archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietStatus på sundhedsområdet - sum.dk
  Antallet af 80 årige forventes fordoblet og stiger med ca 278 000 personer frem mod 2040 Geografiske forskelle Der er regionale forskelle inden for bl a ventetiden til behandling overholdelse af udredningsretten og pakkeforløb samt i forekomsten af sygehusinfektioner Også kommunernes indsats er præget af forskelle indenfor bl a antal forebyggelige indlæggelser Der er dog begrænset indblik og synlighed om resultaterne i det kommunale område herunder også i almen praksis Ventetider og udredningsretten Ventetiden til behandling i både psykiatrien og somatikken er faldet i perioden 2001 til 2014 Set ift udvalgte operationsgrupper har ventetiden udviklet sig forskelligt Indberetningerne fra 2015 viser at ca 60 pct af somatiske patienter med ret til hurtig udredning er færdigudredt indenfor 30 dage og der er tegn på regional variation Belægning på sygehusene Der er regionale forskelle i antal dage med overbelægning på sygehusene På tværs af landets sygehusafdelinger forekommer overbelægning ofte på de medicinske og geriatriske afdelinger Kræft og pakkeforløb I periode 2000 til 2013 er andelen af nye kræfttilfælde stigende mens kræftdødeligheden stort set er uændret og fortsat højere end fx Sverige og Norge Overlevelsen efter en kræftdiagnose er stigende men der er forskelle i resultaterne på tværs af landet Andelen af kræftforløb som gennemføres indenfor standardforløbstiden har i de seneste to år været stigende men set ift udvalgte kræfttyper er der dog regional forskel Sammenhæng og forløb Flere patienter oplever akutte genindlæggelser akutte medicinske korttidsindlæggelser eller forebyggelige indlæggelser i 2014 og udviklingen i indlæggelserne har i de seneste fem år været omtrent stabil Et lille fald i 2014 ses dog for forebyggelige indlæggelser Forekomsten af indlæggelserne varierer betydeligt mellem regioner og kommuner Ventetiden til kommunal genoptræning er faldet i perioden 2009 til 2014 Der er dog betydelig forskelle i ventetiden fra kommune til kommune Kontaktpersonordningen Der er regional variation i tildelingen af

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Status-paa-sundhedsomraadet-sept-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietOrgandonor - sum.dk
  Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Tag stilling sammen med dine nærmeste Flere eksemplarer af folder kan rekvireres hos www sst dk eller send en mail til sst sst dk Forfatter Sundhedsstyrelsen Version 1 0 Publiceret 29 05 2015 Download publikation som pdf Download Donorkort i pdf Meld dig som organdonor DONORREGISTRET Rigshospitalet afsnit 9631 Blegdamsvej 9 11726 2100 København Ø Publikationsmenu Næste Organdonor

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Organdonor.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEvaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet - sum.dk
  som opfølgning på økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner henholdsvis KL og evalueringen af kommunalreformen Hovedrapport og 4 delanalyser Forfatter KL Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Økonomi og Indenrigsministeriet Finansministeriet Publiceret 27 05 2015 Der er udarbejdet en hovedrapport og 4 delanalyser Hovedrapport Evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet PDF Delanalyse 1 Kvalitativ analyse af betydning og effekt af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet PDF Delanalyse 2

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Eva-af-den-kommunale-medfinansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietÅrsrapport 2014: Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS) - sum.dk
  Forebyggelse Version 1 Publiceret 13 05 2015 De seneste år er der sket en markant positiv udvikling på området for klinisk forskning bl a med afsæt i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings anbefalinger fra perioden 2009 2012 Ifølge NSS bør særligt tre initiativer inden for klinisk sundhedsforskning fremhæves som fyrtårne der bør satses på fremover hvis Danmark skal kunne bibeholde sin styrkeposition på området Fyrtårns initiativerne forventes at kunne være

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Aarsrapport_NSS_2014_maj_2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietIndblik i sundhedsvæsenets resultater - sum.dk
  Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Internationalt vurderes synlighed om resultater at være blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet og dermed sikre mere sundhed for pengene Forfatter Kommunernes Landsforening Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet Version 1 0 Publiceret 05 05 2015 Indblik i sundhedsvæsenets resultater beskriver ud fra en række udvalgte indikatorer udviklingen i sundhedsvæsenets resultater og forskelle i resultater mellem de

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Indblik-i-sundhedsvasenets-resultatet-maj-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietForskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi - sum.dk
  og drikkevand og om at finde kuren mod kræft Det handler om at skabe ny viden ideer og løsninger på nogle af de store udfordringer som vi og vores børn står overfor Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Uddannelses og Forskningsministeriet Ministeriet for Børn Ligestilling Integration og Sociale forhold Publiceret 04 05 2015 Regeringen har derfor fået de vigtigste danske aktører inden for forskningsområdet til at bidrage med at udpege de områder vi ser størst potentiale for samfundet af vores forskningskroner Resultatet fremgår af det såkaldte FORSK2020 katalog Der er med FORSK2020 skabt et solidt grundlag for de kommende års prioritering af offentlige forskningsinvesteringer Én af visionerne i FORSK2020 er at Danmark skal være et samfund med sunde borgere og høj livskvalitet Mennesker med psykiske lidelser tegner sig for en stor andel af det totale sygdomsbillede men området har hidtil haft et efterslæb i indsatsen når man sammenligner med indsatsen over for fysiske lidelser Regeringen har derfor et overordnet mål om at ligestille indsatserne over for mennesker med psykiske lidelser og fysiske lidelser Vi skal sikre lige fokus prioritering og behandling af mennesker uanset om de lider af psykiske eller fysiske sygdomme Der er imidlertid behov for mere viden på

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Forskning-psykiske-lidelser-maj-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNationalt kvalitetesprogram for sundhedsområdet 2015-2018 - sum.dk
  at vores fælles sundhedsvæsen er velfungerende effektivt og tilbyder let og lige adgang til behandling af høj kvalitet i hele landet Visionen for fremtidens kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet er at kvaliteten skal være blandt den bedste i verden Alle danskere uanset bopæl skal tilbydes en behandling af samme høje kvalitet samtidig med at der leveres mere sundhed for pengene For at realisere denne vision skal niveauet for kvalitet i sundhedsvæsenet hele tiden løftes Generelt er kvaliteten høj i det danske sundhedsvæsen men der er stadig plads til forbedringer Spredning af bedste praksis går for langsomt og der findes områder med betydelig variation i kvaliteten Samtidig står sundhedsvæsenet over for væsentlige udfordringer Vi lever længere flere af os får kroniske sygdomme og vi lever i højere grad med vores sygdom end tidligere Disse udfordringer kræver en nytænkning af kvalitetsarbejdet Og en nytænkning af den måde vi styrer sundhedsvæsenet på Fra bureaukratiske proceskrav til fokus på konkrete mål og resultater der giver mening for patienter og personale Og fra et ensidigt fokus på aktivitet og produktivitet til nye styringsinstrumenter der har et balanceret fokus på aktivitet kvalitet resultater og omkostninger Nytænkningen skal sætte patientens behov i centrum og motivere sundhedspersonalet til vedvarende at

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Nationalt-kvalitetsprogram-for-sundhedsomr-2015-2018-april-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEvaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem - sum.dk
  2010 Med loven trådte en række ændringer i patientklagesystemet i kraft Med lovændringerne blev det samtidig besluttet at ændringerne skulle evalueres efter nogle år for at vurdere om ændringerne har virket samt pege på behovet for eventuelle justeringer Det er den evaluering der nu foreligger Evalueringen er udarbejdet af COWI A S for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publiceret 14 04 2015 Hovedformålet med evalueringen er jf evaluators kommissorium se kap 2 neden for at belyse om ændringerne har virket efter hensigten om i at give patienterne bedre klagemuligheder og lettere klageadgang ii kortere sagsbehandlingstider og iii at skabe bedre forudsætninger for læring samt at iv undersøge om ændringerne i tandklagesystemet herunder nævnssammensætningen med forbruger og patientrepræsentanter fungerer efter hensigten Patientklagesystemet tiltrækker sig af naturlige årsager offentlig opmærksomhed Området er karakteriseret ved at være genstand for forskellige interesser som kan være modstridende Sundhedsprofessionelle patienter sundhedsmyndighedspersoner statslige regionale og sygehus repræsentanter og patientrepræsentanter har alle interesser i området Området og derfor også evalueringen opererer dermed i et sammensat aktørlandskab Rapporten er opbygget i fem kapitler Udover nærværende indledningskapitel præsenteres i kapitel 2 evalueringens fokus og tilgang i kapitel 3 baggrunden for lovændringerne i kapitel 4 evalueringens resultater og analyse og i

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Evaluering-af-sundhedsvaesenets-patienklagesystem-apr-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive