archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietForskning - sum.dk
  højt Del siden Udskriv siden Navigation Sundhedsprofessionelle Forsikringspligten Sundhedsdataprogrammet Forskning Kliniske forsøg STARS Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning NSS PROCRIN Program for Clinical Research Infrastructure Sundhedspersonale Digitalisering Det præhospitale akutberedskab Forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder udgør en kerneopgave i det danske sundhedsvæsen Forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder udgør en kerneopgave i det danske sundhedsvæsen Internationale opgørelser fastslår at dansk sundhedsforskning hører til

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietKliniske forsøg - sum.dk
  Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin STARS Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning NSS PROCRIN Program for Clinical Research Infrastructure Sundhedspersonale Digitalisering Det præhospitale akutberedskab Regeringen vil tiltrække flere kliniske forsøg til Danmark så der kan skabes øget vækst og beskæftigelse på området Regeringen har lanceret en række initiativer som skal bidrage til at styrke Danmarks position i konkurrencen med

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/Kliniske_forsoeg.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSTARS* - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata - sum.dk
  sundhedsdata udgør et væsentligt grundlag for udviklingen af det danske sundhedsvæsen og er en forudsætning for forskning dokumentation og drift af sundhedsvæsnet Det er visionen at Danmark skal være internationalt førende i at anvende data fleksibelt og sikkert til gavn for patienterne Visionen skal sikres ved at anvende data til at skabe sammenhæng kvalitet og effektiv ressourceanvendelse i behandlingen af patienterne og ved at anvende data til skabelse af ny viden og forskning i verdensklasse Dette skal ske under hensyn til data og patientsikkerhed Læs kommissoriet for STARS STARS er sammensat af centrale aktører inden for sundhed og forskning Formand for STARS er Helle Ulrichsen der bl a har været direktør i Region Hovedstaden Medlemmer af STARS Læs pressemeddelels af den 26 september 2013 Ny strategisk alliance skal sparke gang i sundhedsforskningen Referater fra møder Referat fra 1 møde afholdt den 1 november 2013 Referat fra 2 møde afholdt den 6 marts 2014 I forbindelse med 2 møde i STARS den 6 marts 2014 er der fremsendt materiale med kommentarer og spørgsmål fra følgende Danske Regioner notat om Adgang til de danske sundhedsregistre i regi af Statens Serum Institut 28 02 2014 Danske Universiteter ved Allan Flyvbjerg bemærkninger 07 03

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/STARS-Strategisk-alliance-for-register-og-sundhedsdata.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDet Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS) - sum.dk
  er sammensat af centrale private og offentlige aktører på sundhedsområdet og skal bidrage til at styrke samarbejdet og koordinationen mellem private og offentlige aktører på sundhedsområdet at fremme udnyttelsen af forskningens resultater og at fremme dansk sundhedsforsknings internationale konkurrenceevne I forummet er blandt andet universiteterne regionerne industrien patientforeninger ministerier og offentlige fonde m v repræsenteret Formand for NSS er overlæge dr med Poul Jaszczak tidligere næstformand for Lægeforeningen Forummet har

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/NSS.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPROCRIN – Program for Clinical Research Infrastructure - sum.dk
  Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning NSS PROCRIN Program for Clinical Research Infrastructure Sundhedspersonale Digitalisering Det præhospitale akutberedskab PROCRIN er et samarbejdsprogram mellem sundhedsvæsen og forskningsverdenen i Dannmark Programmet består af flere delprojekter der har det fælles formål at bygge bro mellem forskning og klinisk praksis PROCRINS vision er at understøtte at sundhedsvæsenets data opsamles systematisk undergår kvalitetssikring og er tilgængelige for forskning og klinisk anvendelse inden for lovens rammer samtidig

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/PROCRIN.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietFakta om sundhedspersonale - sum.dk
  sikre tilstrækkelig arbejdskraft gælder også i sundhedssektoren Denne situation gør monitorering af udviklingen i antallet af læger sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale helt central Også udviklingen i antallet af læger og sygeplejersker på regionsniveau er væsentlig i en situation hvor rekruttering har vist sig vanskelig særlig uden for hovedstadsområdet I forlængelse af dette er monitorering i antallet af ubesatte speciallægestillinger ledige almen praksis og rekruttering af sygeplejersker vigtig Endelige er

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Sundhedspersonale/Fakta%20om%20sundhedspersonale.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSpecialeplanlægning - sum.dk
  planlægning af sundhedsvæsenet og navnlig opgavefordelingen mellem landets sygehuse Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedsloven beføjelser til at styre specialeplanlægningen navnlig hvad angår de specialiserede funktioner dvs regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner tidligere lands og landsdelsfunktioner Specialeplanlægning drejer sig om opgavefordelingen mellem forskellige specialiseringsniveauer på sygehusene Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen og helhed i patientforløbene under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse Sundhedslovens bestemmelser om national specialeplanlægning 207 209 trådte i kraft den 1 januar 2006 I 2010 udmeldte Sundhedsstyrelsen hovedparten af den første samlede specialeplan Et grundlæggende udgangspunkt for specialeplanlægningen er at øvelse gør mester det vil sige en erkendelse af sammenhængen mellem sundhedsfaglig erfaring kvalitet og volumen på både individ enheds og sygehusniveau Et andet afgørende udgangspunkt er at borgerne sikres ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet Dette sikres bl a gennem planlægningen af hvor og på hvilket grundlag forskellige funktioner kan varetages Den nuværende revision af specialeplanen bygger derfor ovenpå den eksisterende specialeplan fra 2010 og erfaringerne genereret herfra Der vil således blive taget udgangspunkt i de eksisterende specialevejledninger Der vil være tale om justeringer af den nuværende plan Hensigten med den reviderede specialeplan er fortsat med afsæt i placeringerne

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Sundhedspersonale/Specialeplanlaegning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietUddannelse af sundhedspersonale - sum.dk
  række sundhedsfaggrupper Grunduddannelsen af sundhedspersonale varetages af institutioner under ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling og Undervisningsministeriet Det kan du læse mere om på de to ministeriers hjemmesider Uddannelses og Forskningsministeriet Undervisningsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har det overordnede faglige ansvar for special og videreuddannelse af en række sundhedsfaggrupper Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for autorisationen af 17 sundhedsfaggrupper bl a læger sygeplejersker og social og sundhedsassistenter Der en også en række faggrupper i sundhedsvæsenet hvis opgaver ikke kræver autorisation fra Sundhedsstyrelsen men hvor deres videreuddannelse er fastlagt i henhold til styrelsens vejledninger Læs mere om uddannelse autorisation og tilsyn Selvstændigt virke Læger tandlæger og kiropraktorer skal gennemgå et uddannelsesforløb for at opnå ret til selvstændigt virke Retten til selvstændigt virke indebærer at den autoriserede sundhedsperson kan handle uden supervision inden for sit arbejdsområde Retten til selvstændigt virke tildeles af Sundhedsstyrelsen Sådan søger du selvstændigt virke Special og videreuddannelse Speciallægeuddannelsen giver ret til anerkendelse som speciallæge inden for et af de lægelige specialer Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som ansættelse i sundhedsvæsenet Retten til at betegne sig som speciallæge tildeles af Sundhedsstyrelsen Læs mere om speciallægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen giver ret til anerkendelse som speciallæge inden for et af de tandlægelige specialer Uddannelsen

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Sundhedspersonale/Udd-af-Sundhedspersonale.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive