archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietDet præhospitale akutberedskab - sum.dk
  du læse om udvalget for det præhospitale akutberedskab I regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen fra oktober 2011 indgår at regeringen vil forbedre kvaliteten af sundhedsydelser i yderområderne og sikre den bedst mulige akutbehandling Regeringen ønsker derfor at akutudvalget som blev nedsat i 2009 fortsætter sit arbejde med et udvidet og opdateret kommissorium der afspejler regeringens prioriteter og udviklingen på akutområdet de seneste år Læs Akutudvalgets kommissorium Læs Afrapportering vedrørende

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Det%20praehospitale%20akutberedskab.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietDepartementschef - sum.dk
  oplysninger Retningslinjer for aktiv information Strategier og politikker Åbne postlister Job i ministeriet Internationalt samarbejde Dekorering Fortjenstmedalje Belønningsmedalje Kontakt CV for departementschefen Per Okkels er født den 22 marts 1954 og uddannet cand scient pol fra 1980 Curriculum vitae 2008 2011 Administrerende direktør i Danske Regioner 2006 2008 Regionsdirektør i Region Nordjylland 1998 2007 Amtsdirektør i Nordjyllands Amt 1993 1998 Sundhedsdirektør i Nordjyllands Amt 1987 1993 Direktør i Ringkøbing Amt

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Departementschef.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietMinisteriets historie - sum.dk
  frem til 2007 forestod Indenrigs og Sundhedsministeriet bl a arbejdet med en ny kommunal og regionsreform en reform af statsforvaltningerne og en reform af sundhedsvæsenet I november 2007 opløstes Indenrigs og Sundhedsministeriet i forbindelse med regeringsdannelsen Indenrigsministeriet indgik sammen med statsforvaltningerne i det nyoprettede Velfærdsministerium Sundhedsministeriet bibeholdtes som et Ministerium for Sundhed og Forebyggelse der bl a tilførtes Kennedy Centret fra Socialministeriet og Motions og Ernæringsområdet fra det nedlagte Familieministerium I 2010 blev ministeriet igen slået sammen i Indenrigs og Sundhedsministeriet Det varede til 2011 hvor indenrigsområdet blev overført til det nyoprettede Økonomi og Indenrigsministeriet mens resten af ministeriet igen blev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet flyttede samtidig tilbage til Holbergsgade 6 I juni 2015 blev ministeriet til Sundheds og Ældreministeriet Sundhedsministeriets departementschefer Cand jur Jørgen F Varder 10 9 1987 14 3 1995 Cand jur Ib Valsborg 15 3 1995 30 9 2005 Cand jur Christian Schønau 1 10 2005 3 8 2008 Cand polit Kristian Wendelboe 4 8 2008 31 7 2011 Cand scient pol Jesper Fisker 1 8 31 10 2011 Cand scient pol Per Okkels 1 11 2011 Sundhedsministre Minister for sundhedsvæsenet Victor Rubow Parti Venstre Tiltrædelse 14 12 1926 Afgang 30 04 1929 Regering Ministeriet Madsen Mygdal Minister for byggeri og sundhedsvæsenet Johannes Kjærbøl Parti Socialdemokratiet Tiltrædelse 13 11 1947 Afgang 23 11 1947 Regering Regeringen Hans Hedtoft I Sundhedsminister Agnete Laustsen Parti Det Konservative Folkeparti Tiltrædelse 10 09 1987 Afgang 03 06 1988 Regering Regeringen Poul Schlüter II Sundhedsminister Elsebeth Kock Petersen Parti Venstre Tiltrædelse 03 06 1988 Afgang 07 12 1989 Regering Regeringen Poul Schlüter III Sundhedsminister Ester Larsen Parti Venstre Tiltrædelse 07 12 1989 Afgang 25 01 1993 Regering Regeringen Poul Schlüter III IV Sundhedsminister Torben Lund Parti Socialdemokratiet Tiltrædelse 25 01 1993 Afgang 27 09 1994 Regering Regeringen Poul

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Ministeriets-historie.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietMission, vision og værdier - sum.dk
  skabe sammenhæng Vision det vi vil er Vi vil bidrage afgørende til udviklingen af et sundt Danmark Vi vil sætte rammerne for et velfungerende moderne og effektivt sundhedsvæsen med borgeren i centrum De værdier der ligger til grund for vores måde at arbejde på er Faglighed Resultater Sammenhæng Engagement Faglighed Vi har et højt fagligt niveau stor politisk forståelse og en god professionel dømmekraft Vi leverer produkter af høj kvalitet

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Mission-vision-vaerdier.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietOrganisationsdiagram for departementet og ministerområdet - sum.dk
  departementet og ministerområdet Departementets kontorer og opgavefordelingen I departementet er der 120 ansatte Her følger organiseringen Sundheds og ældreminister Sophie Løhde Departementschef Per Okkels Afdelingschefer Dorthe Eberhardt Søndergaard Annemarie Lauritsen Departementets enheder Sygehuspolitik Sundhedsøkonomi Primær Sundhed Ældrepolitik og Jura Psykiatri og Lægemiddelpolitik Minister og Ledelsessekretariat Organisationsdiagram for Departementet oktober 2015 Se opgavefordeling ved klik på ovenstående under opdatering Organisationsdiagram for ministerområdet Der er en ny organisation på vej i Sundheds

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Organisationsdiagram-for-departementet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPraktiske oplysninger - sum.dk
  privatlivspolitik og om elektronisk fakturering Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Tlf 72 26 90 00 Fax 72 26 90 01 E post sum sum dk CVR nr 12 18 86 68 EAN nr 5798000362055 Departementet læs mere om e fakturering Normale åbningstider Mandag til torsdag 9 00 16 00 Fredag 9 00 15 30 Sidst opdateret 13 08 2015 Til top Kontakt til ministeriets institutioner styrelser råd

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Praktiske-oplysninger.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPersonoplysninger - sum.dk
  og du har normalt ret til at få tilføjet oplysninger hvis de oprindelige viser sig at være forkerte vildledende eller lign Du har også normalt ret til aktindsigt i de akter f eks breve der indgår i sagen Hvis du ønsker indsigt eller aktindsigt kan du skrive ringe eller sende en e mail til ministeriet Persondatalovens bestemmelser herom er formuleret således 31 Fremsætter en person begæring herom skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende Behandles sådanne oplysninger skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om 1 hvilke oplysninger der behandles 2 behandlingens formål 3 kategorierne af modtagere af oplysningerne og 4 tilgængelig information om hvorfra disse oplysninger stammer Stk 2 Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk 1 Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil samt om hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge 35 Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling Stk 2 Hvis indsigelsen efter stk 1 er berettiget må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger 37 Den dataansvarlige skal berigtige slette eller blokere oplysninger der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov hvis en registreret person fremsætter anmodning herom Stk 2 Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand hvortil oplysningerne er videregivet om at de videregivne oplysninger er berigtiget slettet eller blokeret i henhold til stk 1 hvis en registreret person fremsætter anmodning herom Dette gælder dog ikke hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig Du har ret til fortrolighed Medarbejdere må således kun slå op på oplysninger som de har brug for i forbindelse med deres arbejde og medarbejderne har tavshedspligt Hvilke oplysninger har ministeriet modtaget om dig Ministeriet har registreret eller modtaget nogle oplysninger om dig i forbindelse med at sagen er startet Hvis du selv har indbragt sagen for ministeriet er der tale om oplysninger som du selv har oplyst over for ministeriet Hvis sagen er indbragt for ministeriet af en anden part eller en myndighed f eks et offentligt sygehus eller lign er der tale om oplysninger som parten eller myndigheden mener har betydning for sagens behandling Ministeriet vil foretage dets egen vurdering af om oplysningerne har en sådan betydning eller ej Hvis sagen er rejst af ministeriet selv f eks på baggrund af presseomtale er der tale om oplysninger som ministeriet mener kan have betydning for sagens behandling Hvilke oplysninger indhenter eller videregiver ministeriet I nogle tilfælde har ministeriet brug for at indhente flere oplysninger end dem som ministeriet allerede har modtaget for at kunne behandle sagen korrekt eller give et meningsfuldt svar Hvis ministeriet har brug for flere oplysninger om dig vil ministeriet typisk indhente oplysningerne fra dig selv fra andre offentlige myndigheder eller andre parter Ministeriet indhenter kun oplysninger hvis det er sagligt begrundet

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Praktiske-oplysninger/Personoplysninger.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPrivatlivspolitik - sum.dk
  af ministeriets åbningstid Oplysningerne skal være aktuelle og troværdige og findes i en brugervenlig tilgængelig og klart formuleret form På den måde skal hjemmesiden være med til at sikre brugerne af ministeriets ydelser og samarbejdspartnere så god og effektiv en service som muligt Hjemmesiden skal endelig medvirke til at Sundheds og Ældreministeriet fremstår som en moderne offentlig myndighed hvor de teknologiske muligheder bruges til at yde en god information og service overfor brugerne Strategi for hjemmesiden For at opfylde målene skal arbejdet med hjemmesiden drift og udvikling have fokus på følgende punkter Troværdig dækkende og aktuel information Informationen skal altid være korrekt og troværdig og dække alle ministeriets arbejdsområder Brugerne skal altid kunne finde det nyeste og opdaterede materiale og de seneste nyheder på hjemmesiden Brugerorientering Vi tager udgangspunkt i brugernes behov for information og service fra ministeriet Hvert år gennemfører vi en brugervurdering der skal give input til fortsat udvikling af en brugervenlig hjemmeside Desuden opfordrer vi brugerne til dialog om hjemmesiden Åbenhed og hjælp til at komme videre Vi vil gerne give størst mulig indsigt i de opgaver som ministeriet arbejder med Vi informerer brugerne om hvordan og hvem de kan kontakte i ministeriet for at få hjælp

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Praktiske-oplysninger/Privatlivspolitik.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive