archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAftale om satspuljen på sundhedområdet for 2005 - 2008. - sum.dk
  1 Bedre og hurtigere visitation intensivering af samarbejdet med primærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion 2 Undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud 3 Udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner I de senere år er såvel sengedagsforbruget som antallet af ambulante besøg for patienter med spiseforstyrrelser steget kraftigt Lidelserne lægger således beslag på flere og flere ressourcer i sundhedsvæsenet Patienter pårørende og behandlere mener at der er for lille behandlingskapacitet og der udtrykkes ikke sjældent utilfredshed fra patientside med behandlingstilbudene På den baggrund ønsker regeringen og satspuljepartierne at styrke behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser ved et permanent træk på satspuljen på 30 mio kr årligt fra 2005 Parterne er enige om fortsat at prioritere børne og ungdomspsykiatrien efter udløbet af psykiatriaftalen for 2003 2006 og vil drøfte finansieringen heraf herunder et permanent træk på satspuljen Der er i øvrigt enighed om at stabilisere udbygningen af speciallægeuddannelsen i børne og ungdomspsykiatri efter udløbet af psykiatriaftalen for 2003 2006 Parterne vil drøfte finansieringen heraf herunder et permanent træk på satspuljen Indsats mod svær overvægt i særligt udsatte grupper jf bilag 2 Overvægt og fedme blandt børn udgør en tikkende bombe under fremtidens sundhedsvæsen Forekomsten af overvægt er størst i grupper med lav uddannelse og dårlige socioøkonomiske forhold Risikoen for at et barn udvikler svær overvægt øges hvis den ene eller begge forældre er overvægtige Parterne er på den baggrund enige om at forebyggelsen af overvægt og fedme skal intensiveres og at kommunerne i den sammenhæng har et klart potentiale for at målrette de eksisterende betydelige ressourcer til forebyggelse af udviklingen Parterne har på den baggrund aftalt at afsætte 28 mio kr i 2005 og 15 mio kr årligt i perioden 2006 2008 til en kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2005/November/Aftale_om_satspuljen_2005-2008.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietAftale om sundhed - sum.dk
  enige om et fortsat styrkelse af sundhedsområdet som løftes med 1 5 til 2 milliarder årligt fra 2014 til 2020 Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder siger Det er dejligt at være Indenrigs og sundhedsminister når der i den grad satses på det der peger frem ad tænk også på de 41 mia til nye sygehuse langt mere end Femernbroen Sundheden har topprioritet til fordel for bedre kræftbehandling øget tryghed i

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2011/Maj/Aftale-paa-sundhed.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAftale på plads om afvikling af ventetidspuklen - sum.dk
  vi står overfor det store arbejde med at afvikle puklen efter den flere ugers lange strejke er det vigtigt at vi udnytter al den kapacitet vi har til rådighed både i det offentlige og det private Jeg er glad for at patienterne nu kan komme hurtigt til og at vi har fået et sæt spilleregler for hvordan vi sikrer mest mulig sundhed for pengene siger Bent Hansen formand for Danske Regioner Med aftalen oprettes der et regionalt samarbejdsudvalg i hver af de fem regioner Udvalgene skal lave fælles retningslinier for hvordan vi prioriterer de mange patienter der efter konflikten står på venteliste Både de offentlige og de private sygehuse og klinikker skal hver måned lave en oversigt over den samlede kapacitet så eventuel overskudskapacitet kan udnyttes og udveksles regionerne imellem Vi har haft en meget positiv dialog med Danske Regioner og Sundhedsministeriet Privathospitaler løfter med aftalen deres ansvar overfor patienterne der er de store tabere efter konflikten på sundhedsområdet siger formand for SPPD Nis Alstrup Ifølge aftalen forpligtes regionerne til at købe ledig behandlingskapacitet på de private sygehuse og klinikker i et omfang der svarer til gennemsnittet af den omsætning som de private sygehuse og klinikker havde i perioden 1 oktober 2007 til 31 marts 2008 under det udvidede frie sygehusvalg Jeg er rigtig godt tilfreds med at vi så hurtigt er blevet enige om en aftale der kommer de mange ventende patienter til gavn ovenpå konflikten Jeg ser gode perspektiver i at vi i denne situation aktivt bruger den private kapacitet som en del af det samlede sundhedsvæsen og jeg vil gerne kvittere for regionernes og de private sygehuses konstruktive samarbejde siger minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen Aftalen som har fået navnet Retningslinier for prioritering og visitation af ventelister efter overenskomstkonflikten på sygehusområdet gælder indtil Folketinget

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2008/Juni/Aftale_paa_plads.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAftaletekst vedrørende fordelingen af ny psykiatripulje for perioden 2003-2006 på sundhedsområdet og socialområdet - sum.dk
  ind under prioriteringsområderne med op til 100 i aftaleperioden D Central pulje til supplerende initiativer 20 mio kr Der afsættes 20 mio kr årligt til centrale og landsdækkende initiativer med udgangspunkt i prioriteringerne i vedlagte Folketingsvedtagelse nr V 124 som et enigt Folketing vedtog den 29 maj 2001 Prioriteringerne i V 124 er senest bekræftet i Regeringens redegørelse til Folketinget vedr udviklingen i psykiatrien afgivet til Folketinget 30 april 2002 Metodeudvikling f eks vedr nedbringelse af brugen af tvang og opfølgning når tvang har fundet sted Bedre dokumentation på psykiatriområdet Udarbejdelse af faglige referenceprogrammer vejledninger f eks vedr psykoterapi og optimal anvendelse af lægemidler Fortsat drift af de to videnscentre på området oligofreni og transkulturel psykiatri Oplysningskampagner vedr sindslidelser som eksempelvis Landsindsatsen mod Depression PsykiatriFonden Tværsektorielle uddannelsesforløb Fortsat støtte til udviklings og forskningsaktiviteter bl a med henblik på den fortsatte kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene herunder inddragelse af recovery perspektivet Projekter fra denne pulje finansieres af staten med op til 100 i aftaleperioden Oversigt delpuljer 2003 2006 År Fysiske rammer enestuer Børn og unge Øvrige prioriteringsområder Central Pulje 2003 50 mio kr 30 mio kr 50 mio kr 20 mio kr 2004 50 mio kr 30 mio kr 50 mio kr 20 mio kr Forår 2004 Midtvejs evaluering Midtvejs evaluering Midtvejs evaluering 2005 50 mio kr 30 mio kr 50 mio kr 20 mio kr 2006 50 mio kr 30 mio kr 50 mio kr 20 mio kr I alt 200 mio kr 120 mio kr 200 mio kr 80 mio kr 3 Socialområdet A Børnesocialpsykiatri 15 mio kr i hvert af årene 2003 2006 inkl på socialpsykiatriområdet Indsatsen på socialområdet over for børn og unge skal prioriteres højt Der afsættes derfor til støtte af initiativer der fremmer det tværsektorielle samarbejde og til fremme af udvikling og initiativer til efterværn opfølgende behandling i ambulant regi centre mv til psykisk syge børn og unge 15 mio kr i hvert af årene 2003 2006 inkl Puljen finansieres som puljen for socialt udsatte og forudsætter en tilvækstgaranti B Styrkelse af den socialpsykiatriske indsats over for dobbeltdiagnosticerede personer 8 mio kr i 2003 og 5 mio kr i hvert af årene 2004 2006 inkl For at understøtte anbefalingerne i Regeringens redegørelse Indsatsen for de hårdest belastede stofmisbrugere fra februar 2002 er det vigtigt at der også i socialpsykiatrien er det nødvendige antal botilbud intensiv bostøtte væresteder og andre sociale tilbud til personer med dobbeltdiagnoser Socialministeriet vil i 2003 tage initiativ til at evaluere igangværende projekter for mennesker med dobbeltdiagnoser Undersøgelsen er en optakt til en efterfølgende landsdækkende undersøgelse der skal vise hvad der er af tilbud der kan rumme den vanskeligt stillede gruppe Det er imidlertid vigtigt at fortsætte og fastholde udviklingen af tilbud der kan rumme denne gruppe af vanskeligt stillede Der afsættes derfor 8 mio kr i 2003 og 5 mio kr i hvert af årene 2004 2006 inkl til nye projekter omfattende botilbud intensiv bostøtte og væresteder til denne særlige gruppe Finansieres som puljen for de socialt udsatte grupper tilvækstgaranti C Fortsættelse af

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2005/Oktober/Aftaletekst.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAktindsigt i betaling af privathospitaler - sum.dk
  mundede ud i at regeringen den 1 april 2009 indgik en aftale med Danske Regioner om samarbejdet med de private sygehuse Aftalen har bidraget til at taksterne nu er sat ned med ca 20 pct I lyset af den store offentlige interesse blev det ufærdige udredningsarbejde offentliggjort i oktober sidste år En stor del af dokumenterne er tidligere udgaver af dette arbejde Dokumenterne viser at det har været et omfattende arbejde Der er altså blevet arbejdet meget seriøst med at sikre fair takster Hele sagsforløbet er meget grundigt beskrevet i samråd og fra Folketingets talerstol Beskrivelse og spørgsmål og svar om forløbet kan findes her Faktanotat om betaling af privathospitaler Tale fra samråd om betaling af privathospitaler 29 oktober Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder siger Vi udleverer i dag over tusind sider dokumenter der tydeligt beviser hvad jeg allerede har oplyst Folketinget om flere gange nemlig at regeringen arbejdede intenst i foråret 2009 på at nedsætte taksterne til de private hospitaler Den meget omtalte interne rapport blev aldrig færdiggjort fordi man ikke vurderede at den var god nok I stedet blev priserne sat ned med godt 17 procent per 1 juli 2009 på grundlag af erfaringerne fra udbud imens mans kvalificerede rapporten i såkaldte referencetakster Den ufærdige rapport og referencetaksterne blev offentliggjort den 28 oktober 2009 På det tidspunkt havde rigsrevisor haft rapporten siden den 2 juli 2009 Ministeriet havde ikke vurderet at den var relevant for rigsrevisor fordi den skulle bruges fremadrettet ikke var færdig og kvalificeret og fordi rigsrevisor havde fået de bagudrettede oplysninger i den i andre sammenhænge Jeg har tidligere beklaget og undskyldt at hvis rigsrevisor mente han skulle have haft den før så skulle han det siger Bertel Haarder Vedr det udvidede frie sygehusvalg og patientens rettigheder Det udvidede frie sygehusvalg har været en succes

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2010/December/aktindsigt.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAktiv hele livet – konference om aktiv aldring - sum.dk
  Publikationer 17 01 2012 PRESSEMEDDELELSE Europas borgere bliver ældre Det rummer udfordringer for alle EU lande men også muligheder Befolkningerne bliver stadig ældre men hvordan holder man sig aktiv hele livet Det spørgsmål er i fokus når det danske EU formandskab i samarbejde med EU Kommissionen holder international åbningskonference af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 2012 Konferencen finder sted i Bella Center den 18 19

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Internationalt_samarbejde/2012/Januar/Konference-om-aktiv-aldring.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAktivitet og ventetider - sum.dk
