archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietValg af sygesikringsgruppe - sum.dk
  udsteder kortet Når du skal have udstedt et sundhedskort skal du tage stilling til om du vil være sikret i gruppe 1 eller gruppe 2 Sygesikringsgruppe 1 Gruppe 1 sikring betyder at du skal vælge en bestemt alment praktiserende læge Lægehjælp hos denne læge er gratis og lægehjælp hos en praktiserende speciallæge er også gratis hvis du har en henvisning fra din egen læge I bestemte situationer er det ikke

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Praksissektorene/Valg%20af%20sygesikringsgruppe.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietPatientsikker Kommune - sum.dk
  Kommune I sikre hænder Patientsikker Kommune er et projekt der skal øge patientsikkerheden i kommunerne Der er tale om et demonstrationsprojekt der skal vise at det er muligt at opnå markante kvalitetsforbedringer i de deltagende kommuner Målet er at reducere antallet af skader ved at sikre at borgerne får den rette hjælp pleje og eller behandling hver gang og ikke oplever tryksår medicineringsfejl og fald uanset om de bor i

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver/PatientsikkerKommune.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietGenoptræning - sum.dk
  Alkoholbehandling Narkotikaområdet Sundhedsøkonomi Tilsyn og sanktioner Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Her kan du læse om reglerne for genoptræning Som led i kommunalreformen fik kommunerne det samlede ansvar for al træning der ikke foregår under indlæggelse på sygehus Formålet er at tilbyde sammenhængende og effektive træningstilbud af faglig høj kvalitet Samtidig er det regeringens mål at styrke det nære sundhedsvæsen tæt på bopælen for at skabe mest mulig tryghed for borgeren Læs om reglerne for genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 84 og 140 Se også bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Heri beskrives eksempelvis patienters frie valg af genoptræningstilbud de forskellige typer genoptræningsplaner og specialisereringsniveauer samt krav til indholdet i genoptræningsplanen Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om faglig visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade Socialstyrelsens hjemmeside om den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Sidst opdateret 19 01 2015 Til top Guide trin for trin Guide til anvendelse af DGOP en i overgangsperioden 2015 Hent Guide til almen genoptræning Guide til genoptræning på specialiseret niveau Guide til rehabilitering på specialiseret niveau

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver/Genoptraening.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietHjemmesygepleje - sum.dk
  af sundhedslovens 138 Man har som borger ret til vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning Formålet med den kommunale hjemmesygepleje er at forebygge sygdom fremme sundhed yde sygepleje og behandling rehabilitering og palliation til patienter der har behov for det Hjemmesygepleje ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet Målet er at skabe mulighed for at patienten kan blive i eget hjem

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver/Hjemmesygepleje.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKommunal tandpleje - sum.dk
  sundhedsopgaver Patientsikker Kommune Genoptræning Hjemmesygepleje Kommunal tandpleje Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alkoholbehandling Narkotikaområdet Sundhedsøkonomi Tilsyn og sanktioner Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Her kan du læse om den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje omfatter børne og ungdomstandpleje omsorgstandpleje samt specialtandpleje Ifølge Sundhedsloven har du ret til Gratis forebyggende og behandlende tandpleje i din kommune hvis du er under 18 år Special og omsorgstandpleje Du kan blive

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver/Kommunal%20tandpleje.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietForebyggende sundhedsydelser til børn og unge - sum.dk
  henhold til sundhedslovens kap 36 og omfatter gratis forebyggende børneundersøgelser og sundhedsvejledning hos henholdsvis den praktiserende læge og den kommunale sundhedstjeneste som bl a består af sundhedsplejersker og kommunallæge Sundhedsplejersken tilser primært børn i hjemmet i det første leveår I den mellemliggende periode frem til skolestart er kontakten med sundhedsplejersken behovsbestemt Den praktiserende læge tilbyder syv forebyggende undersøgelser til børn i førskolealderen Flere af disse undersøgelser sker i forbindelse med

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver/Forebyggende%20sundhedsydelser%20til%20boern%20og%20unge.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNarkotikaområdet - sum.dk
  stofmisbrugsbehandlingen i Danmark Lægelig behandling af stofmisbrug Den lægelige behandling for stofmisbrug omfatter primært undersøgelse for og behandling af afhængigheden Herudover omfatter den lægelige behandling af stofmisbrugere undersøgelse for og sikring af behandling af de fysiske og psykiske problemstillinger der er knyttet til stofmisbruget Behandlingen kan ved afhængighed af eksempelvis heroin eller morfin omfatte substitutionsbehandling med lægemidlerne buprenorphin eller metadon Kommunerne har efter sundhedslovens 142 ansvaret for den konkrete forebyggelses og lægelige behandlingsindsats på stofmisbrugsområdet Du har som borger i Danmark ret til En lægesamtale inden påbegyndelse af stofsmisbrugsbehandling hvad end det gælder lægelig social eller begge former for stofmisbrugsbehandling Påbegyndt behandling senest 14 dage efter at du har henvendt dig hos din kommune under forudsætning af at der er baggrund for lægelig stofmisbrugsbehandling Frit valg i forhold til om du vil behandles i et af din kommunes egne tilbud eller i andre kommunale regionale eller private tilbud forudsat du er visiteret af kommunen til det Den sociale stofmisbrugsbehandling En helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsindsats forudsætter et tværfagligt samarbejde hvor både de socialfaglige og de sundhedsfaglige kompetencer anerkendes og anvendes I forhold til personer med stofmisbrug kan der således være behov for social stofmisbrugsbehandling og indsats mod de sociale problemer som

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver/Narkotikaomraadet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsvæsenet i tal og fakta - sum.dk
  koster sundhedsvæsnet DRG systemet Kommunal medfinansiering Tilsyn og sanktioner Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Hvad koster det at have et sundhedsvæsen som det danske Og hvordan ser det ud sammenlignet med andre lande Offentlige udgifter til sundhedsvæsenet De samlede offentlige udgifter til sundhedsvæsenet beløb sig i 2013 til 152 4 mia kroner i 2015 priser Det svarer til ca 30 procent af det samlede offentlige forbrug ca 518 7 mia kr Fordelt på stat region og kommune ser det sådan her ud Stat 1 0 mia kr Region 112 6 mia kr Kommune 38 8 mia kr I regionerne er det sygehusene der er langt den størst udgift med 83 5 mia kr Se faktaark over sundhedsudgifterne her PDF Private sundhedsudgifter De samlede private udfgifter til sundhedsvæsnet beløb sig i 2012 til ca 28 6 mia kr De fordeler sig særligt på brugerbetaling ca 25 mia kr og private sundhedsforsikringer ca 3 5 mia kr Kilde OECD Sundhedsudgifternes andel af BNP I 2012 udgjorde de offentlige sundhedsudgifter 9 procent af BNP mens de private sundhedsudgifter udgjorde 1 6 procent Samlet set udgjorde sundhedsudgifterne altså 10 6 procent af BNP Kilde OECD Hvad bliver pengene brugt til Ud fra

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sundhedsoekonomi/Sundhedsvaesenet_i_tal_og_fakta.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive