archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietLøbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - tiende delrapport - sum.dk
  er som led i denne bestræbelse at de årlige opgørelser af produktivitet i sygehussektoren skal betragtes Formålet med opgørelserne er at skabe et overblik over niveauet og udviklingen i produktiviteten på de offentlige sygehuse Som tidligere år er opgørelserne udarbejdet i et samarbejde mellem regionerne Danske Regioner Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse formand Arbejdsgruppen har løbende arbejdet med en udvikling af målingerne Dette vedrører bl a en forbedring

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-10-delrapport-jan-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  Download PDF Forfatter Jens Rostock Jensen Advokatfirma KromannReumert Publiceret 23 06 2011 Omkostningseffektive afdelinger Analyse af øjenområdet Rapporten sammenligner øjenafdelingerne på de tre sygehuse i Vejle Glostrup og Odense Download PDF Publiceret 09 06 2011 Øget fokus på de gode resultater En øget udbredelse af bedste praksis med de mest omkostningseffektive patientforløb forudsætter først et overblik over hvordan ressourcerne anvendes i dag herunder hvem der leverer de mest omkostningseffektive behandlingsforløb og gode resultater på sygehusområdet Download PDF Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Publiceret 27 05 2011 Væk med bøvlet Et bedre møde mellem borgerne og det offentlige Download PDF Publiceret 24 05 2011 Joint antibiotics and resistance action plan Published by Ministry of the Interior and Health Ministry of Food Agriculture and Fisheries Download PDF Publiceret 13 05 2011 Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning årsrapport 2010 Præsenteret på årsmøde den 5 maj 2011 Biografsalen Nationalmuseet Download PDF Publiceret 09 05 2011 Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Med kommunalreformen fik kommunerne en større rolle på sundhedsområdet Samtidig blev der i finansieringen af regionernes sundhedsudgifter indført et kommunalt finansieringsbidrag der skulle give kommunerne en yderligere tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses trænings og plejeindsats Download PDF Publiceret 08 03 2011 Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Sjette delrapport Download PDF Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Publiceret 20 12 2010 National handlingsplan for demensindsatsen Demens er en sygdom som indebærer særlige udfordringer i sammenligning med andre sygdomme både for den som får sygdommen for de pårørende og for de medabejdere som yder behanlding og pleje Download PDF Forfatter Socialministeriet Indenrig og Sundhedsministeriet Finansministeriet KL og Danske Regioner Publiceret 01 12 2010 Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabsarbejde sammenfatning Sammenfatning og bilag 1 3 Download PDF Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Publiceret 19 11 2010 Regionernes investering og sygehusplaner screening og vurdering II Afgivet af regeringens ekspertpanel november 2010 Publiceret 19 11 2010 Klinisk forskning i Danmark Tid til handling Den kliniske forskning har igennem mange år stået stærkt i Danmark og det gør den også i dag Men skal det fastholdes kræves der handling nu Download PDF Publiceret 02 11 2010 Kampen mod narko II Handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod Narko II sætter bredt ind for at dæmme op for tilgangen af nye stofmisbrugere og bremse det seneste års stigning i narkotikarelaterede dødsfald Download pdf Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Socialministeriet Justitsministeriet Publiceret 06 10 2010 Rapport om efter og videreuddannelse inden for sygeplejen Rapport fra arbejdsgruppen nedsat som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen KL Danske Regioner og FTF Download PDF Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Publiceret 07 09 2010 Afklaring af ansvarsforhold for tilbud om behandling ved visse af de foreningsejede specialsygehuse Rapport fra arbejdsgruppen om afklaring af ansvarsforhold for tilbud om behandling ved visse af de foreningsejede specialsygehuse Download PDF Version 1 0 Publiceret 25 08 2010 Vejledning om koordinering af sundheds ydelser og visse sociale ydelser for borgere der rejser mellem EU landene EF Forordning nr 883 2004 om koordinering af sociale sikringsordninger del III Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Internationalt samarbejde og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&page=2 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  investerings og sygehusplaner screening og vurdering Afgivet af regeringens ekspertpanel i november 2008 Publiceret 19 11 2008 Pjece Antibiotika Kun når det er nødvendigt Download PDF Forfatter Lægemiddelkontoret Version 1 0 Publiceret 17 11 2008 Rapport Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen Som opfølgning på regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund og økonomiaftalen for 2008 har regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL nedsat et bredt sammensat udvalg vedrørende almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen hvori bl a Praktiserende Lægers Organisation Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Almen Medicin har deltaget Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 10 11 2008 Beslutningsgrundlag For et dansk slutdepot for lav og mellemaktivt affald Teknisk arbejdsgruppe har udarbejde et beslutningsgrundlag som fastlægger de fundamentale sikkerhedsmæssige og miljømæssige principper for et sådant depot samt retningslinjer for processen omkring etableringen Download PDF Publiceret 01 11 2008 Regeringens Resultater Sundhedsområdet Pjecen Regeringens Resultater Sundhedsområdet opregner centrale resultater som er opnået på sundhedsområdet med fokus på det forløbne folketingsår Download Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 06 10 2008 Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark Ministeriet offentliggør i dag rapporten Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark Rapporten sammenfatter resultaterne af en omfattende analyse af henvisningsmønster og årsager i almen praksis i Danmark foretaget i samarbejde med Finansministeriet Sundhedssty relsen Danske Regioner og KL Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 01 10 2008 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv september 2008 Det danske sundhedsvæsen klarer sig godt internationalt på en række områder Aktiviteten er meget høj i den danske sundhedssektor og dødelighed for hjertekarsygdomme er blandt de laveste i verden Væksten i middellevetiden er høj og vi haler ind på de øvrige EU og OECD lande på dette område Det fremgår af rapporten som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgiver i dag I rapporten sammenlignes Danmark med en række nordeuropæiske lande på centrale områder indenfor sundhedssektoren Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 30 09 2008 Landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser på offentlige sygehuses og privathospitalers og klinikkers ambulatorier 2008 Det er første gang at der gennemføres en landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser på offentlige og private sygehuse og klinikker Dataindsamlingen er gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 03 09 2008 Nøgletal for kræft august 2008 Se nøgletallene for kræftområdet Fortsat stigenden aktivitet på kræftområdet Forbedret 1 års kræftoverlevelse Lavere kræftdødelighed Udviklingen i nye kræfttilfælde Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 28 08 2008 Henvisningsprojektet i børne og ungdomspsykiatrien Rapporten indeholder 9 anbefalinger til styrkelse af indsatsen overfor børn og unge med psykiske problemer Under hver af de 9 anbefalinger foreslås ialt 24 konkrete tiltag Download PDF Forfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Version 1 0 Publiceret 27 06 2008 Rapport vedrørende bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne Formålet med rapporten er at give kommunerne

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&page=3 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  Tabelsamling vedrørende nøgletal for amterne og regioner på sundhedsområdet Download PDF Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Version 1 0 Publiceret 11 10 2005 Produktivitet på sundhedsområdet åbenhed og fokus Danmark skal op i førerfeltet med hensyn til at skabe åbenhed om produktivitet i sundhedsvæsenet Offentlige produktivitetsmålinger kan stille skarpt på sygehusvæsenets præstationer sætte fokus på de gode arbejdsgange og sikre mere sundhed for pengene Pjecen præsenterer regeringens målsætninger for produktivitet på sundhedsområdet som både omhandler åbenhed og øget fokus på forbedrende tiltag Download Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Version 1 0 Publiceret 05 09 2005 Undersøgelse af psykiatrilovsrevisionen af 1999 Se den samlede rapport sammenfatning og bilagsmateriale Download Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Version 1 0 Publiceret 27 07 2005 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark Juni 2005 Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Version 1 0 Publiceret 17 06 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Flere og flere danskere er overvægtige eller svært overvægtige Særligt foruroligende er det at stadigt flere børn og unge bliver overvægtige Det er et stort problem Både for den enkelte og for samfundet Download PDF Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Version 1 0 Publiceret 14 01 2005 Rapport om kosmetiske indgreb der foretages i Danmark Indenrigs og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen V har modtaget en rapport fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om lægers udførelse af kosmetisk kirurgi december 2004 Arbejdsgruppen blev nedsat på Indenrigs og Sundhedsministeriets foranledning i april 2004 bl a med henblik på en vurdering af hvorvidt der er behov for at fastsætte faglige retningslinier for kosmetiske indgreb Download Forfatter Sundhedsstyrelsen Version 1 0 Publiceret 13 01 2005 Demens og hvad så med fremtiden En folder om plejetestamenter Antallet af danskere der får stillet en demensdiagnose er stigende Det er der forskellige grunde til En af årsagerne er at vi lever længere så der bliver flere og flere ældre medborgere i samfundet Det er især ældre mennesker der rammes af demens Download PDF Forfatter Social og Integrationsministeriet Version 1 0 Publiceret 01 01 2005 Resultater på sundhedsområdet Det går den rigtige vej i det danske sundhedsvæsen Flere bliver behandlet ventetiderne er faldet og patienternes behov og ønsker er sat i centrum Download Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Version 1 0 Publiceret 17 12 2004 Sundhedssektoren i tal 2002 2003 I denne publikation sættes fokus på økonomi og aktivitet i sundhedssektoren samt på danskernes almindelige helbredstilstand Publikationen er tænkt som et opslags værk for alle med interesse for sundhedspolitiske forhold Forfatter Indenrigs og Sundhedsministeriet Version 1 0 Publiceret 24 06 2004 Strukturaftale Aftale om strukturaftale mellem regeringen Venstre og Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti Publiceret 22 06 2004 Målsætning for kvalitet i Voksenpsykiatrien status 2003 En rapport udarbejdet af DSI Institut for Sundhedsvæsen for Indenrigs og Sundhedsministeriet Download PDF Forfatter DSI Version 1 0 Publiceret 15 06 2004 Målsætning for kvalitet i Børne og Ungdomspsykiatrien status 2003 En rapport udarbejdet af DSI Institut for Sundhedsvæsen for Indenrigs og Sundhedsministeriet Download PDF Forfatter DSI Version 1 0 Publiceret 15 06 2004 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Betænkning afgivet af Indenrigs

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&page=4 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alle Om SUM s publikationer Under den enkelt publikaton kan du se hvilken udgivelsesform der er valgt Om elektronisk udgivelse Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis som regel ligger publikatonen som pdf fil Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen Dette program er gratis hent Acrobat reader

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&page=5 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alle Om SUM s publikationer Under den enkelt publikaton kan du se hvilken udgivelsesform der er valgt Om elektronisk udgivelse Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis som regel ligger publikatonen som pdf fil Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen Dette program er gratis hent Acrobat reader

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&page=6 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alle Om SUM s publikationer Under den enkelt publikaton kan du se hvilken udgivelsesform der er valgt Om elektronisk udgivelse Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis som regel ligger publikatonen som pdf fil Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen Dette program er gratis hent Acrobat reader

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&page=7 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPublikationer - sum.dk
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alle Om SUM s publikationer Under den enkelt publikaton kan du se hvilken udgivelsesform der er valgt Om elektronisk udgivelse Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis som regel ligger publikatonen som pdf fil Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen Dette program er gratis hent Acrobat reader

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer.aspx?cat=%7b5FD0BA2D-3F48-4140-B6B3-79701DB0C303%7d&page=8 (2015-11-26)
  Open archived version from archive