  Ringkøbing amter blev hhv 5 2 2 7 og 3 2 personer pr 1 000 indbyggere opereret ved et privat sygehus i 2002 Af disse finansierede det offentlige gennemsnitligt 2 3 af patienterne ANTAL OPEREREDE PERSONER I Antallet af opererede personer i stationært ambulant og privat regi steg fra 2001 til 2002 med godt 55 000 personer hvilket svarer til en stigning på 11 6 pct Størstedelen af stigningen skyldes udviklingen i ambulant opererede personer der fra 2001 til 2002 steg med 14 5 pct Stigningen skyldes i høj grad regeringens 1 5 mia kr pulje som i 2002 blev tilført sygehusvæsenet for at nedbringe ventelisterne til sygehusbehandling Antallet af operered7e personer i ambulant regi har været stigende i perioden fra 1996 til 2002 Således har der i denne periode været tale om en årlig gennemsnitlig vækst på 8 6 pct Antallet af stationært opererede personer har siden 1996 og frem til 2002 holdt sig på et forholdsvist konstant niveau omkring 300 000 opererede personer og der har været en svag gennemsnitlig årlig vækst på 0 8 pct Antal opererede personer 1996 2002 Kilde Landspatientregistret Anm Egentlige operationer ekskl del og tillægsoperationer Antallet af opererede personer er opgjort som følger Først opgøres antallet af personer der er blevet opereret privat Herefter opgøres antallet af opererede personer i stationært regi så i ambulant regi og til sidst opgøres gruppen af opererede skadestuepatienter En patient kan kun henføres til en gruppe Inkluderes antallet af opererede personer via skadestuer er det samlede antal opererede personer fra 1996 til 2002 steget med 133 000 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 4 4 pct ANTAL OPEREREDE PERSONER II Nedenfor er vist udviklingen i antallet af opererede personer inden for 18 udvalgte operationstyper Kriteriet for valg af de 18 operationstyper er at der historisk har været relativt lange ventetider og at relativt mange har behov for behandlingen Den generelle udvikling der sås for alle opererede personer s 31 genses her Antallet af de 18 udvalgte operationstyper er steget med 27 4 pct fra 1996 i 2002 dvs den gennemsnitlige årlige vækst var 4 1 pct Stigningen fra 2001 til 2002 udgjorde alene 15 3 pct De 18 operationer omfatter bl a kunstig hofte kunstigt knæ operation for grå stær operation for åreknuder ledbåndsrekonstruktion i knæ meniskoperation operation for diskusprolaps og operation for brok Antal opererede personer for 18 udvalgte operationstyper 1996 2002 Kilde Landspatientregistret Anm I optællingen er en operation inkluderet hvis den er registreret som primær eller vigtigste operation i en kontakt Opgørelsen inkluderer offentlige private og foreningsejede sygehuse Både opererede personer der har været i deldøgnsbehandling og dem der er i uafsluttede ambulante forløb er regnet med ANTAL ENDOSKOPIER OG MINDRE OPERATIONSPROCEDURER PR PERSON Antallet af endoskopier undersøgelse gennem naturlig åbning ved hjælp af rørformet instrument med indbygget lys og mindre operationsprocedurer som f eks udtagning af væv pr person udført i heldøgnsregi har været svagt faldende i perioden fra 1996 til 2002 Således har der i denne periode været et gennemsnitligt årligt fald på 0 6 pct I modsætning hertil har der været en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af endoskopier og mindre operationsprocedurer pr person udført i ambulant regi på 14 2 pct fra 1996 til 2002 Antallet af endoskopier og mindre operationsprocedurer pr person udført i ambulant regi er især steget fra 2001 til 2002 svarende til en stigning fra 104 000 i 2001 til 137 000 i 2002 dvs en årlig stigning på 31 7 pct Antal endoskopier og mindre operationsprocedurer opererede personer udført i ambulant og heldøgnsregi 1996 2002 Kilde Landspatientregistret Anm Egentlige operationer ekskl del og tillægsoperationer Antallet af opererede personer er opgjort som følger Først opgøres antallet af personer der er blevet opereret privat Herefter opgøres antallet af opererede personer i stationært regi så i ambulant regi og til sidst opgøres gruppen af opererede skadestuepatienter En patient kan kun henføres til en gruppe Alene fra 2001 til 2002 steg det samlede antal med knap 37 000 svarende til en stigning på 12 8 pct AKTIVITET PÅ HJERTEOMRÅDET Hjerteområdet har siden 1992 udvist en støt stigende vækst Således har der for by pass operationernes vedkommende været tale om en gennemsnitlig årlig vækst på 9 1 pct i perioden fra 1992 til 2002 mens væksten for PCI operationer ballonudvidelser er 23 3 pct om året i perioden 1992 2002 Samlet steg aktiviteten fra 2001 til 2002 inden for hjerteområdet med 22 1 pct Stigningen er fordelt på 150 by pass indgreb og godt 1 800 PCI indgreb I alt har der været tale om en gennemsnitlig årlig vækst på 16 2 pct fra 1992 til 2002 Antal by pass og PCI indgreb 1992 2002 Kilde Hjertefølgegruppen Sundhedsstyrelsens 5 kontor VENTETID PÅ HJERTEOMRÅDET Antallet af by pass og PCI indgreb hvor patienten fik behandling inden for de første fire uger efter henvisning steg samtidig markant fra 1996 til 2002 I 2002 blev 81 pct behandlet inden for de første fire uger mod kun 51 pct i 1996 Ventetid på by pass operationer og PCI indgreb i pct af antal behandlede 1996 2002 Kilde Sundhedsstyrelsen UDVIKLINGEN I VENTETIDER 2002 2003 I I tabellen neden for vises ventetiden i perioden juli 2002 til december 2003 for fem af de 18 udvalgte behandlinger samt for de 18 behandlinger samlet Kriteriet for valget af de 18 operationstyper er at der historisk har været relativ lang ventetid samt at der er et relativt stort behov for disse behandlinger Det er forventede ventetider og der er dermed tale om fremadrettede ventetider den maksimale ventetid for den ukomplicerede patient De 18 operationer omfatter bl a kunstig hofte kunstigt knæ operation for grå stær operation for åreknuder ledbåndsrekonstruktion i knæ meniskoperation operation for diskusprolaps og operation for brok Udviklingen i ventetiden for de 18 operationer præsenteres samlet og enkeltvis for fem udvalgte operationer Gennemsnitlig maksimal ventetid for de 18 udvalgte operationer i uger samt for fem enkelte behandlingstyper juli 2002 december 2003 Kilde Indenrigs og Sundhedsministeriets Venteinfosystem 6 januar 2004 Anm Pga ændring af ventetidsdefinitionen er det

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/sundhedssektoren_i_tal_2002-2003/aktivitet%20og%20ventetider.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAktiviteten er vokset med 35 pct., men har vi fået nok sundhed for pengene? - sum.dk
  de samme patienter behandles mere En ny rapport fra Danske Regioner Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse viser at aktiviteten i sygehusvæsenet er vokset med 35 pct i perioden 2005 2010 Heraf skyldes ⅔ at de samme patienter behandles mere Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag udtaler I de seneste ti år har det danske sundhedsvæsen været spændt for en logik med økonomiske incitamenter til mere aktivitet Fra 2005 til 2010 er aktiviteten øget med 35 pct Det dækker over en positiv historie om at en masse ekstra patienter har modtaget behandling Til gengæld ved vi ikke om vi har fået nok sundhed for pengene for ⅔ af stignin gen skyldes at de samme patienter behandles mere To scanninger af den samme patient i det samme forløb er ikke dobbelt så godt som én scanning hvis nummer to scanning skyldes at man ikke taler sammen på tværs af afdelinger eller syge huse Der er ikke råd til en stigning i aktiviteten på 35 pct over de næste fem år Vi bliver nødt til at sikre at incitamenterne understøtter effektivitet og kvalitet behandling til tiden sammenhæng i patientforløbet og at unødige indlæggelser undgås Derfor har regeringen Danske Regioner og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Tal_og_analyser/2012/Maj/Aktivitetsrapport.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive