archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietNordjylland - kig mod syd - sum.dk
  her i regionen stillet en diagnose inden for en måned i årets første kvartal I Region Sjælland gjaldt det for 66 procent af patienterne Og mens kun godt seks ud af 10 nordjyske lungekræftpatienter kom igennem et pakkeforløb til tiden var det i Region Syddanmark næsten ni ud af 10 Er det godt nok at der er så store forskelle mellem to regioner Nej det synes jeg ikke at det er For det må aldrig være postnummeret der afgør hvilken udredning og behandling man får når man er syg Nogen vil indvende at regionerne har forskellige forudsætninger Det gælder f eks i forhold til at kunne tiltrække læger og i forhold til regionens geografi Men selvom det forklarer noget forklarer det langt fra alt For langt hen ad vejen handler det om at de fem regioner skal blive bedre til at lære af hinanden og bedre til at samarbejde I regeringen har vi en ambition om at alle patienter skal have en reel ret til udredning inden for 30 dage Herefter skal de have ret til behandling inden for 30 dage Det betyder at landets fem regioner er nødt til at lære at hinanden på de områder hvor de er

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/Nordjylland-kig-mod-syd.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietVi husker og handler på løfterne om en indsats mod demens - sum.dk
  skønnes det at mellem 39 85 000 danskere har en demenssygdom og det forventes desværre at flere vil blive ramt af demens de kommende år I regeringen er vi klar over vi står over for en stor udfordring og at der er mange spørgsmål som presser sig på Hvordan kan vi eksempelvis opspore og diagnosticere flere med demens Hvordan skaber vi bedre fysiske rammer for demente Og hvordan giver vi pårørende bedre rådgivning aflastning og støtte Som det fremgår af spørgsmålene er det en stor opgave at gøre indsatsen på demensområdet bedre og mere sammenhængende men det skal ikke afholde os fra at gå i gang med opgaven Og i regeringen husker og handler vi på løftet om at vi vil styrke indsatsen mod demens Derfor vil vi lave en national handlingsplan for demens 2025 som tager udgangspunkt i 3 overordnede mål For det første skal Danmark være et demensvenligt land hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv For det andet skal behandling og pleje af mennesker med demens tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på tidlig indsats nyeste viden og øget forskning Det betyder bl a at vi i tilrettelæggelsen af pleje og behandlingsforløb skal have respekt for den enkelte demente For hver eneste borger har sin livshistorie sin hverdag og sine behov Demens rammer imidlertid også familier venner og pårørende Derfor er det også et mål at pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte For vi må ikke glemme at demens er en særlig udfordring for de pårørende som både skal håndtere sygdommen og egen sorg ved at miste en del af kontakten til et menneske de holder af Mit udgangspunkt for arbejdet med handlingsplanen er dialog og inddragelse Jeg har ikke en

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/Vi-husker-og-handler-paa-lofterne-om-en-indsats-mod-demens.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietFærdigbehandlede skal hjem - sum.dk
  der ligger færdigbehandlede på sygehusene men venter på at blive udskrevet fordi kommunerne af en eller anden årsag ikke er klar til at få borgerne hjem Det gælder især de ældre medicinske patienter I Region Hovedstaden kæmper man med et markant højere antal borgere der ikke bliver udskrevet til tiden i forhold til de andre regioner hvor udviklingen går den rigtige vej Det kan man læse i den statusrapport for sundhedsområdet som regeringen netop har fremlagt Er det godt nok at der er så store forskelle mellem regionerne Nej det synes jeg ikke at det er Alle borgere i hele landet skal kunne forvente at opleve den samme kvalitet i behandlingen Og ingen patienter skal ligge unødigt lang tid på sygehuset og da slet ikke når behandlingen er afsluttet Langt hen ad vejen handler det om at regionerne skal blive bedre til at lære af hinanden og i dette tilfælde ser det ud til at der er behov for at region og kommuner bliver bedre til at arbejde sammen Det vigtigste er at borgeren oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet Og når man andre steder i landet ikke har de samme problemer med at sørge for at patienter der

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/Faerdigbehandlede-skal-hjem.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietLighed uanset postnummer - sum.dk
  at det ikke er postnummeret der afgør hvilket forløb der venter dig hvis du får brug for hjælp Eksempelvis har der i Region Sjælland været en stigning i antal genindlæggelser fra 2009 2014 mens der i Region Syddanmark derimod har været et fald i andelen af genindlæggelser Kigger man nærmere på tallene er der også stor forskel de sjællandske kommuner imellem Det kan man læse i den statusrapport for sundhedsområdet som regeringen netop har fremlagt Er det godt nok at der er så store forskelle mellem regionerne Nej det synes jeg ikke at det er Alle borgere over hele landet skal kunne forvente at opleve den samme kvalitet i behandlingen Risikoen for at jeg bliver indlagt igen kort tid efter jeg er blevet udskrevet må ikke afhænge af om jeg tilfældigvis bor på den modsatte side af regionsgrænsen Nogen vil indvende at regionerne og kommunerne har forskellige forudsætninger Det er korrekt men jeg køber den ikke fuldstændig Langt hen ad vejen handler det nemlig om at regioner og kommuner skal blive bedre til at lære af hinanden og til at arbejde sammen Regeringen vil også selv arbejde målrettet på at skabe et mere sammenhængende og styrket nært sundhedsvæsen Samarbejdet mellem

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/Lighed-uanset-postnummer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietRegeringen prioriterer ældre medicinske patienter - sum.dk
  for at være tavs vedrørende problemet med overbelægning på de medicinske sygehusafdelinger Jeg var ellers samme dag som en række organisationer gik ud og efterspurgte politisk handling på området ude med den klare melding at vi i regeringen vil prioritere en målrettet indsats over for de ældre medicinske patienter Patienter skal ikke ligge på gangene og overbelægning på de medicinske sygehusafdelinger er et problem vi skal have gjort noget ved Vi skal blandt andet se nærmere på hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem regionerne og kommunerne Eksempelvis er der her i regionen et problem med færdigbehandlede patienter der alt for længe ligger og optager en sygehusseng fordi visse kommuner ikke er gode nok til at have den fornødne hjælp klar Her er der markante forskelle mellem kommunerne i hovedstadsområdet og kommuner i andre dele af landet Det er ikke godt nok Mere sammenhæng Vi skal have et mere sammenhængende sundhedsvæsen og jeg er meget bevidst om at der skal sættes ind på flere fronter For der findes ikke snuptagsløsninger Det er også derfor at regeringen sammen med KL og Danske Regioner som det fremgår af den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi vil lave en samlet plan for udbygning af

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-indlaeg-Sophie-Loehde/Regeringen-prioriterer-aeldre-medicinske-patienter.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  og Indenrigsministeriet Finansministeriet Publiceret 27 05 2015 Årsrapport 2014 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning NSS Med denne årsrapport for 2014 følges der op på forummets arbejde i de forgangne år med en status redegørelse for anbefalingerne og de initiativer der er iværksat som opfølgning på dem NSS har eksisteret siden 2009 Åbner NSS s årsrapport for 2014 Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 Publiceret 13 05 2015 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Internationalt vurderes synlighed om resultater at være blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet og dermed sikre mere sundhed for pengene Download PDF Forfatter Kommunernes Landsforening Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet Version 1 0 Publiceret 05 05 2015 Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser en national strategi I Danmark prioriterer vi forskning højt Forskning lægger fundamentet for fremtidens velfærd og gør Danmark stærkere Det handler om ren luft og drikkevand og om at finde kuren mod kræft Det handler om at skabe ny viden ideer og løsninger på nogle af de store udfordringer som vi og vores børn står overfor Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Uddannelses og Forskningsministeriet Ministeriet for Børn Ligestilling Integration og Sociale forhold Publiceret 04 05 2015 Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015 2018 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 20 04 2015 Evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem Den 1 januar 2011 trådte ændringerne til lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet i kraft lov nr 706 af 25 juni 2010 Med loven trådte en række ændringer i patientklagesystemet i kraft Med lovændringerne blev det samtidig besluttet at ændringerne skulle evalueres efter nogle år for at vurdere om ændringerne har virket samt pege på behovet for eventuelle justeringer Det er

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&setAntal=10 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet2. Organdonor? - sum.dk
  vil være organdonor kan du meddele det på tre måder Du kan fortælle beslutningen til dine nærmeste udfylde et donorkort og bære det på dig tilmelde dig Donorregistret se sidste side Tilmelder du dig donorregistret er det ikke nødvendigt også at udfylde et donorkort Der er fire måder at tage stilling til organdonation på Du kan Give fuld tilladelse Det betyder at alle dine organer må bruges til transplantation Fuld tilladelse kan udover de nævnte organer også omfatte menisker ledbånd brusk og sener Give begrænset tilladelse Det betyder at kun nogle af dine organer må bruges Svare ved ikke Det betyder at du ikke har taget stilling til om dine organer må bruges til transplantation og at dine pårørende skal tage stilling for dig Nedlægge forbud Det betyder at ingen af dine organer må bruges til transplantation Alle over 18 år kan tilmelde sig donorregisteret Er man under 18 år kan man ikke tilmeldes donorregistret så hvis en person under 18 år hjernedør er det indehaveren af forældremyndigheden der skal tage stilling til organdonation Der er ikke en fast øvre aldersgrænse for at kunne blive organdonor Nogle organer fra ældre mennesker kan ikke bruges f eks på grund af åreforkalkning

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Organdonor/Organdonor%20kapitel%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet3. Hvem kan donere? - sum.dk
  hvornår er man død Langt de fleste mennesker dør fordi hjertet holder op med at slå og vejrtrækningen standser En læge konstaterer døden ved at hjertet ikke slår og ikke kan bringes i gang igen Det kaldes hjertedød Ved hjertedød begynder alle kroppens organer straks at gå til grunde fordi blodcirkulationen ophører I 130 150 tilfælde om året er det hjernen der dør først En hjernedød kan aldrig genoplives Hjertet kan kun slå fordi afdøde fortsat er tilkoblet en respirator og selv på den måde kan organerne kun fungere i ganske få dage En person kan kun erklæres hjernedød når to speciallæger har gennemført en særlig hjernedødsundersøgelse Det er en lang række undersøgelser og for at kunne konstatere at en person er hjernedød skal hver enkelt undersøgelse vise at personen er hjernedød Undersøgelserne bliver gentaget efter mindst en time og først derefter kan lægerne erklære personen hjernedød Hjernedød kan opstå som følge af hjerneblødninger ulykkestilfælde med kraftige hjernekvæstelser udbredte hjernesvulster eller som følge af iltmangel i hjernen efter hjertestop Disse hændelser betyder at blodtilførslen til hjernen stopper og hjernefunktionen derefter ophører Hvis der er givet tilsagn til organdonation forbliver den afdøde i respirator indtil organerne er fjernede Den fortsatte funktion

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Organdonor/Organdonor%20kapitel%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive