archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Postliste
  Fra MedCom til koordinationsgruppe for G GOP vedr implementering i Reg Midt 03 11 2015 1403995 1813439 borgerbrev Patientombuddet 26 10 2015 1404832 1804129 borgerbrev psykiatri 05 11 2015 1404832 1813123 Materiale vedr HPV referral art 20 beslutning fra EMA 05 11 2015 SJ STD DEPCRV 1813503 Foreningen Unik UNIK yderligere 27 10 2015 1500067 1813452 Ny henvendelse 05 11 2015 1500802 1813362 Sundhedsstyrelsen SST Til arbejdsgruppens endelige godkendelse Bannere og film 04 11 2015 1501063 1813296 Statens Serum Institut SSI Til arbejdsgruppens endelige godkendelse Bannere 04 11 2015 1501063 1813315 Komiteen for Sundhedsoplysning Frist for bannere 05 11 2015 1501063 1813118 Komiteen for Sundhedsoplysning Kfs Vedr Ugeskrift for Là ger 04 11 2015 1501063 1813311 Statens Serum Institut SSI Til arbejdsgruppens endelige godkendelse Bannere og film 04 11 2015 1501063 1813314 Dansk Selskab for Almen Medicin DSAM DSAM Opdaterede antibiotikamaterialer til arbejdsgruppens kommentarer 03 11 2015 1501063 1813322 Statens Serum Institut quiz til antibiotikarà dets stand 04 11 2015 1501063 1813297 Komiteen for Sundhedsoplysning Vedr PLO orientering 04 11 2015 1501063 1813307 Là geforeningen Là geforeningens reklame for kampagnen 04 11 2015 1501063 1813313 Komiteen for Sundhedsoplysning Kfs Tekst til PLO orientering 04 11 2015 1501063 1813302 à ldrerà det i Silkeborg Lederforum à nske om mà de med Ministeren for at holde oplà g for ministeren om positive og sikrerammer for à ldre 05 11 2015 1503889 1813391 Nationalt Videnscenter for Demens Mà de med ministeren forud for Roundtable mà de om demens 22 10 2015 1503889 1813497 à bent brev til den danske regering vedr folkeafstemning den 3 december 04 11 2015 1503908 1812976 Academic Survey Among Politicians of the Nordic Countries 04 11 2015 1503908 1812981 Tidspunkter for pressemeddelelser i dag HPV EMA 05 11 2015 1504112 1813510 Notat om EMA konklusioner 05 11 2015 1504112 1813501 Region Hovedstaden Fra styregruppe for hjerneskadeprojekter vedr status ift anmodning om delvis forlà ngelse 03 11 2015 1504746 1813450 Ny borgerhenvendelse vedr tandrensning 03 11 2015 1505258 1810504 Sundhedsstyrelsen Udskydelse af opstart pà NKR behandling af angst hos bà rn og unge 05 11 2015 1505445 1813779 Komiteen for Sundhedsoplysning Kfs Levering af kampagnemateriale til Là gedage 2015 04 11 2015 1505799 1813317 Statens Serum Institut SSI Udkast til Quiz til là gedagene 03 11 2015 1505799 1813325 Region Midtjylland Region Midt forelà big tilbagemelding pà referat af mà de med Region Midtjylland om skà rpet tilsyn med DNU 27 oktober 2015 05 11 2015 1505973 1813481 Rykker for svar vedr erstatningssag 28 10 2015 1506259 1808929 TREFOR Henvendelse fra Trefor vedr velfà rdsteknologi 28 09 2015 1506261 1784934 MedCom MedCom 18 mio kr 05 11 2015 1506282 1813379 MedCom MedCom 18 mio kr 05 11 2015 1506282 1813289 Aarhus Kommune foto 03 11 2015 1506504 1813229 Sundhedsstyrelsen SST morgensstatus 05 11 2015 1506504 1813254 Sundhedsstyrelsen SST eftermiddagsstatus 04 11 2015 1506504 1813248 Sundhedsstyrelsen SST morgenstatus 03 11 2015 1506504 1813230 Aarhus Kommune presse 02 11 2015 1506504 1813223 Dagbladet Politiken Ombudsmanden 03 11 2015 1506504 1813221 Angà ende

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/06112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  Apotekerforening Komiteen for Sundhedsoplysning Operate A S Vedr Til arbejdsgruppens endelige godkendelse Bannere og film 05 11 2015 1501063 1813114 CSC Danmark A S Godkendelse af à A SUM 048 Tilbud og tidsplan for opgradering af Captia til WorkZone 2016 04 11 2015 1501490 1812972 Sherpa Vedr mà deanmodning til Sophie Là hde 05 11 2015 1503889 1813457 Nationalt Videnscenter for Demens Vedr mà de med sundheds og à ldreministeren 05 11 2015 1503889 1813500 Region Midtjylland Vedr rapporten Sundhedstjek 2011 2014 05 11 2015 1503908 1813209 Region Syddanmark Anmodning om fornyet status vedr ambulanceberedskabet i Region Syddanmark 05 11 2015 1504446 1813272 Region Hovedstaden Svar til styregruppe for hjerneskadeprojekter vedr status ift anmodning om forlà ngelse 05 11 2015 1504746 1813625 MF Liselott Blixt MF Liselott Blixt Vedr RAB ordning 05 11 2015 1504759 1813687 cBrain A S Godkendelse af tlbud pà udtrà k af sager vedr à ldreomrà det fra Socialministeriets F2 installation til konvertering i Captia 05 11 2015 1504799 1812971 CSC Danmark A S Godkendelse af à A SUM 050 Tilbud pà periodeskift 15 januar 2016 04 11 2015 1505619 1812973 Svar pà henvendelse vedr statistik over rehabiliteringstilbud 29 09 2015 1505721 1813166 Statens Serum Institut Praktisk information om antibiotikastand ved là gedage 05 11 2015 1505799 1813671 Region Midtjylland Referat af mà de med Region Midtjylland om skà rpet tilsyn med DNU 27 oktober 2015 05 11 2015 1505973 1813263 Folketingets Energi Forsynings og Klimaudvalg MF Lisbeth Bech Poulsen EFK alm del svar pà spm 11 05 11 2015 1506206 1813532 Svar pà henvendelse vedr afslag pà praktisk hjà lp 14 10 2015 1506229 1813227 MedCom MedCom 18 mio kr 05 11 2015 1506282 1813306 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg SUU alm del svar pà spm 11 05 11 2015 1506450 1813737 Angà ende spÃ

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/06112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  Industriforening Henvendelse fra VIF d 20 okt 2015 04 11 2015 1405977 1812091 Nordsjà llands Autoreperatà rforening Stop bilspildet og reparer levedygtige biler 02 11 2015 1500005 1809953 Borgerhenvendelse vedr là geattest 02 11 2015 1500005 1809442 Statsministeriet Oversender borgerhenvendelse vedr hjà lp i psykiatrien 04 11 2015 1500005 1812782 Transport og Bygningsministeriet Bekrà ftelse pà overtagelse af borgerehenvendelse vedr là geattest i forbindelse med kà rekort 03 11 2015 1500005 1812289 Ligestillingsafdelingen Ligestillingsinitiativer i Sundheds og à ldreministeriet 30 10 2015 1500358 1810760 Ny henvendelse 04 11 2015 1500802 1812154 Ny henvendelse 04 11 2015 1500802 1812156 Statens Serum Institut Rapport for oktober 2015 04 11 2015 1501003 1812080 Komiteen for Sundhedsoplysning Til endelig godkendelse Bannere og film 03 11 2015 1501063 1812135 Danmarks Radio Vedr udsendelse af indslag i OBS DR 04 11 2015 1501063 1812369 Komiteen for Sundhedsoplysning Kfs vedr udsendelse i OBS DR 04 11 2015 1501063 1812370 Dansk Selskab for Almen Medicin DSAM DSAM Quiz til là gedagene 03 11 2015 1501063 1812152 Statens Serum Institut Vedr Sundhed dks deltagelse i kampagne 03 11 2015 1501063 1812410 Statens Serum Institut SSI Antibitikaellerej dk 03 11 2015 1501063 1812376 Dansk Selskab for Almen Medicin DSAM DSAM Til arbejdsgruppens endelige godkendelse Bannere og film 04 11 2015 1501063 1812364 Sundhedsstyrelsen Dagsorden og marteriale til 2 referencegruppemà de for NKR for behandling af OCD 30 10 2015 1501106 1812680 Kommentarer fà rste mà de SST 03 11 2015 1501145 1810892 Region Sjà lland Region Sjà lland Ansà gning om brug af overskydende midler til projektnr 65402 03 11 2015 1501281 1810794 Halsnà s Kommune Halsnà s Kommune Ansà gning om forlà ngelse af projektnr 65203 04 11 2015 1501339 1812786 Nordisk Ministerrà d Vedr kontrakt 30 10 2015 1502115 1812354 Arriva Danmark A S budget 03 11 2015 1502234 1812199 U S Department of Health and Human Services INVITATION updated Now taking applications Addressing Challenges in Global Health Security Executive Programme 1 4 February 2016 04 11 2015 1502740 1812532 U S Department of Health and Human Services INVITATION Now taking applications Addressing Challenges in Global Health Security Executive Programme 1 4 February 2016 04 11 2015 1502740 1812529 Bemà rkninger til klagesag 30 10 2015 1503548 1809940 Kopi af dokumentation fra Japansk là ge 30 10 2015 1503548 1809941 Tandrà dderne Vedrà rende hjà lp til tandbehandling af misbrugere og socialt udsatte 02 11 2015 1503889 1812070 Sydslesvigsk Forening SSF Sydslesvig aktuelt november 2015 04 11 2015 1503908 1812560 Aarhus Kommune Tak for besà get hos DemensHjà rnet i Aarhus Kommune den 2 november 2015 04 11 2015 1503908 1812507 Borgerhenvendelse vedr dommeres uhà derlighed 04 11 2015 1503909 1812851 7 klasses elev forespà rger om interview omkring flygtningekrisen 04 11 2015 1504078 1812129 Invitation to virtual press briefing HPV vaccines â recommendation from the PRAC 04 11 2015 1504112 1812421 Habilitetserklà ring 03 11 2015 1505091 1810097 KL Nyt sundhedspolitisk KL udspil Sammen om sundhed 02 11 2015 1505293 1808925 Bemà rkninger til Là gemiddelstyrelsens udtalelse

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/05112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  Institut Forslag til bannere til arbejdsgruppen 04 11 2015 1501063 1812368 Sundhedsstyrelsen Afbud fra SUM til 2 referencegruppemà de for NKR for behandling af OCD 03 11 2015 1501106 1810862 Region Sjà lland Region Sjà lland Afslag pà brug af overskydende midler til projektnr 65402 04 11 2015 1501281 1812317 Halsnàs Kommune Halsnàs Kommune Godkendelse af forlà ngelse af projektnr 65203 04 11 2015 1501339 1812846 Bjerg Kommunikation Prà sentation af undersà gelse sresultater 02 11 2015 1501398 1810783 Arriva Danmark A S budget 04 11 2015 1502234 1812205 Center for Biosikring og Beredskab Svar vedr INVITATION Now taking applications Addressing Challenges in Global Health Security Executive Programme 1 4 February 2016 04 11 2015 1502740 1812536 Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsen FMK tal pr oktober 2015 04 11 2015 1503197 1812162 Afgà relse vedr klage 04 11 2015 1503548 1812286 Là gemiddelstyrelsen Kopi af afgà relse til orientering 04 11 2015 1503548 1812293 Aarhus Universitetshospital Svar pà à nske om oplà g pà ortopà dkirurgiske sygeplejerskers landskonference 04 11 2015 1503889 1812901 Care4Life Svar pà invitation til at à bne Danmarks fà rste smerteklinik og mà deanmodning om smertebehandling 04 11 2015 1503889 1812703 SUFO sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesà g Svar pà invitation til ministertale mandag d 7 marts 2016 pà Hotel Nyborg Strand 04 11 2015 1503889 1812800 Clinical Health Promotion Centre Svar pà invitation til Rygestopbasens Temadag den 30 novmeber 04 11 2015 1503889 1812819 Esbjerg Kommune Svar pà invitation til at besà ge hos Hudevad Care Ribe Jernindustri A S 04 11 2015 1503889 1812778 Northern Medical Group Kopi af afgà relse til orientering 04 11 2015 1503913 1812150 Là gemiddelstyrelsen Kopi af ministeriets afgà relse 04 11 2015 1503913 1812146 Specific Pharma A S Afgà relse vedrà rende klage over Là gemiddelstyrelsens afgà relse om aktindsigt 04 11 2015 1503913 1812142 Svar pà skolelevs henvendelse om Interview omkring flygtningekrisen 04 11 2015 1504078 1812280 Danske Regioner pl for effektiviseringer 30 10 2015 1504273 1808677 Svar pà henvendelse om Roslev Apotek 04 11 2015 1504361 1812101 Svar pà henvendelse vedr Screening af nyfà dte 04 11 2015 1504494 1812742 Svar pà din henvendelse til Sundheds og à ldreministeriet 03 11 2015 1504581 1810478 Là gemiddelstyrelsen Orientering af LMS 04 11 2015 1504801 1812724 Svar pà henvendelse vedr autoimmune sygdomme og HPV 04 11 2015 1504801 1812696 ECDC Overblik over aktiviteter ifm EAAD 04 11 2015 1504880 1812452 Svar pà din henvendelse til Sundheds og à ldreminister Sophie Là hde 04 11 2015 1504965 1812885 Svar pà henvendelse vedr patientkontakt 04 11 2015 1505824 1812939 Svar pà henvendelse vedr HPV skader og fejldiagnose 04 11 2015 1505840 1812603 Henvendelse af 21 september 2015 04 11 2015 1505974 1812461 Svar pà henvendelse vedr HPV vaccine 04 11 2015 1506117 1812752 Danmarks Apotekerforening Takker for tilsendt à rbog 04 11 2015 1506180 1812067 Folketingets Miljà udvalg MOF alm del svar pà spm 20 04 11 2015 1506334 1812706 Folketingets Miljà udvalg MOF alm del svar pà spm 21 04 11 2015

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/05112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  se initiativer pà sundheds og à ldreomrà det i kommunen 03 11 2015 1503889 1810897 mcpherson gruppen Uforpligtende mà de omkring voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udfà relse 02 11 2015 1503889 1809966 Udenrigsministeriet Invitation til Diabetes Leadership Forum i Teheran 23 24 november 02 11 2015 1503889 1809983 à rhus Universitetshospital à rhus Sygehus à bning af konference den 15 16 marts 2016 à nske om oplà g fra ministeren 02 11 2015 1503889 1809411 Bà rnesagens Fà llesrà d Invitation til efterà rets store hà ring pà Christiansborg den 24 november 2015 hvad gà r vi ved ungdomskriminaliteten 02 11 2015 1503889 1809412 Sammenslutningen af Boformer for Hjemlà se Rykker for svar pà mà deanmodning 02 11 2015 1503889 1809954 Care4Life Rykker for svar vedr Invitation til à bning af smerteklinik 02 11 2015 1503889 1809957 Skoleelever vil gerne stille spà rgsmà l til brug for artikel vedr den perfekte krop 02 11 2015 1504078 1809410 Amgros I S Henvendelse vedrà rende hà ring over receptbekendtgà relsen 22 10 2015 1504235 1801870 Danmarks dyreste marionetteater Kronik à nske om bedre patient behandling 06 10 2015 SJ STD DEPNSU 1791708 LGBT Danmark Landsforeningen for bà sser lesbiske biseksuelle og transpersoner Rykker for svar 13 09 2015 1504741 1774883 Borgerhenvendelse vedr implantatbehandling 19 10 2015 1504848 1800536 Ny henvendelse vedr uheldig implantatbehandling 15 08 2015 1504848 1756786 Portugal nationale aktiviteter 03 11 2015 1504880 1810109 The European Institute for Gender Equality Report on Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the Euopean Union 06 08 2015 1504933 1759834 Miljà og Fà devareministeriet Bevarer henvendelsen 16 09 2015 1505510 1777605 RYKKER à nsker svar pà henvendelse vedr HPV og dens bivirkninger 30 10 2015 1505632 1809063 Borgerhenvendelse vedr HPV og dens bivirkninger 01 11 2015 1505632 1809157 Nost Sekretariatet Mà dereferat af stabsmà de den 24 september 2015 vedr potentielt giftige skibscontainere 25 09 2015 1505749 1784890 Vedr bemanding ved là gedage 26 10 2015 1505799 1810059 Bella Center Adgangskort til Là gedage 2015 03 11 2015 1505799 1810551 Danmarks Apotekerforening Vedr Bemandingsplan for stand pà là gedage 2015 02 11 2015 1505799 1810036 Danmarks Apotekerforening Vedr Bemandingsplan for stand pà là gedage 2015 26 10 2015 1505799 1810069 SSI Forespà rgsel om bemanding ved là gedage 2015 26 10 2015 1505799 1810064 Bella Center Frist for tekniske bestillinger til Là gedage 2015 16 10 2015 1505799 1810079 Vedr vejledning om ordination af antibiotika 26 10 2015 1505799 1810060 Komiteen for Sundhedsoplysning Vedr Bemanding pà là gedage 27 10 2015 1505799 1810070 Vedr bemanding ved là gedage 2015 13 10 2015 1505799 1810076 Komiteen for Sundhedsoplysning Vedr Bemanding pà là gedage 27 10 2015 1505799 1810073 Vedr vejledning om ordination af antibiotika 26 10 2015 1505799 1810053 Bella Center Vedr bestilling til là gedage 2015 26 10 2015 1505799 1810056 Diabetesforeningen Invitation til Diabetesforeningens Forskningslegatuddeling 2015 28 10 2015 1505807 1810136 Statsministeriet Oversender henvendelse fra International Diabetes Federation 30 09 2015 1505826 1787594 Rà det for socialt udsatte

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/04112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  alm del supplerende svar pà spm 717 29 04 2015 1501717 1701006 MF Sophie Là hde Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm del supplerende svar pà spm 715 29 04 2015 1501717 1700976 Region Sjà lland Opfà lgning pà effektiviseringer pà GAPS 28 09 2015 1502304 1810176 Svar pà henvendelse vedr HPV vaccinen 03 11 2015 1503105 1810826 Svar pà henvendelse vedr HPV vaccinen 03 11 2015 1503129 1810830 KL Medlemmer af Referencegruppe Sundhedsdataprogrammet 03 11 2015 1503247 1810545 Haderslev Kommune Referencegruppe Sundhedsdataprogrammet 03 11 2015 1503247 1810111 Svar pà henvendelse vedr HPV vaccinen 03 11 2015 1503824 1810795 MF Hans Andersen Region Hovedstaden Svar pà invitation til at deltage i nyetableret dialogforum i Region Hovedstaden 03 11 2015 1503889 1810868 Syddansk Universitet Svar pà invitation til at tale ifm aflà ggelse af là gelà ftet 03 11 2015 1503889 1810917 Svar pà mà deanmodning 03 11 2015 1503889 1810874 Forlaget Pressto ApS Svar pà invitation til ministeren til at deltage i konference om borderline 03 11 2015 1503889 1810890 à ldre Sagen Svar pà invitation til sundheds og à ldreministeren til at deltage i à ldre Sagens konference den 26 maj 2016 03 11 2015 1503889 1810950 Komiteen for Sundhedsoplysning Svar pà mà deanmodning til ministeren 03 11 2015 1503889 1810774 Sailing Sclerosis Oceans of Hope Svar pà invitation til sundheds og à ldreministeren til at fejre Oceans of Hopes tilbagevenden til Kà benhavn 03 11 2015 1503889 1810801 Egedal Kommune Svar pà invitation til at deltage i Innovationsfestival Egeda 03 11 2015 1503889 1810817 Svar pà invitation til at deltage i konference om Morbus Dercum 03 11 2015 1503889 1810829 The Boston Consulting Group Svar pà mà deanmodning 03 11 2015 1503889 1810846 Den Belgiske Ambassade Svar pà invitation til fejring af Kings s day 16 november 03 11 2015 1503907 1810866 Svar pà henvendelse fra skoleelever vedr spà rgsmà l i forbindelse med avisuge 03 11 2015 1504078 1810520 Afgà relse 03 11 2015 1504321 1809982 CSC Danmark A S Udkast til udfyldt mapningsskema til gennemsyn vedr konverterring af sager og dokumenter fra Socialministeriets F2 til SUM s Captia 02 11 2015 1504799 1809948 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr forbud mod surrogatmoderskab 23 10 2015 1504861 1810746 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg SUU alm del svar pà spm 7 03 11 2015 1505226 1811018 Finansministeriet Sà M bemà rkninger til Fà rste udkast til statusrapporten om regionernes indkà b 03 11 2015 1505264 1810440 Danske Patienter Forespà rgsel vedr mà dedatoer i fà lgegruppen 03 11 2015 1505416 1810790 Svar pà henvendelse vedr demenshandlingsplan 02 10 2015 1505626 1810133 Svar pà henvendelse vedr HPV vaccinen 03 11 2015 1505632 1810876 Svar pà henvendelse 03 11 2015 1505634 1810333 Sundhedsstyrelsen Bestililng til Sundhedstyrelsen 03 11 2015 1505702 1810904 Radio 24syv Delvis afgà relse vedr aktindsigtsanmodning 03 11 2015 1505702 1810900 Kà benhavns Universitet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Komiteen for Sundhedsoplysning Danmarks Apotekerforening Là geforeningen Praktisk information vedr Là gedage i Bella Centeret i nà ste uge 03 11 2015 1505799 1810983

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/04112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  svar henvendelse fra Cryos af 25 10 2015 25 10 2015 1500902 1809339 Statens Serum Institut SSI vedr sundhed dk s deltagelse i kampagne 31 10 2015 1501063 1808977 Statens Serum Institut SSI Opdaterede antibiotikamaterialer til arbejdsgruppens kommentarer 02 11 2015 1501063 1809269 Region Syddanmark Region Syddanmark Anmodning om udbetaling til 4 projekter 02 11 2015 1501283 1809479 Styrelsen for Patientsikkerhed Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til klagesag 1 2 02 11 2015 1501947 1809549 Styrelsen for Patientsikkerhed Sagsakter fra Styrelsen for Patientsikkerhed til klagesag 02 11 2015 1501947 1809554 Kà benhavns Kommune Henvendelse om satspuljeaftale og naloxon 26 10 2015 1502137 1809699 Styrelsen for Patientsikkerhed Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til brev til STAR 30 10 2015 1502430 1809569 Region Nordjylland bidrag vedr à rlige samlet budget 30 10 2015 1502856 1809418 Region Hovedstaden Udbetalingsanmodning fra Region Hovedstaden 07 10 2015 1503517 1809768 Region Sjà lland Udbetalingsanmodning fra Region Sjà lland 14 10 2015 1503517 1809765 Region Midtjylland Justeret materiale fra Region Midtjylland 12 10 2015 1503517 1809627 Region Sjà lland Justeret materiale fra Region Sjà lland 09 10 2015 1503517 1809615 Region Nordjylland Udbetalingsanmodning fra Region Nordjylland 11 10 2015 1503517 1809739 Statsministeriet Henvendelse vedr à nske om mà de med ministeren vedr LEAN og besparelser i sundhedsvà senet 02 11 2015 1503889 1809263 Rà dgivnings og kontaktcentret for demensramte og pà rà rende Invitation til besà g pà Rà dgivnings og kontaktcentret for demensramte og pà rà rende i Odense 31 10 2015 1503889 1809072 Folketeatret Invitation til premiere den 19 november 2015 pà Nà ddebo Prà stegà rd 30 10 2015 1503907 1809004 Skoleklasse à nsker interview med ministeren 02 11 2015 1504078 1809172 Skoleelev IPads og overvà gt en eksamens opgave 27 10 2015 1504078 1806083 Lyngby Taarbà k Kommune Udvikling af bedre rammer for det gode mà ltid for à ldre 02 11 2015 1504796 1809033 