archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  reglerne Flere medier tegner i dag et billede af at Indenrigs og Sundhedsministeriet fra 2001 til 2007 har afholdt udgifter i størrelsesordenen 100 150 000 kr på baggrund af flere hundrede udgiftsbilag hvor formålet med afholdelsen af udgiften er ukendt og derfor ikke burde have været afholdt af Indenrigs og Sundhedsministeriet Det er ikke et korrekt billede Administrationen er foregået efter gældende regler og udgifterne har været afholdt til legitime formål 10 04 2008 Kategori Om ministeriet Afholdelse af udgifter i Indenrigs og Sundhedsministeriet foregik efter reglerne PRESSEMEDDELELSE Flere medier tegner i dag et billede af at Indenrigs og Sundhedsministeriet fra 2001 til 2007 har afholdt udgifter i størrelsesordenen 100 150 000 kr på baggrund af flere hundrede udgiftsbilag hvor formålet med afholdelsen af udgiften er ukendt og derfor ikke burde have været afholdt af Indenrigs og Sundhedsministeriet Det er ikke et korrekt billede Administrationen er foregået efter gældende regler og udgifterne har været afholdt til legitime formål 10 04 2008 Kategori Om ministeren Ministerrepræsentationsudgifter 2002 07 i Indenrigs og Sundhedsministeriet Brev til Finansministeriet og notat 07 04 2008 Kategori Om ministeriet Evaluering af pilotprojekter vedr screening for tarmkræft Tværgående evaluering af pilotprojekter vedr screening for tarmkræft i Vejle og Københavns Amter 01 04 2008 Kategori Tal og analyser Første landsdækkende pakkeforløb på kræftområdet Fra den 1 april 2008 kan patienter med begrundet mistanke for kræft i bryst tarm lunge og hoved halsregionen modtage undersøgelse og evt behandling i særlige pakkeforløb uden unødig ventetid 01 04 2008 Kategori Kræft og hjertebehandling Vildledende omtale i Ekstra Bladet af repræsentationsudgifter og bogføring i det daværende Indenrigs og Sundhedsministerium Ministeriet må klart afvise den vildledende fremstilling i artiklen 01 04 2008 Kategori Om ministeriet Vildledende omtale i Ekstra Bladet af repræsentationsudgifter og bogføring i det daværende Indenrigs og Sundhedsministerium PRESSEMEDDELELSE Ministeriet må klart afvise den vildledende fremstilling i artiklen 01 04 2008 Kategori Om ministeren Regeringen nedsætter udvalg vedrørende almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen PRESSEMEDDELELSE Som opfølgning på regeringsgrundlaget Mulighedernes Samfund og økonomiaftalen for 2008 nedsætter regeringen et bredt sammensat udvalg vedrørende almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen 31 03 2008 Kategori Praksissektoren Redegørelse om kontrastmidlet Omniscan Ministeren har i dag oversendt Lægemiddelstyrelsens redegørelse om forløbet i sagen omkring kontrastmidlet Omniscan 28 03 2008 Kategori Medicin og apoteker Minister på rundrejse i det danske sundhedsvæsen Den 3 marts besøgte sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Region Midtjylland Første stop var på Grundfos hvor ministeren hørte om virksomhedens forebyggelsesindsats for sine medarbejdere Herefter gik turen til Skejby Sygehus og Regionshospitalet Horsens hvor ministeren bl a så på robotoperationer og operation af grise 13 03 2008 Kategori Sygehusvæsen Masser af sundhed i finansloven PRESSEMEDDELELSE Finansloven for 2008 betyder en massiv styrkelse af sundhedsområdet 05 03 2008 Kategori Sundhedspolitik Bred enighed om vaccine mod livmoderhalskræft og flere penge til hjertebehandling PRESSEMEDDELELSE Regeringen Dansk Folkeparti Det Radikale og Ny Alliance har i dag indgået en delaftale om finansloven for 2008 der sikrer finansiering til HPV vaccine mod livmoderhalskræft meningitisvaccine NAT blodscreening samt et aktivitetsløft til hjerteområdet der skal

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=17 (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  til kampen mod overvægt blandt børn og unge Sundhedsstyrelsen har udvalgt 10 kommuner til støtte via 2 udmøntning af satspuljen Kommunens plan mod overvægt Læs mere 05 07 2007 Kategori Forebyggelse Nøgletal for Sundhed Juni 2007 Her findes de mest centrale nøgletal på sundhedsområdet 29 06 2007 Kategori Tal og analyser Offentliggørelse af intern ventetid på sygehusbehandling Opgørelse af interne ventetider til sygehusbehandling 28 06 2007 Kategori Tal og analyser Kommunerne til deltagelse i KRAM undersøgelse er nu udvalgt Statens Institut for Folkesundhed har netop offentliggjort de 12 kommuner som er udvalgt til deltagelse i KRAM undersøgelsen i løbet af 2007 og 2008 31 05 2007 Kategori Forebyggelse Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt Ministeriet har i samarbejde med Institut for Sygdomsforebyggelse under Region Hovedstaden og Arbejdsmiljøinstituttet under Beskæftigelsesministeriet udarbejdet vedlagte rapport hvori de samfundsøkonomiske konsekvenser af svær overvægt beregnes 29 05 2007 Kategori Forebyggelse Dansk kræftforskning i front Når danske læger i fremtiden skal forske i bedre behandling for kræftpatienter vil de have adgang til nogle redskaber der er enestående i verden Læs mere 16 05 2007 Kategori Kræft og hjertebehandling Indenrigs og sundhedsministeren støtter krav om bedre forløb for kræftpatienter PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen er enig med Kræftens Bekæmpelse i at der skal fart på tilrettelæggelsen af forløb i effektive patientpakker som sikrer at kræftdiagnosen stilles tidligt og patienten dermed kan komme hurtigt i behandling Læs mere 15 05 2007 Kategori Kræft og hjertebehandling Oprettelse af nationalt organdonationscenter PRESSEMEDDELELSE Regeringen har efter aftale med Dansk Folkeparti besluttet at oprette et nationalt organdonationscenter på Skejby Sygehus Formålet med centret er at sikre bedre sammenhæng og effektivitet i forbindelse med organdonation og stillingtagen til donation 11 05 2007 Kategori Sygehusvæsen Kapacitet på stråleområdet 2007 2009 Den forventede udvikling i den danske strålekapacitet målt i antal behandlinger for årene 2007 2008 og 2009 24 04 2007 Kategori Tal og analyser Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om den fremtidige fysioterapeutiske indsats for handicappede Sundhedsstyrelsen reviderede i oktober 2005 retningslinierne fra 2000 for fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 02 04 2007 Kategori Praksissektoren Politisk aftale om fysioterapi til handicappede Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at foretage nogle omlægninger af den fysioterapeutiske indsats for handicappede 02 04 2007 Kategori Praksissektoren Forbud mod fem nye euforiserende stoffer PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen V har i dag besluttet at forbyde fem nye euforiserende stoffer Læs mere 29 03 2007 Kategori Forebyggelse Elektroniske Livstestamenter PRESSEMEDDELELSE Nu bliver det muligt at oprette et Livstestamente elektronisk på sundhed dk 29 03 2007 Kategori Patienters retstilling Forslag til beslutningsgrundlag For et dansk slutdepot for lav og mellemaktivt affald 29 03 2007 Kategori Forebyggelse Øget indsats mod slidgigt PRESSEMEDDELELSE Slidgigt er den mest udbredte ledsygdom i Danmark Mere end 220 000 danskere vurderes at have diagnosen slidgigt 23 03 2007 Kategori Forebyggelse Status på EPJ Maj 2006 I det følgende gives en faktuel status på den nuværende udvikling af EPJ 21 03 2007 Kategori Digitalisering Regeringen udsender i dag publikationen Regeringens indsats for

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=18 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  mere 08 09 2006 Kategori Sundhedskvalitet Evaluering af patientsikkerhed i sundhedsvæsenet PRESSEMEDDELELSE Loven om patientsikkerhed i sundhedsvæsnet har ændret lægers og sygeplejerskers syn på indberetning af fejl og utilsigtede hændelser læger og sygeplejersker indberetter fejl som aldrig før Det viser en ny evaluering af Lov om Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet som Rambøll Management har gennemført for Indenrigs og Sundhedsministeriet Læs mere 08 09 2006 Kategori Patienters retstilling Nøgletal for Sundhedssektoren juni 2006 07 07 2006 Kategori Tal og analyser Medicin med euforiserende stoffer hvad gør man ved rejse til udlandet Euforiserende narkotiske stoffer er i stort set alle lande herunder Danmark underlagt regler om kontrol Det betyder at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer 05 07 2006 Kategori Medicin og apoteker Operationsstatistik Operationsstatistik 1991 1998 18 06 2006 Kategori Tal og analyser Cirkulæreskrivelse vedrørende ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling forskning m v Cirkulæreskrivelse og lovforslag vedrørende ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling forskning m v 09 06 2006 Kategori Sygehusvæsen Sundhedsministerier i andre lande Link til Sundhedsministerier i andre lande 27 03 2006 Kategori Internationalt samarbejde Giv borgerne et KRAM PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen vil sammen med TrygFonden iværksætte og finansiere en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed 15 03 2006 Kategori Forebyggelse Evaluering af second opinion ordningen Læs materialet her 03 03 2006 Kategori Kræft og hjertebehandling Registerundersøgelse af dødelighed og kræftforekomst blandt Thulearbejdere Læs rapporten her 10 01 2006 Kategori Kræft og hjertebehandling Nyhedsbreve 2005 Nyhedsbrevet om International Social Sikring går nu ind i sit 7 år Nyhedsbrevet udgives i samarbejde mellem Den Sociale Sikringsstyrelse og Indenrigs og Sundhedsministeriet 23 12 2005 Kategori Sundhedsydelser i udlandet Opsigelse fra Belgien og Spanien Læs brevet om opsigelsen og vejledningen her 20 12 2005 Kategori Sundhedsydelser i udlandet Øvrige mellemstatslige institutioner og organisationer Links til øvrige mellemstatslige institutioner og organisationer 02 08 2005 Kategori Internationalt samarbejde Forslag sikrer åbenhed om klager og tilsynssanktioner i sundhedsvæsenet PRESSEMEDDELELSE Indenrigs og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har i går oversendt et ændringsforslag til Folketingets sundhedsudvalg der tilføjer bestemmelser vedr offentliggørelse af klagesager og tilsynssanktioner i Forslag til lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet 13 05 2005 Kategori Sundhedspolitik Evaluering af psykiatriaftalen 2003 2006 Læs evalueringen her 21 04 2005 Kategori Psykiatri Vejledning om oplysningspligt og patientinformation Vejledning til amtskommunerne m v om oplysningspligt og patientinformation som led i styrkelse af det frie sygehusvalg 10 03 2005 Kategori Sygehusvæsen Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2005 2008 Der er den 2 november 2004 indgået aftale på sundhedsområdet om udmøntning af satspuljen for 2005 Partierne bag satspuljeforliget er Venstre Socialdemokraterne Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne 29 11 2004 Kategori Psykiatri Fortegnelse over euforiserende stoffer Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN s narkotikakonventioner 06 07 2004 Kategori Internationalt samarbejde Fortegnelse over euforiserende stoffer optaget i FN s narkotikakonventioner Revideret 13 maj 2013 06 07 2004 Kategori Medicin og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=19 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyheder - sum.dk
  Der blev ikke fundet nogen nyheder som matcher dine kriterier Prøv at ændre dine kriterier Søg i nyheder Søgning Kategori Vælg kategori Ældre Andre ydelser og tilskud efter sundhedsloven Digitalisering Etik Forebyggelse Forskning og uddannelse Hjertesygdomme Internationalt samarbejde Kommunale sundhedsopgaver Kræft og hjertebehandling Lighed i sundhed Lighedsambassadør et sundere liv for alle Medicin og apoteker Om ministeren Offentlig rejsesygesikring Om ministeriet Patienters retstilling Praksissektoren Psykiatri Puljer Slutdepot for radioaktivt affald

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?page=20 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet3,4 mia. til sundhed og ældre - sum.dk
  bruges til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene og sikre at der bliver taget bedre hånd om de ældre både før under og efter deres sygehusindlæggelse Jeg synes at det er uværdigt at svækkede ældre patienter skal ligge på gangene Derfor vil vi gøre noget ved overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger Først og fremmest med en akutpakke og dernæst med en national handlingsplan for den ældre medicinske patient så vi kan give de syge ældre et bedre og tryggere forløb Patienten i centrum I modsætning til den tidligere regering der forringede behandlingsgarantien så vil vi nu gøre alvor af at vi vil sætte patienten i centrum Det gør vi ved at styrke patienternes ret til hurtig udredning og behandling uanset om man lider af en psykisk eller fysisk sygdom Også det er der sat penge af til med finanslovsaftalen Endnu et fokusområde for regeringen er hvordan vi helt grundlæggende forbedrer indsatsen over for demente borgere Som en del af finanslovsaftalen har vi derfor sat gang i arbejdet med at lave en national demenshandlingsplan som skal fokusere på hvordan vi sikrer de demente et mere værdigt og trygt liv og på en måde

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/3-4-mia-sundhed-og-aeldre.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNational handlingsplan. Vi sætter ind mod overbelænging nu - sum.dk
  give et markant løft til indsatsen over for de ældre medicinske patienter Over de kommende fire år afsætter vi 1 2 milliarder kroner til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient Det skal ses i lyset af at der blev afsat 200 millioner kroner over fire år til den seneste handlingsplan under den tidligere SR regering Men hvad skal pengene så gå til og rykker det noget Pengene skal gå til to ting Først og fremmest skal vi lave en akutpakke mod overbelægning For jeg er helt enig med Bjarne Hastrup i at overbelægningen er et stort problem og derfor kan vi heller ikke bare vente Akutpakken skal især fokusere på sygehusene så vi i første hug sætter ind dér hvor problemet med patienter på gangene er Det næste der skal ske er at vi skal lave en handlingsplan for den ældre medicinske patient Den skal have et bredere sigte så vi kan sætte ind både før under og efter indlæggelse For løsningen skal ikke kun findes på sygehusene men også i kommunerne og almen praksis som tager hånd om de ældre både før og efter de bliver indlagt Det er et problem hvis nogle kommuner i det daglige

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/National-handlingsplan-vi-saetter-ind.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietMan(d) skal da ikke dø af prostatakræft i Danmark - sum.dk
  i blærehalskirtlen og i 2016 vil omkring 4 300 nye få diagnosen tilføjet i deres journal Omkring 1 200 mænd vil miste livet til sygdommen årligt Ventetiden er faldet Tallene taler for sig selv Prostatakræft udgør en alvorlig trussel mod mænds sundhed og livskvalitet her i Danmark Samtidig er sygdommen en tung udgift på sundhedsbudgettet med omkostninger for 660 mio kr årligt til behandling og pleje Derfor sætter regeringen nu fokus på bl a prostatakræft i arbejdet med en ny politisk plan på kræftområdet I Danmark er vi nået langt på kræftområdet de seneste 10 15 år Kvaliteten i behandlingen er steget ventetiderne faldet og flere danskere overlever i dag en kræftsygdom Forberedt på fremtiden Men vi halter stadig bagefter vores nordiske naboer når det gælder om at overleve kræft Samtidig betyder et stigende antal ældre borgere at vi kan se frem til endnu flere kræftpatienter fremover Mange flere vil dermed også få prostatakræft som i næsten 9 ud af 10 tilfælde rammer mænd over 60 år Dem skal vores fremtidige sundhedsvæsen være gearet til at kunne udrede og behandle Derfor har regeringen netop skudt gang i forarbejdet til en ny Kræftplan IV En kræftplan der skal sørge for at vi er godt forberedt til fremtidens udfordringer Kort sagt vi skal kunne behandle flere med kræft og vi skal gøre det mere effektivt Patienterne skal inddrages Kræftplan IV skal også sætte fokus på hvordan vi bliver bedre til at inddrage kræftpatienter i deres egen behandling Et tema der er særligt relevant for patienter med prostatakræft Er en operation f eks altid den bedste løsning Kan kræften holdes i skak med behandling og lægelig overvågning så man undgår store gener der forringer livskvaliteten Og hvordan kommer man lige tilbage til hverdagen Den bedst mulige viden Det er spørgsmål vi skal blive

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/Man-skal-da-ikke-doe-af-prostatakraeft-i-Danmark.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet3600 nordjyder ramt af demens - sum.dk
  39 000 danskere har en demenssygdom og det ventes desværre at flere vil blive ramt af demens de kommende år I Region Nordjylland er op imod 3600 borgere ramt af demens Og det tal dækker kun over de borgere der har fået diagnosen demens eller et lægemiddel der relaterer sig til demens Mange borgere kommer slet ikke dertil I regeringen er vi klar over vi står over for en stor udfordring og at der er mange spørgsmål som presser sig på Hvordan kan vi eksempelvis opspore og diagnosticere flere med demens Hvordan skaber vi bedre fysiske rammer for demente Og hvordan giver vi de pårørende bedre rådgivning aflastning og støtte Det er en stor opgave at gøre indsatsen på demensområdet bedre og mere sammenhængende men det skal ikke afholde os fra at gå i gang med opgaven I regeringen husker og handler vi på løftet om at vi vil styrke indsatsen mod demens Derfor vil vi lave en national handlingsplan for demens 2025 som tager udgangspunkt i tre overordnede mål For det første skal Danmark være et demensvenligt land hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv For det andet skal behandling og pleje af mennesker med demens tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på tidlig indsats nyeste viden og øget forskning Det betyder bl a at vi i tilrettelæggelsen af pleje og behandlingsforløb skal have respekt for den enkelte demente dennes livshistorie hverdag og individuelle behov Demens rammer imidlertid også familier venner og pårørende Derfor er det også et mål at pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte For vi må ikke glemme at demens er en særlig udfordring for de pårørende som både skal håndtere sygdommen og deres egen sorg ved at miste en

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/3600-nordjyder-ramt-af-demens.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •