archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietSygehusvæsnet - sum.dk
  højt Del siden Udskriv siden Navigation Sundhed Patientrettigheder Sundhedsvæsnet Sygehusvæsnet Akutberedskab Dine rettigheder Sygehusinvesteringer Specialeplanlægning Produktivitetsmålinger Praksissektoren Kommunale sundhedsopgaver Sundhedsøkonomi Tilsyn og sanktioner Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Regeringens initiativer for udvikling af det danske sundhedsvæsen Der sker i disse år en gennemgribende omstrukturering af det danske sygehusvæsen En ny sygehusstruktur hvor behandlingen samles på færre enheder er under opbygning På denne side kan du bl a læse

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sygehusvaesenet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietPraksissektoren - sum.dk
  Sygehusvæsnet Praksissektoren Almen praksis Praktiserende speciallæger Øvrig praksissektor Valg af sygesikringsgruppe Kommunale sundhedsopgaver Sundhedsøkonomi Tilsyn og sanktioner Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Her kan du læse om regeringens initiativer for udvikling af praksissektoren Praksissektoren leverer de nære sundhedstilbud til borgerne hos alment praktiserende læge praktiserende speciallæge fysioterapeuter kiropraktorer psykologer fodterapeuter m fl Praksissektorens ydelser leveres i tæt samarbejde med sygehusvæsenet og de kommunale velfærdstilbud Regeringen ønsker at tilpasse

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Praksissektorene.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKommunale sundhedsopgaver - sum.dk
  børn og unge Alkoholbehandling Narkotikaområdet Sundhedsøkonomi Tilsyn og sanktioner Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet kommunerne har ansvaret for en lang række sundhedsydelser bl a alkoholbehandling tandpleje og genoptræning Kommunerne har gennem mange år haft ansvaret for de kommunale sundhedsydelser til børn og unge ligesom kommunerne har varetaget forebyggende opgaver inden for den kommunale børne og ungetandpleje og i hjemmesygeplejen Med kommunalreformen fik kommunerne i 2007 ansvaret for en

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsøkonomi - sum.dk
  Sundhedsøkonomi Sundhedsvæsenet i tal og fakta DRG systemet Kommunal medfinansiering Tilsyn og sanktioner Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Sundhedsøkonomi handler om hvordan sundhedsvæsnet finansieres og hvilke aktiviteter det varetager Sundhedsøkonomi handler om hvad sundhed koster og hvor meget man kan få for pengene I Danmark betaler hver borger til det danske sundhedsvæsen via skat Her kan du se en model der viser hvordan det danske sundhedsvæsen overordnet bliver

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Sundhedsoekonomi.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietTilsyn og sanktioner - sum.dk
  såvel mangelfuld fysisk tilstand som mangelfuld sjælstilstand eller grov forsømmelighed Sundhedsstyrelsen kan også hvis en læge ordinerer afhængighedsskabende lægemidler på en uforsvarlig måde fratage den pågældende læge retten til at ordinere sådanne lægemidler for en periode eller indtil videre Hvilken af disse reaktionsmuligheder Sundhedsstyrelsen vælger at bringe i anvendelse afgøres på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte sagers karakteristika og tyngde Sundhedsstyrelsen offentliggør afgørelser om tilsynsforanstaltninger domme om varig virksomhedsindskrænkning eller varig autorisationsfratagelse beslutninger om autorisationsfraskrivelse samt domme om frakendelse af retten til at drive sundhedsfaglig virksomhed efter straffeloven I Sundhedsstyrelsens offentlige register Autorisationsregistret er det muligt at finde oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation Alle sundhedspersoner ansættelsesmyndigheder og private kan altså ved opslag i registeret kontrollere den enkelte sundhedspersons autorisationsstatus Finder Sundhedsstyrelsen i den konkrete sag at der er grundlag for kritik eller anden sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet skal Sundhedsstyrelsen indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sundhedsstyrelsen har undertiden behov for at kunne pålægge andre end konkrete sundhedspersoner at sørge for at nærmere bestemte sundhedsmæssige krav opfyldes Derfor kan Sundhedsstyrelsen give påbud hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til virksomheden på et sygehus en klinik i en praksis et botilbud et plejehjem eller lignende hvis de sundhedsmæssige forhold på det pågældende sted kan bringe patientsikkerheden i fare På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se en liste Tilsynslisten over sundhedspersoner der for tiden er i søgelyset på grund af at de har lavet fejl i forbindelse med udførelsen af deres faglige virke Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger fremgår af sundhedslovens 215 og kapitel 3 i autorisationsloven Plejehjemtilsyn Sundhedsstyrelsen fører desuden tilsyn med de sundhedsmæssige forhold for ældre på plejehjem m v Sundhedsstyrelsen gennemfører én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m v Styrelsen kan dog beslutte at tilsynsbesøg ikke gennemføres det efterfølgende år

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Tilsyn%20og%20sanktioner.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSygdomme - sum.dk
  sætte ambitiøse mål for udviklingen i sundhedsvæsenet som vil komme patienterne til gode i form af konkrete og mærkbare resultater Det er regeringens mål at det danske sundhedsvæsen på kræft og på kronikerområdet i løbet af de næste 10 år kan måle sig med de bedste i verden Tre ud af fire kræftpatienter skal i 2025 være i live fem år efter diagnosen er stillet hvor det kun er godt

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sygdomme.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietHjerteområdet - sum.dk
  hjertesygdom Behandlingsindsatsen på hjerteområdet er generelt velfungerende og dødeligheden efter blodpropper og andre hjertekarsygdomme er faldet meget markant gennem de seneste årtier I 2013 viste en rapport fra OECD at Danmark er et af de lande i den vestelige verden der har den laveste dødelighed på grund af hjertesygdomme Siden 2010 har det danske sundhedsvæsen tilbudt patienter med visse alvorlige hjertesygdomme at blive henvist til en af de såkaldte hjertepakker

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sygdomme/Hjerteomraadet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKræftområdet - sum.dk
  højeste prioriteter For at give danske kræftpatienter den bedst mulige behandling i trygge og hurtige forløb sker der i disse år en omfattende udvikling og udbygning af den danske kræftbehandling Desuden har danske kræftpatienter en række unikke muligheder for behandling i Danmark og i udlandet Regeringen har ad flere omgange styrket indsatsen over for kræft Senest med sundhedsstrategien Jo før jo bedre hvor der er lagt op til at styrke

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sygdomme/Kraeftomraadet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive