archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietBegravelseshjælp - sum.dk
  Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Hvis man har ret til dansk sygesikring har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp når man dør Begravelseshjælp udbetales til afdødes bo efter ansøgning fra den eller dem der har rådighed over boet Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes og en eventuel efterlevende ægtefælles formueforhold Der skal søges om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark Du skal søge digitalt via det ansøgningsskema

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Tilskud/Begravelseshjaelp.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietTolkebistand - sum.dk
  Regionerne afholder udgifterne til nødvendig tolkebistand sprogtolkning i forbindelse med patienters behandling hos alment praktiserende læge praktiserende speciallæge eller på sygehus Det er en forudsætning at den behandlende læge skønner at en tolk er nødvendig for behandlingen Det er lægen der har ansvar for at vurdere om tolk er nødvendig for behandlingen Tolken rekvireres af lægen og Regionsrådet betaler for tolkebistanden Det gælder dog ikke hvis tolken er nært beslægtet

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Tilskud/Tolkebistand.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDine rettigheder - sum.dk
  lettere at finde ud af hvad du har ret til når du er i kontakt med sygehusvæsnet Frit sygehusvalg og ventetider Du har frit sygehusvalg på alle offentlige sygehuse og skal du vente mere end 2 måneder på en sygehusbehandling når du er udret bliver det frie sygehusvalg udvidet til også at omfatte relevante private og udenlandske sygehuse For alvorlige sygdomme er ventetiden kun 1 måned Valg af sygehus Ventetider Kvalitet i behandlingen Du har krav på et sammenhængende behandlingsforløb der leverer høj kvalitet når du er i kontakt med sundhedsvæsnet Både når du er på besøg hos den praktiserende læge er indlagt på sygehuset bliver vejledt på apoteket eller ved hjemmesygepleje og genoptræning Læs tal for kvalitet i behandlingen Sundhedsjournal Du har mulighed for at læse din sundhedsjournal digitalt på Sundhed dk her kan du læse oplysninger om eksempelvis dine besøg hos lægen din medicin journaler fra sygehuset og donorregistrering Læs din sundhedsjournal Kontaktpersonordningen Du har krav på en kontaktperson inden for 48 timer når du er indlagt på et sygehus i Danmark Læs mere om kontaktpersonordningen Sundhedsydelser i udlandet Der gælder en række særlige rettigheder hvis du bliver syg uden for Danmarks grænser Læs mere om dine rettigheder

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sygehusvaesenet/Dine%20rettigheder.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSygehusinvesteringer - sum.dk
  fik til opgave at vurdere regionernes ansøgninger om kvalitetsfondsstøtte til en ny sygehusstruktur Ekspertpanelet har vurderet regionernes projektplaner i et langsigtet perspektiv hvor det danske sygehusvæsen er blevet betragtet som en helhed Prioriteringen af kvalitetsfondsmidlerne er sket ad to omgange med indstilling fra ekspertpanelet til den daværende regering i henholdsvis november 2008 og 2010 På den baggrund kunne regionerne søge om endeligt tilsagn Endeligt tilsagn er nu givet 16 kvalitetsfondsbyggerier I alt 16 byggeprojekter støttes med midler fra kvalitetsfonden Her er både tale om helt nybyggede hospitaler og til og ombygninger på eksisterende matrikler Foruden midlerne fra kvalitetsfonden består finansieringen af projekterne af en regional finansiering i form af ordinære anlægsmidler og låntagning Den samlede investeringsramme er på 41 4 mia kr 09 PL Regionerne har derudover mulighed for at låne ca 1 mia kr til energirigtige investeringer Lånepuljen giver mulighed for at regionerne i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier kan prioritere opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav lavenergiklasse 2020 Låneadgangen udgør op til 2 3 pct af totalrammen for det enkelte kvalitetsfondsstøttede projekt Økonomisk ramme for de enkelte projekter Der er for de enkelte byggeprojekter fastlagt en økonomisk totalramme Totalrammen afspejler to centrale præmisser Usikkerheden om det fremtidige kapacitetsbehov tilsiger tilbageholdenhed med dimensioneringen og sætter fokus på fleksibelt byggeri De nye investeringer må forudsættes at sikre en mere effektiv og hensigtsmæssig opgaveløsning En bedre kapacitetsudnyttelse mv er snævert knyttet til princippet om en mere rationel drift og sigtet om at få mest for pengene Tilpasningen afspejler derfor såvel et krav om en styrket kapacitetsudnyttelse og arealeffektivitet som den usikkerhed der er knyttet til behovsfremskrivninger på sygehusområdet Regionerne kan inden for investeringsrammen i den konkrete projekteringsfase for det konkrete projekt fastlægge de løsninger der er hensigtsmæssige lokalt under iagttagelse af de generelle principper om bl a bedre kapacitetsudnyttelse så længe det sker

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sygehusvaesenet/Sygehusinvesteringer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSpecialeplanlægning - sum.dk
  har beføjelser til at styre specialeplanlægningen Især hvad angår de specialiserede funktioner Regionsfunktioner Højt specialiserede funktioner Specialeplanlægning drejer sig om opgavefordelingen mellem forskellige specialiseringsniveauer på sygehusene Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen og helhed i patientforløbene under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse Et grundlæggende udgangspunkt for specialeplanlægningen er at øvelse gør mester det vil sige en erkendelse af sammenhængen mellem sundhedsfaglig erfaring kvalitet og volumen

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sygehusvaesenet/Specialeplanlaegning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietProduktivitetsmålinger - sum.dk
  for at sikre fokus på en effektiv ressourceanvendelse på sygehusene Formålet med de årlige opgørelser er at skabe et overblik over hvordan det står til med produktiviteten på de offentlige sygehuse Produktionsmålingerne er både på lands regions og sygehusniveau I oversigten til højre kan du læse de enkelte rapporter Sidst opdateret 20 04 2015 Til top Produktivitetsmålinger Produktivitetsmålinger af sygehussektoren tiende delrapport Udviklingen 2012 2013 Produktivitetsmålinger af sygehussektoren niende delrapport

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sygehusvaesenet/Produktivitetsmaalinger.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPraktiserende speciallæger - sum.dk
  specialiseret behandling inden for en række sygdomsområder Din indgang til brug af en speciallæge afhænger af hvilken sygesikringsgruppe du befinder dig i Sygesikringsgruppe 1 det er gratis at få behandling hos en speciallæge og det kræver en henvisning fra din praktiserende læge Sygesikringsgruppe 2 du får tilskud til behandling hos en speciallæge og behøver ikke en henvisning da du ikke er tilknyttet en praktiserende læge Læs mere om valg af

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Praksissektorene/Praktiserende%20speciallaeger.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietØvrig praksissektor - sum.dk
  Sundhedskvalitet Her kan du læse mere om den øvrige praksissektor i sundhedsvæsnet Udover praktiserende læger og praktiserende speciallæger består praksissektoren af en række andre aktører hvor du har ret til behandling med tilskud fra det offentlige Faggrupperne består af Tandlæger og tandplejere Kiropraktorer Fysioterapeuter Fodterapeuter Øfeldt centrene Psykologer Fælles for faggrupperne er at de praktiserer og yder behandling til dig efter en fælles overenskomst der er indgået med den offentlige

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Praksissektorene/Oevrig%20praksissektor.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive