archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  vejen for kræftpatienterne Vejledning om EF regler m m om social sikring sygehjælp sygesikring og sygehusbehandling revideret april 2008 Vejledning om kommunal rehabilitering Vejledning om kommunal rehabilitering til kommunerne Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance Vejledning om koordinering af sundheds ydelser og visse sociale ydelser for borgere der rejser mellem EU landene Vejledning til amtskommunerne m v om oplysningspligt og patientinformation som led i styrkelse af det frie sygehusvalg Vejledning om træning i regioner og kommuner Vejledning om træning i regioner og kommuner Vejledning om udfyldelse af pillepas Ventetid til operationer fortsætter med at falde Ventetiden falder i børne og ungdomspsykiatrien Ventetider i aktumodtagelser Ventetiderne til operationer er rekordlave Vi bekæmper ebola og beskytter Danmark Vi har et A og et B hold nu Vi husker og handler på løfterne om en indsats mod demens Vi skal huske at være opmærksomme på hinanden Vi skal lære af kræftpatienternes oplevelser Viden om erstatningssager skal sikre færre skader på patienter Viden ikke tro Vil du være Lighedsambassadør alle er inviterede Vildledende omtale i Ekstra Bladet af repræsentationsudgifter og bogføring i det daværende Indenrigs og Sundhedsministerium Vildledende omtale i Ekstra Bladet af repræsentationsudgifter og bogføring i det daværende Indenrigs og

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=V (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  Kontakt English Søg Search Emne navigation Brødkrumme Du er her Forside Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Sitemap Dette er et sitemap Sitemap Sitemap Indholdsoversigt Alfabetisk oversigt A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å WHO WHO s rammekonvention om tobakskontrol Workshop 2 Workshop om anbragte børn og

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=W (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAdgang til journaloplysninger overalt - sum.dk
  at lægen ved at indtaste et cpr nummer får en oversigt over en patient uanset om vedkommende får behandlinger på andre sygehuse eller egen praktiserende læger Danmark er internationalt set langt fremme med udviklingen af it løsninger på sundhedsområdet men regionerne har forskellige systemer så man ikke altid på ét sygehus kan slå op i patientens oplysninger der ligger i it systemet på et andet sygehus eller hos den praktiserende læge Et nyt initiativ skal sikre at de forskellige eksisterende systemer bindes sammen således at patientoplysninger fra eksempelvis et kræftbehandlingsforløb dvs prøveresultater strålebehandlinger mm fra forskellige behandlingssteder kan ses af alle læger som deltager i behandlingen Den fælles adgang til oplysninger kan spare administration og unødig brug af tid på at indhente oplysninger fra de andre sundhedsprofessionelle der behandler patienten Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder siger Der er udviklet rigtig mange gode it systemer og måder at sende informationer frem og tilbage mellem fx den praktiserende læge og sygehusene Men det er tidskrævende og dyrt og til tider mangler der oplysninger når patienten fx indlægges på sygehuset Det er vigtigt at vi nu får sikret at alle systemer kan arbejde sammen og trække på hinanden Derfor sætter jeg mig nu for bordenden så vi kan lave en model som sikrer datatilgængelighed uanset hvor en patient befinder sig på tværs af regioner hospitaler kommuner læger og sygeplejersker Så vi når vi har de nye supersygehuse også har en it struktur der matcher Det skal være sådan at lægen ved at taste patientens CPR nummer i sit it system får adgang til alle relevante oplysninger om patienten uanset om der er tale om vaccination hos egen læge strålebehandling i sygehusvæsenet eller en undersøgelse hos en praktiserende speciallæge siger Bertel Haarder En rapport fra konsulentfirmaet McKinsey Co peger på at et styrket it

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Digitalisering/2010/Marts/journaloplysninger.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAdvokatundersøgelse vedrørende kontrastmidlet Omniscan - sum.dk
  sidste år kun offentliggjort i anonymiseret form fordi den indeholder advokatens vurdering af en række navngivne medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen Da advokatundersøgelsen kun bygger på skriftligt materiale har medarbejderne haft lejlighed til at udtale sig om rapportens oplysninger om dem På forskellige punkter er de uenige i advokatens fremstilling af faktiske forhold i sagen Efter advokatens opfattelse var der grundlag for at indlede sager om ansættelsesretlige reaktioner i forhold til 3 medarbejdere Det spørgsmål har ministeriet forelagt for Kammeradvokaten Ud fra flere sagsoplysninger og udtalelser fra medarbejderne vurderer Kammeradvokaten ikke at der er grundlag for ansættelsesretligt ansvar for nogen Bertel Haarder siger Jeg har taget Kammeradvokatens indstilling til efterretning Indenrigs og Sundhedsministeriet har nu helt afsluttet behandlingen af de personalemæssige spørgsmål i Omniscan undersøgelsen og der vil ikke blive foretaget ansættelsesretlige skridt i forhold til nogen af Lægemiddelstyrelsens medarbejdere Jeg offentliggør derfor med undtagelse af enkelte koder hele undersøgelsesrapporten Advokatundersøgelse vedrørende Omniscan af advokat Jens Rostock Jensen Advokatfirma KromannReumert november 2010 offentliggøres på Indenrigs og Sundhedsministeriets hjemmeside Læs advokatundersøgelsen Om Omniscan sagen Da flere svært nyresyge har fået sygdommen nefrogen systemisk fibrose NSF ved MR skanning med kontrastmidlet Omniscan iværksatte den daværende sundhedsminister i oktober 2009 en uvildig advokatundersøgelse af sagsforløbet

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2011/juni/OmniscanRap.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAdvokatundersøgelse vedrørende Omniscan - sum.dk
  følgevirkninger efter MR skanning med kontrastmidlet Omniscan Følgevirkningerne består i skader på hud og bevægeapparat diagnosticeret som nefrogen systemisk fibrose NSF Efter ønske fra Sundhedsudvalget besluttede den tidligere sundhedsminister i februar 2009 at iværksætte en uvildig undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med henholdsvis Lægemiddelstyrelsens Sundhedsstyrelsens og ministeriets beslutninger om Omniscan Advokaten har i dag på et uformelt møde med Sundhedsudvalget i ministeriet orienteret udvalget om resultatet af undersøgelsen Ifølge Kommissoriet er advokatens hovedopgave at gennemgå sagsmateriale om lægemidlet Omniscan i henholdsvis Lægemiddelstyrelsen Sundhedsstyrelsen og ministeriet i perioden februar 1993 til februar 2009 og herefter vurdere om disse myndigheder har begået fejl og forsømmelser Advokaten konkluderer Ministeriet ministeren og Sundhedsstyrelsen har ikke begået fejl eller forsømmelser Der rejses kritik af Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling vedrørende Omniscan i tre tilfælde 1 Sagsbehandling vedrørende en ændring i produktresumeet 2 Sagsbehandlingstiden vedrørende indberetninger af bivirkninger i 2006 3 Lægemiddelstyrelsen oplysninger til ministeriet i 2009 til brug for besvarelse af to folketingsspørgsmål Rapporten vil blive oversendt til udvalget hurtigst muligt Ministeriet beder samtidigt de i kommissoriet involverede institutioner om at kommentere undersøgelsen Ministeriet afventer i henhold til gældende regler disse svar Erstatning Patienter med NSF har mulighed for at søge om erstatning hos Patientforsikringen 76 patienter undersøgt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2010/November/omniscan.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAfholdelse af udgifter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet foregik efter reglerne - sum.dk
  ikke burde have været afholdt af Indenrigs og Sundhedsministeriet Det er ikke et korrekt billede Administrationen er foregået efter gældende regler og udgifterne har været afholdt til legitime formål Flere medier tegner i dag et billede af at Indenrigs og Sundhedsministeriet fra 2001 til 2007 har afholdt udgifter i størrelsesordenen 100 150 000 kr på baggrund af flere hundrede udgiftsbilag hvor formålet med afholdelsen af udgiften er ukendt og derfor ikke burde have været afholdt af Indenrigs og Sundhedsministeriet Det er ikke et korrekt billede Administrationen er foregået efter gældende regler og udgifterne har været afholdt til legitime formål De bilag medierne fremstiller som fejlagtigt håndteret drejer sig i hovedsagen om bestillinger til ministeriets kantine på skåret frugt rundstykker eller kage til møder holdt i løbet af seks år i Indenrigs og Sundhedsministeriet Der har ikke været en fast praksis for at udfylde disse interne bestillinger på mødeforplejning med formål da disse oplysninger enten kan kontrolleres via supplerende dokumentationskilder eller der er tale om forplejning til møder i en beskeden størrelsesorden som efter ministeriets praksis afholdes af ministeriet Dette fremgår klart af den redegørelse som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremsendte 7 april 2008 til Finansministeriet vedrørende administrationen af repræsentationsudgifter i 2002 2007 jf www sum dk Konklusionen af redegørelsen er at der er administreret efter reglerne At formålene har været i orden og at de mindre fejl der har været skyldes fejl i ministeriets administration Departementschef i Sundhedsministeriet Christian Schønau udtaler Der er overhovedet ikke tale om fejl for 100 150 000 kroner som nogle medier har fremstillet det Ministeriet har ikke haft praksis for at udfylde bestillinger på mødeforplejning med formål Men forplejningen er som det fremgår af ministeriets redegørelse fra 7 april i hvert enkelt tilfælde godkendt af medarbejdere i ministersekretariatet og der er i langt de

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Ministeren/2008/April/Afholdelse-af-udgifter.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAfholdelse af udgifter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet foregik efter reglerne - sum.dk
  ikke burde have været afholdt af Indenrigs og Sundhedsministeriet Det er ikke et korrekt billede Administrationen er foregået efter gældende regler og udgifterne har været afholdt til legitime formål Flere medier tegner i dag et billede af at Indenrigs og Sundhedsministeriet fra 2001 til 2007 har afholdt udgifter i størrelsesordenen 100 150 000 kr på baggrund af flere hundrede udgiftsbilag hvor formålet med afholdelsen af udgiften er ukendt og derfor ikke burde have været afholdt af Indenrigs og Sundhedsministeriet Det er ikke et korrekt billede Administrationen er foregået efter gældende regler og udgifterne har været afholdt til legitime formål De bilag medierne fremstiller som fejlagtigt håndteret drejer sig i hovedsagen om bestillinger til ministeriets kantine på skåret frugt rundstykker eller kage til møder holdt i løbet af seks år i Indenrigs og Sundhedsministeriet Der har ikke været en fast praksis for at udfylde disse interne bestillinger på mødeforplejning med formål da disse oplysninger enten kan kontrolleres via supplerende dokumentationskilder eller der er tale om forplejning til møder i en beskeden størrelsesorden som efter ministeriets praksis afholdes af ministeriet Dette fremgår klart af den redegørelse som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremsendte 7 april 2008 til Finansministeriet vedrørende administrationen af repræsentationsudgifter i 2002 2007 jf www sum dk Konklusionen af redegørelsen er at der er administreret efter reglerne At formålene har været i orden og at de mindre fejl der har været skyldes fejl i ministeriets administration Departementschef i Sundhedsministeriet Christian Schønau udtaler Der er overhovedet ikke tale om fejl for 100 150 000 kroner som nogle medier har fremstillet det Ministeriet har ikke haft praksis for at udfylde bestillinger på mødeforplejning med formål Men forplejningen er som det fremgår af ministeriets redegørelse fra 7 april i hvert enkelt tilfælde godkendt af medarbejdere i ministersekretariatet og der er i langt de

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Om_ministeriet/2008/April/Afholdelse-af-udgifter.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAflastning og afløsning - sum.dk
  mulighed for at ansøge om afløsning eller aflastning hos din kommune Det kan være en stor belastning både fysisk og psykisk at passe en nærtstående i hjemmet som har et stort plejebehov Afløsning eller aflastning kan derfor være en forudsætning for at den pågældende kan blive i hjemmet Kommunen tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp når den træffer beslutning om tilbud om afløsning eller aflastning Tilbuddet om afløsning og aflastning tilbydes både ægtefæller forældre eller andre nære pårørende der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for eksempel en person med en demenssygdom Afløsning gives i hjemmet mens aflastning gives uden for hjemmet i form af tilbud om dag nat eller døgnophold i plejebolig eller lignende Hvis du i en periode oplever et særligt behov for omsorg og pleje har kommunen mulighed for at tilbyde dig et midlertidigt ophold i en plejebolig Der kan opstå situationer hvor et midlertidigt ophold vil være den bedste løsning hvis der skal ydes den optimale pleje og omsorg Det kan for eksempel være hvis du lige er blevet udskrevet fra hospitalet og har behov for lidt ekstra opsyn de første uger Der er alene tale om

  Original URL path: http://sum.dk/Aeldre/Hjaelp-og-stoette-til-aeldre-i-eget-hjem/Aflastning-og-afloesning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive