archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreministeriet - sum.dk
  til sundhed og ældre i 2016 PRESSEMEDDELELSE En ny finanslovsaftale tilfører sundheds og ældreområdet ekstra 3 4 mia kr til næste år Sundheds og ældreministeren glæder sig over Publiceret 19 11 2015 Se seneste nyheder Sophie Løhde V Officielle aktiviteter Ministerens CV Svar til folketinget Debatindlæg MARKANT LØFT AF SUNDHEDSOMRÅDET MED FOKUS PÅ ÆLDRE Med finanslovsaftalen 2016 er der sat 3 4 mia kr af til sundheds og ældreområdet til

  Original URL path: http://sum.dk/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPressekontakt - sum.dk
  er her Forside Nyheder Pressekontakt Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Pressehenvendelser Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard Mobil 50 96 50 69 inden for almindelig arbejdstid Mail kki sum dk Pressechef Thomas Bille Winkel Mobil 40 91 98 78 Mail tbw sum dk Særlig rådgiver Alexandra Kaarsen Mobil 22 79 82 74 Mail alk sum dk Sidst opdateret 31

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Presserum.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  og Indenrigsministeriet Finansministeriet Publiceret 27 05 2015 Årsrapport 2014 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning NSS Med denne årsrapport for 2014 følges der op på forummets arbejde i de forgangne år med en status redegørelse for anbefalingerne og de initiativer der er iværksat som opfølgning på dem NSS har eksisteret siden 2009 Åbner NSS s årsrapport for 2014 Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 Publiceret 13 05 2015 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Internationalt vurderes synlighed om resultater at være blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet og dermed sikre mere sundhed for pengene Download PDF Forfatter Kommunernes Landsforening Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet Version 1 0 Publiceret 05 05 2015 Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser en national strategi I Danmark prioriterer vi forskning højt Forskning lægger fundamentet for fremtidens velfærd og gør Danmark stærkere Det handler om ren luft og drikkevand og om at finde kuren mod kræft Det handler om at skabe ny viden ideer og løsninger på nogle af de store udfordringer som vi og vores børn står overfor Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Uddannelses og Forskningsministeriet Ministeriet for Børn Ligestilling Integration og Sociale forhold Publiceret 04 05 2015 Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015 2018 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 20 04 2015 Evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem Den 1 januar 2011 trådte ændringerne til lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet i kraft lov nr 706 af 25 juni 2010 Med loven trådte en række ændringer i patientklagesystemet i kraft Med lovændringerne blev det samtidig besluttet at ændringerne skulle evalueres efter nogle år for at vurdere om ændringerne har virket samt pege på behovet for eventuelle justeringer Det er

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietLovstof - sum.dk
  om lovprgrammet lovstof høringer og betænkninger Lovprogrammet for folketingsåret 2015 2016 Se det samlede lovprogram i Lovprogrammet Folketingsåret 2015 2016 PDF Lovstof Samtlige ministeriets love bekendtgørelser cirkulærer og vejledninger kan du finde på Retsinformation Link til retsinformation Hvad er retsinformation dk Retsinformation dk er det netsted som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem På retsinformation dk kan man frit søge i alle love og alle regler bekendtgørelser og cirkulærer m v der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager Høringer Ministeriets høringer kan du finde på borger dk Link til høringsportal en Høringsportalen giver borgere virksomheder og andre interesserede én digital indgang til alle ministeriernes høringer over lovforslag bekendtgørelser mv Betænkninger Alle nummerede betænkninger findes elektronisk De kan læses printes og downloades døgnet rundt og samlingen opdateres løbende med nyudgivne betænkninger Hvordan finder man frem til betænkningerne Ved søgning i DABs database Link til databasen I Statens Netbibliotek link til Statens Netbibliotek hvor betænkningerne findes sammen med samling af danske statslige elektroniske udgivelser Betænkningerne findes i 2 versioner en søgbar og en printvenlig I den søgbare version kan man via kikkertikonet søge på ord og tal og får til

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Lovstof.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPuljer - sum.dk
  og Lottomidler Satspuljeaftaler Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer som ministeriet administrerer Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister ansøgningsmateriale vejledninger m m Ministeriet administrerer en række puljemidler Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen Læs mere om satspuljen og se aftalerne Der er opslået følgende puljer Demensboliger ansøgningsfrist 3 december

  Original URL path: http://sum.dk/Puljer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  den lægelige videreuddannelse Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Status på sundhedsområdet eHealth in Denmark Jo før jo bedre Sundhedsydelser til uregistrerede migranter Ulighed i sundhed kroniske og langvarige sygdomme Ulighed i sundhed Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance Ventetider i aktumodtagelser Årsrapport 2014 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning NSS Årsrapport 2013 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning Alle børn i bevægelse idéer til initiativer De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug Rapport Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen Analyse af aktiviteten i sygehusvæsenet Analyse af den ældre medicinske patient Analyse af kvalitetsoplysninger i Danmark Analyse af sygehusmedicin Omkostningseffektive afdelinger Analyse af øjenområdet Joint antibiotics and resistance action plan Fælles antibiotika og resistenshandlingsplan Pjece Antibiotika Kun når det er nødvendigt Bedre dokumentation Bedre grundlag for indsatsen på det kommunale sundhedsområde Veje til bedre patientforløb Betænkning om det Videnskabsetiske Komitésystem i Danmark Bedre koordination mellem sundheds og beskæftigelsesområdet De samfundsmæssige konsekvenser af svær overvægt Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sygedagpengemodtagernes forbrug af sundhedsydelser Rapport om efter og videreuddannelse inden for sygeplejen En forstærket indsats mod svær overvægt Evaluering af takststyring på sygehusområdet Evalueringsrapport Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse Forebyggelseskommissionens rapport Giv borgerne et KRAM Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark Henvisningsprojektet i børne og ungdomspsykiatrien God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog International benchmarking af det danske sygehusvæsen februar 2010 Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Kom godt i gang med klinisk forskning Klinisk forskning i Danmark Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Vejledning om kommunal rehabilitering Offentliggørelse af konklusioner fra KREVI s analyse af de seks danske strålecentre og rapporten ABC analyse af stråleterapien KRAM undersøgelsen i tal og billeder Kvalitetsoplysninger på sundhedsområdet Maj 2011 Landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser Landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser på offentlige sygehuses og privathospitalers og klinikkers ambulatorier 2008 Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser revideret udgave august 2011 Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Målsætning for kvalitet i Børne og Ungdomspsykiatrien status 2003 Målsætning for kvalitet i Voksenpsykiatrien status 2003 Nanoteknologi og sundhed december 2007 Kampen mod narko II Den nationale kræftplan Nøgletal for kræft april 2009 Nøgletal november 2006 Nøgletal for amterne og regioner på sundhedsområdet Nøgletal for kræft august 2008 Nøgletal for kræft oktober 2007 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning årsrapport 2010 Ny handlingsplan for psykiatrien Øget fokus på de gode resultater Øget fokus på de gode resultater Den offentlige indsats på alkoholområdet Advokatundersøgelse OMNISCAN Organdonor Patienters oplevelser på landets sygehuse 2006 tabelsamling Patienters oplevelser på landets sygehuse 2006 Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Tredje delrapport Løbende offentliggørrelse af produktivitet i sygehussektoren Fjerde delrapport Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Sjette delrapport Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Syvende delrapport Produktivitet på sundhedsområdet åbenhed og fokus Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Femte delrapport Psykisk sygdom og kriminalitet Rapport om effektiv styring på sygehusområdet

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAbonner på nyheder - sum.dk
  henter og installerer et lille program f eks Feedreader Her kan du samle RSS feed til de hjemmesider du ønsker at holde øje med Programmet er gratis benytte RSS readerne i Internet Explorer 7 eller nyere benytter RSS readeren i Outlook 7 Her har du mulighed for at få nyhederne direkte i din postkasse Du abonnerer på alle nyhedskategorier på hjemmesiden ved at tilføje nedenstående RSS feed til dit valgte

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Abonner%20paa%20nyheder.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietÅbne postlister - sum.dk
  som ministeriet har modtaget eller afsendt i perioden fra den 1 januar til den 5 januar 2015 Derefter vil der hver arbejdsdag i forsøgsperioden blive offentliggjort en ny postliste med oplysninger om ind og udgående post der er registreret på ministeriets postliste den foregående dag Hvornår kan post ses på postlisten Oplysningerne vil som hovedregel kunne ses på hjemmesiden 1 2 arbejdsdage efter posten er modtaget eller afsendt Der vil dog kunne forekomme afvigelser hvis de relevante sagsbehandlere er forhindret i at journalisere fx som følge af tjenesterejse kursusdeltagelse ferie eller sygdom Hvilke oplysninger kommer på postlisten Postlisten vil indeholde datoen for modtagelse eller afsendelse navnet på modtageren eller afsenderen eller karakteren af henvendelsen fx borgerhenvendelse hvis det er enkeltperson som har rettet henvendelse eller er modtager en kort tematisk beskrivelse af indholdet titel samt sagsnummer og dokumentnummer Selve dokumenterne breve e mails mv bliver ikke offentliggjort Eventuelle anmodninger om aktindsigt i dokumenter som fremgår af postlisten vil blive behandlet efter de almindelige regler om aktindsigt Som udgangspunkt vises oplysninger om alle afsendte og modtagne dokumenter på postlisten Sager dokumenter og oplysninger der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven vil dog ikke fremgå af postlisten Det betyder at eksempelvis oplysninger om ministeriets korrespondance på disse områder typisk ikke vil indgå i postlisten Lovforslag der ikke er fremsat Ministerbetjeningsdokumenter Dokumenter omfattet af folketingspolitikerreglen Korrespondance med sagkyndige vedrørende retssager Personalesager Navne på fysiske personer borgere vil ikke fremgå af postlisten Det samme gælder andre oplysninger om enkeltpersoners private forhold samt personfølsomme oplysninger som er underlagt tavshedspligt Navne på juridiske personer fx offentlige myndigheder nationale og internationale organisationer foreninger og virksomheder vil derimod som hovedregel fremgå af postlisten Åbne postlister 2015 November Ind og udgående post fra 24 november Indgående post Udgående post 23 november Indgående post Udgående post 20 22

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Postlister.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive