archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietUdredningsret - sum.dk
  samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Hvis du er syg eller der er mistanke om at du er det har du ret til at blive udredt inden for 30 dage når din læge henviser dig til et sygehus Hvis du skal gennemgå en diagnostisk undersøgelse eller behandling har du ret til at blive udredt inden for 1 måned hvis det er fagligt muligt Hvis du i perioden indtil den 1 september 2015 er henvist til udredning på sygehus for en formodet psykiatrisk lidelse er fristen 2 måneder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse Skal du vente mere end 2 måneder på en sygehusbehandling når du er udredt udvides dit frie sygehusvalg til også at omfatte relevante private og udenlandske sygehuse der har en aftale herom med regionerne Ved alvorlig sygdom er ventetiden kun 1 måned Du får også udvidet frit sygehusvalg hvis du får ændret en operationsdato Du har udvidet frit sygehusvalg inden for 1 måned til diagnostiske undersøgelser til brug for din egen læge For patienter med visse livstruende kræft og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider I visse tilfælde har du ret til at få betalt eller få refunderet dine udgifter

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Udredningsret.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietAktindsigt - sum.dk
  Der er ingen særlige krav til hvordan en anmodning skal se ud Hvis du er fyldt 15 år har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal Du kan også give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt Adgangen til aktindsigt kan undtagelsesvist begrænses hvis det i det konkrete tilfælde vurderes at din ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne i patientjournalen bør vige af hensyn til dig selv eller andre private interesser for eksempel dine pårørendes Hvilke journaler kan du få indsigt i Fra og med 1 januar 2010 har du både i forhold til sygehuset og den privatpraktiserende læge fuld indsigt i hvad der er registreret i din patientjournal herunder hvad andre har oplyst til journalen For oplysninger der er journalført før den 1 januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang din interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til dig selv eller til andre private interesser På offentlige sygehuse har du ret til aktindsigt i lægejournaler der er oprettet efter 1 januar 1987 I øvrige journaler for eksempel hos din privatpraktiserende læge har du ret til aktindsigt i journaler der er oprettet efter 1 januar 1994 Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i dine journaler og en sundhedsperson skal hvis du ønsker det hjælpe med at forklare indholdet af journalen Du kan også vælge at få aktindsigt ved en gennemgang af den originale journal Ønsker du at få aktindsigt skal du anmode om det hos den relevante afdeling eller sundhedsperson Der er ikke krav formkrav i forbindelse med anmodning om aktindsigt og du kan fremsætte anmodningen både mundtligt og skriftligt Du skal have svar på din anmodning om aktindsigt snarest muligt og normalt inden for 10 dage efter anmodningen Du kan

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Aktindsigt.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedspersoners tavshedspligt - sum.dk
  et sygehus behandling på en skadestue sociale problemer misbrug af nydelsesmidler strafbare forhold privatøkonomi gæld formue og skatteforhold etc Tavshedspligt over for dine nærmeste pårørende Din ægtefælle samlever nære slægtninge og andre pårørende er i juridisk forstand uvedkommende i forhold til dine helbredsoplysninger m v Selvom det især ved alvorlige og livstruende sygdomme kan have stor betydning at pårørende indgår i behandlingsforløbet skal du som patient give samtykke til at dine pårørende får fortrolige oplysninger om dig Sundhedspersonen må altså ikke give oplysninger om dine forhold til dine pårørende under fire øjne uden at du får noget at vide om samtalen Tavshedspligt over for forældre Når det gælder børn og unge under 18 år har sundhedspersonen ikke tavshedspligt over for forældrene forældremyndighedens indehaver Som udgangspunkt skal forældre aktivt informeres om deres børns forhold Dog kan tavshedspligt over for forældrene være nødvendig hvis der er afgørende hensyn til barnet og dets forhold til forældrene Tavshedspligt i forhold til afdøde patienter Tavshedspligten ophæves ikke fordi en patient dør Det er den læge som havde ansvaret for patienten op til dødstidspunktet der må vurdere om det stemmer overens med hensynet til afdøde at videregive oplysninger til de pårørende Som udgangspunkt kan den afdøde

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Sundhedspersoners%20tavshedspligt.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietLivsforlængende behandling (livstestamente) - sum.dk
  Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet I Danmark er det muligt at oprette et livstestamente For at oprette et livstestamente skal du være fyldt 18 år og ikke være under værgemål der omfatter personlige forhold herunder helbredsforhold I et livstestamente kan en person udtrykke sine ønsker for en fremtidig behandling i særlige situationer Du kan tilkendegive at du ikke ønsker livsforlængende behandling hvis du skulle komme i en situation hvor du bliver erklæret for uafvendeligt døende Du kan også tilkendegive at du ikke ønsker livsforlængende behandling hvis du for eksempel på grund af svær invaliditet varigt er ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt Den første situation er bindende for lægen I den anden situation skal lægen lade ønsket indgå i behandlingsovervejelserne Du kan læse mere om livstestamenteordningen og oprette et livstestamente på sundhed dk Livstestamente Opret livstestamente elektronisk eller ved at hente og udskriv formularen her Den udfyldte formular sendes til Livstestamenteregistret adressen står på formularen Det koster kr 50 at oprettet et livstestatmente Sidst opdateret 23 06 2015 Til top Folder om livstestamente Læs mere om livstestamente og hvordan du

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Livsforlaengende-behandling.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietOrgandonation - sum.dk
  organer betyder at vi alle bliver stillet over for nye svære valg Et af valgene er om man vil være organdonor efter sin død Organdonation hvorfor skal jeg tage stilling Organer fra hjernedøde personer kan redde forlænge eller forbedre livet for uhelbredeligt syge patienter Der er meget få tilfælde af hjernedød i Danmark så det er vigtigt at tage stilling Hvis du ikke har taget stilling til om du vil være organdonor i tilfælde af hjernedød skal dine pårørende tage beslutningen Det kan være en meget svær beslutning for dine pårørende Derfor bør du selv tage stilling Fortæl om din holdning til organdonation I Donorregistret kan du registrere om du vil være organdonor med eller uden dine pårørendes accept Din holdning til organdonation er personlig men det er en god idé at fortælle dine pårørende om din holdning til organdonation Donorregistrering hvad skal jeg tage stilling til I Donorregistret er der fire registreringstyper Fuld tilladelse Ved fuld tilladelse donerer du hjerte lunger lever nyrer tyndtarm hud bugspytkirtel og hornhinder Begrænset tilladelse Ved begrænset tilladelse kan du vælge at donere ét eller flere organer som kan afkrydses hver for sig Ved ikke Vælger du ved ikke skal dine pårørende at tage stilling til om organerne kan anvendes til donation hvis du erklæres hjernedød Forbud Ved forbud forbyder du alle former for donation af dine organer Hvordan bliver jeg organdonor Du kan registrere din holdning til organdonation på 4 måender du kan ikke tilmelde dig telefonisk Tilmeld dig Donerregisteret med NemId Udfyld donerkortet i folderen og send til Donerregistret Udfyld donerkort og bær det på dig Du kan registerer dig fra din smartphone Tilmelder du dig Donorregistret er det ikke nødvendigt også at udfylde donorkortet og bære det på sig Kan jeg ændre min beslutning om organdonation Ja du kan altid ændre

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Organdonation.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietInformation og samtykke - sum.dk
  Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Patienter har krav på fuld information om deres helbredstilstand diagnose og mulighederne for behandling samt om risiko for komplikationer og bivirkninger Information af patienter og deres samtykke til undersøgelse og behandling er et fundamentalt grundlag for læge patientforholdet Patientens samtykke skal gives på baggrund af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side og patienten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke Sundhedsloven beskriver hvordan og om hvad sundhedspersonen skal informere Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt og skal journalføres i patientjournalen En patient kan sige nej til at vide alt om sin helbredstilstand ret til ikke at vide Det kræver en utvetydig tilkendegivelse fra patienten om at han hun ikke ønsker at blive informeret Mindreårige En patient der er fyldt 15 år kan selv give informeret samtykke til behandling Forældremyndighedens indehaver skal informeres herom og skal inddrages i den mindreåriges beslutning men beslutningskompetencen ligger hos den 15 17 årige Denne regel tilgodeser såvel den unges selvbestemmelsesret som forældrenes pligt til at yde omsorg Er en patient under 15 år er det forældremyndighedens indehaver der skal give samtykke Varigt inhabile patienter Hvis en patient varigt ikke er i stand til

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Information%20og%20samtykke.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietHøreapparater - sum.dk
  høre kan du hos en ørelæge få undersøgt om der er tale om et problem hvor et høreapparat kan hjælpe Ørelægens undersøgelser er et krav hvis du ønsker at modtage offentligt tilskud til køb af høreapparat hos en godkendt privat forhandler Det er regionen der sikrer den økonomiske hjælp til høreapparat uanset om dette sker i offentligt eller privat regi Normalt skal du have en bevilling fra regionen før du anskaffer et høreapparat Høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen Vælger du høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen er høreapparatet og tilpasningen gratis for dig Valget af høreapparat vil ske ud fra høretabets karakter og dine ønsker til apparat Du kan derfor ikke altid vælge frit blandt alle høreapparater Høreapparatet er det offentliges ejendom og du skal levere det tilbage når du ikke længere bruger det fx hvis du får et nyt apparat Høreapparatbehandling hos privat forhandler Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt privat forhandler får du et offentligt tilskud der i 2015 udgør 4 030 kr for 1 øre og 2 356 kr for 2 øre dvs i alt 6 386 kr for 2 ører Tilskuddet dækker høreprøve høreapparat tilpasning service og garanti og er inkl moms Tilskuddet kan maksimalt udgøre de

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Hoereapparater.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsvæsnet - sum.dk
  hvilke opgaver Det danske sundhedsvæsen har til opgave at sørge for god hurtig og tryg behandling af alle borgere Hvert eneste år er 9 ud af 10 danskere i kontakt med sundhedsvæsnet på den ene eller anden måde Det kan eksempelvis være når vi er på besøg hos lægen en tur på sygehuset eller hos special eller tandlæge Vi bruger årligt omkring 150 mia kr på at drive sundhedsvæsnet og

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive