archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAldersgrænsen for køb af tobak hæves til 18 år - sum.dk
  indføre tobaksvarer fra andre EU lande Med den nye lov ønsker minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen at udskyde unge menneskers eventuelle debut som rygere Forskningen viser at jo yngre debutalder desto større risiko for at man bliver afhængig af tobak Samtidig ved vi at langt de fleste dagligrygere begynder før de fylder 17 år Ved at hæve aldersgrænsen får vi altså fat i en gruppe der er i risiko for at hænge fast ved tobakken Rygning er jo en af de største dræbere på vores breddegrader Storrygende mænd og kvinder og kvinder klipper 9 10 år af livet og rygning er i det hele taget medskyldig i 14 000 dødsfald hvert år Det mener jeg ikke at man kan sidde overhørig og derfor hæver vi nu aldersgrænsen for tobakskøb Loven følger op på regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund og er et led i regeringens overordnede sundhedspolitiske mål der har til hensigt at reducere antallet af rygere markant Med den hævede aldersgrænse er Danmark nu på linje med bl a de øvrige nordiske lande I forbindelse med lovens ikrafttræden informeres der bredt via dagbladsannoncer Dagligvarebutikker kiosker benzinstationer og andre salgssteder hvor tobak sælges har fået tilsendt skilte med oplysning om

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2008/August/Aldersgraensen_haeves.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietAlkoholbehandling - sum.dk
  for nogle så højt at det kan have sundhedsskadelige konsekvenser for den enkelte og familien Du har som borger ret til Gratis og anonym alkoholbehandling Anonymiteten ophører dog hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som eksempelvis antabus Påbegyndt behandling senest 14 dage efter du har henvendt dig med ønske om behandling Frit valg af behandlingssted du kan vælge mellem din hjemkommunes tilbud eller andre kommunale regionale eller private tilbud En

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Kommunale-sundhedsopgaver/Alkoholomaadet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAlle regioner skal have udrednings- og diagnosecentre - sum.dk
  med uspecifikke symptomer oplever usammenhængende udredningsforløb hvor de føler sig tabt mellem deres praktiserende læge forskellige sygehusafdelinger og speciallæger På udrednings og diagnosecentrene skal de relevante diagnostiske undersøgelser falde som perler på en snor og ingen patient skal tilbage til almen praksis før han eller hun enten er frikendt for alvorlig sygdom eller der er lagt en samlet plan for hvordan patienten videre skal behandles Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder siger For patienten er det afgørende at få afklaret hvad det betyder hvis hun f eks pludselig taber sig er mere træt end ellers eller har vedvarende feber Er hun syg skal hun have en diagnose så hurtigt som muligt så den rigtige behandling kan sættes i gang også så hurtigt som muligt Og fejler hun ikke noget alvorligt er det også vigtigt for hende at vide at hun ikke skal bekymre sig Vi tog første skridt i den retning med kræftplan III hvor vi indførte diagnostiske pakker til patienter der muligvis har kræft men nu tager vi skridtet fuldt ud og sikrer at alle regioner har mindst et center som har det samlede ansvar for at udrede uspecifikke symptomer hos patienterne Ved at sikre at der etableres diagnostiske centre i alle regioner kan der bygges ovenpå det arbejde der allerede er igangsat med samling af diagnostikken på flere af landets hospitaler som den nye specialeplan og også understøtter Baggrund Regionerne arbejder på hver deres måde med at styrke de diagnostiske forløb og flere steder findes der allerede diagnosecentre Region Midtjylland har f eks etableret et stort diagnosecenter Center of Excellence på Regionshospitalet i Silkeborg Centeret har specialister inden for alle ni medicinske specialer specialiserede reumatologiske funktioner et samlet center for bevægeapparatlidelser og en række koordinerende funktioner inden for kroniske sygdomme hertil kommer de nødvendige billedediagnostiske funktioner og laboratoriefunktioner Det

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2011/April/diagnosecentre.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAlle skal have ret til god behandling - sum.dk
  sammen hvor vi end bor Det er efter min mening noget af det fi neste ved Danmark at vi har fri og lige adgang til sundhed At vi ikke er med på den der borgerlige ide om at der skal være brugerbetaling når vi skal til lægen Men fri og lige adgang handler ikke kun om rig og fattig Det handler også om geografi og det kommer folketingsvalget også til at handle om For Venstre og de borgerlige partier vil noget helt andet end regeringen og jeg vil På tre punkter vil en Venstre regering ramme Udkantsdanmark med et ringere sundhedsvæsen Nej til nulvækst Venstres bebudede nulvækst i kommunerne truer også sundhedsområdet Man kan kun gisne om hvor mange sygeplejersker eller sosu assistenter der i så fald vil skulle fyres i de enkelte kommuner og hvor mange færre hjemmebesøg hos vores ældre medborgere eller kronikere det i så fald vil betyde Vi investerer derimod i kommunerne og styrker den borgernære sundhed med 300 millioner kroner i år Det skal helt konkret sikre et bedre samarbejde om behandlingen af typisk ældre medborgere og borgere med kroniske sygdomme Vi har også styrket sundhedsaftalerne det lyder lidt tørt men det betyder konkret at borgerne kommer til at opleve et sundhedsvæsen der arbejder tættere sammen for at gøre dit møde med sundhedsvæsnet hvad end det er i kommunen hos lægen eller på sygehuset endnu bedre Bevar regionerne Venstre vil nedlægge regionerne Og hvad så vil nogen måske spørge Ja jeg er bekymret for at det kan betyde at man kommer til at sidde centralt i København uden kendskab til lokale forhold i de enkelte regioner Jeg synes det er en skam hvis der ikke i hver region er nogle folkevalgte der kæmper for at bevare nærheden til borgerne Vi udvikler derimod behandlingstilbuddene i regionerne

