archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAnalyse af kapaciteten i psykiatrien - sum.dk
  Publikationer Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Der er store forskelle i regionernes psykiatri Det afspejles eksempelvis i varierende udgifter patienter i behandling og sammensætning af tilbud Det viser en rapport der kortlægger kapaciteten i den regionale psykiatri Publiceret 13 12 2012 Analysen har på langt de fleste punkter afdækket en meget betydelig variation på tværs af regionerne

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Analyse-af-kapaciteten-i-psykiatrien-dec-2012.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietAnalyse af regionernes udnyttelse af kapaciteten på det somatiske sygehusområde - sum.dk
  og Forebyggelse formand Udvalget for bedre incitamenter har færdiggjort en omfattende analyse af den samlede styring på sundhedsområdet På den baggrund fremlægger udvalget en række anbefalinger der samlet ruster sundhedsvæsenet til at håndtere udfordringerne i de kommende år gennem en række initiativer Et styrket fokus på kvalitet og synlighed om resultater der tager afsæt i fælles mål og relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet Et mere sammenhængende sundhedsvæsen med udgangspunkt i

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Analyse-af-regionernes-udnyttelse-af-kapaciteten-paa-det-somatiske-sygehusomraade-maj-2013.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBeslutningsgrundlag - For et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald - sum.dk
  Forside Nyheder Publikationer Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Teknisk arbejdsgruppe har udarbejde et beslutningsgrundlag som fastlægger de fundamentale sikkerhedsmæssige og miljømæssige principper for et sådant depot samt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Beslutningsgrundlag-For-et-dansk-slutdepot-for-lav-og-mellemaktivt-affald-nov-2008.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDemens - og hvad så med fremtiden? - En folder om plejetestamenter - sum.dk
  på fremtiden Demens svækker evnen til at handle vedrørende egne forhold og personen med demens mister langsomt evnen til at tage vare på sig selv Når man har fået stillet en demensdiagnose åbner der sig derfor en række ubesvarede spørgsmål til og bekymringer for fremtiden Hvad skal der ske når jeg ikke længere er i stand til at tage vare på mig selv Bliver jeg en belastning for min ægtefælle og andre nære pårørende Det kan også være bekymringer om at man på et tidspunkt ikke vil være i stand til at tage stilling til helt almindelige hverdagsting som betyder meget for at man trives i sin dagligdag Det kan være lige fra boligforhold og personlig hygiejne til hvilket tøj man har på Hos mange vil der opstå et naturligt ønske om at kunne se ind i fremtiden så man på forhånd kan tage stilling til alle de personlige forhold der betyder noget for en Her er et plejetestamente en god løsning fordi det giver personen med demens og hans eller hendes pårørende en mulighed for i fællesskab at få talt om og beskrevet alle de rutiner og vaner der er vigtige for den der rammes af demens Plejetestamentet er

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Demens-og-hvad-saa-med-fremtiden-jan-2005.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDialogpapir om øget inddragelse af patienter og pårørende - sum.dk
  24 09 2014 I et offentligt finansieret sundhedsvæsen er det en værdi i sig selv at borgerne oplever et system der både er åbent og demokratisk At borgerne oplever at blive inddraget i beslutninger om egen sundhed og i beslutningerne om hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud Desuden kan patientinddragelse bidrage til at styrke ligheden i sundhed blandt andet fordi de mindre ressourcestærke der kan have svært ved at forstå hvad lægen siger klædes bedre på til at være aktive og til at deltage ligeværdigt i samtalen Møder man et sundhedsvæsen der aktivt spørger hvad der er vigtigt for en er det lettere at få sine ønsker frem Derudover har de fleste patienter og pårørende et ønske om at blive inddraget mere i behandlingen Og forskningen viser at når man som patient eller pårørende inddrages i forløbet højnes kvaliteten både i forhold til patienttilfredshed patientsikkerhed bedre behandlingsresultater og inddragelse kan samtidig medvirke til en mere effektiv brug af ressourcer Der er derfor gode og tvingende grunde til at forbedre inddragelsen af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet Lige fra den medicinske afdeling på sygehus til den alment praktiserende læge og til rehabiliteringsindsatsen i kommunen Borgernes viden værdier behov og ressourcer bør

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Dialogpapir-om-oeget-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDigitalisering med effekt juni 2013 - sum.dk
  Brødkrumme Du er her Forside Nyheder Publikationer Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013 2017 Publiceret 17 06 2013 Regeringen Kommunernes Landsforening KL og Danske Regioner har aftalt en ny fællesoffentlig strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013 2017 Strategien skal skabe bedre sammenhænge på tværs og sikre behandling der tager afsæt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Digitalisering-med-effekt-juni-2013.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEffektiv kommunal forebyggelse – med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser - sum.dk
  aftalt at igangsætte et analysearbejde med henblik på at identificere potentialer for forbedret kommunal forebyggelse Derfor blev der i efteråret 2011 nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra KL Danske Regioner Økonomi og Indenrigsministeriet Finansministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse formand Publiceret 16 04 2013 Udvalget fik til opgave at identificere potentialer for en mere effektiv forebyggelsesindsats på det somatiske område samt udarbejde anbefalinger til at styrke grundlaget for at dokumentere sammenligne og analysere kommunernes indsats med henblik på at udbrede gode eksempler mere systematisk herunder ved anvendelse af Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag KØS For udvalgets kommissorium og foreløbige afrapportering fra juni 2012 henvises til bilag 1 Nærværende rapport indeholder udvalgets endelige afrapportering Rapporten har fokus på den kommunale indsats men da der ikke fra centralt hold er adgang til data for kommunernes indsats på sundhedsområdet er analyserne i rapporten opgjort på baggrund af borgernes forbrug af det regionale sundhedsvæsen Med kommunalreformen har kommunerne fået ansvaret for den borgerrettede forebyggende indsats mens ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner Den kommunale forebyggelses og plejeindsats er således et centralt element i den videre udvikling af sundhedssektoren hvor kommunernes forebyggende og opfølgende indsats skal fungere i samspil med sygehusenes

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Effektiv-kommunal-forebyggelse-april-2013.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEvaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder - sum.dk
  som har adresse i pågældende kommune Læs mere i evaluering af retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Forfatter Statens Insitut for Folkesundhed Version 1 0 udgives kun elektronisk Publiceret 02 06 2014 Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i december 2010 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Med disse rentningslinjer fik kommunerne et fagligt grundlag og en praktisk manual til at bruge i forbindelse med godkendelse af alkoholbehandlingssteder Formålet med retningslinjerne er at bidrage

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Evalu-af-retningslinjer-for-kommunal-godtk-af-alkoholbehandlingssteder-juni-14.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •