archive-dk.com » DK » S » SPILLEMYNDIGHEDEN.DK

Total: 304

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Information nr. 17 | Spillemyndigheden
  ledelsesberetning Offentliggørelsen skal suppleres med en ledelsesberetning hvis der i løbet af året er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold der redegør for disse ændringer For fortolkning af de nævnte begreber se årsregnskabsloven Oplysninger om spiludbuddet Afsnittet skal indeholde følgende Perioden hvor der er udbudt spil i Danmark Antal af udbudte spil ved regnskabsårets udløb fordelt pr spilkategori En sammenstilling af den teoretisk og den faktisk tilbagebetalingsprocent pr spilkategori eller pr spil Beløb tilbageholdt fra spillere pga midlertidige spilkonti hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret Antal klager modtaget fra spillere Spilkategorierne er Roulette Baccarat Punto banco Black jack Gevinstgivende spilleautomater Poker Kombinationsspil Fastodds væddemål Puljevæddemål Elektronisk simulerede sportsspil Hvad skal beretningen indeholde I skal samtidigt offentliggøre en beretning om at I har overholdt spillelovens krav Beretningen skal indeholde oplysninger om overholdelse eller manglende overholdelse af bestemmelserne i loven men også bestemmelserne i de relevante bekendtgørelser bekendtgørelse om onlinekasino bekendtgørelse om online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål Beretningen skal som minimum adressere 36 om markedsføring suppleret med redegørelsen for bonusbestemmelserne i bekendtgørelserne Ansvarligt spil foranstaltninger Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering onlinekasino Foranstaltninger til at reducere risikoen for match fixing væddemål hvis der udbydes landbaseret væddemål skal dette særskilt omtales Klagebehandling Definitionen af en klage er når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf Af beretningen skal fremgå hvordan I overholder lovgivningens regler på området fx ved at beskrive jeres procedurer Hvis I har konstateret manglende overholdelse skal I forklare hvordan I vil sikre at reglerne overholdes i fremtiden Øvrige oplysninger I kan derudover offentliggøre øvrige tal der kunne have interesse for offentligheden I skal i vurderingen af hvilke tal I vil offentliggøre inddrage hvilke tal der kan være interessante for offentligheden herunder interesseorganisationer som ludomaniforeninger sportsorganisationer mv Dette kan fx være antal

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/Information%20nr%2017 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Information nr. 18 om høring om kravene til årsredegørelsen for 2014 | Spillemyndigheden
  af nøgletal Afsnittet skal indeholde følgende Antal udbudte spil ved regnskabsårets udløb fordelt på spilkategori En sammenstilling af den teoretiske og den faktiske tilbagebetalingsprocent pr spil og pr spilkategori Beløb tilbageholdt fra spillere pga midlertidige spilkonti hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret Antal klager modtaget fra spillere definitionen af en klage er når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage Beløb på den modregningsfri konto den 31 12 2014 Procentdel af alle spillere der hvert kvartal 1 1 14 1 4 14 1 7 14 1 10 14 har Fastsat en indbetalingsgrænse Daglig Ugentlig Månedlig Har en midlertidig udelukkelse ved spiludbyderen Antal underretninger af SØIK i 2014 Antal mistænkelige transaktioner indeholdt i underretningerne til SØIK Fordelingsnøgle for markedsføring i procent af markedsføringsbudgettet Tv Trykte medier Radio Internet Egen hjemmeside Andet Samlet indskud i kr i velkomstbonus hvor spilleren fx får 100 kr 1 gang der sker omsætning Samlet indskud i kr i bonus til eksisterende spillere hvor spilleren fx får 50 kr 1 gang der sker omsætning Samlede gevinstudbetalinger i kr hvor tilladelsesindehaver giver gratis væddemål og fratrækker indskud fra gevinst typisk kaldet free bets Samlede tilbagebetalinger i kr hvor tilladelsesindehaver refunderer spillerens indsats når væddemål tabes typisk kaldet risikofrit spil Der er følgende spilkategorier Onlinekasino Roulette Baccarat Punto banco Black jack Gevinstgivende spilleautomater Poker Kombinationsspil Væddemål Fastodds væddemål Puljevæddemål Elektronisk simulerede sportsspil Krav til beretningen Beretningen skal som minimum adressere følgende En ledelsesberetning Ledelsesberetning skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter og udviklingen heri samt give en beskrivelse af væsentlige forhold som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden Hvis selskabet er en del af en koncern skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer der påhviler henholdsvist virksomheden og koncernen Derudover skal der oplyses om de største begivenheder som fx kampagner ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme samt øvrige væsentlige tiltag mv samt hvad forventningen er til det nye år Ansvarligt spil foranstaltninger herunder især sikring af at der ikke sendes markedsføring til spillere der har udelukket sig selv for spil og ansvarligt spil tiltag der ikke er pålagt via bekendtgørelserne Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering onlinekasino Foranstaltninger til at reducere risikoen for match fixing væddemål hvis der udbydes landbaserede væddemål skal dette særskilt omtales Hvordan der forhindres salg til unge under 18 år ved udbud af landbaserede væddemål herunder redegørelse for uddannelse af forhandlere og ansatte samt hvor mange tilfælde spiludbyderen har konstateret af salg af væddemål til unge under 18 år Hvis der har været konstateret salg til unge under 18 år skal spiludbyderen redegøre for hvordan denne forhindrer at dette sker i fremtiden Klagebehandling Godkendelsesprocedurer for markedsføringstiltag for at sikre overholdelse af 36 om markedsføring samt bonusbestemmelserne i bekendtgørelserne Detaljeret redegørelse for alle tiltag hvor kunden tilbydes gratis spil som fx gratis bingo registreringsbonus risikofrit spil mv herunder detaljerede oplysninger om vilkårene for disse Detaljeret redegørelse for øvrige tiltag som fx VIP programmer Hvis der beskrives lovgivningsmæssige krav skal det beskrives hvordan kravet overholdes Det vil sige fx hvilke

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/nyheder/information-nr-18-om-h%C3%B8ring-om-kravene-til-%C3%A5rsredeg%C3%B8relsen-2014 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 19 om væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter | Spillemyndigheden
  finansielt marked Tilsvarende kan andre væddemålsprodukter om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter udbydes så længe der ikke er tale om et finansielt instrument Væddemålsprodukter kan være derivater Ved udbud af væddemål hvor kursudviklingen på finansielle instrumenter er den resultatgivende faktor opstår der en risiko for at væddemålet får karakter af derivater som er et finansielt instrument Definitionen af derivater er ikke entydigt fastsat og beror på en åben definition hvilket gør det vanskeligt at fastsætte entydige rammer for hvornår et konkret væddemålsprodukt er et væddemål eller et derivat Hvorvidt et væddemål karakteriseres som et derivat afhænger af en konkret vurdering Overordnet set er et derivat et finansielt instrument hvis værdi afhænger af værdien i et underliggende aktiv Derivater kan struktureres således at det underliggende aktiv kan være et hvilket som helst aktiv Det kan fx være aktier råvarer eller valuta Det kan også være et indeks fx et aktieindeks eller et mål fx en rentesats Prisen eller værdien på derivater beregnes ud fra prisen af det underliggende aktiv og den forventede fremtidige værdi heraf Ydermere karakteriseres derivater ved en aftale om udveksling af ydelser herunder penge værdi mellem parterne hvis værdi ligeledes er afhængig af det underliggende aktiv Hvis I har spørgsmål til forståelsen af derivater kan I kontakte Finanstilsynet Tilladelsesindehavers ansvar at der er tale om et væddemålsprodukt Produkter udbudt under væddemålstilladelsen må ikke kunne karakteriseres som derivater da det i så fald vil blive omfattet af den finansielle regulering og derved underlagt Finanstilsynets område Det er tilladelsesindehavers ansvar at sikre sig at der ikke udbydes væddemålsprodukter der har karakter af at være et derivat Væddemål der kan udbydes inden for væddemålstilladelsen Nedenstående kriterier skal som minimum overholdes for at et givet væddemålsprodukt ikke får karakter af et finansielt instrument A Kun puljevæddemål med ens indsats for hver spilmulighed Et væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter vil alene være omfattet af spillelovens 11 hvis det bliver udbudt som et puljevæddemål Faste odds m v er således ikke tilladt Puljevæddemål er i 5 stk 1 nr 6 defineret som Væddemål hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne Prisen for at deltage i puljevæddemål må ikke være differentieret spilmulighederne imellem Det indskud som spilleren betaler skal have samme vægtning i spillet Det må eksempelvis ikke være dyrere at spille på aktie A fremfor aktie B Spillere kan dog selv vælge indskuddets størrelse Tilsvarende må der ikke differentieres i regler eller øvrige forudsætninger mellem de enkelte spilmuligheder Håndteringen af indskud resultat og gevinst skal således være ens for alle spilmulighederne i puljevæddemålet Puljevæddemålet må kun afgøres af den relative kursudvikling mellem flere mulige finansielle instrumenter Det er ikke muligt at udbyde væddemål hvor der er proportionalitet med kursudviklingen og den gevinst spilleren opnår Gevinsten skal således afspejle den indskudte mængde penge antallet af vindende spillere og indskuddets størrelse fra hver enkelt spiller B Hvilke finansielle aktiviteter må der udbydes væddemål på Væddemål bør være begrænset til

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/nyheder/information-nr-19-om-v%C3%A6ddem%C3%A5l-om-den-fremtidige-v%C3%A6rdi-af-finansielle-instrumenter (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 20 om bekendtgørelsesændringer vedrørende digital signatur | Spillemyndigheden
  digital signatur Nyhed 16 december 2014 Information nr 20 om bekendtgørelsesændringer vedrørende digital signatur Skatteministeren har underskrevet bekendtgørelsesændringer til områderne onlinekasino og online væddemål Det betyder at tilladelsesindehavernes dispensationer til ikke at bruge NemID på platforme som ikke tidligere understøttede NemID fortsætter uændrede Det betyder også at tilladelsesindehaverne fortsat kan udbyde spil på mobile enheder og tablets uden at spillerne logger ind ved brug af NemID Bekendtgørelsesændringerne vil blive offentliggjort

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/nyheder/information-nr-20-om-bekendtg%C3%B8relses%C3%A6ndringer-vedr%C3%B8rende-digital-signatur (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 21 om kravene til årsredegørelsen for 2014 | Spillemyndigheden
  Antal udbudte spil ved regnskabsårets udløb fordelt på spilkategori En sammenstilling af den teoretiske og den faktiske tilbagebetalingsprocent pr spil og pr spilkategori Vejledning Der skal ikke oplyses tilbagebetalingsprocenter for kommissionsspil Ved udbud af væddemål skal der alene oplyses faktiske tilbagebetalingsprocenter Beløb tilbageholdt fra spillere pga midlertidige spilkonti hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret Antal klager modtaget fra spillere definitionen af en klage er når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage Procentdel af alle spillere der hvert kvartal 1 1 14 1 4 14 1 7 14 1 10 14 har Fastsat en indbetalingsgrænse Daglig Ugentlig Månedlig Har en midlertidig udelukkelse ved spiludbyderen Der er følgende spilkategorier Onlinekasino Roulette Baccarat Punto banco Black jack Gevinstgivende spilleautomater Poker Kombinationsspil Væddemål Fastodds væddemål Puljevæddemål Elektronisk simulerede sportsspil Minimumskrav til beretningen Beretningen skal som minimum adressere følgende En ledelsesberetning Ledelsesberetning skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter og udviklingen heri samt give en beskrivelse af væsentlige forhold som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden Hvis selskabet er en del af en koncern skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer der påhviler henholdsvis virksomheden og koncernen Derudover skal der oplyses om de største begivenheder som fx kampagner ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme samt øvrige væsentlige tiltag mv samt hvad forventningen er til det nye år Ansvarligt spil foranstaltninger herunder især sikring af at der ikke sendes markedsføring til spillere der har udelukket sig selv for spil og ansvarligt spil tiltag der ikke er pålagt via bekendtgørelserne Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering onlinekasino Foranstaltninger til at reducere risikoen for match fixing væddemål hvis der udbydes landbaserede væddemål skal dette særskilt omtales Hvordan der forhindres salg til unge under 18 år ved udbud af landbaserede væddemål herunder redegørelse for uddannelse af forhandlere og ansatte samt hvor mange tilfælde spiludbyderen har konstateret af salg af væddemål til unge under 18 år Hvis der har været konstateret salg til unge under 18 år skal spiludbyderen redegøre for hvordan denne forhindrer at dette sker i fremtiden Klagebehandling Godkendelsesprocedurer for markedsføringstiltag for at sikre overholdelse af 36 om markedsføring samt bonusbestemmelserne i bekendtgørelserne Detaljeret redegørelse for alle tiltag hvor kunden tilbydes gratis spil som fx gratis bingo registreringsbonus risikofrit spil mv herunder detaljerede oplysninger om vilkårene for disse Detaljeret redegørelse for øvrige tiltag som fx VIP programmer Hvis der beskrives lovgivningsmæssige krav skal det beskrives hvordan kravet overholdes Det vil sige fx hvilke procedurer der er iværksat for at sikre overholdelse af kravet Hvis I konstaterer manglende overholdelse af krav skal I forklare hvordan I sikrer at reglerne overholdes i fremtiden Øvrige oplysninger I kan derudover offentliggøre øvrige tal der kunne have interesse for offentligheden I skal i vurderingen af hvilke tal I vil offentliggøre inddrage hvilke tal der kan være interessante for offentligheden herunder interesseorganisationer behandlingsinstitutioner sportsorganisationer mv Dette kan fx være antal spillere aldersfordeling forbrug pr spiller mv Formelle krav Årsredegørelsen skal være på velskrevet dansk Årsredegørelsen skal dateres og underskrives af en tegningsberettiget person for virksomheden Denne

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/nyheder/information-nr-21-om-kravene-til-%C3%A5rsredeg%C3%B8relsen-2014 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 22 om generelle problemstillinger på hvidvaskområdet | Spillemyndigheden
  hvis det vurderes at kunne skade efterforskningen Tallene der oplyses til os i den overfor nævnte underretning af Spillemyndigheden skal kun vedrøre de underretninger der reelt er afsendt til SØIK og de medarbejdere der er uddannet i det pågældende kvartal Hvis en tilladelsesindehaver i strid med reglerne først har sendt underretninger til SØIK i januar for handlinger foretaget i december skal dette derfor medgå i tallet for 1 kvartal og ikke i tallet for 4 kvartal I 2013 har SØIK oplyst at der på onlinekasino området er foretaget 20 indberetninger Tilladelsesindehaverne har underrettet os om at de har afgivet 42 Ved at følge ovenstående skulle der for fremtiden gerne være overensstemmelse mellem de to tal Du kan læse mere om hvordan du underretter SØIK her Blandt andet er det nu også muligt at foretage elektroniske underretninger Information til Spillemyndigheden om underretningernes konkrete indhold Vi har i flere tilfælde set at tilladelsesindehavere har sendt os detaljeret information om indholdet af en underretning til SØIK Selvom vi sætter pris på løbende at modtage information om spiludbud mv kan sådan information ikke sendes til os Dette er i strid med den tavshedspligt som tilladelsesindehaver ledelse og ansatte i en kasinovirksomhed er underlagt Det kan derfor være strafbart at sende oplysningerne til os Hvis I gerne vil holde os løbende orienteret skal I i stedet beskrive sagen i generelle detaljer Informationen må ikke indeholde personhenførbare oplysninger Hvis vi skulle bede jer om at se de underretninger I har afgivet til SØIK kan disse udleveres til os efter bekendtgørelses 33 stk 2 uden der sker brud på tavshedspligten Information til os på jeres eget initiativ er i strid med reglerne Hvis I er i tvivl om hvorvidt der i en situation skal ske underretning eller ej kan I kontakte SØIK for at få dette afklaret

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-22-om-generelle-problemstillinger-p%C3%A5-hvidvaskomr%C3%A5det (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 23 | Spillemyndigheden
  Information nr 19 at det kun er muligt at udbyde puljevæddemål på den fremtidige værdi af et finansielt instrument hvis spillet alene bliver afgjort af den relative kursudvikling mellem flere mulige finansielle instrumenter Spillemyndigheden tilføjer nu at det også er muligt at udbyde puljevæddemål på den fremtidige værdi af ét finansielt instrument såsom prisen på én aktie én råvare eller ét aktieindeks Et puljevæddemål kan herved afgøres ved kursudviklingen af

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-23-0 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 24 om ROFUS. | Spillemyndigheden
  cool down periode Den nye funktion er en tilføjelse til de allerede eksisterende udelukkelsesmuligheder Der er således fortsat mulighed for at spillerne kan forlænge sin udelukkelse så den har varighed af enten 1 3 6 måneder eller som en endelig udelukkelse Den yderligere mulighed for at udelukke sig fra onlinespil i ROFUS i 24 timer sker med hjemmel i BEK nr 67 af 25 01 2012 om onlinekasino 19 stk 1 hvorefter Spillemyndigheden skal føre et register over spillere der ønsker midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil hos tilladelsesindehavere Med denne korte cool down periode ønsker Spillemyndigheden at ROFUS bliver et vigtigt redskab og alternativ for spillere der alene ønsker at udelukke sig i korte perioder Spillemyndigheden har en oplevelse af at spillerne efterspørger denne funktion og at mange finder det mindre indgribende at udelukke sig i en kortere periode end f eks en måned Forventningen er derfor at mange der ellers vil afholde sig fra at udelukke sig i ROFUS vil benytte denne funktion Den nye funktion som Spillemyndigheden har udarbejdet er en stopknap som er direkte tilgængelig fra forsiden af Spillemyndighedens hjemmeside Stopknappen sætter yderligere fokus på den nye udelukkelsesperiode Ved klik på stopknappen føres spillerne direkte hen

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-24-om-rofus (2016-04-29)
  Open archived version from archive •