archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietKroniske sygdomme - sum.dk
  Sundhedskvalitet Regeringen har i sin sundhedsstrategi sat 1 5 milliarder kroner af over fire år til en styrket indsats over for patienter med diabetes KOL gigt og andre kroniske sygdomme Cirka en million danskere lever i dag med en eller flere kroniske sygdomme og sundhedsvæsnet arbejder på kryds og tværs af nationale regionale og kommunale grænser på at opspore behandle og rehabilitere patienter med kronisk sygdom Målet er at sygdommene opdages tidligt og at den behandling patienterne får er sammenhængende og af høj kvalitet på tværs af landet Regeringen har i sin sundhedsstrategi sat 1 5 milliarder kroner af over fire år til en styrket indsats over for patienter med diabetes KOL gigt og andre kroniske sygdomme De kommer ofte sent i behandling for deres sygdom og oplever unødige indlæggelser som følge af manglende kontrol med deres sygdom Derfor skal de praktiserende læger for eksempel ved hjælp af målrettede sundhedstjek blive bedre til at opspore patienter med kroniske sygdomme så de kan komme i den rette behandling og få flere gode leveår Og derfor skal patienter der får diagnosticeret en kronisk sygdom som fx KOL have en forløbsplan der giver klar besked om hvilket forløb man kan forvente som KOL

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sygdomme/Kroniske_sygdomme.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietPsykiatri - sum.dk
  Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Udrednings og behandlingsret for psykiatriske patienter Psykiatriloven Handlingsplan på psykiatriområdet Psykisk sygdom og misbrug Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Regeringen har gennem de senere år tilført psykiatriområdet betydelige ressourcer for at styrke og specialisere behandlingstilbuddene for psykiske lidelser Psykiske lidelser er hyppigt forekommende og vejer både på det individuelle det familiemæssige og det samfundsmæssige plan tungt Psykiske lidelser optager mange ressourcer i sundhedsvæsenet og på det sociale

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Psykiatri.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietUdrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter - sum.dk
  misbrug Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Den 3 juni 2014 blev der vedtaget nye udrednings og behandlingsrettigheder i psykiatrien der ligestiller psykiatriske patienter med patienter med fysiske sygdomme Lovændringen betyder at alle patienter i sygehusvæsenet per 1 september 2015 har ret til frit sygehusvalg en udredningsret på 30 dage og en differentieret behandlingsret til udvidet frit sygehusvalg Med udredningsretten får regionerne pligt til at udrede patienterne inden for fristen hvis

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Psykiatri/Udredningsret.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPsykiatriloven - sum.dk
  mennesker Psykiatriloven gælder for patienter der er indlagt på psykiatrisk afdeling samt for borgere der skal tvangsindlægges eller er undergivet tvungen opfølgning efter udskrivning Udgangspunktet for al behandling herunder behandling af psykisk syge mennesker er at behandlingen kun kan foregå med patientens samtykke Denne selvbestemmelsesret skal som hovedregel respekteres men selvfølgelig må respekten for selvbestemmelsesretten ikke føre til at psykisk syge patienter der har brug for behandling men mangler sygdomsindsigt svigtes Derfor giver psykiatriloven mulighed for i et vist omfang at anvende tvang i forbindelse med behandlingen af psykisk syge mennesker For det første skal personen være sindssyg eller befinde sig i en tilstand der må ligestilles hermed For det andet skal det være uforsvarligt ikke at frihedsberøve patienten med henblik på behandling Enten fordi udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende forbedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet eller fordi den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre Såfremt disse kriterier ikke er opfyldt kan en patient ikke lovligt tilbageholdes på psykiatrisk afdeling Både i forhold til frihedsberøvelse og anden anvendelse af tvang er der tale om en meget vanskelig afvejning På den ene side er der hensynet til patientens selvbestemmelse og

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Psykiatri/Psykiatriloven.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietHandlingsplan på psykiatriområdet - sum.dk
  Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet nedsatte regeringen i april 2012 et udvalg som skulle komme med forslag til hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt På baggrund af udvalgets arbejde og forslagene i rapporten fremlagde regeringen i maj 2014 en handlingsplan Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer der skal være med til at sikre en mere ligeværdig indsats hvor mennesker med psykiske lidelser og pårørende inddrages mere systematisk og oplever sammenhæng i indsatsen Og hvor der er øget fokus på rehabilitering og forebyggelse i kommuner og regioner og hvor sygdomsbehandlingen har høj kvalitet herunder med meget mindre brug af tvang end vi ser i dag Handlingsplaner er bygget op i seks hovedområder Forebyggelse og tidlig indsats Vision Flere danskere skal trives og sikres god mental sundhed En ligeværdig behandling Vision Danskere med psykisk lidelse skal have en ligeså god behandling af deres sygdom og samme rettigheder som danskere med fysiske sygdomme og overdødelighed skal nedbringes Mindre tvang og magtanvendelse Vision Færre danskere skal berøres af tvang og magtanvendelse Bedre rehabilitering og sammenhæng Vision Rehabiliteringen skal være bedre og

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Psykiatri/Handlingsplan.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPsykisk sygdom og misbrug - sum.dk
  og misbrug Behandlingen af borgere med dobbeltbelastning er delt mellem to myndigheder hvor misbrugsbehandlingen er kommunal undtagen for patienter der er indlagt i psykiatrien og den psykiatriske behandling er regional Dette giver et særligt behov for at sikre at disse borgere i tilstrækkeligt omfang får en samtidig og koordineret behandling af deres misbrug og psykiske sygdom I modsat fald er der risiko for underbehandling og i værste fald afvisning af

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Psykiatri/Misbrug.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietForebyggelse - sum.dk
  her Forside Sundhed Forebyggelse Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Sundhed Patientrettigheder Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse De 7 nationale mål for danskernes sundhed Alkohol Rygning og tobak Screening for kræft Forebyggelse af stofmisbrug Vaccinationer Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Regeringens sundhedspolitik begynder langt fra sygehusene Der skal lægges større vægt på at forebygge sygdomme Forebyggelse er en af nøglerne til at løse udfordringerne med ulighed i sundhedstilstanden og for at

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Forebyggelse.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDe 7 nationale mål for danskernes sundhed - sum.dk
  Sundhedskvalitet Den tidligere SR regering satte i 2013 nationale mål for danskernes sundhed de næste ti år Alle der ønsker at leve et sundt liv skal have lige muligheder for det Sundere liv for alle var SR regeringens bud på en ny ramme for en ambitiøs forebyggelsespolitik Vejen derhen går gennem partnerskaber på tværs af offentlige institutioner civilsamfundet og den private sektor De 7 mål der fokuserer på de risikofaktorer og områder hvor der skal gøres en indsats hvis middellevetiden og øge livskvaliteten blandt danskerne skal forbedres Med målene ønskede SR regeringen at vi om 10 år kan konstatere at uligheden i sundhed er mindsket at flere har valgt et røgfrit liv at flere drikker mindre at fysisk aktivitet og bevægelse er blevet en naturlig del af fleres hverdag og at mental sundhed og trivsel i højere grad er til stedet på arbejdspladsen i skolen og i dagligdagen i det hele taget De 7 nationale mål for danskernes sundhed er Mål 1 Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Mål 2 Flere børn skal trives og have god mental sundhed Mål 3 Flere voksne skal trives og have god mental sundhed Mål 4 Flere skal vælge et røgfrit liv Mål

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Forebyggelse/Nationale-maal.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive