archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Postliste
  2015 SJ STD DEPPKH 1827441 Skanderborg Apotek Replik vedr svar pà skrivelse vedr apotekerkà der og magistrel produktion 18 11 2015 1503636 1825442 Folketingets Ombudsmand Kopi af brev om klage over uddannelsesforlà b 16 11 2015 1503732 1822177 GlaxoSmithKline Pharma A S Anmodning om mà de med ministeren HPV Vaccine 23 11 2015 1503889 1827738 Invitation til program om pà rà rendesamarbejde pà Skolen for Recovery 10 december 20 11 2015 1503889 1827632 Sydslesvigudvalget Invitation til ministeren til at besà ge Dansk Sundhedstjeneste og det danske plejehjem i Flensborg 19 11 2015 1503889 1827443 TV2 Rugaardsvej 25 Invitation TV 2 De Stà rste à jeblikke 2015 22 11 2015 1503907 1827412 Krà ftens Bekà mpelse Invitatiton til prisoverrà kkelse og skulespillet King Lear 20 11 2015 1503907 1827461 Borgerhenvendelse om forskelsbehandling 22 11 2015 1503909 1827396 Dansk Myelomatose Forening Fremsender dokumentation 19 11 2015 1503994 1826118 Migrà ne og Hovedpineforeningen Uddybning 20 11 2015 1503998 1828585 Leverforeningen Spà gsmà l vedr driftspuljen 16 11 2015 1504010 1822193 Hjerneforum Manglende dokumentation 23 11 2015 1504069 1828091 Skoleelever Flere ungdomsjobs 20 11 2015 1504078 1827490 OCD Foreningen Regnskab 2014 23 11 2015 1504178 1828365 borgerbrev spionage og taleforbud pà Psykiatrisk Center Amager 18 11 2015 1504558 1824364 Dansk Erhverv Henvendelse vedr apotekers salg af parfumeholdige produkter 16 11 2015 1504670 1821893 Astma Allergi Danmark Rykker for svar pà henvendelse om apotekernes salg af parfumeholdige produkter 20 11 2015 1504670 1827462 Holstebro Kommune Rykker for svar udvikling af rammer for et bedre mà ltid for à ldre 16 09 2015 1504796 1777175 Foreningen af Kliniske Dià tister Velfà rdssnak i Herning i weekenden 23 11 2015 1504989 1828004 Halsnàs Kommune Henvendelse vedr den kommunale medfinansiering KMF 13 07 2015 1505010 1746791 Habilitetserklà ring 23 11 2015 1505091 1827491 Henvendelse vedr manglende oplysninger i Medicinpriser 17 11 2015 1505252 1823103 Parkinsonforeningen Henvendelse fra Parkinsonforeningen Ledsagelse af demente og svage à ldre hvor stà r sagen 28 10 2015 1505336 1807055 Diabetesforeningen Opfà lgning pà mà de med ministeren henv fra Diabetesforeningen 8 okt 08 10 2015 1505370 1799854 Hà rsholm Kommune Forespà rger til nye tal gà ldende fra 2016 vedr loft over madservice til beboere pà plejehjem plejecentre 29 10 2015 1505801 1807479 Region Midtjylland Satsvejledningen for 2016 13 11 2015 1505801 1820497 Borgerhenvendelse hvor mange sà gte aktindsigt i patientjournal fà r sundhed dk 24 09 2015 1505839 1783028 Region Midtjylland Lukket punkt vedr DNV pà Regionsrà dsmà de 24 juni 2015 23 11 2015 1505947 1828145 Svar pà henvendelse vedr stigende medicinpriser 23 11 2015 1505962 1827611 Folketinget SUU alm del spm 234 tilbagetrà kkes 18 11 2015 1505984 1826602 Borgerhenvendelse sygeplejerskernes pressede hverdag 14 09 2015 1506179 1777121 Forskningsrà det for Sundhed og Sygdom FSS Henvendelse fra formanden for Forskningsrà det for Sundhed og Sygdom 04 10 2015 1506217 1789841 Lungeforeningen Dagsorden Lungeforeningens mà de med ministeren den 4 november 30 10 2015 1506243 1808377 Borgerhenvendelse stor bekymring pà Sà jlen pà grund af forringelser 28 09 2015 1506267

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/24112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Postliste
  2015 1502430 1828042 Krà ftens Bekà mpelse Tilpasning af budget 23 11 2015 1502579 1828331 Svar pà henvendelse vedr priser pà smertestillende piller 23 11 2015 1503491 1827513 Kvittering for henvendelse af 18 november 2015 23 11 2015 1503636 1828290 Svar pà henvendelse fra skoleelever Flere ungdoms jobs 23 11 2015 1504078 1828581 Region Midtjylland Besvarelse fra Region Midtjylland ang Satsvejledningen for 2016 1 vedhà ftet fil 23 11 2015 SJ STD DEPSSRA 1828413 Dansk Erhverv Svar pà henvendelse om apotekernes salg af parfumeholdige produkter 23 11 2015 1504670 1827488 Astma Allergi Danmark Svar pà henvendelse om apotekernes salg af parfumeholdige produkter 23 11 2015 1504670 1827466 Svar pà henvendelse vedr medicinsk cannabis 23 11 2015 1504748 1827647 Svar pà henvendelse vedr medicinsk cannabis 23 11 2015 1504749 1827544 Svar pà borgerhenvendelse vedr psykologhjà lp 23 11 2015 1505087 1827499 Svar pà henvendelse vedr medicinudgifter 23 11 2015 1505636 1827608 Halsnàs Kommune Den nye à ldremillard 23 11 2015 1505772 1828421 Svar pà aktindsigtsanmodning vedr sager fra Patientombuddet 23 11 2015 1505876 1828538 Region Midtjylland Lukket punkt vedr DNV pà Regionsrà dsmà de 24 juni 2015 23 11 2015 1505947 1828161 Svar pà henvendelse vedr stigende medicinpriser 23 11 2015 1505962 1827581 World Health Organization WHO High level meeting on Refugee and Migrant Health 23 24 November Rome Italy 19 11 2015 1506176 1826739 Hjà rring Kommune Besvarelse af henvendelse om Spà rgsmà l til ansà gningspuljen til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre 23 11 2015 1506313 1827646 Rigsrevisionen Opfà lgning pà mà det i 18 november 2015 j nr 2015 6001 37 23 11 2015 1506338 1828559 Folketingets  71 tilsyn  71 MF Karina Adsbà l  71 alm del svar pà spm 2 17 11 2015 1506610 1823379 Svar pà henvendelse vedr arrangement om cancerdiagnostiske

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/24112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  Dansk Center for Partikelterapi 20 11 2015 1403683 1826554 Region Midtjylland Tilsagnsbrev 20 11 2015 1403683 1826567 Kirkeministeriet Invitation til kirkeministerens julekoncert den 2 december 2015 20 11 2015 1500209 1826684 Beredskabsstyrelsen Tak for deltagelsen i KRISà V 2015 18 11 2015 1500886 1824414 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Fremsender uddybning af regnskabstal til projektnr 62175 20 11 2015 1500987 1826833 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Spà rgsmà l til budgetpost til projektnr 65101 18 11 2015 1501280 1826208 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Fremsender revideret budget til projektnr 65301 19 11 2015 1501280 1826159 Region Syddanmark Region Syddanmark Angà ende regnskab til projektnr 65403 18 11 2015 1501283 1826134 LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Satspuljebevilling om sà skendegrupper 20 11 2015 1501372 1826177 Region Syddanmark revideret plan Region Syddanmark 20 11 2015 1503517 1826465 Region Syddanmark status region syddanmark 20 11 2015 1503517 1827011 Region Syddanmark bemà rkninger til revideret plan Region Syddanmark 19 11 2015 1503517 1826187 à ldreForum Bekrà ftelse pà mà de med sundheds og à ldreministeren 12 11 2015 1503889 1826710 Nohr Con Invitation til at tale pà Nohr Cons konference om fremtidens hospitaler 19 11 2015 1503889 1825812 Kirkeministeriet Invitation til alle ministre og ansatte til julekoncert den 2 december 2015 i Holmens Kirke 20 11 2015 1503907 1826676 Orientering om nyhed i dag om CHMPs godkendelse af PRACs undersà gelse af HPV vacciner 20 11 2015 1504112 1827071 cBrain A S Ny revideret konverteringsbeskrivelse vedr konvertering af F2 til Captia til gennemsyn 19 11 2015 1504799 1826111 Habilitetserklà ring 19 11 2015 1505091 1826122 Habilitetserklà ring 19 11 2015 1505091 1826120 KL Henvendelse fra KL om hà ndtering af kosttilskud og andre hà ndkà bsprà parater ifht brug af FMK 19 11 2015 1505712 1826932 Mail fra forà ldrene vedhà ftet beskrivelse af sagsforlà bet

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/23112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  11 2015 1501283 1826139 BoPaM Landsforeningn BoPaM Bekrà fter modtagelsen af tilbagebetaling til projektnr 23701 20 11 2015 1501375 1826857 Region Syddanmark revideret plan Region Syddanmark 20 11 2015 1503517 1826191 Region Syddanmark revideret plan Region Syddanmark 20 11 2015 1503517 1826469 Region Syddanmark status region syddanmark 20 11 2015 1503517 1827015 Vedr interview til et bachelor projekt 20 11 2015 1503908 1826217 IBC International Business College Svar pà henvendelse vedr Virksomhedsbesà g i sundhes og à ldreministeriet 20 11 2015 1504078 1826686 Là gemiddelstyrelsen LMS anmodes om bidrag vedr nanomaterials 20 11 2015 1505215 1826670 Svar pà henvendelse vedr hjà lp og stà tte til à ldre 18 09 2015 1505381 1826257 Miljà og Fà devareministeriet Henvendelse oversendes til mfvm 20 11 2015 1505476 1827158 Là gemiddelstyrelsen LMS anmodes om bidrag vedr medicinsk udstyr 20 11 2015 1505479 1826660 Kà benhavns Kommune Henvendelse om kapacitet og à bningstider i stofindtagelsesrum 20 11 2015 1506037 1827321 Region Sjà lland Spà rgsmà l til Aabenraa 2 kvartalsrapport 2015 20 11 2015 1506142 1827095 Kvitteringssvar til forà ldrene 20 11 2015 1506162 1826795 Bekrà ftelse pà modtagelse af henvendelse 20 11 2015 1506164 1826730 Svar pà borgerhenvendelse 20 11 2015 1506391 1826644 Vejle Kommune Henvendelse om kapacitet og à bningstider i stofindtagelsesrum 20 11 2015 1506462 1827331 Aarhus Kommune Henvendelse om kapacitet og à bningstider i stofindtagelsesrum 20 11 2015 1506462 1827324 Odense Kommune henvendelse om kapacitet og à bningstider i stofindtagelsesrum 20 11 2015 1506462 1827328 Deloitte Afslutning af byggeregnskab SUM 20 11 2015 1506577 1826212 Svar pà henvendelse vedr liste over à ldre og handicappleje 30 10 2015 1506616 1826230 Svar pà fornyet henvendelse af 19 november 2015 vedr befordring til screening 20 11 2015 1506640 1826461 Sundhedsstyrelsen Bestilling af notat hos Styrelsen for Patientsikkerhed 20 11 2015 1506725 1826665

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/23112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  1825781 DELTA DELTA IOI HA tilfredshedsundersà gelse fà rste halvà r 2015 18 11 2015 1407294 1825379 Danske Regioner Input til drà ftelse om afgrà nsningscirkulà ret 19 11 2015 1407474 1825929 Transport og Bygningsministeriet Svar pà Anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr fà rgedrift 19 11 2015 1500005 1825779 Fà rgegruppen Landevejsprincippet skal tage hà jde for at man sejler pà de korteste ruter 08 11 2015 1500005 1823183 Sundhedsstyrelsen Endeligt referat af 5 mà de i Arbejdsgruppe vedr patientrettede forebyggelsestilbud 18 11 2015 1501173 1825433 Erhvervs og Và kstministeriet EVM skabelon fravigelse af 4 ugers kravet 18 11 2015 1501259 1825267 Sundhedsstyrelsen Là gemiddelskadeankenà vnet Patientombuddet Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsen Statens Serum Institut Til styrelser Fà lles ikrafttrà delsesdatoer for ny lovgivning og undtagelser hertil 18 11 2015 1501259 1825223 Region Midtjylland Region Midtjylland Midtvejsopfà lgning pà projekter stà ttet med satspuljemidler for 2012 2015 pà psykiatriomrà det 18 11 2015 1501282 1825459 Foreningen Det Kardiologiske Syndrom X Foreningen det Kardiologiske Syndrom X Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502492 1824456 Slankeforeningen Fnuggeline Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502523 1824460 Region Nordjylland Oversigt Region Nordjylland 17 11 2015 1503517 1825373 Vil gerne mà des med ministeren vedr obduktioner 19 11 2015 1503889 1825744 Det Etiske Rà d Invitiation til debatdag om diagnoser og deres anvendelse 26 januar 2016 pà Christiansborg 18 11 2015 1503889 1825137 à ldrerà det i Langeland Kommune à bent brev til ministeren vedr besparelser i kommune 15 11 2015 1503908 1821496 IBC International Business College Studietur til Kà benhavn vil evt gerne pà virksomhedsbesà g i ministeriet 19 11 2015 1504078 1825805 Dansk Handicap Forbund Henvendelse fra DHF til EMA vedr HPV undersà gelse 17 11 2015 1504112 1823928 Henvendelse fra DHF til EMA vedr HPV undersà gelse 18 11 2015 1504112 1825366 Amgros I

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/20112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  Transport og Bygningsministeriet Anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr fà rgedrift 19 11 2015 1500005 1825763 Region Nordjylland oversigt Region Nordjylland 19 11 2015 1503517 1825490 Region Syddanmark revideret ansà gning fra Region Syddanmark 19 11 2015 1503517 1825496 Svar pà henvendelse fra studerende 19 11 2015 1504078 1825916 Svar pà borgerhenvendelse 19 11 2015 1505423 1825861 Statens Institut for Folkesundhed Vedr rammeaftale 19 11 2015 1505852 1826000 Embassy of the Rebublic of Korea Korean Embassy Korean delegation s meeting with Permanent Secretary 19 11 2015 1506520 1825514 HIRA Urgent Please confirm the meeting with Permanent Secretary Per Okkels on 2 19 11 2015 1506520 1825540 HIRA Urgent Please confirm the meeting with Permanent Secretary Per Okkels 19 11 2015 1506520 1825609 Svar pà henvendelse vedr psoriasis gigt 19 11 2015 1506683 1825383 Vedr Aktindsigt i Bekendtgà relse om berà rte myndigheder og om offentliggà relse efter lov om miljà vurdering af planer og programmer i bilag 1 19 11 2015 1506771 1825963 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg SUU alm del svar pà spm 39 18 11 2015 1506826 1825118 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg SUU alm del forelà bigt svar pà spm 42 19 11 2015 1506868 1825734 Folketingets

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/20112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  af statsregnskabet for 2014 16 09 2015 1406450 1825293 Beskà ftigelsesministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kulturministeriet Skatteministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet Udlà ndinge Integrations og Boligministeriet Statsrevisorernes Sekretariat Afleveringsfrist for ministerredegà relse vedr Statsregnskabet for 2014 23 10 2015 1406450 1825148 Folketinget L 47 Spm 1 17 11 2015 SJ STD DEPOGM 1824007 Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune fremsender bilag til regnskab til projektnr 62128 18 11 2015 1406488 1824754 Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Fremsender regnskab til projektnr 62128 18 11 2015 1406488 1824585 Region Hovedstaden TALEBESTILLING Invitation til à bning af demensDagene 19 maj 2016 Tivoli Hotel og Congresss Center 17 11 2015 SJ STD DEPKHK 1824994 Kulturministeriet Bekrà ftelse pà anmodning om besvarelse af borgerhenvendelse vedr Folkeoplysningsloven 18 11 2015 1500005 1823987 Folketinget SUU alm del spm 234 OMTRYKT Spà rgsmà l tilbagetaget 18 11 2015 1500014 1824990 Borgerhenvendelse fejl i tilfà lde med brystkrà ft 25 01 2015 1500590 1633322 Patienterstatningen Svar fra Patienterstatningen 04 02 2015 1500633 1640562 Afgà relse vedrà rende anmodning om aktindsigt 03 02 2015 1500641 1639889 Vest Consult Tilbud vedr arkivering af undersà gelse 13 11 2015 1500706 1825253 Ny henvendelse 16 11 2015 1500802 1821503 Ny henvendelse 17 11 2015 1500802 1822356 Ny henvendelse 17 11 2015 1500802 1822358 Sundhedsstyrelsen NKR lumbal rodpà virkning Referat af 2 referencegruppemà de 12 11 2015 1501055 1825257 Sundhedsstyrelsen NKR OCD sendt i hà ring 17 11 2015 1501106 1824085 European Commission DG Eurostat EHIS wave 2 final quality report template in ESS MH 16 11 2015 1501125 1824256 Den Europà iske Union EU New version of EDIT for EHIS wave 2 data validation 16 11 2015 1501125 1824143 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Spà rgsmà l til projektnr 65301 18 11 2015 1501280 1824692 Region Midtjylland Region Midtjylland fremsender uddybninger til budget til projektnr 65604 18 11 2015 1501282 1824718 CSC Danmark A S Status pà opgraderingsprojektet til WorkZone 2016 16 11 2015 1501490 1825016 Migrà ne og Hovedpineforeningen Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1501931 1824499 Landsforeningen Spà dbarnsdà d Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502249 1824518 PKU Foreningen Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502459 1824475 Migrà nikerforbundet Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502460 1824494 ME Foreningen Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502468 1824503 OASIS OASIS Behandling og rà dgivning for flygtninge Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502471 1824490 OCD Foreningen Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502500 1824486 Landsforeningen Là nken Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502501 1824530 LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502503 1824526 Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502504 1824534 Landsforeningen Prà matures Vilkà r Landsforeningen Prà matures Vilkà r Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502505 1824522 Patientforeningen for intensive patienter pà rà rende og sundhedspersonale PIPS Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502507 1824480 Thyreoidea Landsforeningen Thyreoidea Landsforeningen Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502533 1824539 Ludomaniforeningen Aktivitetspuljen 2015 Tilsagn 28 09 2015 1502534 1824508 PROPA Prostatacancer Patientforeningen Prostatakrà ftforeningen PROPA Aktivitetspuljen

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/19112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  Garantifonden 05 02 2015 1500633 1641454 Patienterstatningen Vedr Patienterstatningens forhold til Garantiordningen 26 01 2015 1500633 1634000 Afgà relse 03 02 2015 1500641 1639574 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning 30 01 2015 1500641 1636851 Là gemiddelskadeankenà vnet Patientombuddet Statens Serum Institut Sundhedsstyrelsen Orientering fra Folketingets Ombudsmand friststyring 04 02 2015 1500701 1639757 Cryos International Denmark Aps Svar til Cryos pà henvendelse af 25 oktober 2015 18 11 2015 1500902 1825094 Nordisk Ministerrà d Anmodning om bidrag 18 11 2015 1501145 1824365 Aarhus Universitetshospital Administrationen Pà mindelse til Aarhus Uni vedr forslag til revideret budget for Videnscenter for Voldtà gtofre pà Aarhus Universitetshospital 18 11 2015 1501484 1824292 Homann Advokater Kvittering for modtagelse af ansà gning om etablering af autorisationsordning 30 04 2015 1502622 1702030 Udenrigsministeriet Follow up Annual Work Plan 2016 Preliminary proposals DENMARK 18 11 2015 1503668 1824161 Dansk Handicap Forbund Svar pà invitation til sundheds og à ldreministeren til Dansk Handicap Forbund 90 à rs jubilà umsreception 18 11 2015 1503907 1825251 Svar pà henvendelse om uddannelse til politibetjent 18 11 2015 1503909 1824341 Henvendelse til sundheds og à ldreministeren om at kunne leve af sin kunst 18 11 2015 1503909 1824370 Tandlà geforeningen Spm om angivelse af skadevolder i afgà relser fra Tandlà geforeningens Tandskadeerstatning 18 11 2015 1503967 1824064 Svar pà skoleeleveres henvendelse spà rgsmà l til OSO opgave 18 11 2015 1504078 1824208 Svar pà skoleelevers henvendelse vedr fedme og BMI 18 11 2015 1504078 1824253 LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Mangler i ansà gningsmateriale 18 11 2015 1504830 1824386 Astma Allergi Danmark svar pà rykker for svar pà invitation til sundheds og à ldreminister Sophie Là hde 18 11 2015 1504852 1825245 Rykker for habilitetserklà ring 18 11 2015 1505091 1824172 Rykker for habilitetserklà ring 18 11 2015 1505091 1824145 Rykker for habilitetserklà ring 18 11 2015 1505091 1824157 Rykker for habilitetserklà ring 18 11 2015 1505091 1824168 Rykker for habilitetserklà ring 18 11 2015 1505091 1824149 rykker for habilitetserklà ring 18 11 2015 1505091 1824163 Rykker for habilitetserklà ring 18 11 2015 1505091 1824177 Veteran Alliancen Svar pà henvendelse vedr PTSD behandling hos veteraner 18 11 2015 1505220 1825111 Svar pà henvendelse vedr behandlingsindsats for veteraner med PTSD 18 11 2015 1505220 1825114 Vesthimmerlands Kommune Svar pà henvendelse fra Vesthimmerlands Kommune vedr  79 17 11 2015 1505620 1823788 Svar vedrà rende Sundheds og à ldreministeriets pulje til forebyggelse og behandling af spilafhà ngighed og ludomani 16 11 2015 1505904 1822311 Svar pà henvendelse vedr privat leverandà r 18 11 2015 1506081 1825287 Advokaterne Nà meth Sigetyy A S Kopi til advokat vedr anmodning til Styrelsen for Patientsikkerhed om bidrag til svar 18 11 2015 1506162 1824709 Styrelsen for Patientsikkerhed Anmoder Styrelsen for Patientsikkerhed om bidrag til svar til advokat om mangelfuld vejledning 18 11 2015 1506162 1824576 Advokaterne Nà meth Sigetyy A S Status pà sagsbehandlingen til advokat 18 11 2015 1506162 1823953 Danske Regioner KL Finansministeriet Hà ring af udkast til arbejdsgrupper til faglig forarbejde for krà ftplan 4 18

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/19112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •