archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietErstatning for lægemiddelskade - sum.dk
  med fysisk skade der skyldes receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin som er udleveret i Danmark til forbrug eller klinisk afprøvning Donorer og forsøgspersoner med fysisk eller psykisk skade der skyldes receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin som er udleveret i Danmark til forbrug eller klinisk afprøvning I hvilke tilfælde kan du få erstatning Når skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget af brug af lægemidlet Når en lægemiddelskade som skyldes bivirkninger ved lægemidlet går udover hvad skadelidte med rimelighed må acceptere Det betyder at ved alvorlige sygdomme må man acceptere større bivirkninger end ved mindre alvorlige sygdomme Når erstatningsbeløbet overstiger 3 000 kr Gælder ikke for donorer og raske forsøgspersoner Når udleveringen af lægemidlet er sket gennem apotek sygehus læge tandlæge eller salgssted godkendt til salg af ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler i henhold til lægemiddelloven I hvilke tilfælde kan du ikke få erstatning Erstatningsordningen dækker ikke naturlægemidler homøopatiske lægemidler vitamin og mineralpræparater skader som skyldes at lægemidlet ikke har den ønskede effekt skader som skyldes fejl eller forsømmelse i forbindelse med ordination eller udlevering af lægemidlet eller hvis man anvender et receptpligtigt lægemiddel som er ordineret til en anden person Skader som skyldes fejl eller forsømmelse i forbindelse med ordination eller udlevering vil dog ofte

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Erstatning/Erstatning%20for%20laegemiddelskade.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietForsikringspligten - sum.dk
  Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Private sygehuse klinikker speciallægepraksisser og alment praktiserende læger som ikke virker efter overenskomst ikke har ydernummer får ikke alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige I stedet skal de tegne en egen forsikring Den 1 september 2013 blev reglerne for forsikringspligt ændret og det betyder at private sygehuse klinikker speciallægepraksisser mv som ikke virker efter overenskomst nu selv skal finansiere skader efter visse behandlinger Dette

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Erstatning/Forskringspligten.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietHøjt specialiseret behandling i udlandet - sum.dk
  behandling i udlandet Eksperimentel behandling Tilskud til ydelser Udredningsret Aktindsigt Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Hvis du har en sygdom som kræver en højt specialiseret behandling som ikke kan tilbydes på et sygehus her i landet kan din bopælsregion henvise dig til behandlingen i udlandet Har du en sygdom som kræver en højt specialiseret behandling som ikke kan tilbydes på et sygehus her i landet skal din bopælsregion henvise dig til behandlingen i udlandet hvis du er undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet med den højeste specialkundskab denne sygehusafdeling vurderer at det er nødvendigt med en bestemt og anerkendt behandling i udlandet afdelingen indstiller til Sundhedsstyrelsen at du bør henvises til behandlingen på en nærmere bestemt specialafdeling mv i udlandet Sundhedsstyrelsen godkender henvisningen til denne udenlandske specialafdeling Med Sundhedsstyrelsens godkendelse henviser bopælsregionen dig til behandling m v i udlandet Staten og bopælsregionen betaler i så fald behandlingen m v i udlandet Det er en forudsætning at du ikke påbegynder behandlingen i udlandet før ovenstående proces er gennemført og din bopælsregion har henvist dig Kontakt evt din sygehuslæge for at drøfte muligheden for at blive

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Behandling_i_udlandet/Hoejt-spec-behandling.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietForskningsmæssig behandling i udlandet - sum.dk
  behandling i udlandet Eksperimentel behandling Tilskud til ydelser Udredningsret Aktindsigt Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Det kan i nogle tilfælde være muligt at blive henvist til forskningsmæssig behandling i udlandet hvis du ikke kan tilbydes relevant behandling på et dansk sygehus For at du kan henvises til forskningsmæssig behandling i udlandet er det bl a en forudsætning at du forinden har været undersøgt på en sygehusafdeling her i landet med specialfunktion inden for det pågældende sygdomsområde Denne afdeling skal indstille dig til en konkret forskningsmæssig behandling på en nærmere bestemt sygehusafdeling i udlandet Den forskningsmæssige behandling skal opfylde kravene til almindeligt anerkendte videnskabelige forsøg Behandlingen skal desuden foregå i samarbejde med et dansk sygehus Et samarbejde kan f eks indledes med en konkret henvisning hvor det aftales at opfølgningen på behandlingen sker på et dansk sygehus Din bopælsregion afgør om du kan tilbydes forskningsmæssig behandling i udlandet og regionen betaler i givet fald behandlingen m v Det er en forudsætning at du ikke påbegynder behandlingen i udlandet før ovenstående proces er gennemført og din bopælsregion har henvist dig Kontakt evt din sygehuslæge for at drøfte muligheden for

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Behandling_i_udlandet/Forskningsmaessig_behandling.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEksperimentel behandling - sum.dk
  Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Patienter der lider af en livstruende sygdom kan i nogle tilfælde blive henvist til eksperimentel behandling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet hvis der ikke kan tilbydes yderligere behandling på offentlige sygehuse her i landet Sundhedsstyrelsen har nedsat et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling til patienter der har en livstruende sygdom der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for Panelet rådgiver efter indstilling fra den behandlende sygehusafdeling lægerne om eventuelle muligheder for yderligere undersøgelser og behandling her i landet eller i udlandet Din bopælsregion kan henvise dig til eksperimentel behandling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet forudsat Sundhedsstyrelsen har godkendt henvisningen Sundhedsstyrelsen kan godkende henvisningen på baggrund af rådgivning fra panelet vedrørende eksperimentel behandling Læs mere om eksperimentel behandling på Sundhedssyrelsens hjemmeside Din bopælsregion afgør om du tilbydes eksperimentel behandling i udlandet og regionen betaler i givet fald behandlingen m v Det er en forudsætning at du ikke påbegynder behandlingen i udlandet før ovenstående proces er gennemført og din bopælsregion har henvist dig Kontakt evt din sygehuslæge for at drøfte muligheden

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Behandling_i_udlandet/Eksperimentel_behandling.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietTilskud til behandling i praksissektoren - sum.dk
  Tilskud til befordring Hjemtransport af afdøde Begravelseshjælp Tolkebistand Udredningsret Aktindsigt Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Du kan få tilskud til en række behandlinger i praksissektoren bl a tandlæge kiropraktor og fysioterapeut Regionerne yder tilskud til forskellige behandlinger i praksissektoren tandlæge kiropraktor fysioterapeut med lægehenvisning fodterapeut med lægehenvisning og psykolog med lægehenvisning Børn under 16 år kan desuden

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Tilskud/Tilskud%20i%20praksissektoren.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietTilskud til befordring - sum.dk
  til at få betalt transport med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge hvis din tilstand gør det nødvendigt Du har ret til at få betalt transport til og fra speciallæge hvis du modtager pension efter de sociale pensionslove og er henvist dertil af en alment praktiserende læge eller speciallæge samt uden sådan henvisning ved besøg hos visse typer af speciallæger Du har ret til at få betalt transport til og fra speciallæge hvis afstanden mellem din bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km og du er henvist dertil af alment praktiserende læge eller speciallæge samt uden sådan henvisning ved besøg hos visse typer af speciallæger Det er kommunalbestyrelsen der efter reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven yderbefordringsgodtgørelse i ovenstående tilfælde Sygehusbehandling Hvis du modtager vederlagsfri sygehusbehandling efter sundhedsloven kan du i visse tilfælde få transport eller transportgodtgørelse til og fra behandling på sygehuset Du har ret til befordring med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj til og fra behandling herunder undersøgelse på sygehus m v hvis din tilstand gør det nødvendigt Du har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m v hvis du opfylder én af følgende betingelser Du modtager pension efter de sociale pensionslove Afstanden til eller fra sygehuset m v hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier overstiger 50 km Din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler herunder bus tog og færge og hvis du i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold kortere ferie eller lignende Der findes særlige regler for så vidt angår tilfælde hvor du benytter dig ordningen for frit eller udvidet frit sygehusvalg Det er regionsrådet der efter reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven yder befordringsgodtgørelse

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Tilskud/Befordring.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietHjemtransport af afdøde - sum.dk
  til behandling i praksissektoren Tilskud til befordring Hjemtransport af afdøde Begravelseshjælp Tolkebistand Udredningsret Aktindsigt Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet I visse tilfælde betaler regionen for hjemtransport af afdøde patienter fra sygehus I visse tilfælde betaler regionen for hjemtransporten af afdøde patienter når patientens død er indtruffet under overflytning eller efter overflytning mellem sygehuse hvor patienten modtog gratis

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Tilskud/Befordring%20af%20afdode.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive