archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  i indsatsen for kronikere Ny handlingsplan for psykiatrien Ny handlingsplan skal give demente og pårørende et bedre liv Ny handlingsplan skal give fødende kvinder større tryghed Ny helikopter moderne lægehuse og akutbiler skal styrke indsatsen i yderområder Ny hjemmeside om forekomst af plutoniumforurening i området omkring Thule Ny kampagne om kræftsymptomer skal få mænd til lægen Ny kampagne Husk det blå kort Ny kampagne Hver eneste cigaret skader dig Ny kræftkurs med patienten i centrum Ny lov sikrer automatisk medicintilskud til kronisk syge Ny lov skal give bedre muligheder for at forske Ny national handlingsplan skal give flere organdonorer Ny national strategi for sundheds it Ny national strategi for sundheds it Ny organisation i Sundheds og Ældreministeriet Ny patientrettighed træder i kraft i dag Ny pjece skal forebygge fejlmedicinering Ny politisk aftale styrker Sundhedsstyrelsens tilsyn med læger Ny psykiatri handlingsplan Opsøgende og mere specialiseret behandling tiil sindslidende Ny pulje skal gøre plejeboliger mere demensvenlige Ny pulje skal løfte handicappedes sundhed Ny pulje skal styrke kommunernes indsats for hjerneskaderamte Ny rapport giver indblik i sundhedsvæsenets resultater Ny rapport om tvang i behandlingen af stof og alkoholmisbrugere Ny rapport Lovændring har givet færre og større private hjemmehjælpsfirmaer Ny rapport Private sundhedsforsikringer aflaster de offentlige sygehuse Ny rapport Store forskelle i regionernes psykiatri Ny rapport Ufaglærte har større risiko for at blive syge og miste jobbet Ny regulering af samarbejdet mellem læger og industri Ny satspuljeaftale forhandlet på plads i Sundheds og Ældreministeriet Ny satspuljeaftale på sundhedsområdet Ny satspuljeaftale sender 410 millioner kroner til psykiatrien Ny satspuljeaftale 246 millioner kroner til sundhed Ny skole for personer med tvangstanker Ny specialuddannelse skal trække flere psykologer til psykiatrien Ny strategisk alliance skal sparke gang i sundhedsforskningen Ny struktur effektivisering og tilpasning i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ny styrelse opretter afdeling i Aarhus Ny styrelse skal styrke patientsikkerheden Ny styrelse skal styrke sundhedsvæsnet ved brug af data Ny styring skal øge kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsnet Ny sundhedspakke styrker patientsikkerheden Ny udrednings og behandlingsgaranti Ny undersøgelse giver værdifuld viden om dødsfald blandt stofmisbrugere Ny undersøgelse danskere er mest tilfredse med lægehjælp Ny undersøgelse Ingen sammenhæng mellem HPV vacciner og trætheds og smertesyndromer Ny undersøgelse Mange oplever styrket sundhedsvæsen Ny undersøgelse Stor ulighed i sundhed Ny VAKKS undersøgelse af bekendtgørelse om udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne Ny vejledning gør det nemmere at lave klinisk forskning Ny videreuddannelse for sygeplejersker Nye afgifter giver mere sundhed Nye anbefalinger skal sikre kortere ventetider på skadestuer Nye EF regler om social sikring Nye europæiske patientrettigheder er vedtaget Nye faglige retningslinjer for visitation til operation for slidgigt i knæene Nye forslag skal styrke kampen mod narko Nye hospicepladser er på vej Nye indikatorer skal fremme bedste praksis Nye initiativer skal nedbringe dødeligheden blandt stofmisbrugere Nye initiativer sætter fokus på lighed i sundhedsvæsnet Nye krav til medicinetiketter skal øge patientsikkerheden Nye kræftpakketal Flere kommer igennem til tiden Nye monitoreringstal for udredning på sygehusene Nyhedsbrev af 6 december 2006 Nye målinger af produktivitet i sygehusvæsenet nu også på sygehusniveau Nyhedsbrev

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=N (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  for etablering af slutdepot for dansk lav og mellemaktivt afald Offentlig rejsesygesikring Offentliggørelse af advokatundersøgelse vedrørende Omniscan Offentliggørelse af data om kommunernes forebyggelsesindsats Offentliggørelse af intern ventetid på sygehusbehandling Offentliggørelse af konklusioner fra KREVI s analyse af de seks danske strålecentre og rapporten ABC analyse af stråleterapien Offentliggørelse af rapport om efter og videreuddannelse inden for sygeplejen Om elektronisk fakturering Om kvalitetsstandarder i almen praksis Om ministeren Om ministeren Om

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=O (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  Patientforsikringen bliver til Patienterstatningen Patientinddragelse giver mere lighed i sundhed Patientkontorer rådgivning og vejledning Patientkontorernes kontaktoplysninger Patientrettigheder Patientsikker Kommune Patientsikkerhed Patientvejledning Penge til 42 nye hospicepladser kan søges nu Per Okkels er i dag udnævnt til ny departementschef Personlig pleje og praktisk hjælp Personoplysninger Pjece om tvang i psykiatrien Pjece Tvang i psykiatrien Pjece Antibiotika Kun når det er nødvendigt Plejehjem og plejeboliger Plejetestamente Policy møde om antibiotikaresistens Politisk aftale om fysioterapi til handicappede Positive patientoplevelser Positive patientoplevelser Potentiale for bedre forebyggelse Potentiale for bedre forebyggelses og plejeindsats i kommunerne Praksissektoren Praksissektoren Praktiserende læger spiller en nøglerolle for tidlig opsporing af kræft Praktiserende speciallæger Praktiske oplysninger Pressebilleder Pressekontakt Pressemeddelelser på området Private hospitaler og klinikker skal kontrolleres mere og for egen regning Private klinikker skal have kontrolbesøg Privathospitaler Privathospitaler skal selv betale patientskadeerstatninger Privatlivspolitik Privatlivspolitik Privatlivspolitik Proces for tilsagn PROCRIN Program for Clinical Research Infrastructure Produktivitet på sundhedsområdet åbenhed og fokus Produktiviteten stiger på sygehusene Produktivitetsmålinger Prognose Regeringens politik sikrer flere speciallæger i fremtiden Programorganisering Projektoversigt psykiatripuljen 2007 2010 Præcisering til omtale af notat fra Sundhedsministeriet Præsentation Psykiatri Psykiatri Psykiatri topmøde Psykiatrien får flere bæltefri afdelinger Psykiatriloven Psykiatriske patienter får bedre rettigheder med ny lov Psykiatriske patienter skal kunne indlægge

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=P (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  er her Forside Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Sitemap Dette er et sitemap Sitemap Sitemap Indholdsoversigt Alfabetisk oversigt A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=Q (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  Rapport Almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen Rapporter fra patienter og pårørende om fejl skal gøre sundhedsvæsnet bedre Rapporter om mellemlagerløsning og slutdepot offentliggøres i dag Rapporterne er offentliggjort og taksterne sat ned Redegørelse fra ekspertpanelet om kokainmisbrug maj 2010 Redegørelse fra Sundhedsstyrelsen om autorisation af udenlandske læger Redegørelse om etablering af et dansk slutdepot for lav og mellemaktivt affald Redegørelse om hjælp til familer med handicappede børn Redegørelse om kontrastmidlet Omniscan Referater af rådsmøderne Regeringen fortsætter kampen mod ulovlige lægemidler Regeringen giver 13 mio kr til nyt forebyggelsescenter Regeringen gør det lettere at bygge klimavenlige sygehuse Regeringen gør status på Kampen mod narko Regeringen i spidsen for historisk løft af psykiatrien Regeringen indkalder til forhandling om revision af rygeloven Regeringen nedsætter forebyggelseskommission Regeringen nedsætter udvalg vedrørende almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen Regeringen og Danske Regioner indgår aftale til gavn for kræftpatienter Regeringen og Danske Regioner Danmark skal satse på personlig medicin Regeringen og DF laver national handlingsplan for ældre medicinske patienter Regeringen og regionerne vil styrke samarbejdet om klinisk forskning Regeringen optrapper kampen mod narko Regeringen prioriterer ældre medicinske patienter Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling Regeringen styrker vækstvilkårene på sundheds og velfærdsområdet Regeringen sætter navn på seks nye sygehusbygge rier Regeringen udsender i dag publikationen Regeringens indsats for børns sundhed Regeringen udsender i dag publikationen Regeringens indsats for børns sundhed Regeringen udstikker ny kurs på sundhedsområdet Regeringen vil bruge ekstra 2 4 milliarder kr på sundhed og ældre Regeringen vil hæve strafferammen for grov dopingkriminalitet Regeringen vil investere 5 milliarder kroner i bedre sundhed Regeringen vil kulegrave strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet Regeringen vil sikre bedre lægedækning og kvalitet i almen praksis Regeringen vil sikre ligeværd lægger op til historisk investering i psykiatrien Regeringen vil styrke data og it sikkerheden i sundhedsvæsenet Regeringen vil styrke det

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=R (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  dag for piller og spiritus Strategier og politikker Strejke pukkel i ventetider er næsten væk Strukturaftale Strålebehandlingskapaciteten er mere end på plads Styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn Styrket indsats mod unges misbrug af alkohol og stoffer Styrket indsats på kræftområdet et sundhedsfagligt oplæg Styrket samarbejde skal forbedre behandlingen af den ældre medicinske patient Større fokus på faglighed og kvalitet kan spare sygehusene for milliarder Støtte til cafe og sundhedsrum for narkomaner Støtte til sundhedsrum i de største byer Succesfulde tiltag Sundere liv for alle nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundhed er en rettighed ikke en forretning Sundhed i Beskæftigelsesindsatsen Sundhed sundhed står stærkt i finansloven 2009 Sundhed står stærkt i finansloven 2009 Sundhed står stærkt i finansloven 2009 Sundhed dk Sundheden skal tjekkes på arbejdspladser Sundheds og Forebyggelseudvalgssp Sundheds og ældreminister har ansat særlig rådgiver Sundheds og ældreminister Vi skal styrke indsatsen for mennesker med demens Sundheds og Ældreministeriet har ansat tre nye direktører Sundheds og Ældreministeriet søger fire nye styrelsesdirektører Sundhedsdataprogrammet Sundhedsforskningen skal styrkes med nyt samarbejdsforum Sundheds it Sundhedskaravane Sundhedskvalitet Sundhedskvalitet dk Sundhedskvalitet dk version 2 0 på vej Sundhedsløft til 2 4 mia kr Sundhedsminister Astrid Krag får besøg af sine lighedsambassadører Sundhedsminister besøger moderne sundhedscenter Sundhedsminister indvier topmoderne psykiatrisygehus i Slagelse Sundhedsminister sætter arbejdet med Kræftplan IV i gang Sundhedsminister taler ved dementtopmøde Sundhedsminister vil hjælpe demente sygehuspatienter med GPS Sundhedsminister vil stramme regler for sundhedsautorisationer Sundhedsminister vil stramme reglerne for ambulancefirmaer Sundhedsminister Sammen skaber vi et stærkere sundhedsvæsen Sundhedsminister Aftale forkorter ventetiden til genoptræning Sundhedsminister Depression skal tages alvorligt Sundhedsminister For stor geografisk ulighed i kræftbehandlingen Sundhedsminister Fornuftigt at undersøge bivirkninger ved HPV vaccinen nærmere Sundhedsminister Geografisk ulighed i sundhed er en af de største udfordringer Sundhedsminister Kræftbehandlingen skal blive endnu bedre Sundhedsminister Lyt til patienterne Sundhedsminister Lægemiddelområdet skal have større opmærksomhed Sundhedsminister Mangelfuld registrering af hjertepakkeforløb er utilfredsstillende Sundhedsminister Ny lov styrker indsatsen over for de svageste i samfundet Sundhedsminister Uværdigt med sygehuspatienter på gangene Sundhedsminister Vi skal gøre et godt sundhedsvæsen bedre Sundhedsministeren besøger midtjyske sundhedssucceser Sundhedsministeren besøger Washington for at tale om dansk biosikringsindsats Sundhedsministeren deler 50 mio kr ud til styrket akutindsats Sundhedsministeren giver Forbrugerrådet og KL plads i nyt ankenævn Sundhedsministeren indvier nyt stofindtagelsesrum i Odense Sundhedsministeren nedsætter et voldgiftsnævn om privathospitalernes takster Sundhedsministeren og regionerne vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati Sundhedsministeren om overmedicinering i psykiatrien Læger skal sige fra Sundhedsministeren på BogForum i en samtale om mænds sundhed Sundhedsministeren på erhvervsoffensiv i Kina og Sydkorea Sundhedsministeren roser københavnsk sundhedscentermodel Sundhedsministeren skal høre om sikre fødsler i Næstved Sundhedsministeren tager første spadestik til Sjællands nye psykiatrisygehus Sundhedsministeren uddeler 21 5 mio kr til behandling af ludomani Sundhedsministeren uddeler 30 mio kr til forebyggelse og behandling af ludomani Sundhedsministeren uddeler 8 2 mio kr til forebyggelse af ludomani Sundhedsministeren udnævner Lighedsambassadører Sundhedsministeren udpeger formand for nyt udvalg Sundhedsministeren vil af med unødvendige registreringer Sundhedsministeren vil drøfte medicinpriser med de nordiske lande Sundhedsministeren vil forhindre misbrug af CPR numre Sundhedsministeren vil fremsætte lovforslag om

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=S (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  Ø Å Tværgående evaluering af pilotprojekter vedr screening for tarmkræft i Vejle og Københavns Amter Taler Takststyring i de nye regioner Tal og analyser Tal på sundhed oversigt over centrale nøgletal på sundhedsområdet december 2009 Tal på sundhed oversigt over centrale nøgletal på sundhedsområdet maj 2010 Tale ved ELDF konference EU Bruxelles Tandpleje Task forcen for fleksibel opgavevaretagelse Tatovørlov skal beskytte forbrugerne om 1 behandling af lovforslag TEMAER The Nordic

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=T (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  Udgifterne pr patient vokser kraftigt Udlodningsmidler tidligere Tips og Lottomidler Udmelding fra bestyrelsen for den nationale EPJ organisation Udmelding fra bestyrelsen for den nationale EPJ organisation Udmøntning af compliancepuljen 2007 Udmøntning af midler til forebyggelse af spilafhængighed og ludomani Udpegning af medlemmer til regeringens udvalg om psykiatri Udredning om omfordeling af tilskuddet i voksentandplejen august 2007 Udrednings og behandlingsret for psykiatriske patienter Udrednings og behandlingsret til psykiatriske patienter fra september

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=U (2015-11-26)
  Open archived version from archive