fx i forbindelse med stævner kræver det i første omgang en aftale med den afdeling i kommunen som har lokalet og dernæst en tilladelse fra brandmyndighederne Det samme gælder ved arrangementer med mellem 50 og 150 deltagere på fx skoler eller i SFO er eksempelvis forældreaftener eller fester Hvis mere end 150 deltager i et arrangement skal lokalerne forhåndsgodkendes til formålet Du skal søge om tilladelse i god tid Hvis det er en sportshal skal du kontakte Idrætsområdet idraet solrod dk og hvis det er lokaler på en skole eller en SFO skal du have tilladelse fra den pågældende skole til at låne lokalerne Ansøgning om tilladelse til overnatning skal indhentes senest tre dage før overnatningen eller

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/fritid-og-kultur/laan-af-lokaler/midlertidig-overnatning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Medlemstilskud - Solrød Kommune
  Betaling af regninger Digital borger Ejendomsskatter Flytning og adresse Adresseforespørgsel Navne og adressebeskyttelse Flyt til udlandet Flyt til Danmark ID kort Kørekort Pas Sygesikring EU sygesikringskortet Lægevalg Sundhedskort Tillæg og tilskud Vielse Socialt bedrageri Sundhed og sygdom Børnetandpleje Demens Fysioterapi for børn Genoptræning Hold og faciliteter Hjemmebesøg Hjemmesygepleje Misbrugsbehandling Plejeorlov Psykiatrisk hjælp Sundhedspleje Gravide Småbørn Skoleelever Sundhedstilbud Alkoholforebyggelse Børn med overvægt Kost og motion Rygestop Kræft i gang med hverdagen Uddannelse job og ledighed Feriekort Integration Sprogskole Åben rådgivning Job på særlige vilkår Flexjob Løntilskud Virksomhedspraktik Ledighed Beskæftigelsescenteret Dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtager Ledighedsydelse Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Råd og vejledning Sygedagpenge Uddannelse Ordblindeundervisning Revalidering Voksen og videreuddannelse Veje trafik og natur Borgertip Flextur Færdsel på isen Parkeringsregler Stranden Planer for stranden Uønskede plantearter Vandløb og søer Karlstrup Mosebæk Vedligeholdelse Beskæring Snerydning Vejbelysning Tilladelser på veje Erhverv Detailhandel Skiltning Erhvervsaffald og miljø Erhvervsaffald Hjælp fisken Jord Miljøavis Miljøgodkendelse Miljøtilsyn Solrød Biogas Erhvervsbyggeri Byggeansøgning Byggesagsgebyrer Byggegrunde Erhvervsservice Fakturering Ean numre P numre Indkøb udbud Aktuelle udbud Interessetilkendegivelse Landbrug Lokalplaner Personaleforhold Ansæt en ledig Opkvalificering Rådgivning ved afskedigelser Samarbejdsaftaler Sygdom og handicap Søg efter medarbejder Start virksomhed Tilladelser og bevillinger Alkoholbevilling Gravetilladelser Opret daginstitution Spildevandstilladelse Taxiadministration Politik Borgermøder 2015 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2016 januar Budget Byråd Byrådets medlemmer Byrådets vision Dagsordener og referater Nyt fra Byrådet 2015 2016 Udvalg Vederlag Høringer og afgørelser Lokalplan høringer vist på kort 2015 2016 Jan Feb Planer og politikker Valg Brevstemmer Gangbesværede vælgere Valgplakater Øvrige råd og udvalg Valgresultater Kommunen Aktindsigt Beredskab Hjertestarter Kontakt Åbningstider Retningslinjer for politikerbesøg Ledige stillinger Kommunen som arbejdsplads SOSU elev i Solrød Kommune Svarfrister Nyheder og presse Byvåben Nyheder Samlet byråd bag budgetaftale uden kortere åbningstider i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Fritid og kultur Borger Fritid og kultur Tilskud og støtte Medlemstilskud Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Medlemstilskud Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Medlemstilskud Kommunen giver medlemstilskud til foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og har aktiviteter for børn og unge under 25 år Foreningen modtager i november måned et ansøgningsskema fra kommunen Det udfyldte skema skal sendes til Kultur og Fritid Sammen med skemaet skal sendes en fortegnelse over tilskudsberettigede medlemmer med angivelse af navn adresse fødselsdag og kontingentstørrelse Medlemstilskuddet bliver udbetalt 1 maj Foreninger der godkendes midt i et kalenderår kan ansøge om delvist medlemstilskud i opstartsåret I 2015 er tilskuddet 200 kr pr medlem Siden er sidst ændret 26 03 2015 Til top Luk vindue Feedback Hjælp os med at blive bedre Støder du på fejl eller fandt du ikke det du kom efter så giv os et tip Jeg fandt hvad jeg ledte

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/fritid-og-kultur/tilskud-og-stoette/medlemstilskud (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Etableringstilskud - Solrød Kommune
  regninger Digital borger Ejendomsskatter Flytning og adresse Adresseforespørgsel Navne og adressebeskyttelse Flyt til udlandet Flyt til Danmark ID kort Kørekort Pas Sygesikring EU sygesikringskortet Lægevalg Sundhedskort Tillæg og tilskud Vielse Socialt bedrageri Sundhed og sygdom Børnetandpleje Demens Fysioterapi for børn Genoptræning Hold og faciliteter Hjemmebesøg Hjemmesygepleje Misbrugsbehandling Plejeorlov Psykiatrisk hjælp Sundhedspleje Gravide Småbørn Skoleelever Sundhedstilbud Alkoholforebyggelse Børn med overvægt Kost og motion Rygestop Kræft i gang med hverdagen Uddannelse job og ledighed Feriekort Integration Sprogskole Åben rådgivning Job på særlige vilkår Flexjob Løntilskud Virksomhedspraktik Ledighed Beskæftigelsescenteret Dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtager Ledighedsydelse Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Råd og vejledning Sygedagpenge Uddannelse Ordblindeundervisning Revalidering Voksen og videreuddannelse Veje trafik og natur Borgertip Flextur Færdsel på isen Parkeringsregler Stranden Planer for stranden Uønskede plantearter Vandløb og søer Karlstrup Mosebæk Vedligeholdelse Beskæring Snerydning Vejbelysning Tilladelser på veje Erhverv Detailhandel Skiltning Erhvervsaffald og miljø Erhvervsaffald Hjælp fisken Jord Miljøavis Miljøgodkendelse Miljøtilsyn Solrød Biogas Erhvervsbyggeri Byggeansøgning Byggesagsgebyrer Byggegrunde Erhvervsservice Fakturering Ean numre P numre Indkøb udbud Aktuelle udbud Interessetilkendegivelse Landbrug Lokalplaner Personaleforhold Ansæt en ledig Opkvalificering Rådgivning ved afskedigelser Samarbejdsaftaler Sygdom og handicap Søg efter medarbejder Start virksomhed Tilladelser og bevillinger Alkoholbevilling Gravetilladelser Opret daginstitution Spildevandstilladelse Taxiadministration Politik Borgermøder 2015 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2016 januar Budget Byråd Byrådets medlemmer Byrådets vision Dagsordener og referater Nyt fra Byrådet 2015 2016 Udvalg Vederlag Høringer og afgørelser Lokalplan høringer vist på kort 2015 2016 Jan Feb Planer og politikker Valg Brevstemmer Gangbesværede vælgere Valgplakater Øvrige råd og udvalg Valgresultater Kommunen Aktindsigt Beredskab Hjertestarter Kontakt Åbningstider Retningslinjer for politikerbesøg Ledige stillinger Kommunen som arbejdsplads SOSU elev i Solrød Kommune Svarfrister Nyheder og presse Byvåben Nyheder Samlet byråd bag budgetaftale uden kortere åbningstider i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Fritid og kultur Borger Fritid og kultur Tilskud og støtte Etableringstilskud Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Etableringstilskud Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Etableringstilskud I det første år efter godkendelsen fra Folkeoplysningsudvalget kan foreninger søge om etableringstilskud til indkøb af fast inventar som fx kan være kontorudstyr eller rekvisitter der skal bruges i forbindelse med aktiviteten Du søger om etableringstilskud ved at skrive en ansøgning til Kultur og Fritid Ansøgningen skal stiles til Folkeoplysningsudvalget Der skal stå i ansøgningen hvad tilskuddet skal bruges til og vedlægges et specificeret budget Foreninger med mere end 20 medlemmer kan maksimalt få 5 000 kroner i tilskud Har foreningen under 20 medlemmer reduceres beløbet forholdsmæssigt Siden er sidst ændret 23 03 2015 Til top Luk vindue Feedback Hjælp os med at blive bedre Støder du på fejl eller fandt du ikke det du kom efter så giv os et tip Jeg fandt hvad

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/fritid-og-kultur/tilskud-og-stoette/etableringstilskud (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rejsefond - Solrød Kommune
  Adresseforespørgsel Navne og adressebeskyttelse Flyt til udlandet Flyt til Danmark ID kort Kørekort Pas Sygesikring EU sygesikringskortet Lægevalg Sundhedskort Tillæg og tilskud Vielse Socialt bedrageri Sundhed og sygdom Børnetandpleje Demens Fysioterapi for børn Genoptræning Hold og faciliteter Hjemmebesøg Hjemmesygepleje Misbrugsbehandling Plejeorlov Psykiatrisk hjælp Sundhedspleje Gravide Småbørn Skoleelever Sundhedstilbud Alkoholforebyggelse Børn med overvægt Kost og motion Rygestop Kræft i gang med hverdagen Uddannelse job og ledighed Feriekort Integration Sprogskole Åben rådgivning Job på særlige vilkår Flexjob Løntilskud Virksomhedspraktik Ledighed Beskæftigelsescenteret Dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtager Ledighedsydelse Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Råd og vejledning Sygedagpenge Uddannelse Ordblindeundervisning Revalidering Voksen og videreuddannelse Veje trafik og natur Borgertip Flextur Færdsel på isen Parkeringsregler Stranden Planer for stranden Uønskede plantearter Vandløb og søer Karlstrup Mosebæk Vedligeholdelse Beskæring Snerydning Vejbelysning Tilladelser på veje Erhverv Detailhandel Skiltning Erhvervsaffald og miljø Erhvervsaffald Hjælp fisken Jord Miljøavis Miljøgodkendelse Miljøtilsyn Solrød Biogas Erhvervsbyggeri Byggeansøgning Byggesagsgebyrer Byggegrunde Erhvervsservice Fakturering Ean numre P numre Indkøb udbud Aktuelle udbud Interessetilkendegivelse Landbrug Lokalplaner Personaleforhold Ansæt en ledig Opkvalificering Rådgivning ved afskedigelser Samarbejdsaftaler Sygdom og handicap Søg efter medarbejder Start virksomhed Tilladelser og bevillinger Alkoholbevilling Gravetilladelser Opret daginstitution Spildevandstilladelse Taxiadministration Politik Borgermøder 2015 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2016 januar Budget Byråd Byrådets medlemmer Byrådets vision Dagsordener og referater Nyt fra Byrådet 2015 2016 Udvalg Vederlag Høringer og afgørelser Lokalplan høringer vist på kort 2015 2016 Jan Feb Planer og politikker Valg Brevstemmer Gangbesværede vælgere Valgplakater Øvrige råd og udvalg Valgresultater Kommunen Aktindsigt Beredskab Hjertestarter Kontakt Åbningstider Retningslinjer for politikerbesøg Ledige stillinger Kommunen som arbejdsplads SOSU elev i Solrød Kommune Svarfrister Nyheder og presse Byvåben Nyheder Samlet byråd bag budgetaftale uden kortere åbningstider i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Fritid og kultur Borger Fritid og kultur Tilskud og støtte Rejsefond Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Rejsefond Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Rejsefond Foreninger der er godkendt efter Solrød ordningen kan søge om støtte til dækning af ekstraordinært store rejseudgifter forhold til foreningens økonomi Der kan gives tilskud til rejseudgifter til et eller flere medlemmer som har kvalificeret sig til et afsluttende stævne eller en landsholdssamling samt til udvalgte hold udtaget af nationalt eller regionalt forbund Rejsen skal foregå inden for Danmarks grænser Der kan søges om tilskud på 50 procent af rejsens pris dog højst 300 kr pr medlem Alle ansøgninger skal sendes til Kultur og Fritid Solrød Idræts Union godkender ansøgninger fra foreninger tilknyttet unionen Skema til ansøgning om tilskud fra rejsefonden Siden er sidst ændret 10 04 2015 Til top Luk vindue Feedback Hjælp os med at blive bedre Støder du på fejl eller fandt du ikke det du kom efter så

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/fritid-og-kultur/tilskud-og-stoette/rejsefond (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Leder- og instruktøruddannelse - Solrød Kommune
  Vielse Socialt bedrageri Sundhed og sygdom Børnetandpleje Demens Fysioterapi for børn Genoptræning Hold og faciliteter Hjemmebesøg Hjemmesygepleje Misbrugsbehandling Plejeorlov Psykiatrisk hjælp Sundhedspleje Gravide Småbørn Skoleelever Sundhedstilbud Alkoholforebyggelse Børn med overvægt Kost og motion Rygestop Kræft i gang med hverdagen Uddannelse job og ledighed Feriekort Integration Sprogskole Åben rådgivning Job på særlige vilkår Flexjob Løntilskud Virksomhedspraktik Ledighed Beskæftigelsescenteret Dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtager Ledighedsydelse Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Råd og vejledning Sygedagpenge Uddannelse Ordblindeundervisning Revalidering Voksen og videreuddannelse Veje trafik og natur Borgertip Flextur Færdsel på isen Parkeringsregler Stranden Planer for stranden Uønskede plantearter Vandløb og søer Karlstrup Mosebæk Vedligeholdelse Beskæring Snerydning Vejbelysning Tilladelser på veje Erhverv Detailhandel Skiltning Erhvervsaffald og miljø Erhvervsaffald Hjælp fisken Jord Miljøavis Miljøgodkendelse Miljøtilsyn Solrød Biogas Erhvervsbyggeri Byggeansøgning Byggesagsgebyrer Byggegrunde Erhvervsservice Fakturering Ean numre P numre Indkøb udbud Aktuelle udbud Interessetilkendegivelse Landbrug Lokalplaner Personaleforhold Ansæt en ledig Opkvalificering Rådgivning ved afskedigelser Samarbejdsaftaler Sygdom og handicap Søg efter medarbejder Start virksomhed Tilladelser og bevillinger Alkoholbevilling Gravetilladelser Opret daginstitution Spildevandstilladelse Taxiadministration Politik Borgermøder 2015 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2016 januar Budget Byråd Byrådets medlemmer Byrådets vision Dagsordener og referater Nyt fra Byrådet 2015 2016 Udvalg Vederlag Høringer og afgørelser Lokalplan høringer vist på kort 2015 2016 Jan Feb Planer og politikker Valg Brevstemmer Gangbesværede vælgere Valgplakater Øvrige råd og udvalg Valgresultater Kommunen Aktindsigt Beredskab Hjertestarter Kontakt Åbningstider Retningslinjer for politikerbesøg Ledige stillinger Kommunen som arbejdsplads SOSU elev i Solrød Kommune Svarfrister Nyheder og presse Byvåben Nyheder Samlet byråd bag budgetaftale uden kortere åbningstider i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Fritid og kultur Borger Fritid og kultur Tilskud og støtte Leder og instruktøruddannelse Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Leder og instruktøruddannelse Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Leder og instruktøruddannelse Der bliver givet tilskud til lederuddannelse træneruddannelse og instruktøruddannelse Kursusdeltagere skal være fyldt 15 år Der kan dog søges dispensation fra alderskriteriet Kurset skal være programlagt og give deltagerne viden og færdigheder de kan bruge i foreningen Det er kun muligt at få tilskud til kurser der koster mere end 250 kr Tilskuddet er på 80 procent af kursusudgifterne Tilskuddet kan dog højst være 1 000 kroner pr dag og kursusdeltageren kan kun få det maksimale tilskud i tre dage Ved kursusudgifter forstås kursusafgift incl materialer lokaleudgifter internatkurser forplejning befordring billigste offentlige transportmiddel eller privat bil såfremt det er billigere Kursusdeltagere skal senest 31 december sende dokumentation for kursusudgifterne Alle ansøgninger skal sendes til Kultur og Fritid Solrød Idræts Union godkender ansøgninger fra foreninger tilknyttet unionen Skema til ansøgning om tilskud til leder og instruktøruddannelse Siden er sidst ændret 10 04 2015 Til top Luk vindue Feedback Hjælp

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/fritid-og-kultur/tilskud-og-stoette/leder-og-instruktoeruddannelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Jubilæumstilskud - Solrød Kommune
  på særlige vilkår Flexjob Løntilskud Virksomhedspraktik Ledighed Beskæftigelsescenteret Dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtager Ledighedsydelse Ressourceforløb Rehabiliteringsteam Råd og vejledning Sygedagpenge Uddannelse Ordblindeundervisning Revalidering Voksen og videreuddannelse Veje trafik og natur Borgertip Flextur Færdsel på isen Parkeringsregler Stranden Planer for stranden Uønskede plantearter Vandløb og søer Karlstrup Mosebæk Vedligeholdelse Beskæring Snerydning Vejbelysning Tilladelser på veje Erhverv Detailhandel Skiltning Erhvervsaffald og miljø Erhvervsaffald Hjælp fisken Jord Miljøavis Miljøgodkendelse Miljøtilsyn Solrød Biogas Erhvervsbyggeri Byggeansøgning Byggesagsgebyrer Byggegrunde Erhvervsservice Fakturering Ean numre P numre Indkøb udbud Aktuelle udbud Interessetilkendegivelse Landbrug Lokalplaner Personaleforhold Ansæt en ledig Opkvalificering Rådgivning ved afskedigelser Samarbejdsaftaler Sygdom og handicap Søg efter medarbejder Start virksomhed Tilladelser og bevillinger Alkoholbevilling Gravetilladelser Opret daginstitution Spildevandstilladelse Taxiadministration Politik Borgermøder 2015 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2016 januar Budget Byråd Byrådets medlemmer Byrådets vision Dagsordener og referater Nyt fra Byrådet 2015 2016 Udvalg Vederlag Høringer og afgørelser Lokalplan høringer vist på kort 2015 2016 Jan Feb Planer og politikker Valg Brevstemmer Gangbesværede vælgere Valgplakater Øvrige råd og udvalg Valgresultater Kommunen Aktindsigt Beredskab Hjertestarter Kontakt Åbningstider Retningslinjer for politikerbesøg Ledige stillinger Kommunen som arbejdsplads SOSU elev i Solrød Kommune Svarfrister Nyheder og presse Byvåben Nyheder Samlet byråd bag budgetaftale uden kortere åbningstider i daginstitutioner 2015 2016 Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld nyhedsbrev fra institutioner mm Abonnér på side Afmeld nyhedsbrev Organisation Vision og mål Regnskab Hvis du vil klage Takster Tilfredshedsundersøgelser Selvbetjening Fritid og kultur Borger Fritid og kultur Tilskud og støtte Jubilæumstilskud Del indhold Facebook Twitter LinkedIn E mail Abonnér Abonnér på denne side Indtast din e mail for at abonnere på siden Jubilæumstilskud Når der sker ændringer på denne side vil du få besked via mail Indtast din email Klik her for at abonnere på denne side Abonnér Klik her for at afmelde abonnementen på denne side Afmeld abonnement Print side Jubilæumstilskud Foreninger og klubber

  Original URL path: http://www.solrod.dk/borger/fritid-og-kultur/tilskud-og-stoette/jubilaeumstilskud (2016-02-10)
  Open archived version from archive •