Veteran Alliancen Klage over svartid 02 11 2015 1505220 1809301 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Mà de den 9 november med de statsligt indstillede medlemmer input til dagsorden 29 10 2015 1505454 1808844 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Dagsorden og materiale til mà det pà mandag 30 10 2015 1505454 1808849 Sundhedsstyrelsen Referat fra 39 mà de i Det Rà dgivende Udvalg for Specialeplanlà gning den 24 september 2015 02 11 2015 1505615 1809376 CSC Danmark A S Udkast til journalplan til indlà sning i ny periode ifm periodeskift med anmodning om godkendelse 02 11 2015 1505619 1809011 Dansk Selskab for Almen Medicin DSAM DSAM Quiz til là gedagene 02 11 2015 1505799 1808961 Dansk Selskab for Almen Medicin DSAM DSAN Forslag til Quiz til là gedagene 02 11 2015 1505799 1808963 Diabetesforeningen Invitation til Diabetesforeningens Forskningslegatuddeling 2015 28 10 2015 1505807 1809043 Diabetesforeningen Info vedr ministerens tale ved Diabetesforeningens Forskningslegatuddeling d 19 november 2015 02 11 2015 1505807 1809450 Danske Regioner Bidrag til besvarelse af folketingsspà rgsmà l 207 og 208 30 10 2015 1505827 1808839 SST Bidrag til besvarelse af SUU alm del spm 235 27

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Indgaaende/03112015indgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Postliste
  rkninger til udbudsmateriale 02 11 2015 1505264 1809618 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg SUU alm del svar pà spm 167 02 11 2015 1505441 1809013 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg MF Flemming Mà ller Mortensen SUU alm del svar pà spm 186 02 11 2015 1505618 1809095 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg MF Flemming Mà ller Mortensen SUU alm del svar pà spm 185 02 11 2015 1505618 1809100 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg MF Flemming Mà ller Mortensen SUU alm del svar pà spm 187 02 11 2015 1505618 1809103 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg MF Flemming Mà ller Mortensen SUU alm del svar pà spm 188 02 11 2015 1505618 1809108 Sundhedsstyrelsen Statens Institut for Folkesundhed Opfà lgning pà mà de om mà l og resultatkrav for 2016 02 11 2015 1505852 1809838 Danske Regioner Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm del spm 235 08 10 2015 1506003 1809746 Kà benhavns Kommune Vedr mà de mellem 6 byerne og sundheds og à ldreministeren den 05 11 2015 02 11 2015 1506020 1809525 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg MF Flemming Mà ller Mortensen SUU alm del svar pà spm 3 02 11 2015 1506127 1809071 Folketingets Sundheds og à ldreudvalg MF Flemming Mà ller Mortensen SUU alm del svar pà spm 4 02 11 2015 1506127 1809068 Uddannelses og Forskningsministeriet Vedr paneldebat konference om forskningsbaseret myndighedsbetjening 02 11 2015 1506215 1809358 Foreningen Quit Diabetes Svar pà henvendelse vedr mà deanmodning om Quit Diabetes 02 11 2015 1506392 1808842 Svar pà henvendelse vedr overbelà gning pà medicinske afdelinger 02 11 2015 1506402 1809415 Aarhus Kommune Pressemeddelelse om ministerens besà g i Aarhus mandag 29 10 2015 1506503 1809922 Aarhus Kommune Pressemeddelelse om ministerens besà g i Aarhus mandag 29 10 2015 1506503 1809923 Danmarks Radio Tandlà ge 29

  Original URL path: http://sum.dk/Om-ministeriet/~/media/01Postlister/2015/November/Udgaaende/03112015udgaaende%20post.ashx (2015-11-26)
  Open archived version from archive