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Artikler-og-Indlaeg-Nick-Haekkerup/Alle-skal-have-ret-til-god-behandling.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAlmen praksis - sum.dk
  henvender dig ved mistanke om sygdom Din praktiserende læge vurderer hvordan du får den rette behandling hvad end det er ordinering af medicin eller videre udredning og behandling Rettigheder Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til at tilmelde sig en praktiserende læge eller praksis Borgere i Sygesikringsgruppe 1 har ret til gratis behandling Borgere i Sygesikringsgruppe 2 har ret til behandling med tilskud De praktiserende læger har ansvaret

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Sundhedsvaesnet/Praksissektorene/Almen%20praksis.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAmbitionerne i Kræftplan II er indfriet - sum.dk
  vaccination mod livmoderhalskræft Opsporingen er forbedret med landsdækkende screening for brystkræft Undersøgelse og behandling er blevet organiseret i pakker uden unødig ventetid Og rehabiliteringen løftes som led i pakkeforløbene og med en række pilotprojekter i kommunerne Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen glæder sig over fremskridtene på kræftområdet Det er meget tilfredsstillende at kunne konstatere at vi er ved at være i mål med Kræftplan II Vi er kun nået så langt fordi regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti har formået at sætte økonomi bag ordene i kræftplanen Jeg vil fremhæve at der har været et godt samarbejde med regionerne om opgaverne og sundhedspersonalet har knoklet for at efterleve målsætningerne Til efteråret hvor den fremtidige specialefordeling falder på plads tager vi fat på arbejdet med Kræftplan III med fokus på bl a rehabilitering Og jeg vil love at der også med den bliver sat handling bag ordene I Kræftplan II fra 2005 udpeges en række indsatsområder som skal bringe den danske kræftbehandling op på højeste internationale niveau Statusrapporten viser at planen bl a i kraft af de nye pakkeforløb er ved at være opfyldt Parallelt med omlægningen af kræftbehandlingen er der sket stigning i behandlingsaktiviteten fald i dødeligheden af kræft i befolkningen

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kraeft/2009/Maj/Ambitioner%20i%20kraeftplan%20II.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAmbitiøs investering i telemedicin - sum.dk
  af telemedicinsk sårvurdering Kommuner og regioner går nu i gang med at omlægge indsatsen for kommunale hjemmesygeplejersker med ansvar for at pleje ofte meget smertefulde sår bl a knyttet til diabetes Hjemmesygeplejersken kan tage et billede af såret og sende det direkte til sårlægen på sygehuset der kan vurdere om såret er i bedring eller har brug for hurtig behandling Dermed slipper patienten for transport og unødige rutinekontroller samtidig med at behandlingstiden afkortes med ca 30 pct Metoden indebærer sparede udgifter på i alt ca 300 mio kr årligt Telemedicin i fuld drift I Nordjylland skal ca 1440 patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom KOL over de næste to år behandles telemedicinsk Region Nordjylland 11 nordjyske kommuner og alle praktiserende læger indfører for første gang i Danmark hjemmemonitorering i den daglige drift i hele regionen Erfaringerne danner grundlag for vurdering af om initiativet bør gøres landsdækkende Telemedicin i psykiatrien Indledende afprøvning i mindre skala bl a baseret på erfaringer fra Sverige og Storbritannien med telepsykiatriske metoder Samtidig sættes der fart på arbejdet med at fastsætte it standarder på området så de nye telemedicinske løsninger kan hænge sammen med eksisterende it systemer på sygehuse i kommunerne og hos de praktiserende læger Arbejdet udføres i tæt dialog med den internationale virksomhedssammenslutning Continua Health Alliance og kan dermed både trække på og bidrage til det internationale samarbejde om sammenhæng og standardisering på feltet Formanden for KL s Social og Sundhedsudvalg Anny Winther er tilfreds med den nye handlingsplan for telemedicin Det glædeligt at vi i fællesskab med regionerne nu får sat fart på de telemedicinske løsninger Det er til gavn for borgerne og samtidig et stort skridt i retningen af hvad vi i kommunerne gerne vil med det nære sundhedsvæsen For telemedicin er en vigtig forudsætning for at vi kan løse flere opgaver mere

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Digitalisering/2012/August/Ambitioes-investering-i-telemedicin.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAmbulancetjenesten fra Køge i aktion med ministeren - sum.dk
  Køge blev kaldt ud til en mand med stærke brystsmerter Men manden var blot en af brandmændene som også viste sig at besidde dygtige skuespillerevner Bertel Haarder fik demonstreret hvordan paramedicineren og ambulancebehandlerne først tog prøver af manden derefter fik hjælp til at trække vejret og udvide luftvejene og intravenøs smertestillende medicin med mere På vej ud til ulykkesstedet fik han sig en god snak med ambulancebehandleren i ambulancen samt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2011/Juni/Ambulancetj-i-Koege.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive