archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og Ældreministeriet2015 - arkiv - postlister - sum.dk
  marts Indgående post Udgående post 16 marts Indgående post Udgående post 13 15 marts Indgående post Udgående post 12 marts Indgående post Udgående post 11 marts Indgående post Udgående post 10 marts Indgående post Udgående post 9 marts Indgående post Udgående post 6 8 marts Indgående post Udgående post 5 marts Indgående post Udgående post 4 marts Indgående post Udgående post 3 marts Indgående post Udgående post 2 marts Indgående post Udgående post April 30 april 3 maj Indgående post Udgående post 29 april Indgående post Udgående post 28 april Indgående post Udgående post 27 april Indgående post Udgående post 24 26 april Indgående post Udgående post 23 april Indgående post Udgående post 22 april Indgående post Udgående post 21 april Indgående post Udgående post 20 april Indgående post Udgående post 17 19 april Indgående post Udgående post 16 april Indgående post Udgående post 15 april Indgående post Udgående post 14 april Indgående post Udgående post 13 april Indgående post Udgående post 10 12 april Indgående post Udgående post 9 april Indgående post Udgående post 8 april Indgående post Udgående post 7 april Indgående post Udgående post Maj 29 31 maj Indgående post Udgående post 28 maj Indgående post Udgående post 27 maj Indgående post Udgående post 26 maj Indgående post Udgående post 22 25 maj Indgående post Udgående post 21 maj Indgående post Udgående post 20 maj Indgående post Udgående post 19 maj Indgående post Udgående post 18 maj Indgående post Udgående post 13 17 maj Indgående post Udgående post 12 maj Indgående post Udgående post 11 maj Indgående post Udgående post 8 10 maj Indgående post Udgående post 7 maj Indgående post Udgående post 6 maj Indgående post Udgående post 5 maj Indgående post Udgående post 4 maj Indgående post Udgående post Juni 30 juni Indgående post Udgående post 29 juni Indgående post Udgående post 26 28 juni Indgående post Udgående post 25 juni Indgående post Udgående post 24 juni Indgående post Udgående post 23 juni Indgående post Udgående post 22 juni Indgående post Udgående post 19 21 juni Indgående post Udgående post 18 juni Indgående post Udgående post 17 juni Indgående post Udgående post 16 juni Indgående post Udgående post 15 juni Indgående post Udgående post 12 14 juni Indgående post Udgående post 11 juni Indgående post Udgående post 10 juni Indgående post Udgående post 9 juni Indgående post Udgående post 8 juni Indgående post Udgående post 4 7 juni Indgående post Udgående post 3 juni Indgående post Udgående post 2 juni Indgående post Udgående post 1 juni Indgående post Udgående post Juli 9 juli Indgående post Udgående post 8 juli Indgående post Udgående post 7 juli Indgående post Udgående post 6 juli Indgående post Udgående post 3 5 juli Indgående post Udgående post 2 juli Indgående post Udgående post 1 juli Indgående post Udgående post August 31 august Indgående post Udgående post 28 30 august Indgående post Udgående post 27 august Indgående post Udgående post 26 august Indgående post Udgående post 25 august Indgående post Udgående

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Postlister/Arkiv.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietJob i ministeriet - sum.dk
  i ministeriet Internationalt samarbejde Dekorering Fortjenstmedalje Belønningsmedalje Kontakt I ministeriet arbejder vi for at fremme danskernes sundhed og forebygge sygdom Her kan du se om vi har ledige stillinger i departementet tilmelde dig RSS feed jobagent m v Hvis departementet har ledige stillinger vil de automatisk kunne ses nedenfor under ledige stillinger Uopfordrede ansøgninger og jobagent Vi behandler ikke uopfordrede ansøgninger Alle ledige stillinger bliver slået op her på vores

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Job-i-ministeriet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietInternationalt samarbejde - sum.dk
  lande på sundhedsområdet og ministeriet varetager en række opgaver på det internationale område En del af dem er rettet mod deltagelse i arbejdet i internationale organisationer f eks EU WHO FN OECD Europarådet og Nordisk Ministerråd Sundheds og Ældreministeriet arbejder aktivt og vedvarende i internationale fora for at fremme regeringens sundhedspolitiske prioriteter og sikre størst mulig dansk indflydelse på de vigtigste internationale sager på sundhedsområdet Det internationale samarbejde bruges selvfølgelig

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Internationalt-samarbejde.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEU - sum.dk
  medicinsk udstyr indenfor EU EU samarbejdet på sundhedsområdet rummer et bredt felt af emner f eks sundhedsfremme forebyggelse bekæmpelse af grænseoverskridende sundhedstrusler patienters adgang til behandling i andre EU lande og en omfattende og indre markeds baseret regulering af tobaksvarer lægemidler og medicinsk udstyr Sundhedsområdet hører hjemme i Rådet for beskæftigelse socialpolitik sundhed og forbrugerbeskyttelse EPSCO idet der typisk under hvert formandskab afholdes ét særskilt rådsmøde om sundhedsspørgsmål EU er

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Internationalt-samarbejde/EU.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietWHO - sum.dk
  organ under FN WHO s hovedkvarter er placeret i Genève mens WHO s Europaregion har sit hovedvarter i FN byen i København WHO er FN systemets retningsgivende og koordinerende organ på sundhedsområdet WHO s rolle omfatter bl a fastsættelse af normer og standarder udvikling af evidensbaserede politikker teknisk bistand til lande og monitorering WHO s prioriteter inkl samarbejdsområder og finansiering af disse fastlægges af Verdenssundhedsforsamlingen der er WHO s øverste beslutningsorgan og består af repræsentanter for samtlige 194 medlemslande Forsamlingen bistås af en bestyrelse 34 medlemmer hvis primære opgave er at sikre udførelsen af Forsamlingens beslutninger og politikker Herudover består WHO af seks regionalkontorer med hver deres regionaldirektør samt en række landekontorer der bl a er med til at sikre den praktiske implementering af beslutninger og politikker Regionalkontoret for Europa er placeret i København Ministeriet samarbejder med Udenrigsministeriet og FN missionen i Geneve om WHO sager Andre opgaver i forhold til FN Ministeriet deltager i arbejdet i FN s Narkotikakommission Commission on Narcotic Drugs CND som er det centrale FN organ på narkotikaområdet Herudover bidrager ministeriet løbende i forbindelse med dansk afrapportering og deltagelse i eksaminationer af Danmark i forhold til FN konventioner mv herunder bl a i FN s

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Internationalt-samarbejde/WHO.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietOECD - sum.dk
  WHO OECD Europarådet Nordisk Ministerråd Vækst eksportfremme og myndighedssamarbejde Dekorering Fortjenstmedalje Belønningsmedalje Kontakt OECD står for Organisation for Economic Co operation and Development På sundhedsområdet er OECD den førende internationale organisation i forhold til indsamling og analyse af data for mange og ligesindede lande i forhold til Danmark OECD er baseret i Paris og har 34 medlemslande OECD s formål er samarbejde med henblik på at sikre stabil høj økonomisk vækst til forbedring af befolkningernes levestandard OECD bidrager til at samordne den økonomiske politik i medlemslandene En stor del af organisationens arbejde består i indsamling og publikation af økonomisk statistik der belyser landenes politik på det økonomiske og sociale område Halvårlig udarbejder OECD en rapport med økonomiske fremtidsperspektiver og hertil knyttede politiske anbefalinger for de enkelte medlemslande Sundhedsområdet Effektivisering af sundhedsvæsenet er et stort punkt på dagsordenen i OECD samarbejdet Generelt fylder sundhedsområdet mere og mere i OECD s arbejde blandt andet fordi sundhed i dag udgør ca 9 pct af OECD landenes BNP mod ca 4 pct i 1970 Sundheds og Ældreministeriet er repræsenteret i OECD s sundhedskomite der mødes to gange årligt Hovedparten af arbejdet i sundhedskomiteen omhandler effektivitets og performancemålinger samt udarbejdelse af diverse analyser og internationale

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Internationalt-samarbejde/OECD.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEuroparådet - sum.dk
  departementet og ministerområdet Praktiske oplysninger Retningslinjer for aktiv information Strategier og politikker Åbne postlister Job i ministeriet Internationalt samarbejde EU WHO OECD Europarådet Nordisk Ministerråd Vækst eksportfremme og myndighedssamarbejde Dekorering Fortjenstmedalje Belønningsmedalje Kontakt Europarådet er baseret i Strasbourg og består af 47 medlemslande Rådet har til formål at udvikle hele Europa efter fælles demokratiske principper baseret på den europæiske menneskerettighedskonvention mv Europarådets overordnede besluttende organ er Ministerkomitéen der består af medlemslandenes udenrigsministre Til daglig varetages opgaverne i Ministerkomitéen og i de overordnede rapportørgrupper mv af udenrigsministrenes stedfortrædere dvs af de enkelte medlemslandes faste repræsentanter ambassadører og repræsentationer Møder i ministerrådet dækkes af Danmarks Faste Repræsentation ved Europarådet i Strasbourg Social og sundhedsområdet Danmarks medlemskab af Europarådet og særligt Danmarks tiltrædelse af en række europæiske konventioner har på flere områder betydning for sundhedsområdet og for ministeriets arbejde F eks er der i relation til menneskerettighedskonventionen og torturkonventionen løbende fokus på emner som anvendelse af tvang i psykiatrien adgang til sundhedsydelser for udsatte grupper og diskrimination på baggrund af seksuel orientering Også bioetikkonventionen fra 1996 har særlig betydning for ministeriets arbejde Her er det i forhold til patienters retsstilling sundhedsvidenskabelig forskning og det generelle område for medicinsk etik Konventionen fastsætter generelle principper

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Internationalt-samarbejde/Europaraadet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNordisk Ministerråd - sum.dk
  Ministerråd er de fem nordiske landes regeringers formaliserede samarbejde og involverer næsten alle ministerområder herunder social og sundhedsområdet Det nordiske samarbejde består af de fem nordiske lande Danmark Finland Island Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder Grønland Færøerne og Ålandsøerne Samarbejdet er forankret i de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan Nordisk Ministerråd De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for samarbejdet i Ministerrådet Ministerrådet er et mellemstatsligt organ og arbejder efter konsensusprincippet Hvert land udnævner en samarbejdsminister som har ansvar for den overordnede koordineringen af samarbejdet Samarbejdet foregår i sammenlagt 11 fagministerråd Sundheds og Ældreministeriet deltager i forberedelsen af sager til ministerrådsmøderne På møderne tages stilling til ministerrådets prioriteringer planer budgetter og udviklingsprojekter herunder bevillingsfordeling mellem de nordiske institutioner Nordisk Ministerråds sekretariat der ligger i København varetager den daglige administration Danmark har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2015 Se tema om formandskabet Social og sundhedsområdet På social og sundhedsområdet er der etableret et nordisk regeringssamarbejde der ledes af de nordiske social og sundhedsministre Samarbejdet udgør det Nordiske Ministerråd for Social og Sundhedspolitik og der afholdes et ministermøde om året Ministerrådet ledes af et årligt roterende formandskab I 2014 varetog Island formandskabet og i 2015 overtog Danmark formandskabet I forbindelse

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/Internationalt-samarbejde/Nordisk%20Ministerraad.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive