archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietRegeringen vil sikre bedre lægedækning og kvalitet i almen praksis - sum.dk
  imødegå udfordringen vil regeringen nedsætte et særligt lægedækningsudvalg Udvalget skal skabe overblik over fordelingen af praktiserende læger på tværs af landet og komme med løsningsforslag til hvordan man kan sikre en bedre lægedækning De praktiserende læger er en hjørnesten i vores sundhedsvæsen Det er hér man går hen hvis helbredet skranter og lægerne er for langt de fleste indgangen til andre speciallæger og sygehusene Derfor skal vi sikre at borgere i alle egne af landet fremover har adgang til en praktiserende læge Og et nyt udvalg skal pege på løsninger der kan være med til at sikre at alle danskere har adgang til en praktiserende læge i nærheden af hvor de bor siger sundheds og ældreminister Sophie Løhde Det nye udvalg der også skal komme med løsningsforslag til hvordan man får sygehuslæger og privat praktiserende speciallæger i hele landet vil få repræsentanter for blandt andre Lægeforeningen Danske Regioner KL og Sundheds og Ældreministeriet Arbejdet i udvalget indledes i begyndelsen af det nye år og udvalget forventes at aflevere sine løsningsforslag til sundheds og ældreministeren i løbet af 2016 Regeringen venter imidlertid ikke på at lægedækningsudvalget færdiggør sit arbejde Allerede her i slutningen af 2015 vil regeringen sætte gang i et projekt hvor man bl a skal se nærmere på om en ændret honorering af de praktiserende læger i yderområder og socialt belastede områder kan sikre at der arbejdes målrettet med at fremme kvaliteten af behandlingen af patienter med kroniske sygdomme og understøtte en udvikling hvor alle borgere kan få behandling af samme høje kvalitet uanset hvor de bor Konkret vil man afprøve honorarmodeller hvor lægernes basishonorering øges og vægtes efter hvor mange patienter med kroniske sygdomme der er tilknyttet den enkelte lægepraksis og hvor praksissen er placeret I dag er der for stor forskel på hvordan de praktiserende læger følger

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2015/November/Regeringen-vil-sikre-bedre-laegedaekning-og-kvalitet-i-almen-praksis.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet20 mio. kr. til bekæmpelse af infektioner med resistente bakterier - sum.dk
  resistente baktier Mange patienter på sygehusene får infektioner under deres indlæggelse Det anslås at ca 60 000 patienter årligt får en infektion mens de er på sygehuset Og især infektioner med resistente bakterier er en stor udfordring for både den enkelte patient og sundhedsvæsnet Ifølge Statens Serum Institut er der eksempelvis sket en seksdobling i antallet af indrapporterede sygehusinfektioner med den multiresistente bakterie Vancomycin Resistent Enterokok VRE i perioden fra 2012 til 2014 Sidste år blev der således påvist VRE i 303 tilfælde mens det i 2012 var 54 Bakterier som er modstandsdygtige over for penicillin og andre former for antibiotika er et alvorligt sundhedsproblem som desværre ser ud til at vokse sig større hvis ikke vi forsøger at vende udviklingen siger sundhedsminister Sophie Løhde og fortsætter Det helt store problem er at vi i dag alt for ofte bruger antibiotika og derfor skal vi gerne de kommende år se en udvikling hvor forbruget af antibiotika stagnerer eller helst falder Men der er også udfordringer med hygiejnen på eksempelvis sygehusene som det er nødvendigt at få gjort noget ved hvis vi skal kunne sikre patienterne mod resistente baktier Og derfor sætter vi nu penge af til at styrke indsatsen mod

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2015/November/20-mio-kr-til-bekaempelse-af-infektioner-med-resistente-bakterier.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietFinanslovaftale på plads: 3,4 mia. kr. til sundhed og ældre i 2016 - sum.dk
  år Det er uværdigt at svækkede ældre patienter skal ligge på gangene Derfor sagde vi i Venstre også under valgkampen at vi ville gøre noget ved overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger og lave en national handlingsplan så vi kan få reduceret overbelægningen og give de ældre medicinske patienter et bedre og tryggere forløb Og nu har vi aftalt at sætte penge af til planen fra 2016 og det er jeg selvfølgelig rigtig godt tilfreds med siger Sophie Løhde Læs mere om handlingsplanen for den ældre medicinske patient Sundheds og ældreministeren fremhæver også at patienterne med finanslovsaftalen får styrket deres rettigheder så de får en reel ret til hurtig udredning og ret til at blive behandlet på et privathospital hvis de offentlige sygehuse ikke har mulighed for at behandle dem inden for 30 dage Med finanslovsaftalen sikrer vi patienterne hurtigere udredning og behandling Vi sætter penge af til at udbygge kapaciteten i det offentlige sundhedsvæsen og til at sikre patienternes ret til at vælge ventetid fra Det er et markant fremskridt og jeg er utrolig glad for at vi på den måde kan styrke patienternes rettigheder uanset om de har en fysisk eller psykisk lidelse siger Sophie Løhde Finanslovsaftalen betyder også at der afsættes 1 mia kr årligt fra 2016 så kommunerne kan styrke arbejdet med en værdig ældrepleje Kommunerne forpligtes til hver især at lave en værdighedspolitik og pengene skal bruges til initiativer der kan understøtte de kommunale værdighedspolitikker og give de ældre bedre livskvalitet og størst mulig selvbestemmelse I værdighedspolitikkerne skal kommunerne beskrive deres overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet så det bliver tydeligt for de ældre og deres pårørende hvilke pejlemærker der gælder for ældreplejen i den enkelte kommune Værdighedsmilliarden ligger udover de midler som kommunerne ifølge økonomiaftalen 2016 har fået til prioriterede indsatser for ældre Regeringen har

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2015/November/Finanslovaftale-paa-plads3-4-mia-kr-til-sundhed-og-aeldre-i-2016.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  medicinske patienter PRESSEMEDDELELSE I årene fra 2016 2019 bliver der sat ca 1 2 mia kr af på finansloven til en ny national handlingsplan der skal forbedre forholdene for ældre medicinske patienter Sundheds og ældreministeren håber at handlingsplanen på sigt vil reducere overbelægningen og er på vej med en akutpakke målrettet sygehusene 19 11 2015 Kategori Sundhedspolitik Hoste generer men antibiotika hjælper sjældent PRESSEMEDDELELSE Dagen i dag står i antibiotikaens tegn Den 18 november er nemlig europæisk antibiotikadag og det markeres herhjemme med en kampagne der skal være med til at begrænse overflødig brug af antibiotika blandt andet i forbindelse med hoste 18 11 2015 Kategori Medicin og apoteker Forebyggende hjemmebesøg målrettes sårbare ældre NYHED Et lovforslag om målrettede forebyggende hjemmebesøg som Folketinget har 1 behandlet i dag skal sikre at sårbare og svage ældre får den hjælp de har brug for 16 11 2015 Kategori Ældre Ny rapport Lovændring har givet færre og større private hjemmehjælpsfirmaer NYHED Der er kommet færre og større private leverandører på markedet efter reglerne for frit valg på hjemmehjælpsområdet blev ændret i 2013 Og prisen på firmaernes ydelser vægtes højt når kommunerne skal tage stilling til hvilke private hjemmehjælpsfirmaer de vil indgå aftaler med Det viser en ny rapport som Ankestyrelsen har offentliggjort i dag 13 11 2015 Kategori Ældre Opslag medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet Sundheds og Ældreministeriet søger medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet med tiltrædelse 1 januar 2016 Medlemmerne og stedfortræderne vil blive udpeget af sundheds og ældreministeren Enhver kan stille forslag til medlemmer og stedfortrædere til rådet ligesom man også kan bringe sig selv i forslag 13 11 2015 Kategori Medicin og apoteker 30 mio kr til forebyggelse og behandling af ludomani NYHED Sundheds og Ældreministeriet opslår nu en pulje på 30 4 mio kr som skal være med til at

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietOm ministeren - sum.dk
  2007 til 2011 Medlem af Folketinget siden 13 november 2007 som kandidat for Venstre i Nordsjællands Storkreds fra 13 november 2007 Uddannelse og erhverv Bachelor i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation Copenhagen Business School fra 2004 til 2007 Projektkonsulent Kristiansen Strategy 2007 Politisk assistent for MF Michael Aastrup Jensen Christiansborg fra 2005 til 2007 Tillidshverv Medlem af amtsrådet i Frederiksborg Amt fra 2002 til 2006 formand for psykiatriudvalget næstformand for udvalget for

  Original URL path: http://sum.dk/Ministeren/Biografi-Sophie-Lohde.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietMinisterens svar til Folketinget - sum.dk
  20 spørgsmål fra Folketinget Udvalgsspørgsmål Alm del fra Sundhedsudvalget Her finder du 71 tilsynets dokumenter 20 spørgsmål udvalgsspørgsmål mv Her finder du alle Sundhedsudvalgets dokumenter forslag udvalgsbilag spørgsmål forespørgsler redegørelser På Sundhedsudvalgets side finder du yderligere oplysninger om udvalgets arbejde dagsordner medlemmer Der er på alle sider med dokumenter mulighed for at sortere fx efter status alle besvaret ubesvaret og samling eller periode og bilagstype Se mere på Folketingets hjemmeside

  Original URL path: http://sum.dk/Ministeren/Ministerens-svar-til-folketinget.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDebatindlæg - sum.dk
  november 2015 Man d skal da ikke dø af prostatakræft i Danmark debatindlæg af sundheds og ældreminister Sophie Løhde bragt i Jyllands Posten 5 november 2015 3 600 nordjyder ramt af demens debatindlæg af sundheds og ældreminister Sophie Løhde bragt i Nordjyske Stiftstidende 2 oktober 2015 Nordjylland kig mod syd debatindlæg af sundheds og ældreminister Sophie Løhde bragt i Nordjyske Stiftstidende 21 september 2015 Vi husker og handler på løfterne

  Original URL path: http://sum.dk/Ministeren/Debatindlaeg.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAntibiotika - sum.dk
  Medicin med på rejse Vacciner Kliniske forsøg med lægemidler Apoteker Andre forhandlere af lægemidler Sundhedskvalitet Hoste generer men antibiotika hjælper sjældent Dét er temaet for årets antibiotikakampagne der denne gang henvender sig særligt til voksne med hoste og deres læger Luftvejsinfektion med hoste er en af de hyppigste årsager til at vi går til lægen Og ofte har vi en forventning om at vi skal have antibiotika for at blive friske igen Fakta er dog at 9 ud af 10 luftvejsinfektioner med hoste skyldes virus og her virker antibiotika ikke På hjemmesiden Antibiotika eller ej kan du læse meget mere om årets antibiotikakampagne og downloade kampagnematerialet Hvorfor skal vi undgå overforbrug af antibiotika På verdensplan er der i dag et overforbrug af antibiotika Et resultat af dette overforbrug er at der kan udvikles bakterier der er resistente modstandsdygtige over for antibiotika Risikoen er at helt almindelige infektioner som fx lungebetændelse ikke kan behandles med gængs antibiotika og patienter derfor kan risikere at dø af deres infektioner Derfor er det vigtigt at vi ikke anvender antibiotika blot for en sikkerheds skyld Om kampagnen Årets antibiotikakampagne er blevet til i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet Statens Serum Institut Sundhedsstyrelsen Danske Regioner

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Medicin-og-apoteker/Antibiotika.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •