archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietVejledning om træning i regioner og kommuner - sum.dk
  opdatering af den fælles træningsvejledning fra 2006 Vejledning om træning i kommuner og regioner omfatter de forskellige træningsbestemmelser i sundhedsloven og i serviceloven Vejledningen kan downloades her Vejledning om træning i regioner og kommuner som pdf Vejledning om træning i regioner og kommuner i html format Vejledningen findes ikke i en trykt udgave Publikationsmenu Næste Vejledning om træning i regioner og kommuner i HTML format 1 Indledning 2 Personkreds 3

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_traening_regioner_kommuner2009.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietVisioner for sundhedsforsking i Danmark - sum.dk
  Publikationer Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Temaer for arbejdet i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning NSS Forfatter Ministeriet for Sundhed og forebyggelse Version 1 0 Publiceret 24 04 2009 Sundhedsforskning er målt på økonomi det største forskningsfelt i Danmark og kan med rette betegnes som dansk forsknings lokomotiv På flere områder hører dansk sundhedsforskning til i verdenseliten

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Visioner_for_sundhedsforskn_i_DK_2009.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPatientrettigheder - sum.dk
  rettigheder du som patient har i tilknytning til din behandling i sundhedsvæsenet De grundlæggende og generelle principper for din selvbestemmelse og retssikkerhed som patient i forhold til sundhedsvæsenet er reguleret i sundhedslovgivningen Klik i menuen til venstre for at læse mere om dine rettigheder herunder information og samtykke aktindsigt livstestamenter og sundhedspersoners adgang til at indhente og videregive helbredsoplysninger m v Du kan også læse om din mulighed for at

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPatientvejledning - sum.dk
  Patientrettigheder Patientvejledning Patientkontorer rådgivning og vejledning Patientkontorernes kontaktoplysninger Klager over sundhedsvæsenet Erstatning Behandling i udlandet Tilskud til ydelser Udredningsret Aktindsigt Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Her kan du læse om patientkontorerne m v Patientkontorerne i regionerne har til opgave at informere vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder herunder om adgangen til behandling frit og udvidet frit

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Patientvejledning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKlager over sundhedsvæsenet - sum.dk
  indgår i den erfaringsopsamling som foretages i patientklagesystemet Erfaringerne bruges af de myndigheder der har ansvaret for driften af sundhedsvæsenet til at forbedre sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenet lærer på den måde af sine fejl Klager over sundhedsfaglig virksomhed Du kan klage over sundhedsfaglig virksomhed hvis du mener at der har været svigt i behandlingen Sundhedsfaglig virksomhed omfatter blandt andet undersøgelse behandling genoptræning pleje information om og samtykke til behandling aktindsigt i patientjournaler m v og sundhedspersonernes tavshedspligt og udfærdigelse af erklæringer Det er Patientombuddet der afgør klager rettet mod en sygehusafdeling klinik eller lignende Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn der afgør k lager rettet mod konkrete sundhedspersoner Patienter der klager får tilbud om en dialog med regionen Tilbuddet gælder når der klages over behandling på et sygehus eller i praksissektoren f eks hos en praktiserende læge eller en speciallæge Klager over kommuners og regioners administrative afgørelser og beslutninger på sundhedsområdet Der kan klages til Patientombuddet over visse administrative afgørelser og beslutninger som kommuner og regioner træffer på sundhedsområdet Læs mere på Patientombuddets sider om klage over tilsidesættelse af patientrettigheder Klager over anvendelse af tvang i psykiatrien Hvis du har været udsat for tvangsindgreb under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling kan du klage til

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Klager.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietErstatning - sum.dk
  du i visse tilfælde søge erstatning Med lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er patienter som måtte få en skade i forbindelse med behandling sikret en lempeligere adgang til erstatning end efter de almindelige erstatningsregler Alle patienter behandlet i Danmark er omfattet af en offentlig erstatningsordning Ordningen dækker hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på fx et offentligt hospital et privat hospital hos egen læge

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Erstatning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBehandling i udlandet - sum.dk
  betingelser som skal være opfyldt Behandling i et andet EU EØS land eller Schweiz Dine muligheder for at få dækket udgifter til behandling i andre EU EØS lande og Schweiz afhænger af om du får behov for behandling mens du opholder dig i et andet EU EØS land eller Schweiz som udgangspunkt EU sygesikringskortet om du søger planlagt behandling i et andet EU EØS land om du bor i et andet EU EØS land eller Schweiz og er sygesikret i Danmark fx som grænsearbejder eller modtager af dansk pension I nogle tilfælde er det bl a en betingelse at du har fået en forhåndsgodkendelse før behandling i udlandet påbegyndes Søger du sygehusbehandling i et andet EU EØS land eller Schweiz anbefales du altid at kontakte din bopælsregion før du påbegynder behandlingen Læs mere om tilskud til behandling i andet EU EØS land eller Schweiz på Patientombuddets hjemmeside Særligt om sygehusbehandling i udlandet Herudover er der særlige regler som gør det muligt at blive henvist til vederlagsfri sygehusbehandling i udlandet også udenfor EU EØS og Schweiz Reglerne indebærer at din bopælsregion i nogle tilfælde kan eller skal tilbyde dig sygehusbehandling i udlandet Det gælder for eksempel hvis sygehuset mener at du

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Behandling_i_udlandet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietTilskud til ydelser - sum.dk
  til ydelser Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Sundhed Patientrettigheder Patientvejledning Klager over sundhedsvæsenet Erstatning Behandling i udlandet Tilskud til ydelser Tilskud til behandling i praksissektoren Tilskud til befordring Hjemtransport af afdøde Begravelseshjælp Tolkebistand Udredningsret Aktindsigt Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Som borger kan du få en række ydelser med tilskud efter sundhedsloven herunder tilskud i

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Tilskud.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •