archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  men kræft kræver stadig skarp prioritering PRESSEMEDDELELSE 19 12 2011 Kategori Tal og analyser Astrid Krag kickstarter forebyggelsesindsatsen PRESSEMEDDELELSE Sundhedsminister Astrid Krag tager hul på en række rundbordssamtaler om forebyggelse Arbejdet skal blandt andet munde ud i faste mål for danskernes sundhed 16 12 2011 Kategori Forebyggelse Styrket indsats mod unges misbrug af alkohol og stoffer PRESSEMEDDELELSE Sundhedsminister Astrid Krag uddeler 17 mio kr til kommuneprojekter der skal forebygge unges misbrug af alkohol og stoffer 16 12 2011 Kategori Forebyggelse Driftspuljerne til sygdomsbekæmpende organisationer tips og lottomidlerne 2011 er fordelt Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer og Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 15 12 2011 Kategori Forebyggelse Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling PRESSEMEDDELELSE Omkring 2 000 patienter fordelt på fem patientgrupper skal deltage i den største demonstration af telemedicin nogensinde i Danmark Patienterne bliver tilset via måleudstyr i deres egen stue 14 12 2011 Kategori Digitalisering Et markant løft af kommunernes indsats for hjerneskadede PRESSEMEDDELELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmønter i dag 150 mio kr til styrkelse af kommunernes indsatser over for mennesker der har fået hjerneskade 09 12 2011 Kategori Kommunale sundhedsopgaver Nye retningslinjer skal sikre rigtig skulderbehandling PRESSEMEDDELELSE Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner offentliggør i dag nye faglige retningslinjer for skulderoperationer Det skal give sundhedsvæsnet bedre mulighed for at vurdere hvilke patienter der skal tilbydes operation og hvilke patienter der skal have en anden behandling 08 12 2011 Kategori Sygehusvæsen Nye rapporter om undersøgelser af Thule området offentliggjort PRESSEMEDDELELSE De endelige afrapporteringer om undersøgelserne af jordforurening efter flystyrtet i 1968 i Thule området er i dag blevet offentliggjort Risø DTU og Statens Institut for Strålebeskyttelse SIS under Sundhedsstyrelsen har stået for udarbejdelsen af rapporterne 06 12 2011 Kategori Forebyggelse Nye rapporter om undersøgelser af Thule området offentliggjort PRESSEMEDDELELSE De endelige afrapporteringer om undersøgelserne af jordforurening efter flystyrtet i 1968 i Thule området er i dag blevet offentliggjort Risø DTU og Statens Institut for Strålebeskyttelse SIS under Sundhedsstyrelsen har stået for udarbejdelsen af rapporterne 06 12 2011 Kategori Internationalt samarbejde Udbud af kvalitativ analyse af potentialet for forbedret forebyggelse Udbud af kvalitativ analyse af potentialet for forbedret forebyggelse frist for afgivelse af tilbud 15 december 2011 01 12 2011 Kategori Forebyggelse Astrid Krag Nye tal for sygehusproduktivitet imponerer PRESSEMEDDELELSE Produktiviteten på den danske sygehuse er steget med 5 6 procent fra 2009 til 2010 Samtidig er udgifterne faldet med 0 8 procent 30 11 2011 Kategori Tal og analyser Astrid Krag debatterer kvalitet i sundhedsvæsnet PRESSEMEDDELELSE Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag deltager i Lægeforeningens og Danske Regioners konference om kvalitet i Sundhedsvæsnet 29 11 2011 Kategori Sundhedskvalitet Per Okkels er i dag udnævnt til ny departementschef PRESSEMEDDELELSE 22 11 2011 Kategori Om ministeriet Over en milliard til sundhedsområdet PRESSEMEDDELELSE Ny aftale om satspuljemidler mellem regeringen Socialdemokraterne Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti giver over en milliard kroner til sundhedsområdet 16 11 2011 Kategori Sundhedspolitik Finanslov Aftale på sundhedsområdet PRESSEMEDDELELSE Regeringen og Enhedslisten har indgået delaftale

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=9 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  Men der er stor forskel på resul taterne fra sygehus til sygehus og det viser at der er plads til forbedring Den store udfor dring er nu at lære af de dygtigste mener indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder 27 05 2011 Kategori Tal og analyser Nyt mål Diagnose inden 30 dage PRESSEMEDDELELSE Patienter med uklare symptomer skal have en diagnose inden 30 dage Og fremover skal de kunne få hjælpen ét sted i nye udrednings og diagnosecentre 27 05 2011 Kategori Sundhedspolitik Kræftbehandling får et markant løft med indførelse af partikelterapi PRESSEMEDDELELSE Danmark skal nu have partikelterapianlæg som vil give et markant løft til kræftbehandlingen Regeringen vil finansiere det op mod en milliard kroner dyre anlæg i samarbejde med private fonde 27 05 2011 Kategori Kræft og hjertebehandling Aftale om sundhed PRESSEMEDDELELSE 26 05 2011 Kategori Sundhedspolitik Ny departementschef i Indenrigs og Sundhedsministeriet PRESSEMEDDELELSE Jesper Fisker er i dag udnævnt til ny departementschef 25 05 2011 Kategori Om ministeriet 42 nye hospicepladser på vej PRESSEMEDDELELSE Regeringen Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har i forbindelse med kræftplan III afsat midler så det samlede antal hospicepladser i Danmark kommer op på 250 18 05 2011 Kategori Sundhedspolitik Ny pulje skal styrke kommunernes indsats for hjerneskaderamte PRESSEMEDDELELSE Nu udmøntes de 150 mio kr som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne satte af til at forbedre indsatsen for hjerneskaderamte i forbindelse med finansloven for 2011 18 05 2011 Kategori Kommunale sundhedsopgaver Danske børns sundhed kortlægges i ny database PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og sundhedsministeren har netop gjort det obligatorisk for kommunerne at indberette oplysninger om børns sundhed til børnedatabasen 17 05 2011 Kategori Sundhedspolitik Bertel Haarder vil bekæmpe ulighed i sundhed PRESSEMEDDELELSE Ny analyse om ulighed i sundhed angiver indsatsområder for at mindske forskellene i danskernes sundhed og levealder Indenrigs og sundhedsminister er klar til en handlingsplan for øget sundhed for alle 16 05 2011 Kategori Sundhedspolitik Udsigt til færre tilfælde hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet PRESSEMEDDELELSE Efter regeringen i fem år har haft særlig fokus på psykisk syge kriminelle laver regionerne langt oftere aftaler om hvem der har ansvaret for at følge de psykiatriske patienter efter de er udskrevet Det giver håb om mindre brug af tvang over for de alvorligst psykisk syge borgere og bedre sammenhæng i behandlingsforløbene for de retspsykiatriske patienter Nu bærer regeringens fokus på området frugt siger indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder 10 05 2011 Kategori Psykiatri Danmark skal være blandt verdens førende leverandører af sundheds og velfærdsløsninger PRESSEMEDDELELSE Økonomi og erhvervsministeren og indenrigs og sundhedsministeren har inviteret til en række dialogmøder for at få idéer fra dansk erhvervsliv til at styrke vækstvilkårene for danske sundheds og velfærdsvirksomheder 09 05 2011 Kategori Sundhedspolitik På vej mod et slutdepot PRESSEMEDDELELSE Et meget omfattende materiale er nu afleveret til en tværministeriel arbejdsgruppe som skal arbejde videre med placering af et slutdepot for lav og mellemradioaktivt affald i Danmark 04 05 2011 Kategori Slutdepot for radioaktivt affald Styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn PRESSEMEDDELELSE Regeringen offentliggør i dag en strategi der

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=10 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  03 02 2011 Kategori Medicin og apoteker Påtale til Lægemiddelstyrelsen PRESSEMEDDELELSE Lægemiddelstyrelsen får en påtale for de fejl i sagsbehandlingen vedrørende kontrastmidlet Omniscan for de organisatoriske forhold Der er ikke grundlag for personalemæssige konsekvenser 01 02 2011 Kategori Medicin og apoteker Lægen kan flyve fra Karup hele døgnet rundt PRESSEMEDDELELSE Til april går en ny forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup i luften Regeringen og Dansk Folkeparti har bevilget 60 mio kr til den flyvende lægehjælp som kan flyve 24 timer i døgnet i Region Midtjylland og Region Nordjylland og styrke trygheden i området 25 01 2011 Kategori Sundhedspolitik Det frie sygehusvalg i Europa en realitet PRESSEMEDDELELSE Fremover bliver det lettere for EU borgere at få sundhedsbehandling i hele EU og få regningen betalt af hjemlandets offentlige sygesikring Europa Parlamentet har godkendt et nyt direktiv som åbner op for et frit sygehusvalg i EU 20 01 2011 Kategori Sygehusvæsen Sjællandske patienter benytter privathospitaler mest PRESSEMEDDELELSE Privathospitalernes andel af sygehusbehandlinger udgør gennemsnitligt 2 3 procent på landsplan Der er betydelige variationer regionerne imellem Det viser en opgørelse fra Indenrigs og Sundhedsministeriet 13 01 2011 Kategori Tal og analyser Ventetid til operationer fortsætter med at falde PRESSEMEDDELELSE Ventetid til operation er på et rekordlavt niveau 08 01 2011 Kategori Tal og analyser Haarder sendte første brev med årets velgørenhedsfrimærke PRESSEMEDDELELSE PostDanmarks velgørenhedsfrimærke er i år til gavn for Gigtforeningen Bertel Haarder sendte det første brev og fortalte hvordan gigtpatienter har flyttet sig fra at være livslange rekonvalescenter til aktivt at tage hånd om egen sygdom Regeringen udmøntede sidste år over ½ mia kr til kronikerområdet bl a til egenbehandling 06 01 2011 Kategori Kommunale sundhedsopgaver Mere ambulant og kortere indlæggelser PRESSEMEDDELELSE Region Syddanmark klarer flest behandlinger uden indlæggelse I Region Midtjylland er patienterne indlagt i kortest tid Der er stor forskel på hvor længe patienter er indlagt på sygehusene på tværs af landets fem regioner og stor forskel på hvor gode sygehusene er til at behandle patienterne uden de skal indlægges For alle regionerne er der dog fremgang Det viser nye nøgletal fra Indenrigs og Sundhedsministeriet 28 12 2010 Kategori Tal og analyser De fleste gymnasier har en alkoholpolitik PRESSEMEDDELELSE Ni ud af ti gymnasier og otte ud af ti erhvervsskoler og Sosu skoler har en alkoholpolitik viser ny rundspørge I dag holder indenrigs og sundhedsministeren og undervisningsministeren dialogmøde med repræsentanter fra lederorganisationerne for uddannelsesinstitutioner for at drøfte alkoholpolitikker i praksis 20 12 2010 Kategori Forebyggelse Stor stigning i produktiviteten på sygehusene efter strejken PRESSEMEDDELELSE Sygehusenes produktivitet er gennemsnitligt steget med 1 4 pct om året siden 2003 Alene fra 2008 til 2009 er produktiviteten steget med 4 2 pct Men der er stor forskel regioner og sygehuse imellem 20 12 2010 Kategori Tal og analyser Færre skal opereres for fedme og dårlig ryg PRESSEMEDDELELSE På rygområdet har der over mange år været en høj og stigende rygkirur gisk aktivitet i Danmark På fedmeområdet er der en kraftigt stigende operationsaktivitet så høj at Danmark er et af de lande der opererer

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=11 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  2010 Kategori Sygehusvæsen Tidslinje for ministeriets udredningsarbejde om betaling af private hospitaler Se rapporter redegørelse debatindlæg m m 07 10 2010 Kategori Sygehusvæsen Regeringen optrapper kampen mod narko PRESSEMEDDELELSE Regeringen offentliggør i dag en ny handlingsplan mod stofmisbrug Kampen mod Narko II der sætter bredt ind for at dæmme op for tilgangen af nye stofmisbrugere og bremse det seneste års stigning i narkotikarelaterede dødsfald 06 10 2010 Kategori Forebyggelse Rapporterne er offentliggjort og taksterne sat ned Læs Bertel Haarders redegørelse for forløbet 05 10 2010 Kategori Sygehusvæsen Faktanotat om betaling af privathospitaler FAKTANOTAT om betaling af privathospitaler til samråd den 29 oktober 2010 05 10 2010 Kategori Sygehusvæsen Kommentar til kritik fra Rigsrevisor PRESSEMEDDELELSE 04 10 2010 Kategori Sygehusvæsen Sundhedskaravane PRESSEMEDDELELSE San Franciscos Golden Gate Bridge bliver 24 oktober symbolet på nyt californisk dansk brobyggeri indenfor sundhedsinnovation 01 10 2010 Kategori Digitalisering Faste priser for kunstig befrugtning og loft over medicinudgifter PRESSEMEDDELELSE Fremover bliver der gebyrer på kunstig befrugtning Faste priser og loft over medicinudgifter skal sikre at ingen rammes unødigt hårdt 30 09 2010 Kategori Sygehusvæsen Præcisering til omtale af notat fra Sundhedsministeriet I dagens aviser omtales flere steder et notat fra Sundhedsministeriet 30 09 2010 Kategori Sygehusvæsen Oplysninger om påstået sletning af mails i Sundhedsministeriet Notat Oplysninger om påstået sletning af mails i Sundhedsministeriet 29 09 2010 Kategori Sygehusvæsen Notat Tidslinje for udvikling i taksterne til de private hospitaler November 2007 december 2009 23 09 2010 Kategori Sygehusvæsen Bertel Haarder fik besøg fra Kina REPORTAGE Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder havde i dag besøg i ministeriet af en kinesisk delegation med den kinesiske vicesundhedsminister Chen Xiaohong De to underskrev en aftale om fælles forståelse på sundhedsområdet 21 09 2010 Kategori Sundhedspolitik Bertel Haarders tur gennem menneskekroppen REPORTAGE Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder var med fredag da 180 5 klasses elever opførte børneteaterforestillingen Menneskebjerget i DGI byen på Vesterbro Det var endnu mere uhyggeligt end jeg havde troet sagde Bertel Haarder efter forestillingen og roste børnene for engageret skuespil 17 09 2010 Kategori Forebyggelse Bertel Haarder skal spille børneteater på Vesterbro PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder er med når 5 klasserne på Vesterbro opfører børneteaterforestillingen Menneskebjerget på Vesterbro Forestillingen er en del af et treårigt projekt der skal være med til at få 10 13 årige til at være mere fysisk aktive 16 09 2010 Kategori Forebyggelse 325 mio kr til flere enestuer bedre plads og motionsrum i psykiatrien PRESSEMEDDELELSE Før sommerferien fordelte Indenrigs og Sundhedsministeriet en pulje på 325 mio kr til at modernisere og udbygge de fysiske rammer for psykiatriske patienter og til at øge sikkerheden herunder til flere enestuer og forbedring af aktivitets og motionsrum De fysiske rammer er vigtige for patienternes trivsel og dermed for deres muligheder for hurtigt at blive raske siger indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder 14 09 2010 Kategori Psykiatri Kort om lægemidler og medicintilskud i Danmark i 2009 Kort om lægemidler og medicintilskud 14 09 2010 Kategori Medicin og apoteker Datatilsynet Sygehuse må sende sms er til patienter der skal

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=12 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  patienter PRESSEMEDDELELSE Et bredt flertal har i dag vedtaget et lovforslag der skal nedbringe brug af tvang og øge tilsynet med tvangsfikserede patienter 03 06 2010 Kategori Psykiatri Nye indikatorer skal fremme bedste praksis Bedre udbredelse af viden og bedste praksis i sundhedsvæsnet betyder bedre anvendelse af ressourcerne Det kommer både den enkelte patient og samfundet som helhed til gode Analyser viser at der er et væsentligt effektiviseringspotentiale hvis de enkelte regioner og sygehuse lader sig inspirere af de bedste Regeringen offentliggør derfor et katalog med centrale indikatorer bl a for andel ambulant behandling indlæggelsestid genindlæggelsesomfang samt gennemsnitlige behandlingsomkostninger 02 06 2010 Kategori Tal og analyser Mindre bureaukrati og nemmere adgang til data PRESSEMEDDELELSE Læger og sygeplejersker skal have bedre dokumentation til rådighed og den tid de bruger på at registrere skal anvendes mere målrettet 02 06 2010 Kategori Sundhedspolitik Mere eksperimentel behandling er nu blevet til standardbehandling Nye tal for ordningen om eksperimentel behandling viser at der i 2009 er sket et fald i antallet af nye sager til second opinion panelet Det skyldes at flere eksperimentelle behandlinger nu kan tilbydes som dokumenteret standardbehandling til patienterne takket været enhederne for eksperimentel kræftbehandlings systematiske erfaringsopsamling 31 05 2010 Kategori Kræft og hjertebehandling Centrale nøgletal i sundhedssektoren Aktivitet ventetider udgifter beskæftigelse se de seneste nøgletal fra sundhedsområdet 28 05 2010 Kategori Tal og analyser Vejledning om udfyldelse af pillepas Vejledning til apotekere om udfyldelse af Schengen attester i henhold til Schengen konventionens artikel 75 28 05 2010 Kategori Medicin og apoteker Strejke pukkel i ventetider er næsten væk PRESSEMEDDELELSE Ventetiderne er nu nede på 62 dage igen som før overens komstkonflikten på sygehusområdet i foråret 2008 Strejken betød at mange planlagte operationer blev udsat fra 2008 til 2009 Men nu er puklen fra strejken stort set afviklet og ventetiderne bragt ned igen Det viser de seneste tal for ventetider på sygehusene som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag 28 05 2010 Kategori Sygehusvæsen Laveste andel dagligrygere nogensinde PRESSEMEDDELELSE Andelen af danskere der ryger hver dag er siden december 2008 faldet fra 23 pct til 21 pct Det viser en ny undersøgelse fra april 2010 som Sundhedsstyrelsen står bag Det er den laveste andel dagligrygere der er registreret nogensinde i en fuldt repræsentativ national undersøgelse 28 05 2010 Kategori Forebyggelse Bedre koordination af sundheds og beskæftigelsesindsatsen Indenrigs og sundhedsministeren har sendt 4 publikationer til regioner og kommuner som inspiration til deres sammentænkning af beskæftigelses og sundhedsindsatsen 26 05 2010 Kategori Kommunale sundhedsopgaver Haarder og Høegh i fælles kamp mod antibiotikaresistens PRESSEMEDDELELSE Antibiotikaresistens skal bekæmpes med rettidig omhu Derfor offentliggør Fødevareministeriet og Indenrigs og Sundhedsministeriet i dag en fælles handlingsplan om antibiotika og resistens 26 05 2010 Kategori Sundhedspolitik Tal på sundhed oversigt over centrale nøgletal på sundhedsområdet maj 2010 Hvor mange bliver opereret og hvor lang tid venter patienterne på operation Hvor mange læger og sygeplejersker er beskæftigede på sygehusene Hvor mange penge bruges der på sundhed 25 05 2010 Kategori Tal og analyser Slut med at gemme det gamle vaccinationskort PRESSEMEDDELELSE Snart behøver

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=13 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  PRESSEMEDDELELSE Nye regler fra 1 maj 2010 05 03 2010 Kategori Sundhedsydelser i udlandet Nye EF regler om social sikring Den 1 maj 2010 træder nye EF regler om koordinering af EU landenes sociale sikringsordninger i kraft 05 03 2010 Kategori Sundhedsydelser i udlandet Nyt forbud mod cannabinoider PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder sætter nu ind med forbud mod 10 syntetiske cannabinoider der alle udgør en alvorlig sundhedsmæssig risiko 04 03 2010 Kategori Kommunale sundhedsopgaver Kendelse fra Voldgiftsnævnet for de udvidede fritvalgsordninger PRESSEMEDDELELSE Med kendelsen tilsigtes en afbalanceret løsning af tvisten udtaler opmand Carsten Koch 03 03 2010 Kategori Sygehusvæsen Kendelse fra Voldgiftsnævnet for de udvidede fritvalgsordninger Der er i Voldgiftsnævnet den 3 marts 2010 indgået forlig om takstvilkår for en række af de behandlingsområder som er forelagt nævnet af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Opmanden Carsten Koch har afsagt kendelse om takstvilkår for de øvrige behandlingsområder 03 03 2010 Kategori Sygehusvæsen Redegørelse fra Sundhedsstyrelsen om autorisation af udenlandske læger PRESSEMEDDELELSE 01 03 2010 Kategori Sundhedspersonale Bedre kontrol med udenlandske læger PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder V vil have strammet op på godkendelse af udenlandske læger 26 02 2010 Kategori Sundhedspersonale Gratis influenza A vaccine til personer uden for risikogruppen PRESSEMEDDELELSE 11 02 2010 Kategori Forebyggelse Ny undersøgelse danskere er mest tilfredse med lægehjælp PRESSEMEDDELELSE 10 02 2010 Kategori Sundhedskvalitet Konsekvenser af uenighed om takster under det udvidede frie sygehusvalg til private sygehuse og klinikker Forhandlingerne blev afbrudt torsdag den 4 februar 05 02 2010 Kategori Sygehusvæsen Sundhedsministeren nedsætter et voldgiftsnævn om privathospitalernes takster Nedsættelse af voldgiftsnævn 04 02 2010 Kategori Sundhedspolitik Danmarks største sundhedsundersøgelse skydes i gang PRESSEMEDDELELSE 02 02 2010 Kategori Forebyggelse International interesse for danske pakkeforløb for kræft Kræftkonference Copenhagen conference on cancer services 2010 afholdes den 28 januar 2010 på den Sorte Diamant i København 27 01 2010 Kategori Kræft og hjertebehandling Danmark aftager 900 000 færre influenza A H1N1 vacciner PRESSEMEDDELELSE 20 01 2010 Kategori Medicin og apoteker Ny VAKKS undersøgelse af bekendtgørelse om udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne Bekendtgørelse om udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne er blevet undersøgt for hvilke administrative konsekvenser regionerne forventer implementering af bekendtgørelsen vil medføre 19 01 2010 Kategori Psykiatri Kritisk syge skal være sikre på at få deres erstatning PRESSEMEDDELELSE 13 01 2010 Kategori Patienters retstilling Råd nævn bestyrelser tillidsposter o lign siden 1 juni 2007 Der er udarbejdet en samlet oversigt over alle råd nævn bestyrelser tilidsposter o lign siden 1 juni 2007 for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 04 01 2010 Kategori Om ministeriet Lægevagten skal tænkes sammen med det borgernære akutberedskab Lægevagtsordningen i Danmark er overordnet set velfungerende og opfylder sit formål om at sikre lægebetjening til alle borgere når egen læge har lukket viser en ny undersøgelse af lægevagtordningen som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 21 12 2009 Kategori Sygehusvæsen Fakta styrket indsats på akutområdet Her følger fakta 21 12 2009 Kategori Sygehusvæsen Akutområdet Regeringen kan ikke vente helt til nytår med at handle 15 12 2009 Kategori Sygehusvæsen

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=14 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  Siden 1960 erne har man i Danmark screenet for celleforandringer i livmoderhalsen som kan være forstadier til kræft 16 09 2009 Kategori Kræft og hjertebehandling Eksperimentel behandling Pr 1 januar 2003 blev det gjort muligt at henvise patienter der lider af en livstruende sygdom som f eks kræft til eksperimentel behandling i udlandet eller til private sygehuse her i landet 16 09 2009 Kategori Kræft og hjertebehandling Energihandlingsplan Der er udarbejdet energihandlingsplaner for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Handlingsplanen indeholder såvel generelle retningslinjer som specifikke besparelsestiltag 11 09 2009 Kategori Om ministeriet Nedsættelse af præhospital akutudvalg Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg som har til opgave nærmere at vurdere og kortlægge behovet for kapacitet og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur 12 08 2009 Kategori Sundhedspolitik Har du søgt behandling i udlandet Information om EF regler om tilskud til sundhedsydelser der er købt eller leveret i et andet EU EØS land 06 07 2009 Kategori Sundhedsydelser i udlandet Orientering til regioner Orientering til regioner og private sygehuse m fl om genindførelse af udvidet frit sygehusvalg fra den 1 juli 2009 03 07 2009 Kategori Sygehusvæsen Danmark køber vaccine mod influenza A PRESSEMEDDELELSE Danmark køber vaccine mod influenza A H1N1 26 06 2009 Kategori Medicin og apoteker Borgermøde i Lemvig den 17 juni 2009 Minister i krydsild om sygehusinvesteringer 23 06 2009 Kategori Sundhedspolitik Rigsrevisionens konklusion om overbetaling af private sygehuse Dette notat der er fra den 22 juni 2006 beskriver først forløbet omkring fastsættelse af takster siden 2006 dvs for den periode som Rigsrevisionens kritik handler om samt grundlaget for Rigsrevisionens konklusion om at der skulle være foregået overbetaling af de private sygehuse 22 06 2009 Kategori Sygehusvæsen Rygeregler på serveringssteder Rygeregler på serveringssteder og værtshuse 19 06 2009 Kategori Forebyggelse Rapport om effektiv styring på sygehusområdet En ny rapport sætter fokus på hvordan man kan fremme en mere effektiv styring på sygehusområdet Rapporten indeholder 35 konkrete anbefalinger der kan understøtte en effektiv styring af sygehusene 19 06 2009 Kategori Sundhedspolitik EPJ organisation Strategiske udviklingsveje for EPJ Eksternt review af det hidtidige EPJ arbejde 19 06 2009 Kategori Digitalisering Bred enighed om vaccine mod livmoderhalskræft PRESSEMEDDELELSE Regeringen Danske Folkeparti Det Radikale Venstre og Ny Alliance har i dag indgået en delaftale om finansloven for 2008 der sikrer finansiering til HPV vaccine 17 06 2009 Kategori Sundhedspolitik Masser af sundhed i finansloven PRESSEMEDDELELSE 17 06 2009 Kategori Sundhedspolitik sundhed står stærkt i finansloven 2009 PRESSEMEDDELELSE 17 06 2009 Kategori Sundhedspolitik Aftale om regionernes økonomi for 2010 PRESSEMEDDELELSE 17 06 2009 Kategori Sundhedspolitik Hjemtransport af afdøde patienter Den 1 juli 2009 træder nye regler i kraft som betyder at regionen i visse tilfælde skal sørge for hjemtransporten af afdøde patienter 17 06 2009 Kategori Sygehusvæsen Ny aftale om sygehusmedicin PRESSEMEDDELELSE Ny aftale sænker prisen på sygehusmedicin 04 06 2009 Kategori Medicin og apoteker Ambitionerne i Kræftplan II er indfriet PRESSEMEDDELELSE En ny statusrapport viser at der er blevet sat handling bag ordene i Kræftplan II fra

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=15 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  Sundhedskvalitet dk version 2 0 på vej PRESSEMEDDELELSE Hjemmesiden sundhedskvalitet dk skal styrkes med data på flere sygdomme og gøres mere brugervenlig 26 01 2009 Kategori Sundhedskvalitet Rygeregler på skoler Rygeregler på institutioner og skoler for børn og unge samt øvrige uddannelsesinstitutioner 12 01 2009 Kategori Forebyggelse Danmark først med forbud mod tre nye euforiserende stoffer PRESSEMEDDELELSE Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen KF har i dag besluttet at forbyde de euforiserende stoffer ethylcathinon flephedron og mephedron De tre stoffer vurderes at indebære risiko for bl a alvorlige forgiftninger akutte psykoser ulykker og vold 18 12 2008 Kategori Forebyggelse Handlingsplan for bivirkninger 2009 2010 Er afløst af en ny handlingsplan for 2011 2013 Handlingsplan med indsatsområder og konkrete initiativer til forbedring af systemet for bivirkningsindberetninger 15 12 2008 Kategori Medicin og apoteker På besøg i psykiatrien i Region Nordjylland og Aalborg Kommune 1 december 2008 Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen tog den 1 december på rundtur i psykiatrien i Region Nordjylland og Aalborg Kommune 05 12 2008 Kategori Psykiatri Nedsættelse af Det Nationale Forebyggelsesråd PRESSEMEDDELELSE Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen har i dag udpeget administrerende direktør i Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Lene Sillasen som formand for Det Nationale Forebyggelsesråd samt de øvrige medlemmer af Rådet 02 12 2008 Kategori Forebyggelse Ekspertindstilling om nye sygehusinvesteringer PRESSEMEDDELELSE Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer har i dag afgivet sin indstilling til regeringen Indstillingen indeholder panelets vurdering af regionerne sygehusplaner og konkrete investeringsprojekter 27 11 2008 Kategori Sygehusvæsen Nye regler om udvidelse af adgangen til at få tilskud til sundhedsydelser der er købt eller leveret i et andet EU EØS land Nye regler om udvidelse af adgangen til at få tilskud til sundhedsydelser der er købt eller leveret i et andet EU EØS land 25 11 2008 Kategori Sundhedsydelser i udlandet Fuld fart på forebyggelse I de kommende måneder tager minister for forebyggelse Jakob Axel Nielsen rundt til landets kommuner og institutioner for at se særligt gode eksempler på forebyggelse og sundhedsfremme 25 11 2008 Kategori Forebyggelse Antibiotika kun når det er nødvendigt På verdensplan er der i dag et stort overforbrug af antibiotika Et resultat af dette overforbrug er at der udvikles bakterier der er resistente modstands dygtige over for antibiotika Risikoen er at vi kan ende i en situation hvor helt almindelige infektion er som lungebetændelse ikke kan behandles og patienter dør af deres infektioner Foreløbig forekommer de meget resistente bakterier ikke ofte i Danmark Det er dog vigtigt at vi alle er opmærksomme på at man ikke blot skal bruge antibiotika for en sikkerheds skyld Læs her i pjecen hvornår en sygdom skal behandles med antibiotika 17 11 2008 Kategori Medicin og apoteker Læger til alle almen praksis rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen PRESSEMEDDELELSE Resultatet af udvalgsarbejdet om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen ligger nu klar 10 11 2008 Kategori Sygehusvæsen Læger til alle almen praksis rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen PRESSEMEDDELELSE Resultatet af udvalgsarbejdet om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen ligger

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=16 (2015-11-26)
  Open archived version from archive •